Refinancovanie úveru

V dnešnej dobe sa vo finančnom svete stretávame stále častejšie s pojmom refinancovanie úveru či hypotéky. Máte dlh na kreditnej karte, dlh na povolenom prečerpaní či spotrebný úver?

Práve v tejto chvíli prichádza do úvahy refinancovanie úveru. Vo svojich financiách by si mal každý urobiť poriadok a zlúčiť prípadné dlhy do jedného. Ak si človek zvolí jeden správny refinančný úver, ktorý pokryje a nahradí všetky doterajšie záväzky v iných bankách, môže dokonca usporiť.

Tak ako všetko aj finančné trhy dnes podlieha výrazným zmenám a rýchlo sa meniacim podmienkam. To, čo bolo pre vás výhodné v minulosti, už nemusí byť výhodné dnes. Preto sa vám mnohokrát nahradenie malých úverov jedným refinančným úverom oplatí.

Výhodou konsolidácie úverov je, že sa platí iba jedna splátka, ktorá je nižšia, ako súčet doterajších. Takisto sa dosiahne nižší úrok a platia sa poplatky za vedenie iba jedného finančného produktu.

Nemalou osobnou výhodou je aj väčší poriadok vo financiách, kedy vám zostane iba jeden termín splatnosti. Ak chcete refinancovať, banke musíte v prvom rade predložiť všetky zmluvy o vašich doterajších úveroch, ktoré chcete refinančným úverom vyrovnať.

Dôležitou podmienkou úspešného refinancovanie je fakt, že nesmiete mať žiadnu omeškanú splátku na ktoromkoľvek úvere, ktorý chcete refinancovať. Výhodu je, že refinancovanie môže prebiehať aj bez zbytočných poplatkov.