Tatramat je na trhu už 171 rokov

História spoločnosti Tatramat siaha až do devätnásteho storočia. Všetko sa začalo založením malej strojárskej dielne. Tá sa zaoberala výrobou klincov a česadiel na kone a dobytok, ktoré sa v tej dobe dovážali zo zahraničia.

Následne sa výroba rozširuje o pocínovaný a pozinkovaný tovar, predovšetkým pre potreby domácnosti a o ďalšie plechárske výrobky.

Na začiatku dvadsiateho storočia sa sortiment spoločnosti začína prispôsobovať vojenskej výrobe. Do výroby sú zaradené vojenské šálky, kanvy na mlieko, ručné granáty, poľné fľaše, vojenské prilby a vojenské česadlá na kone.

Až v polovici štyridsiatych rokov dvadsiateho storočia začína výroba kuchynských sporákov do poľných kuchýň, paráky na zemiaky, pozinkované sudy a smaltované nádoby.

Veľký dopad na továreň mala aj veľká hospodárska recesia. Až po jej prekonaní sa situácia v spoločnosti stabilizovala a nastal ďalší rozvoj továrne.  Na konci roku 1945 bola továreň dekrétom vtedajšieho prezidenta znárodnená. Rok potom bol zriadený samostatný podnik Spojené smaltovne, národný podnik, so sídlom v Matejovciach.

Náplň výroby

Hlavnou náplňou výroby sa stávajú pozinkované a lakované dvesto litrové sudy, plechové bubny na asfalt, plechové smaltované nádoby, neskôr hliníkový riad.

Postupne sa pripravuje nový výrobný program, ktorého základným bodom sa stanú elektrické spotrebiče určené pre domácnosti. Začína sa s výrobou elektrických ohrievačov vody, kovových paliet, elektrických rúr na pečenie. Taktieť výroba automatických práčok s francúzskou licenciou a automatických práčok v kooperácii s firmou z bývalej Juhoslávie.

Tesne po nežnej revolúcii sa Tatramat stáva akciovou spoločnosťou. V máji 1992 dochádza k založeniu spoločného podniku s globálne významnou americkou značkou Whirpool.

Následne pokračuje výroba automatických práčok a bielej techniky pre domácnosť, a taktiež výroba zameraná na náradie, náhradné dielce, odliatky a automaty na teplé a studené nápoje.

Materská spoločnosť Tatramat komplexne obnovuje technológiu výroby elektrických ohrievačov vody.

Súčasnosť

V súčasnosti, vplyvom najmodernejších trendov, dochádza k posilneniu vývoja ohrievačov vody, otvoreniu nového vývojového centra so zameraním na tepelné čerpadlá, ktoré predstavujú pre domácnosti výrazne nižšie náklady spojené s prevádzkou rodinných domov.

Jednou z posledných vecí jej ďalekosiahlej histórie bola reštrukturalizácia spoločnosti a modernizácia strojového parku. Je vytvorené nové laboratórium pre skúšanie hotových výrobkov, výrobná hala pre výrobu tepelných čerpadiel a nová výrobná linka pre ohrievače vody.

Výrazne k tomu prispelo i čerpanie Eurofondov. Otvorením novej nástrojárne pre výrobu foriem sa výrazne zvýšili výrobné kapacity.

Stručná história spoločnosti Tatramat nám dokazuje, že sa jedná o spoločnosť, ktorá výraznou mierou prispieva k priaznivej situácii v domácej ekonomike, ako i k rozvoju medzinárodného obchodu a aktívnej platobnej bilancii našej krajiny.