Prenechajte vymáhanie pohľadávok odborníkom!

Mnohých podnikateľov začal v poslednej dobe trápiť nový a nie príliš príjemný fenomén – a to nesplácanie pohľadávok od nezodpovedných a nespoľahlivých dlžníkov.

Tým možno síce predajú produkt s následnou platbou na faktúru, avšak následne prichádza problém, keď platba nie a nie prísť. Ako tento problém riešiť?

Väčšina veriteľov volí konzervatívny prístup a snaží sa využívať bežné komunikačné kanály, aby dlžníkov primäla k zaplateniu dlžných čiastok. Takýto postup však najmä v prípadoch veľmi nezodpovedných dlžníkov k úspechu nevedie a preto je namieste rozmýšľať o inom postupe.

Tým môže byť vymáhanie pohľadávok prostredníctvom špecializovaných spoločností, ktoré sa venujú tejto oblasti a majú s vymáhaním dlhoročné skúsenosti.

Pracovníci týchto spoločností oslovia dlžníkov s výzvou na platbu tvrdo a jednoznačne, avšak zároveň slušne a s prihliadnutím na etický kódex.

Štatisticky je dokázané, že prítomnosť tretej strany na dlžníka významne psychologicky zapôsobí a ten tak chtiac-nechtiac dlžnú čiastku splatí na váš účet.