Zákazník na prvom mieste!

Dnes, v dvadsiatom prvom storočí, už nie je potrebné zdĺhavé vysvetľovanie podstaty CRM systémov. Napriek tomu, CRM systémy sú systémy riadenia vzťahov so zákazníkmi a dnes bežne používaná skratka pochádza z anglického originálu Customer Relationship Management.

Čo sú CRM systémy

CRM systémy boli vyvinuté začiatkom deväťdesiatych rokov, kedy mnohí malí a strední podnikatelia, ako aj veľké firmy pochopili, že úspech každého z nich nespočíva v ich individuálnom snažení ale v zákazníkovi.

CRM systémy boli vyvinuté preto, lebo spoločnosti pochopili, že je to práve spokojnosť zákazníka s daným produktom či službou, ktorá odzrkadľuje ochotu zákazníka vracať sa k firme.

Dnes môžeme hovoriť o globálnom využívaní CRM systémov. Hoci na americký trh prenikli oveľa skôr, vyššie rastové hodnoty vykazuje európsky a ázijský trh.

CRM systémy sú dnes nenahraditeľné pre väčšinu odvetví podnikania. Svoje miesto si našli tak v odvetviach finančných služieb, ako aj v telekomunikáciách či dokonca v oblasti špičkových technológií a v priemysle.

Spoločnosti dnes venujú svojim zákazníkom náležitú pozornosť a čas. Vďaka implementácii CRM systémov sa spoločnosti pozerajú na svoje obchodné ciele inak ako v minulosti. Dnes vedia, že ich dokážu dosiahnuť vďaka účinnému riadeniu vzťahov so zákazníkmi.

CRM systémy nabrali na dôležitosti najmä po internetovom boome, ktorý znásobil aj tak všade prítomnú konkurenciu. V minulosti sa mnohé firmy sústreďovali na zákazníka iba preto, že tak robila konkurencia. Dnes sa spoločnosti orientujú na budovanie, rozvoj a efektívne riadenia vzťahov so zákazníkmi z prozaickejších dôvodov.

Komplexné CRM systémy dnes v sebe zahŕňajú automatizáciu predajných činností, automatizáciu marketingových činností, automatizáciu servisných činností a zákazníckej podpory a elektronické obchodovanie.