Revolvingový úver – ako funguje revolving na kreditnú kartu?

revolvingovy-uver

V dnešnom rýchlom finančnom prostredí si revolvingový úver získal značnú popularitu medzi dlžníkmi, ktorí hľadajú flexibilný prístup k finančným prostriedkom. Ako každý finančný nástroj má aj revolvingový úver svoje výhody a nevýhody. Ich pochopenie môže dlžníkom pomôcť prijímať informované rozhodnutia a vyhnúť sa potenciálnym nástrahám.

Či už ide o používanie kreditnej karty alebo čerpanie z revolvingového úverového účtu, táto forma úveru ponúka jednotlivcom a podnikom pohodlie a slobodu požičiavať si a splácať podľa potreby. V tomto článku sa možno dočítať o výhodach a nevýhodach revolvingového úveru a o tom, ako funguje kreditná karta.

Čo je revolving?

Revolvingový úver (skrátene revolving) je bankový úver, ktorý sa automaticky obnovuje bez toho, aby klient musel o úver znovu žiadať. Revolvingový úver sa zvyčajne uzatvára na obdobie jedného roka a môže sa čerpať v akejkoľvek mene.

Finančné prostriedky získané z revolvingu možno použiť na bežné nákupy, napríklad na vybavenie domácnosti. Podnikateľ môže peniaze použiť napríklad na financovanie prevádzkových potrieb svojej spoločnosti, nákup zásob, materiálu alebo na splatenie krátkodobých dlhov.

Požiadavky sa líšia od banky k banke a od finančnej spoločnosti k finančnej spoločnosti, ale tak ako pri väčšine finančných úverov, aj pri revolvingovom úvere musí klient preukázať, že je schopný úver riadne splácať.

Ako funguje revolvingový úver

Revolvingový úver funguje na podobnom princípe ako kontokorentný úver – schválením revolvingového úveru klient získava stálu finančnú rezervu, ktorú môže ľubovoľne čerpať až do dohodnutej výšky.

Ak klient z revolvingového úveru nečerpá žiadne prostriedky, neplatí žiadne splátky. Okrem revolvingového úveru môže klient získať aj kreditnú kartu, s ktorou môže platiť priamo u obchodníkov čerpanými peniazmi a získať odmenu vo forme cashbacku.

Výhody revolvingového úveru

Revolvingový úver v súčasnosti narastá na popularite. Aké sú jeho hlavné výhody v porovnaní s klasickými úvermi?

 • flexibilita pri požičiavaní a splácaní finančných prostriedkov
 • pohodlný prístup k finančným prostriedkom prostredníctvom kreditnej karty alebo revolvingového úverového účtu
 • nižšie úrokové sadzby v porovnaní s inými typmi úverov, ako sú osobné úvery alebo pôžičky do výplaty
 • konsolidácia pôžičiek do jedného účtu
 • revolvingový úver môže jednotlivcom pomôcť efektívnejšie spravovať svoje financie – vďaka vopred stanovenému úverovému limitu a mesačnému splátkovému plánu si dlžníci môžu stanoviť rozpočet a podľa neho vykonávať platby
 • prínos pre podnikanie: revolvingový úver ponúka podnikom flexibilný a pohodlný spôsob financovania každodennej prevádzky, nákupu zásob a pokrytia neočakávaných výdavkov

Je dôležité poznamenať, že hoci revolvingový úver ponúka mnoho výhod, vyžaduje si zodpovedné požičiavanie a včasné splácanie, aby sa predišlo nahromadeniu nadmerného dlhu a škodlivým finančným dôsledkom.

Finančné prostriedky získané z revolvingu možno použiť na bežné nákupy, napríklad na vybavenie domácnosti.

