Vlastnosti, ktorými by mal disponovať dobrý šéf

V zamestnaní nie je nič horšie ako mať zlého šéfa. Neustály stres, že nenaplníte jeho očakávania narušia aj váš pracovný výkon a dostanete strach, že vás potrestá. Aké vlastnosti by mal mať teda dobrý šéf, aby sme sa v zamestnaní cítili príjemne a hlavne bez stresov? 

mobilnc3a9-crm-7549212

Férový – túto vlastnosť si u šéfa všimnú zamestnanci hneď ako prvé. Férový prístup vzbudzuje u zamestnávateľov rešpekt a najmä sympatie.

Chápavý – mal by si uvedomiť, že zamestnanci sú tiež ľudské bytosti a tak k nim aj pristupovať. Zamestnanci veľmi ocenia šéfa, ktorý bude chápať ich osobné problémy a dokáže im vyjsť v ústrety v prípade potreby.

Komunikatívny – každý kto pracuje vo vedúcej pozícii by mal mať komunikatívne schopnosti. Dobrý šéf by mal prehovoriť k svojím zamestnancom tak, aby presne rozumeli, čo majú urobiť. Mal by počúvať svojich zamestnancov, diskutovať s nimi o probléme a spoločne navrhovať riešenia.

Užitočný – správny šéf by mal zabezpečiť svojim pracovníkom dobré pracovné podmienky a aby mali k dispozícií pracovné nástroje na vykonávanie ich práce

Nápomocný – dobrý šéf by mal v prvom rade svojim zamestnancom pomáhať ak im horí termín, alebo v prípade krízovej situácie. Mal by si uvedomiť, že ak zlyhajú ostatní, zlyhá aj on. Kedže aj on je súčasťou tímu, mal by ukázať, že aj on je človek a môžu sa naňho ľudia obrátiť, ak nastane problém.

Zodpovedný – šéf by si mal vedieť dať poradiť a priznať, ak spravil chybu. Nebude hádzať vinu na zamestnancov, ale sám ponesie následky.

Priateľský – mal by udržiavať so svojimi zamestnancami formálny vzťah, no nemal by pôsobiť odstrašujúco. Očakáva sa, že svojich zamestnancov bude poznať aspoň po mene a nebude mať problém s nimi prehovoriť pár milých slov. Nehodí sa však, aby sa veľmi zaujímal o súkromie svojich pracovníkov.

Skúsený – dobrý šéf by mal byť odborníkom vo svojom obore a nemalo by sa stať, aby zostal niečím zaskočený. Mal by si neustále udržiavať prehľad a nedávať pracovníkom úlohy, ktoré nevie ani on sám splniť.

Dôverčivý – správny šéf by mal naplno dôverovať svojim ľudom a tímu, že svoju prácu spravia najlepšie ako vedia.