Kontokorentný úver – krátkodobá pôžička

Úver, ktorý patrí medzi najdostupnejšie. Stačí vlastniť bankový účet a klient má okamžite k dispozícii finančnú čiastku, ktorú môže okamžite využiť a potom ju postupne slácať. Čo je kontokorentný úver a čo obnáša?

Kontokorentný úver je forma úveru, ktorá je poskytovaná bankou alebo finančnou inštitúciou. Je to bežný úver, ktorý je viazaný na bankový účet a umožňuje požívateľovi prekročiť stav na svojom bežnom účte do určitej dohodnutej sumy.

Môže poslúžiť aj ako pôžička na materskej, krátkodobá pôžička či podnikateľská pôžička. Pre fyzické osoby – podnikateľov spoločnosti ponúkajú vyššie prečerpanie ako pri bežných účtoch.

Poskytuje flexibilný prístup k finančným prostriedkom. Požívateľ môže čerpať peniaze z kontokorentného úveru v prípade, že nedostatočne pokrýva svoje výdavky zo svojho bežného účtu. To umožňuje dočasné prekročenie zostatku na účte bez potreby formálneho žiadania o úver. Čo je kontokorentný úver a ktoré banky ho poskytujú?

Čo je kontokorentný úver

Tento druh úveru má stanovený limit, ktorý určuje maximálnu sumu, ktorú je možné prekročiť na bežnom účte. Tento limit sa dohodne medzi bankou a klientom a môže sa líšiť v závislosti od finančnej situácie a historického bankového správania klienta.

Úrokové sadzby pri kontokorentnom úvere sú zvyčajne vyššie v porovnaní s inými formami úverov. Úroky sa väčšinou pripočítavajú ku kladnému zostatku na účte a účtujú sa len za skutočne využitú časť úverového limitu. Úroky sa vyžadujú v pravidelných intervaloch, ktoré sú stanovené bankou.

Ide o krátkodobú pôžičku a väčšinou sa spláca pri pohybe finančných prostriedkov na bežnom účte, napríklad z vkladov alebo príjmov. Niektoré banky môžu vyžadovať minimálnu mesačnú splátku, aby sa minimalizovali úrokové náklady pre klienta.

Kontokorentný úver je určený na krátkodobé finančné potreby a neposkytuje špecifické obmedzenia na využitie prostriedkov. Ide teda o úver na čokoľvek. Klient môže využiť úver na rôzne účely, ako napríklad pokrytie neočakávaných výdavkov, nákup tovaru alebo služieb alebo riešenie krátkodobých finančných problémov. Možno ho nazvať aj ako pôžičku do výplaty.

Záujemcovia môžu požiadať o pôžičku do výplaty aj vo forme spotrebiteľského úveru.

Kontokorent

Pri kontokorente získa klient peniaze bez dodatočného papierovania a dokladania dokumentov. Keďže banka svojho zákazníka pozná, nepotrebuje ďalšie údaje. Človek zároveň nemusí na kontokorent podávať žiadosť, stačí, ak osoba peniaze vyberie alebo použije.

Je však nutné, aby bol bankový účet aktívny. K peniazom sa klient dostane, až keď prečerpá všetky svoje prostriedky a spája sa s ním pomerne vysoký úrok alebo sa s prečerpaním spájajú poplatky.

Preto je dôležité narábať s ním uvážene a svedomito, pretože existuje veľké riziko, že sa človek dostane do príliš veľkých dlhov. Obzvlášť, ak takýto dlh nedokáže potom splácať alebo ho uhradí oneskorene.

Záznamy o používaní konto korentu sa zapisujú do bankového úverového registra SRBI a neskúsené narábanie s voľným prečerpaním môže oslabiť bonitu klienta. To sťažuje schválenie akejkoľvek pôžičky v budúcnosti.

Banky a povolené prečerpanie

Každá banka na Slovensku ponúka možnosť voliteľného prečerpania. Každá má svoje podmienky a limity, s ktorými by sa mal každá zákazník oboznámiť. Líšia sa vo výške debetu, úroku aj v dobe jeho splácania.

Slovenská sporiteľňa ponúka kontokorent s prečerpaním od 30 do 5 000 €. Za poskytnutie a vedenie si nevyžadujú žiadne ďalšie poplatky a úrok vyrátajú z čerpanej sumy. Celý proces môže klient sledovať v mobilnej aplikácii Slovenskej sporiteľne.

Každý si môže vyrátať výšku úrokov pomocou online kalkulačky. Tak sa môže každý vopred rozhodnúť, či sa mu prečerpanie oplatí, alebo nie.

V ČSOB je maximálne prečerpanie od 150 do 6 000 €, ktoré si môže každý individuálne nastaviť v mobilnej aplikácii. Čerpať ich môže kartou, prevodným príkazom alebo výberom v hotovosti. Splátky z účtu strhnú automaticky.

Povolené prečerpanie Raiffeisen je vo forme tzv. rezervy k Parádnemu účtu. Výška povoleného prečerpania Raiffeisen sa pohybuje od 50 do 2 000 €. Ako jedna z mála bánk, úrok nerátajú pri prečerpaní do 50 €. Aj tu úrok vypočítajú z výšky prečerpanej sumy.

