Vzor žiadosti o poskytnutie rodičovskej dovolenky

ziadost-o-poskytnutie-rodicovskej-dovolenky

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE RODIČOVSKEJ DOVOLENKY

(§ 158 zák. Práce)

[ ] a.s.
so sídlom v [ ], [ ]

Vec: Žiadosť o poskytnutie rodičovskej dovolenky

V súvislosti s narodením mojej dcéry [ ] dňa [ ] som nastúpila materskú dovolenku v dĺžke [ ] týždňov. Lebo mne táto materská dovolenka končí dňom [ ], žiadam o poskytnutie rodičovskej dovolenky až do veku troch rokov mojej dcéry.

V [ ] dňa [ ]

……………………. Podpis
meno [ ]

bytom [ ]