Nevýhody revolvingového úveru

Ako každý typ úveru, aj revolving so sebou prináša určité nevýhody:

 • pokušenie nadmerne míňať: prístup k revolvingovej úverovej linke môže dlžníkov zvádzať k nadmernému míňaniu nad svoje možnosti
 • kumulácia dlhu: revolvingový úver umožňuje dlžníkom neustále si požičiavať a splácať finančné prostriedky, čo môže viesť k kolobehu kĺzavých dlhov
 • hoci revolvingový úver ponúka pohodlie minimálnych mesačných splátok, uskutočnenie len minimálnej splátky môže mať za následok predĺženie doby splácania a výrazne vyššie úroky zaplatené v priebehu času
 • možnosť poškodenia kreditného skóre: oneskorené alebo zmeškané splátky na revolvingových úverových účtoch môžu mať negatívny vplyv na kreditné skóre dlžníka a sťažujú získanie úveru v budúcnosti
 • poplatky a sankcie: niektoré účty revolvingového úveru môžu byť spojené s poplatkami a sankciami, ako sú ročné poplatky, poplatky za prevod zostatku, poplatky za hotovostné platby a poplatky za oneskorené platby
 • riziko podvodu a krádeže identity: revolvingový úver, najmä vo forme kreditných kariet, so sebou prináša riziko podvodu a krádeže identity

Je veľmi dôležité, aby jednotlivci pred využitím revolvingového úveru dôkladne zvážili svoju finančnú situáciu, zvyklosti pri požičiavaní a možnosti splácania.

Debetná vs. kreditná karta

Kto sa úplne neorientuje vo svete finančných pojmov, možno ani netuší, že debetná a kreditná karta nie je to isté. V čom teda spočíva rozdiel medzi nimi a ako funguje kreditná karta?

Každý má v peňaženke debetnú kartu. Zvyčajne ju klient získa k bežnému účtu a pri platení ňou používa peniaze, ktoré máte na účte uložené.

Získanie kreditnej karty je trochu zložitejšie. Ide totiž o kartu, ktorú človek používa na čerpanie peňazí banky. Pri každej platbe kreditnou kartou si teda vlastne berie úver.

Ako funguje kreditná karta

Ľudia sa často pýtajú, ako funguje kreditná karta. Najprv sa záujemca o kreditnú kartu s bankou dohodne na úverovom rámci. To znamená maximálnu sumu, ktorú môže z karty v danom období čerpať.

Skôr ako banka kartu vydá, zúčtuje dohodnutú sumu na kartu zo svojho účtu. Majiteľ karty potom nakupuje bez toho, aby musel siahnuť do vlastných úspor.

Na konci zúčtovacieho obdobia (zvyčajne približne mesiac) banka spočíta všetko, čo klient kreditnou kartou zaplatil, a pošle mu výpis. Potom má klient na výber. Buď uhradí všetky platby a limit kreditnej karty sa vynuluje, alebo sumu spláca postupne a dlh sa presunie do ďalšieho zúčtovacieho obdobia.

Medzi najväčšie výhody kreditnej karty patrí bezúročné obdobie, počas ktorého klient neplatí z dlžnej sumy úroky. V porovnaní s debetnou kartou ponúka kreditka väčšie množstvo zliav u obchodníkov a tiež rôzne doplnkové služby.

Kreditná karta umožňuje platby, prevody aj výber hotovosti, no na rozdiel od debetnej karty, sa neviaže na bežný účet.

Disponibilný zostatok

Disponibilný zostatok je množstvo finančných prostriedkov na bežnom účte, s ktorými môže klient v danom okamihu disponovať. Netvoria ho len vlastné zdroje uložené na bežnom účte, ale v prípade, že je na bežnom účte nastavené povolené prečerpanie je disponibilný zostatok navýšený o sumu povoleného prečerpania.

Pri kreditnej karte predstavuje disponibilný zostatok množstvo prostriedkov, ktoré možno z karty v danom okamihu vyčerpať. Vypočíta sa ako výška poskytnutého úverového rámca znížená o aktuálne vyčerpanú sumu z karty. Každým výberom z kreditnej karty sa hodnota disponibilného zostatku na karte znižuje, naopak každým vkladom na kreditnú kartu sa hodnota disponibilného zostatku zvyšuje.