Názov bankyPrečerpanie odPrečerpanie do
Slovenská sporiteľňa30 €5 000 €
Raiffeisen banka50 €2 000 €
ČSOB150 €6 000 €
Fio banka200 €220 000 €
Prima banka300 €1 500 €
VÚB 300 €3 400 €
Tatra banka95 €3 500 €

Pre podnikateľov je povolené prečerpanie oveľa vyššie. Banky ponúkajú podnikajúcim osobám prečerpanie v prípade neočakávaných výdavkov, vďaka čomu môže konať viac flexibilne. Zaplatí načas mzdy, prenájom alebo prostriedky potrebné na chod firmy.

Revolvingový úver

Revolvingový úver je finančný nástroj, ktorý umožňuje požičať si určitú sumu peňazí a znova ju použiť po splatení. Je to forma pôžičky, ktorá poskytuje flexibilitu pri využívaní finančných prostriedkov.

Pri revolvingovom úvere dostáva osoba určitý limit, čo je maximálna suma, ktorú si môže celkovo požičať. Napríklad, ak má revolvingový úver s limitom 10 000 €, môže si požičať až do tejto sumy. Keď si niečo požičia, musí platiť úroky a splácať minimálnu sumu, ktorá je dohodnutá s veriteľom. Táto minimálna splátka sa môže meniť v závislosti od zostatku dlhu.

Jednou z hlavných výhod revolvingového úveru je to, že klient má možnosť opakovane využívať finančné prostriedky po splatení. Ak splatí časť alebo celý dlh, táto suma je opäť dostupná pre jeho použitie. Nemusí teda žiadať o novú pôžičku, jednoducho využíva dostupné finančné prostriedky.

Je dôležité pamätať si, že pri revolvingových úveroch bývajú úrokové sadzby často vyššie ako pri iných typoch pôžičiek, pretože ide o flexibilný spôsob financovania. Treba dodržiavať platby a minimálne splátky, aby sa predišlo nadmernému nárastu dlhu a úrokovým poplatkom.

Revolvingové úvery sú často spojené s kreditnými kartami alebo úverovými linkami, kde môže klient využívať peniaze podľa potreby a vracať ich postupne.

Ponuka revolvingového úveru

Revolvingový úver na Slovensku nie je veľmi frekventovaný. V súčasnosti ho ponúka len zopár nebankových inštitúcií. Medzi tie nebankové patrí napríklad Cofidis.

Ponúkajú úver od 500 € do 20 000 € s dobou splatnosti 6 až 96 mesiacov. Pozor však na úrok, ktorý siaha do výšky 18,90 %. Klient oň môže požiadať jednoducho online, vyplnením a odoslaním formulára. K dispozícii je aj online kalkulačka.

Ak si človek určí limit na revolvingovom úvere napríklad 4 000 € a využije iba 1 500 €, k dispozícii stále má 2 500 €. Ak uhradí splátku 500 €, na účte bude mať 3 000 €, ktoré môže ďalej využívať.

Klient bude v Cofidise splácať stále tú istú výšku splátky, no v priebehu času môže zaplatiť aj viac. Vybavenie aj predčasné splatenie úveru je bez ďalších poplatkov.

Ďalším poskytovateľom revolvingového úveru je Home Credit. Aj tu je prístup k pôžičke jednoduchý a rýchly, prostredníctvom online formulára alebo cez telefonický kontakt nebankovej pôžičky. Klient si môže stanoviť limit od 400 do 10 000 €. Ročná úroková sadzba je 19,90 % a aj tu je vybavenie úveru bez poplatkov.

V oboch spoločnostiach platia podobné podmienky pre schválenie úveru:

  • vek 18 rokov
  • stály príjem

Výhodou tohto typu úveru je, že o ďalšiu pôžičku netreba žiadať opakovane a človek má k dispozícii určitú sumu neustále, ak ju dôsledne a pravidelne spláca.

Úver na čokoľvek

Úver na čokoľvek je finančný produkt, ktorý umožňuje jednotlivcom alebo spoločnostiam požičať si peniaze bez špecifického účelu. Tento typ úveru je často označovaný ako „úver na slobodné využitie“ alebo „úver na akékoľvek účely“.

Oproti iným druhom úverov, kde je účel výpožičky obmedzený na konkrétny nákup (napríklad úver na auto, hypotéka na nehnuteľnosť), úver na čokoľvek dáva jednotlivcom väčšiu flexibilitu v použití požičaných peňazí.

Takýto typ úveru môže klient použiť na rôzne účely vrátane konsolidácie dlhov, financovania dovolenky, nákupu elektroniky, domáceho zariadenia, opravy vozidla, zdravotné výdavky alebo iných osobných výdavkov. Úroková sadzba a podmienky úveru sa zvyčajne stanovujú na základe finančnej situácie a kreditnej histórie žiadateľa.

Na Slovensku ho človek nájde v bankových aj nebankových spoločnostiach a môže mať rôzne podoby. Úver na čokoľvek môže byť bežnou spotrebiteľskou pôžičkou, nákupom na splátky a patrí aj medzi vhodné pôžičky na materskú.

Ide väčšinou o menšie pôžičky, a to len do pár tisíc eur. Spotrebiteľské úvery na čokoľvek majú približnú hranicu 50 000 €, avšak samozrejme záleží od spoločnosti, v ktorej klient o úver žiada. Ak ide o nebankovú spoločnosť, človek môže natrafiť aj na výhodné pôžičky pre dôchodcov do 80 rokov.

Stačí si vybrať tú najvýhodnejšiu, s čo najmenšou úrokovou sadzbou. Ak je človek obozretný, tento druh pôžičky mu pomôže pokryť nečakané výdavky a zároveň nespraví škody na svojom finančnom rozpočte.