Rozdelenie živností, jednoducho a prehľadne

Rozmýšľate nad samostatným podnikaním? Isto vás prvé kroky vedú k tomu, že je potrebné aby ste si založili živnosť. Nenechajte sa, ale tým odradiť!

Pre veľa začínajúcich podnikateľov je založenie živnosti mätúce a nevedia, pre ktorú z typov živnosti sa rozhodnúť, alebo, aký je medzi nimi rozdiel. Ak ale viete, v ktorej oblasti by viedli vaše prvé podnikateľské kroky, je potrebné aby ste si len zistili, do akého typu živnosti patrí vaše podnikateľské zameranie.

Poradiť vám však dokážeme aj my a to v tomto článku: Aké typy živnosti rozlišujeme? A aký je v nich rozdiel?

K remeselným živnostiam, ako je už z názvu známe sa radia ku všetkým remeselným činnostiam, ktoré sa vykonávajú ako remeslo. Napríklad: hodinárstvo, kamenárstvo, mäsiarstvo a údenárstvo, výroba piva a sladu, výroba mliečnych výrobkov, zlatníctvo a klenotníctvo, polygrafická výroba, murárstvo, tesárstvo…

Podrobný zoznam všetkých činnosti, ktoré patria do remeselných nájdete na internete.

Viazané živnosti majú o nejakú tu podmienky predsa len naviac. Podmienkou ich prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná „inak“.

Pri akých typoch živnosti, potrebujete odbornú spôsobilosť získanú ,,inak” – napríklad:  zlievanie drahých kovov, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených tlakových,revízia vyhradených elektrických zariadení, opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov a elektrických strojov a prístrojov pre domácnosť, očná optika, zubná technika…

Voľné živnosti sú tie, ktoré nie sú uvedené medzi remeselnými alebo viazanými živnosťami. Pre tieto živnosti sa nevyžaduje odborná ani iná spôsobilosť. Podrobný zoznam všetkých činnosti, ktoré patria do voľných nájdete na internete.

Pri ohlasovaní živnosti sa nemusíte povinne držať zoznamu na internete – môžete si svoju živnosť nazvať aj inak než je uvedené v zozname.

Stačí už len vybrať obchodné meno, a všetko potrebné si vybavíte na príslušnom živnostenskom úrade vo vašom meste.