Prevádzkovanie živnosti zodpovedným zástupcom

Inštitút zodpovedného zástupcu je jeden so základných pilierov podnikania ak podnikateľ nespĺňa osobitné predpoklady na vykonávanie určitej živnosti, prípadne má dve a viac prevádzkarní.