Ako požiadať o zvýšenie mzdy – tipy, vzor

Náklady na prevádzku domácnosti stúpajú, spotrebný tovar a potraviny sa neustále zdražujú, ale plat je už niekoľko rokov rovnaký. Určite by väčšina zamestnancov privítala, keby na výplatnej páske pribudlo pár desiatok eur.

Povedať si o zvýšenie mzdy a byť konečne ocenený za svoju prácu tak, ako si človek zaslúži však nemusí byť vôbec jednoduché. Ako požiadať o zvýšenie platu?

Správne načasovanie

O zvýšenie platu je vhodné požiadať v období, keď má za sebou zamestnanec nejaký väčší pracovný úspech, dokončil dôležitý projekt, robí viac práce ako v predchádzajúcich rokoch, alebo firme priviedol nových klientov. Správne argumenty môžu nadriadeného skutočne presvedčiť.

Naopak o zvýšení platu netreba premýšľať v čase, keď firma prechádza krízou alebo nemá dostatočný počet zákaziek. Dôležité nie je len načasovanie, ale aj to, ako požiadať o zvýšenie platu.

Koniec roka alebo skúšobnej doby je pravý čas na zvýšenie platu

Koniec roka alebo skúšobnej doby je skvelou príležitosťou na spätné zhodnotenie obdobia, počas ktorého zamestnanec pre spoločnosť pracoval, a na posúdenie výkonu, vrátane prehodnotenia platu. Ak niekoho čaká hodnotiaci pohovor, mal by si nájsť čas na prípravu a pripraviť si argumenty, ktoré zamestnávateľa presvedčia, že si zaslúži zvýšenie platu.

Počas hodnotiaceho pohovoru netreba váhať zdôrazniť spokojnosť s tímom alebo so súčasnou pozíciou. Je vhodné poukázať na výsledky a úspešnosť pri plnení cieľov, ktoré sa očakávali. Tiež je dobré hovoriť o silných stránkach, ktoré pomohli dosiahnuť tieto úspechy.

Ak ste zamestnanec bol vďaka svojej práci prínosom a splnil očakávania, je to ideálna príležitosť požiadať o zvýšenie platu a nič by mu nemalo stáť v ceste. Obzvlášť to platí v prípade, ak ide o zvýšenie minimálnej mzdy.

Vyjednávacia schôdzka

O plate sa vždy vyjednáva za uzavretými dverami a vo všetkej formálnosti. Najprv sa požiada o schôdzku svojho nadriadeného, ktorý pozná výšku mzdy a má právomoc ju zmeniť. Naznačí sa mu osobne alebo emailom účel stretnutia a na záver sa dodá, že je pre zamestnanca stretnutie dôležité.

Pripravte sa na diskusiu

Treba skontrolovať pracovnú zmluvu a zistiť, či sa v nej nachádza ustanovenie o možnosti zvýšenia platu a podmienky na to, ako ho možno získať. Zhromaždenie dôkazov o výkonnosti, ktoré by mohli podporiť žiadosť je tiež dôležité.

Môžu to byť úspechy, príspevky k firme, prekročenie stanovených cieľov atď. Byť pripravený na otázky a diskusiu s nadriadenými je ďalším krokom k úspechu. Dôležité je komunikovať jasne a zdôvodnene.

Pripravte písomnú žiadosť

Potrebné je napísať formálnu žiadosť o zvýšenie platu, uviesť dôvody, prečo si zamestnanec zvýšenie zaslúži, a poskytnúť konkrétne príklady výkonnosti a prínosu pre firmu. Nezabudnúť zdôrazniť svoje profesionálne schopnosti a skúsenosti, ktoré prispeli k úspechu firmy je tiež dôležité.

Po predložení žiadosti dať nadriadenému dostatok času na zváženie a rozhodnutie. Netreba však prestávať pracovať na svojom rozvoji a výkonnosti v pracovnom prostredí. Zamestnanec si tiež môže pripraviť žiadosť o zvýšenie platu PDF, prípadne si stiahnuť vzor žiadosti.

Napísať formálnu žiadosť o zvýšenie platu. Uviesť dôvody, prečo si človek myslí, že si zvýšenie zaslúži, a poskytnúť konkrétne príklady výkonnosti a prínosu pre firmu.

Odchod z firmy

Najskôr by nebolo férové, keby ste nadriadenému rozprávali, ako ste dostali lepšiu ponuku u konkurencie, a pritom sa to nezakladalo na pravde. Hrozbu odchode z firmy kvôli nízkemu platu použite v prípade, že skutočne máte možnosť prestúpiť a finančne ísť hore.

