Ako postupovať pri predaji auta

predaj-auta

Predaj auta predstavuje pomerne náročný a často zdĺhavý proces, ktorého súčasťou je aj mnoho právnych záležitostí. Ako postupovať pri predaji auta, aby to bolo v súlade so zákonom? Aká je cena prepisu vozidla a koľko stojí prihlásenie auta?

Predaj auta si treba dobre naplánovať a na nič nezabudnúť, lebo človeka to môže neskôr dobehnúť. Pri predaji auta je dôležité, aký dojem na kupujúceho zanechá. Špinavé vozidlo predá človek ťažšie a za nižšiu cenu ako čisté. 

Ako postupovať pri predaji auta?

Predaj auta môže byť naročná úloha, ale nemusí to tak byť. So správnou prípravou a prieskumom možno auto s istotou a úspešne predať. Tu je niekoľko tipov, ako postupovať pri predaji auta:

 1. Stanoviť realistickú cenu: Predtým, ako dá niekto svoje auto na trh, mal by preskúmať podobné modely a pravdepodobné cenové rozpätie auta. Až následne by mal stanoviť požadovanú cenu, ktorá je primeraná pre neho aj pre potenciálnych kupujúcich.
 2. Zvážiť všetky spôsoby predaja, ktoré sú k dispozícii: V závislosti od požadovaného časového harmonogramu existuje celý rad spôsobov predaja vozidla. Obľúbenou možnosťou je jeho zverejnenie online na rôznych platformách. Možno tiež osloviť priateľov a rodinu alebo spolupracovať s miestnym predajcom.
 3. Zhromaždiť papiere a potrebnú dokumentáciu: V závislosti od kupujúceho, možno bude predajca vozidla potrebovať určité dokumenty. Medzi ne môže okrem iného patriť titul, účet o predaji a správa predávajúceho o predaji.
 4. Pripraviť vozidlo: Tipy na predaj ojazdeného vozidla a urobenie potrebných krokov môžu pomôcť urobiť atraktívnejší nákup. Patria sem veci ako jeho vyčistenie zvnútra aj zvonku, zabezpečenie všetkých potrebných opráv a údržby a odstránenie všetkých osobných vecí.
 5. Zachovať si pozitívny prístup: Proces predaja môže byť trochu stresujúci, ale je dôležité zachovať si počas neho pozitívny prístup. Človek by mal pôsobiť profesionálne, priateľsky a nápomocne k potenciálnym kupujúcim. Môže to výrazne pomôcť pri uzatváraní obchodu.

Dodržiavaním týchto krokov bude každý na dobrej ceste k predaju svojho vozidla. S trochou prieskumu, tvrdej práce a sebadôvery existuje veľká šanca na úspech.

Ako stanoviť správnu cenu vozidla?

Ocenenie vozidla je náročný a komplikovaný proces. Na čo všetko teda pri nacenení pozerať?

Kupujúci musí brať do úvahy veľa faktorov, ktoré znižujú alebo zvyšujú hodnotu vozidla. Mal by pri tom zohľadniť

 • vek vozidla
 • celkový stav
 • počet najazdených kilometrov
 • výbavu

Cenu môže zvýšiť aj nejaký dodatok alebo príslušenstvo, ktoré s vozidlom človek predáva. Môže to byť napríklad strešný box alebo súprava kolies.

Ktoré ďalšie faktory cenu zvyšujú?

 • nadštandardná výbava
 • klimatizácia
 • nízky počet najazdených kilometrov
 • automatická prevodovka
 • platná záruka od výrobcu
 • udržiavaný interiér 

Celý proces stanovenia ceny uľahčí aj menší prieskum trhu. Odporúča sa zistiť, za koľko sa približne predávajú rovnaké alebo podobné značky automobilov.

Postup pri predaji auta

Predaj auta je právny úkon, pri ktorom je nutné splniť niekoľko náležitostí. Správny postup predaja auta je nutný hlavne na to, aby novému majiteľovi zapísali auto na polícii a aby si predajca mohol nárokovať vrátenie nevyčerpanej časti poistného z povinného zmluvného poistenia.

Ak už človek nájde potenciálneho záujemcu o svoje vozidlo, nasledujú oficiálne záležitosti predaja. Postup pri predaji auta zahŕňa tieto kroky:

 1. spísanie a uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy
 2. odovzdanie vozidla a prevziatie kúpnej ceny
 3. odhlásenie vozidla na dopravnom inšpektoráte
 4. vypovedanie zmluvy povinného zmluvného poistenia

V nasledujúcich odstavcoch sú priblížené jednotlivé kroky postupu predaja auta.

1. Uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy

Pri predaji vozidla realizovanom na základe písomnej zmluvy človek predíde viacerým problémom, ak by druhá strana podmienky nechcela dodržať. Výhodou je aj prítomnosť svedka pre nejaké prípadné ústne dohody či tvrdenia.

Kúpno-predajná zmluva musí obsahovať všetky podstatné náležitosti, na ktorých sa obe strany dohodli, a ktoré si vyžaduje aj príslušný zákon. Netreba zabudnúť na stav vozidla, vrátane existujúcich vád, inak je komplikované domôcť sa v budúcnosti práv pri reklamácii.

Nie je to síce povinnosťou, ale odporúča sa úradne overiť podpisy zmluvných strán.

