PZP motocykla – babeta, skúter, poplatky

Na Slovensku je zákonnou povinnosťou mať uzavreté povinné zmluvné poistenie pre motorové vozidlá vrátane motocyklov. Toto poistenie sa nazýva PZP (Povinné zmluvné poistenie) a jeho hlavným účelom je poskytnúť finančnú ochranu majiteľom motocyklov v prípade, že spôsobia škodu tretej osobe alebo jej majetku pri nehode.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základnou formou poistenia pre motorové vozidlá, a to vrátane motocyklov. Jeho hlavnou povinnosťou je pokryť škodu, ktorú spôsobí poistník (majiteľ motocykla) tretej osobe pri dopravnej nehode.

PZP motocykla pokrýva škodu na majetku a zdraví tretej osoby. To znamená, že ak spôsobí majiteľ motocykla dopravnú nehodu, kde je zapojená iná osoba (tretia osoba) a dojde k poškodeniu jej majetku alebo zraneniu, poistná spoločnosť zaplatí náhradu škody.

Poistenie poskytuje obmedzenú úroveň poistenia a existuje maximálna suma, do ktorej poistná spoločnosť vypláca náhradu škody. Preto môže byť vhodné pre majiteľov motocyklov zvážiť doplnkové poistenie pre rozšírenú ochranu.

Uzatvára sa zväčša na ročné obdobie. Po uplynutí tejto doby musí majiteľ motocykla predĺžiť platnosť poistenia. Ak majiteľ motocykla nemá uzavreté platné PZP motocykla, môže mu byť uložená sankcia, a to buď pokutou alebo odobratím registračných značiek vozidla.

Majiteľ motocykla má možnosť vybrať si poistenie od rôznych poisťovní. Je dôležité porovnať ponuky, pokrytie a ceny od rôznych poskytovateľov, aby si vybral to najvhodnejšie pre svoje potreby.

Povinné zmluvné poistenie pre motocykle je dôležitým krokom v zabezpečení bezpečnosti a ochrany majiteľov motocyklov a tretích osôb na cestách. Je nevyhnutné dodržiavať túto zákonnú povinnosť a mať uzavreté platné PZP, aby sa predišlo právnym problémom a finančným následkom v prípade dopravnej nehody.

ČSOB – poistenie motorky

V prvom rade je potrebné nájsť kvalitného poskytovateľa PZP. Tí sa nájdu medzi bankovými aj nebankovými spoločnosťami. Poistenie motorky poskytuje aj ČSOB. Ich produkt pokrýva  škody na majetku a na zdraví tretím osobám. Takže, osoba ktorá svojím vozidlom spôsobí škodovú udalosť niekomu inému.

Keďže je každý vodič motorového vozidla zodpovedný za spôsobené škody, je dôležité, aby mu v takom prípade krylo chrbát práve poistenie. Klient si v ČSOB môže poistiť:

 • motocykel
 • štvorkolku
 • trojkolku

Banka ponúka tri balíky s rôznym rozsahom pokrytia škody. Základný a optimálny balík pokryje škody do 6 070 €, prémiový do výšky 7 000 €. Ich súčasťou je plnenie poistenia za škodu na zdraví, na veci a ušlý zisk a asistenčné služby.

Poistenie motorky sa dá vyriešiť jednoducho online, stačí vyplniť online formulár na ich webových stránkach. Banka poskytuje aj online kalkulačku, ktorá vypočíta približnú výšku poistného na základe údajov o vozidle.

Asistenčné služby pokrývajú pomoc pri poruche vozidla, dovoz paliva pri nedostatku, opravu defektu či odtiahnutie vozidla. To všetko do určitej výšky ceny, pričom záleží na type balíčka, ktorý si klient zvolí.

Union – poistenie motocykla

Poistenie motorky nájde osoba aj v poisťovni Union. Aj tu klient vyrieši všetko online, stačí, ak si vyberire typ vozidla. Union poskytuje nezáväzný výpočet výšky poistenia, ktorý môže osoba vyskúšať prostredníctvom online kalkulačky. Musí však zanechať svoje kontaktné údaje a o podrobnostiach ho bude neskôr informovať pracovník poisťovne.

V Unione si môže človek poistiť:

 • skúter do 50 cm3
 • skúter do 125 cm3
 • moped
 • štvorkolku
 • trojkolku
 • malý motocykel
 • naháča
 • cestovnú a turistickú motorku
 • motorku enduro, cruiser a chopper

K základnému PZP sa môže klient pripoistiť, a to na batožinu alebo v prípade úrazu. Samozrejme, súčasťou aj tohto produktu sú asistenčné služby. Tá pokrýva služby v prípade dopravnej nehody, poruchy vozidla, jeho krádeže alebo iné služby (pri strate kľúčov, vyčerpaní paliva, oprave defektu, vybitej batérii a iné).

Babeta ŠPZ – zákon 2023

Doposiaľ bolo možné vlastniť Babetu a jazdiť na nej bez povinnosti zápisu do evidencie vozidiel. To všetko sa zmenilo začiatkom tohto roka. Viac informácií o ŠPZ zákone 2023 pre babety je v nasledujúcich riadkoch.

Od začiatku roka musí každý majiteľ menšieho alebo poľnohospodárskeho vozidla vykonať zápis do evidencie vozidiel. Zároveň musí mať takéto vozidlo povinné zmluvné poistenie.