Žiadosť o zmenu pozície

Ďalšia z možností, ako mať vyššiu mzdu, je požiadať o preradenie na lepšie platenú pozíciu. Polepšiť si môže aj o stovky eur. Treba sledovať interné výberové konania, ktoré sa konajú takmer vo všetkých väčších firmách. Počítať treba ale s tým, že pribudnú nové povinnosti a viac zodpovednosti.

Okrem toho sa dá tiež podať žiadosť o zmenu dohodnutých pracovných podmienok.

Prieskum vo vlastnej firme aj u konkurencie

Na začiatku sa stačí zahrať na pátrača vo firme. Skúmať, aký plat ponúka spoločnosť novým zamestnancom na podobných pracovných pozíciách, ale nezabudnúť pozrieť aj na platové ponuky iných spoločností.

V súčasnosti majú firmy povinnosť zverejňovať informácie o platoch, čo môže pomôcť stanoviť realistické požiadavky. Vedúci pracovníci tvrdia, že sa stále častejšie stretávame s fenoménom zvaným „kompresia miezd,“ čo znamená, že noví zamestnanci s menšími skúsenosťami sú platení podobne ako tí skúsenejší a zručnejší.

Ak zamestnanec narazí na pracovnú ponuku v spoločnosti, ktorá ponúka vyšší plat, môže to byť triumf. Slušne sa treba zamestnávateľa opýtať, prečo nový zamestnanec bude dostávať vyšší plat ako človek, ktorý už na rovnakej pozícii pracuje niekoľko rokov.

Dnes je celkom bežné, že ak firma nevie zohnať zamestnancov, ponúkne vyššiu mzdu či rôzne bonusy a výhody, ktoré súčasný zamestnanci nemajú a pracujú za nižšiu mzdu.

O koľko peňazí požiadať?

Treba byť realista a nechcieť pridať hneď dvojnásobok. Najpravdepodobnejšie sa uspeje so žiadosťou o zvýšenie platu o 5 až 10 percent hrubej mzdy. Ak sa aj tak bude zdať, že mzda je stále podhodnotená, treba vyhľadať na internete platy na rovnakej pozícii a výsledok predložiť nadriadenému. Obzvlášť to platí v prípade, ak ide o zvýšenie minimálnej mzdy.

Zamietnutie žiadosti o zvýšenie mzdy

Môže sa stať, že u svojho nadriadeného zamestnanec nepochodí. Miesto toho, aby dal zamestnanec priechod svojmu hnevu, mal by zachovať pokoj a zistiť sa, v aký termín sa môžete opýtať znova a čo musí urobiť pre to, aby mu nadriadený pridal peniaze. Alternatívou môžu byť aj náhradné riešenie, ako je časť vykonávanej práce z domu, viac dní dovolenky alebo iný zamestnanecký bonus.

Ak zamestnanec narazí na pracovnú ponuku v spoločnosti, ktorá ponúka vyšší plat, môže to byť triumf.

Rešpektovanie rozhodnutia

Nezáleží na tom, aký bude výsledok, treba rešpektovať rozhodnutie nadriadených. Ak žiadosť nebude úspešná, môže sa požiadať o spätnú väzbu, aby sa zamestnanec vedel zlepšiť a pripraviť sa na budúci pokus o zvýšenie platu.

Treba pamätať na to, že každý prípad je jedinečný, a preto je dôležité, aby sa žiadosť prispôsobila konkrétnym okolnostiam vo firme. Zvýšenie platu sa neudeje iba na základe času stráveného v práci, ale na základe prínosu a výkonu.

Žiadosť o zvýšenie platu – vzor

Žiadosť o zvýšenie platu nemá jasne predpísané ako má vyzerať. Mala by však obsahovať tie najdôležitejšie informácie a formálny charakter. Môže mať teda rôzne podoby, vzor žiadosti o zvýšenie platu môže vyzerať napríklad takto:

Dobrý deň,

pre Vašu firmu pracujem už viac ako 5 rokov, pričom svoju prácu odvádzam kvalitne už od nástupu do firmy. O kvalite mojej práce svedčí aj úspech nášho produktu a pochvaly od mojich nadriadených. Vzhľadom na uvedené si Vás dovoľujem žiadať o zvýšenie platu.