Tatra banka – kreditná karta

Kreditná karta, tzv. kreditka, umožňuje platby, prevody aj výber hotovosti, no na rozdiel od debetnej karty, sa neviaže na bežný účet. Ide o úverový produkt, z ktorého možno čerpať financie opakovane.

Tatra banka má v ponuke tri typy kreditných kariet:

 1. VISA štandard súkromná – úverový rámec od 400 € do 5 000 € s ročnou úrokovou sadzbou 18,80 % ročne
 2. VISA zlatá súkromná – úverový rámec od 3 000 € do 15 000 € s ročnou úrokovou sadzbou 14,90 % ročne
 3. VISA platinum – úverový rámec od 10 000 € s ročnou úrokovou sadzbou 10,90 % ročne

Požiadať o kreditnú kartu, a teda aj schváliť limit úverového rámca, možno prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra bankaInternet bankinguTB, cez kontaktné centrum DIALOG Live alebo v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky.

VÚB – kreditná karta

Aj VÚB banka ponúka na výber viacero typov kreditnej karty:

 1. Kreditná karta bez plastu – ponúka šifrované platby mobilom potvrdzované tvárou, odtlačkom či heslom
 2. Mastercard Standard – bez poplatku pri aktívnom používaní karty a odmena z nákupov na internete
 3. Mastercard World – prémiová karta s mnohými výhodami, vrátane exkluzívneho poistenia do celého sveta až pre 5 spolucestujúcich
 4. Šikovná karta – ponúka mesačné splátky v rovnakej výške a odmenu z nákupov na internete

V aplikácii VÚB alebo pomocou Internet bankingu si možno nastaviť limity na platby a výbery, kreditnú kartu zablokovať, pridať ju do Google Pay a Apple Pay, zobraziť údaje potrebné pre internetové platby, zobraziť PIN kód, alebo zmeniť plastovú kartu na kartu bez plastu či zaplatiť splátku.

ČSOB – kreditná karta

ČSOB má v ponuke tri typy kreditnej karty:

 1. Basic – úverový limit od 150 € do 3 000 € s úrokovou sadzbou 19,5 %
 2. Standard – úverový limit od 300 € do 7 500 € s úrokovou sadzbou 19,5 %
 3. Gold – úverový limit od 1 500 € do 15 000 € s úrokovou sadzbou 13,9 %

Bezúročné obdobie na kreditnú kartu od ČSOB trvá až 55 dní a vzniká, ak klient uhradí celú čerpanú čiastku uvedenú vo výpise za príslušný mesiac do dňa jej splatnosti. Ak teda splatí celú vyčerpanú sumu za predchádzajúci mesiac, neplatí žiadne úroky a vráti len toľko, koľko čerpal.

mBank – kreditná karta

Ani mBank v ohľade kreditných kariet nezaostáva za ostatnými bankami. V ponuke má tri typy kreditných kariet s úverovým limitom 6 500 €.

Aké výhody prináša kreditná karta mKreditka od mBank?

 • výbery 70 € a viac bez poplatku z akéhokoľvek bankomatu na Slovensku aj v zahraničí (vybraná čiastka sa úročí)
 • prvé tri mesiace sa neplatí poplatok za vedenie kreditnej karty (a následne je karta zadarmo už pri útrate 75 € v danom kalendárnom mesiaci)
 • bezúročné obdobie až 54 dní s možnosťou automatickej 100% splátky
 • odmeny a výhody v rámci programu Môj Mastercard

O kreditnú kartu možno požiadať kedykoľvek v mobilnej aplikácii mBank, cez internet banking, prostredníctvom mLinky (telefón) alebo na obchodnom mieste.