Spotrebný úver je jedným z najpopulárnejších úverových produktov

Je bežnou situáciou, že sa niekto dostane do finančnej tiesne, čo sa stáva napríklad v období sviatkov. Iným prípadom býva prípad, kedy chceme zainvestovať do renovácie bývania alebo si chceme dopriať niečo, čo je mierne nad naše možnosti. Vtedy sa často obraciame možnosť úveru.

Svet úverov je naozaj veľký. Dnes nie je pre nikoho problémom požičať si financie na čokoľvek od auta až po kuchynský robot. Asi najobľúbenejšou formou úveru popri hypotékach a nákupoch na splátky, sú spotrebné úvery. Tie u nás poskytujú banky, ako aj nebankové spoločnosti.

Spotrebný úver sa poskytuje na nákup akéhokoľvek spotrebného tovaru, ako napríklad elektronika, vybavenie domácnosti a v istých prípadoch aj na nákup automobilu.

Oproti nákupu na splátky je proces získania bankového spotrebného úveru o niečo zložitejší. Banky zväčša vyžadujú doloženie schopnosti splácania úveru z príjmu, alebo môžu požadovať, aby mal klient svojho ručiteľa.

Naopak výhodou je nepochybné nižšia úroková sadzba, v slovenských bankách je možné získať úrok už od 5,5%. Spotrebný úver sa poskytuje osobám starším ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a niekedy býva viazané na vedenie účtu v konkrétnej banke.

Z hľadiska účelovosti úveru poznáme účelové a bezúčelové úvery. Bezúčelové úvery je možné minúť na čokoľvek, avšak cenou za to je výrazne vyššia úroková sadzba.

Účelový úver sa vždy viaže na vopred stanovený konkrétny účel. Rozlišujeme aj úvery hotovostné a bezhotovostné podľa toho, či klient dostane prostriedky na účet alebo v hotovosti.

Ďalšie typy úverov sú zaistené a nezaistené úvery, pričom nezaistený úver môže získať iba úzka skupina vybraných a overených klientov, a úvery krátko, stredno a dlhodobé podľa doby splatnosti.