Pevne verím, že podieľaním sa na viacerých úspešných projektoch som aj ja prispel k úspechu spoločnosti. Prosím, zvážte aj moju súčasnú situáciu, zvýšenie nákladov na živobytie a zaopatrenie rodiny.
Ďakujem, že som viac ako 5 rokov mohol byť súčasťou firmy, a za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujem.

S pozdravom,

…………………………………………………………….

meno, priezvisko, podpis

V žiadosti je dobré zdôrazniť, ako dlho pre zamestnávateľa zamestnanec pracuje. Tým sa zvýrazní fakt, že si zvýšenie zaslúži. Snažiť sa vyzdvihnúť svoje úspechy, schopnosti a skúsenosti, prínos pre firmu a podobne. Žiadosť o zvýšenie platu je svojim spôsobom motivačný list, ktorý má zamestnávateľa presvedčiť, že si zaslúži viac peňazí za odvedenú prácu.

V žiadosti môže ale nemusí byť uvedené, o akú sumu sa žiada plat navýšiť. Aj keď zamestnávateľ žiadosti vyhovie, netreba očakávať výrazne vyššiu sumu, môže ísť len o niekoľko desiatok eur, ktoré však v konečnom dôsledku môžu osobnému rozpočtu veľmi pomôcť.

Pokiaľ existuje konkrétny dôvod, pre ktorý človek potrebuje viac peňazí, napríklad narodenie dieťaťa, potreba starať sa o blízku osobu, vysoké náklady na liečenie ochorenia a podobne, treba ho uviesť v žiadosti. Záver by však mal byť pozitívny.

V žiadosti je dobré zdôrazniť, ako dlho pre zamestnávateľa zamestnanec pracuje. Tým sa zvýrazní fakt, že si zvýšenie zaslúži.

Kedy je lepšie hľadať novú prácu?

Rozhodnutie sa pre novú prácu je dôležité a vyžaduje zváženie mnohých faktorov. Určite sa netreba rozhodovať iba na základe platu, resp. rozhodnutí o jeho zvýšení alebo zamietnutí žiadosti. Tu je niekoľko faktorov a momentov, ktoré treba zvážiť:

  • zlepšenie kariérnych príležitostí: Ak nová práca ponúka lepšie možnosti rozvoja kariéry, nové zručnosti a skúsenosti, môže to byť dôvod na zmenu.
  • finančné ohľady: Zvážiť platové podmienky a prípadné iné finančné výhody. Porovnať ich so súčasnou pracovnou pozíciou a zhodnotiť, či by nová práca bola finančne výhodnejšia.
  • pracovná atmosféra: Skúsiť získať informácie o pracovnej atmosfére a kultúre v potenciálnom novom zamestnaní. Pre niektorých je dôležité pracovať v tíme, kde sa cítia pohodlne.
  • menej cestovania: Vzhľadom na to, že cestovanie do práce môže zabrať veľa času, premyslieť si, či by nová práca znamenala zlepšenie dojazdu.
  • pracovná záťaž a rovnováha medzi prácou a osobným životom: Zvážiť, ako bude nová práca ovplyvňovať čas mimo pracovných hodín a schopnosť udržiavať rovnováhu medzi pracovným a osobným životom.
  • benefity a ďalšie výhody: Okrem platu zistiť, aké iné výhody ponúka nová práca (napr. MultiSport karta), aké sú zdravotné poistenie, flexibilné pracovné hodiny, možnosti vzdelávania a podobne.
  • zmeny v životnej situácii: Môžu sa vyskytnúť životné zmeny, ako napríklad založenie rodiny, zmena miesta bydliska, alebo iné okolnosti, ktoré môžu motivovať k zmene práce.
  • dobrá ponuka: Ak dostanete atraktívnu ponuku od inej firmy, môže to byť impulz na zmenu práce.
  • stabilita a budúcnosť firmy: Zvážiť stabilitu a vyhliadky rastu spoločnosti, kde je v pláne pracovať. Chcieť sa zapojiť do dlhodobejšieho projektu alebo preferovať rýchlejšie rotujúce zamestnanie?
  • intuitívne cítenie: Sledovať vnútorné pocity a intuíciu. Niekedy telo a myseľ môžu dávať signály, ktoré pomôžu pri rozhodovaní.

Rozhodovanie o zmene práce je osobný proces, a pre každého môže byť iný. Je dôležité dôkladne zvážiť všetky faktory a získať dostatok informácií, aby mohol človek urobiť informované rozhodnutie. Je tiež užitočné konzultovať svoje myšlienky s blízkymi priateľmi, rodinou alebo mentorom, ktorí môžu podporiť v rozhodovacom procese.