Škodová udalosť

Škodová udalosť je udalosť v cestnej premávke, ktorá nastane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a nejde o dopravnú nehodu.

V prípade škodovej udalosti nie je potrebné volať políciu, ak sa účastníci dohodli na zavinení a spísali tlačivo Záznamu o nehode.

Vinník nehody nahlasuje škodu na svojej poisťovni, zároveň na poisťovni vinníka si uplatňuje nárok na náhradu škody z povinného zmluvného poistenia aj poškodený.