Životopis vzor absolvent

Absolvent vzor životopisu

Osobné informácie:

Meno a priezvisko: * Stav: * Email: * telefón: *

Adresa:*

Vzdelanie:

2006 – 2009 
Vysoká škola ekonomická v Bratislave Fakulta personalistiky nadväzujúce magisterské štúdium

odbor: Personálne managment SZZ: Personalistika, Personálne riadenie, Riadenie ľudských zdrojov, Pracovné podmienky a pracovné vzťahy, Ľudské zdroje na trhu práce Téma diplomovej práce: Personálne agentúry na trhu práce v Č R

september 2007 – január 2008 
Hogeschool , Rakúsko štúdium v rámci programu Erasmus zimný semester

náplň štúdia: ekonomické predmety, Project management, Human resource management

2003 – 2005 
EITEI 
(Economics of International Trade and European Integration) medzinárodný študijný program realizovaný plne v anglickom jazyku

magisterské štúdium – titul MBA 

University of Antwerp, Belgicko
absolvované predmety: International Trade, Environmental Economics and Policy, European Integration, Global Marketing, The Eastern European Context

2002 – 2005 
Súkromná vysoká škola ekonomických štúdií, Praha Fakulta ekonomicko-správnej bakalárske štúdium

odbor: Medzinárodné ekonomika a právo v podnikaní

SZZ: Ekonómia a podniková ekonomika, Medzinárodný ekonomika a právo v podnikaní
Téma bakalárskej práce: Aktuálne problémy spoločnej obchodnej politiky EÚ

1994 – 2002 
Gymnázium Jaroslava Haška, Praha gymnázium zamerané na výučbu cudzích jazykov

maturitná skúška: Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Fyzika

Prax:

2007 – teraz 
Cestovná kancelária, Čedok, Praha 
Dohoda o pracovnej činnosti DPC

Administratívna výpomoc na marketingovom oddelení

náplň práce: spolupráca na príprave marketingovej stratégie, spolupráca na tvorbe katalógov a propagačných materiálov, administratívne činnosť

2002 – 2005 
Jazykový inštitút Praha 
Vedľajší pracovný pomer (VPP)

Lektor anglického jazyka

náplň práce: komplexná príprava výučby (osnovy, materiály), výučba, preklady

jún – september 2004 
Pracovný pobyt Work and Travel v USA, Montana 
práca v zábavnom centre

zlepšenie komunikačných schopností v anglickom jazyku

jún 2003 – október 2003 
Au-pair Montreal, Kanada 
povinnosti spojené s prácou au-pair, housekeeping

Odborné a pracovné stáže:

marec 2008 – september 2008 
Aditus Consult 
Personálna agentúra

Asistentka v personálnej agentúre

náplň práce: spracovanie personálnej agendy, zadávanie a správa dát v systéme SAP, spolupráca na ďalších HR aktivitách

január 2004 – jún 2004 
Slovensko-anglická obchodná a priemyselná komora 
Oddelenie prieskumu trhu a podpory predaja

Asistentka managera

náplň práce: spolupráca pri prípravách veľtrhov, zabezpečovanie ich bezproblémového priebehu, spolupráca na marketingové propagáciu

november 2004 – január 2005 
Centrok as 
spoločnosť zaoberajúca sa celkovou správou nehnuteľností, upratovacími a realitnými službami

trojmesačná povinná prax

ekonomické oddelenie náplň práce: evidencia platieb, vedenie ekonomickej dokumentácie, zasielanie upomienok, komunikácia s klientmi 

Kurzy, certifikáty a oprávnenia:

Licencie sprievodca cestovného ruchu (v slovenskom a anglickom jazyku) 
Štátna skúška z písania na stroji všetkými desiatimi
Štátna skúška z obchodnej korešpondencie Zákonník práce 2010 , Aditus Consult, 2010 Kurz Pracovné zmluvy – ako im porozumieť a nechybovat , Aditus Consult, 2009 Kurz Pracovná doba, Cestuj a prekážky v práci , Aditus Consult, 2009

Znalosť cudzích jazykov:

Anglický jazyk – First Certificate of English, FCE
Nemecký jazyk – „A“ Level Certificate
Španielsky jazyk – začiatočník

Ostatné znalosti a zručnosti:

Vodičský preukaz B, C (v prípade neplatnosti je potrebná výmena vodičského preukazu)

PC znalosti:

nadštandardné užívateľská znalosť MS Office (MS Word, MS Excel, Power Point, Acces)
užívateľská znalosť AutoCad, HTML, Linux, MS Publisher, SAP

Záujmy a koníčky:

Cestovanie, poznávanie iných kultúr, architektúra, dizajn
bowling, free diving, squash , golf