2. Odovzdanie vozidla a prevzatie kúpnej ceny

Vozidlo je potrebné odovzdať so všetkými potrebnými súčasťami a výbavou, ktorá je uvedená v zmluve alebo inak dohodnutá. Ohľadom odovzdania dokladov a kvitancií sa môžu zmluvné strany dohodnúť, keďže je nutné ešte doriešiť prepis na dopravnom inšpektoráte.

Pri platbe v hotovosti sa odporúča preveriť si prijímané peniaze (pri väčších hotovostiach sa totiž môžu objaviť aj nepravé bankovky), v prípade bezhotovostného prevodu sa odporúča sledovať dodržanie dátumu, ku ktorému mali byť peniaze prevedené.

Pri platbe v hotovosti platia navyše obmedzenia kvôli výške, a to 15 000 € pri fyzických osobách a 5 000 € pri právnických osobách alebo SZČO. Vychádza to zo zákona č. 394/2012 Z.z.

3. Odhlásenie vozidla na dopravnom inšpektoráte

Pôvodný majiteľ odhlasuje vozidlo vždy na príslušnom orgáne Policajného zboru podľa trvalého bydliska (nový majiteľ sa pri prihlasovaní riadi rovnako príslušnosťou trvalého bydliska). V závislosti od situácie ide o odhlásenie do iného okresu alebo prepis v okrese.

Z dôvodu množiacich sa prípadov odhlasovania vozidiel na fiktívnych ľudí, ktorí neboli novými majiteľmi áut, sa zaviedla povinnosť, aby bol pri odhlasovaní prítomný aj nový majiteľ alebo poskytol splnomocnenie.

4. Vypovedanie zmluvy povinného zmluvného poistenia

Po odhlásení vozidla musí jeho bývalý majiteľ podať v poisťovni písomnú výpoveď. Príloho výpovede PZP je v tomto prípade kópia technického preukazu so zaznačenou zmenou, na základe ktorej poisťovňa existujúce poistenie ukončí.

Súčasťou výpovede je aj žiadosť o vrátenie nespotrebovaného poistného, ktoré poisťovňa zašle po zrušení poistenia na zadaný účet, a pošle aj potvrdenie o škodovom priebehu.

Ak má niekto uzatvorené na vozidlo aj havarijné poistenie, vypovie ho rovnakým spôsobom na základe písomnej výpovede.

Koľko stojí prepis auta?

Zaužívaný výraz „prepis vozidla“ predstavuje „prevod držby a/alebo vlastníctva“ motorového vozidla na inú osobu.

Úradné zmeny pri vlastníctve vozidla bývajú takmer vždy spoplatnené. Výška poplatkov pritom závisí od mnohých faktorov, ako sú výkon motora, či ide o prepis auta v rámci okresu alebo z okresu do okresu, ale aj vek vozidla. Koľko teda stojí prepis auta?

Konkrétne sadzby za prepis auta určuje slovenská legislatíva. Výška poplatku za prepis auta sa počíta podľa vzorca. O niečo menej sa platí v prípade, ak majiteľ prihlasuje vozidlo v tom istom okrese, kde bolo prihlásené aj pred kúpou. Poplatok zahŕňa zápis držiteľa motorového vozidla do evidencie vozidiel aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane ich vydania.

Prepis vozidla – cena

Výsledná cena prepisu vozidla v rámci okresu sa potom počíta podľa vzorca, v ktorom sa vynásobí sadzba poplatku podľa výkonu motora s koeficientom zostatkovej hodnoty vozidla. Najnižší poplatok za prepis auta je vždy 33 €. Výsledok sa ešte zaokrúhľuje na celé euro nadol (pod 50 centov), nahor (viac ako 50 centov) alebo sa nezaokrúhľuje (presne 50 centov).

Koľko stojí prepis auta medzi okresmi? Rovnaký postup pri výpočte ceny za prepis vozidla platí aj v prípade registrácie vozidla z jedného okresu do druhého. Rozdiel je len v tom, že v tomto prípade musí nový majiteľ zaplatiť aj za nové tabuľky s evidenčným číslom vozidla. 

Výška cien za prihlásenie auta býva vyššia pre osobné žiadosti podávané na dopravných inšpektorátoch. Pri elektronických žiadostiach sa každý poplatok spojený s prepisom auta znižuje o 50 % zo štandardnej výšky poplatku.

Prihlásenie auta – cena

Legislatíva v niektorých prípadoch dovoľuje cenu za prihlásenie auta aj znížiť. Deje sa to napríklad vtedy, ak ide o ekologickejší typ vozidla alebo má majiteľ zdravotné postihnutie či ide o mnohočlennú rodinu s deťmi. Od poplatku sú úplne oslobodení ľudia, ktorí vozidlo napríklad zdedili, prípadne vozidlo získali v rámci príspevku od štátu.

Oslobodenie od poplatku:

 • Od poplatku je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
 • Od poplatku je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na ich kúpu vlastníkovi poskytnutý príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
 • Od poplatku je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e (malé motocykle s maximálnou rýchlosťou 45 kilometrov za hodinu).

Podľa výkonu motora a vek vozidla môže človek za prihlásenie auta zaplatiť cenu v rozmedzí 33 € až 3 900 €. Poplatky za prihlásenie vozidla podľa jeho výkonu možno nájsť na internetových stránkach Národnej rady Slovenskej republiky.