Doposiaľ všetky vozidlá typu L1E, kde patria malé motocykle, akými sú aj babety, evidenciu nemuseli podstupovať. Babety ŠPZ zákon 2023 však zmenil, a keďže sú súčasťou bežnej premávky, sú povinné mať ŠPZ a musia mať riadne PZP.

Poplatok za prihlásenie motorky

Na Slovensku sa poplatok za prihlásenie motorky nazýva registračný poplatok. Tento poplatok sa vyberá pri prihlásení nového motocykla alebo iného motorového vozidla do evidencie vozidiel, teda na začiatku jeho užívania.

Registračný poplatok sa platí na správne okresné riaditeľstvo Policajného zboru na mieste bydliska majiteľa vozidla. Výška tohto poplatku závisí od rôznych faktorov, vrátane typu vozidla, objemu motora a výkonu, a tiež od miesta prihlásenia vozidla (okresu).

Je dôležité poznamenať, že poplatok za prihlásenie motorky nie je rovnaký ako ročný poplatok za povinné zmluvné poistenie (PZP), ktorý sa vyberá pravidelne každý rok a ktorý je zameraný na krytie škôd spôsobených tretím osobám.

Ak si niekto plánuj prihlásiť novú motorku na Slovensku, môže skontrolovať aktuálnu výšku registračného poplatku na miestnych úradoch alebo na oficiálnych webových stránkach slovenskej vlády. Cena poplatku sa môže líšiť podľa legislatívnych zmien a aktuálnych nariadení.

Prihlásenie skútra 125 – cena

Keďže aj skúter sa vníma ako typ malej motorky, musí byť riadne evidovaný. Aká je cena prihlásenia skútra 125? Pozrime sa najprv na doklady, ktoré vlastník motorky potrebuje:

 • žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie
 • osvedčenie o evidencii časť II
 • doklad o nadobudnutí vozidla
 • povinné zmluvné poistenie
 • doklad totožnosti
 • splnomocnenie (ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa)
 • originál výpisu z obchodného registra (ak je držiteľom vozidla podnikateľ)
 • overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti (v prípade leasingu)

Samozrejme, so zápisom sa spájajú aj správne poplatky. Cena prihlásenia skútra 125 naozaj nie je vysoká, keďže sa odvíja od počtu kilowattov. Každé vozidlo s výkonom motoru do 80 kW stojí aktuálne 33€ plus poplatok 1 €, ak ide o prvú evidenciu. Ak je vozidlo staršie, tento poplatok sa znižuje pod 1 €.

Od budúceho roka budú musieť mať povinné zmluvné poistenie aj elektrické kolobežky. Pri kolízii s elektrickou kolobežkou zasiahne človeka sila okolo 150 kilogramov. Aj preto sa osoba na takejto kolobežke nazýva vodič. Nové pravidlá, ktoré schválená smernica priniesla, musia členské štáty Európskej únie implementovať najneskôr do 1. januára 2024.

Výhody povinného poistenia

Vodičská sloboda prináša množstvo radostí, no so sebou nesie aj zodpovednosť za bezpečnosť na cestách. Povinné zmluvné poistenie vozidla je jednou z kľúčových súčastí tejto zodpovednosti a prináša mnoho výhod pre každého majiteľa vozidla. Tu sú niektoré z týchto výhod a dôvodov, prečo je povinné poistenie také dôležité.

 • Ochrana tretích strán: Jazda na cestách nesie určité riziká, a preto je dôležité zabezpečiť aj tretie strany. Povinné poistenie kryje náhrady za škody spôsobené iným účastníkom cestnej premávky. V prípade nehody majiteľ nemusí mať strach z finančných dôsledkov, ktoré by mohli poškodiť jeho osobné financie.
 • Pokojná myseľ na cestách: S povinným poistením môže človek cestovať s pokojnou mysľou. Nech už je na diaľnici alebo v meste, vie, že je krytý poistením, ktoré zvládne finančne náročné situácie.
 • Zákonná povinnosť: Povinné poistenie vozidla nie je len výhodou, ale aj zákonnou povinnosťou na Slovensku. Bez neho nesmie človek prevádzkovať motorové vozidlo na verejných cestách. Dodržiavanie tejto povinnosti nie je len základným právom, ale aj príspevkom k bezpečnejšiemu a zodpovednejšiemu prostrediu na cestách.
 • Rýchle vybavenie poistnej udalosti: V prípade nehody je dôležité, aby sa poistná udalosť vybavila čo najrýchlejšie. Väčšina poisťovní má v tejto oblasti zavedené efektívne postupy, ktoré majú za cieľ minimalizovať byrokratické prekážky a zabezpečiť, aby boli náhrady vyplatené čo najskôr.
 • Možnosť prispôsobenia poistenia: Povinné poistenie vozidla nemusí byť len základné. V niektorých prípadoch si môže osoba vybrať rôzne doplnkové balíčky, ktoré jej poskytnú ešte väčšiu ochranu. Takéto možnosti sa líšia od poisťovne k poisťovni, a preto je dobré si pred uzavretím poistenia overiť, aké doplnky sú k dispozícii.

Povinné poistenie vozidla je nielen právom, ale aj zodpovednosťou každého majiteľa vozidla. Zabezpečuje ochranu vodiča, spolujazdcov a tretích strán v prípade dopravnej nehody. Dodržiavanie tejto zákonnej povinnosti prináša pokoj na cestách, bezpečnosť a dôveru vodičov voči ostatným účastníkom cestnej premávky.