Cena ropy – vývoj, kurz a graf

cena-ropy

Ropa je jedným z najdôležitejších zdrojov na svete. Používa sa na výrobu všetkých druhov palív až po plasty a je základným stavebným prvkom našej modernej spoločnosti. V uplynulom roku sa cena ropy pohybovala ako na horskej dráhe a v dôsledku viacerých faktorov prudko kolísala. Ktoré faktory ovplyvňujú cenu ropy?

Ropa je vysoko cenená od chvíle, keď sa ju človek naučil využívať vo svoj prospech. Ropné produkty možno nájsť na každom kroku, či už ide o pohonné hmoty, plasty alebo iné početné výrobky každodennej potreby. Ktoré faktory ovplyvňujú tržnú cenu ropy?

Ropa – kvapalné fosílne palivo

Ropa je prirodzene sa vyskytujúce kvapalné fosílne palivo, ktoré pozostáva najmä z uhľovodíkov. Získava sa z podzemia procesom známym ako ťažba ropy a dôkladne sa rafinuje na použiteľné konečné produkty, ako je benzín a nafta. Vzhľadom na jej bohaté zásoby a relatívne jednoduchú ťažbu tvorí ropa najväčšiu časť zdrojov energie používaných v súčasnom svete.

Ak ropy nie je dostatok, vzniká energetická kríza.

Surová ropa (alebo čierne zlato či surová nafta) je horľavá kvapalina hnedastej farby, ktorá vzniká z mŕtvych tiel malých živočíchov a morských mikroorganizmov. Proces vzniku trvá milióny rokov, preto sa ropa považuje za neobnoviteľný zdroj.

Ropa sa skladá z uhľovodíkových reťazcov, ktoré sú zlúčeninami atómov uhlíka a vodíka, ale obsahuje aj malé množstvo síry, kyslíka a dusíka. Ropa sa zvyčajne nachádza spolu so zemným plynom, ktorý je tiež cennou komoditou.

Ako sa ropa získava?

Ropa sa ťaží z ložísk, ktoré sa nachádzajú stovky metrov až niekoľko kilometrov pod zemským povrchom. Prístup k rope zabezpečujú hlboké vrty, z ktorých sa ropa čerpá na povrch. Ak sú vrty dostatočne hlboké a ložiská ropy sú pod dostatočným tlakom, ropa stúpa na povrch bez potreby čerpadiel.

Hlboké vrty sa nemôžu použiť v prípade ťažkých ropných pieskov, ktoré sa musia ťažiť. Dnešná technológia umožňuje vyrábať ropu aj z plastového odpadu, ale táto metóda prakticky neprispieva k celosvetovej produkcii ropy.

Z ropy sa následne vyrába nafta či benzín, ktoré slúžia ako pohonné palivá. Náklady spojené s výrobným procesom sú hlavným dôvodom, prečo je nafta drahšia ako benzín.

Ropa sa získava pomocou vrtov z hlbšie sa nachádzajúcich ložísk umiestnených v ropných pasciach.

Cena ropy – faktory

Ropa je pre svetové hospodárstvo životne dôležitou komoditou. Jej cena určuje úspešnosť mnohých priemyselných odvetví a ovplyvňuje veľkosť HDP štátov. Mnohí ľudia na celom svete preto pozorne sledujú cenu ropy a trendy, ktoré ju ovplyvňujú.

Cenu ropy zvyčajne určuje kombinácia faktorov, ktoré možno rozdeliť do dvoch kategórií.

  • Prvou je celosvetový dopyt a ponuka ropy. Keď je po nej vysoký dopyt, ceny môžu rásť. Na druhej strane, keď je jej príliš veľa, ceny môžu klesať.
  • Druhá kategória zahŕňa politické faktory. Keď sa krajiny združené v Organizácii krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) rozhodnú znížiť ťažbu alebo keď sú na niektoré krajiny uvalené medzinárodné sankcie, ovplyvňuje to ponuku ropy na svetovom trhu, a tým aj jej cenu.
  • Cena ropy úzko súvisí aj s výkonom amerického dolára. Keď je dolár voči iným menám silný, ropa má tendenciu byť na svetovom trhu drahšia a naopak.

Cena ropy sa neustále mení v dôsledku mnohých faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. Pre investorov, producentov a spotrebiteľov je preto dôležité, aby boli informovaní o najnovšom medzinárodnom vývoji, ktorý môže ovplyvniť jej cenu.

Druhy ropy

Kvalita ropy nie je jednotná a zvyčajne závisí od oblasti produkcie. Preto sa na komoditnej burze obchoduje s viacerými druhmi ropy za rôzne ceny.

V závislosti od hmotnosti (alebo hustoty) sa ropa klasifikuje ako ľahká, stredná a ťažká. Ďalším dôležitým parametrom je obsah síry, pričom hraničná hodnota je 0,5 %. Ropa s vyšším obsahom síry sa nazýva kyslá, je menej kvalitná a vyžaduje si zložitejší proces spracovania. Na druhej strane sladká ropa obsahuje menej ako pol percenta síry a považuje sa za kvalitnejšiu.

Na trhu sa najčastejšie možno stretnúť s americkou ľahkou ropou WTI alebo ropou Brent, ktorá sa ťaží z ropných polí v Severnom mori. Okrem ropy WTI a Brent sa môžete stretnúť aj s dubajskou ropou, ropou Tapis, ropou Minas alebo dokonca so zmesnou ropou OPEC.

Vývoj cien ropy

Cenu ropy vždy ovplyvňujú trhové podmienky, ako je ponuka a dopyt, geopolitické faktory a ekonomické správy.

Koncom roka 2019 a začiatkom roka 2020 bola cena barelu ropy približne 62 USD (58 €). V roku 2021 cena ropy zaznamenala nárast, ktorý bol spôsobený hospodárskym oživením po pandémii COVID-19, kedy bola mimoriadna situácia.

Ceny ropy začali rok 2021 rastom v dôsledku nádejí, že svetová ekonomika sa začne zotavovať z následkov pandémie. Odvtedy ceny postupne rástli v dôsledku zvyšujúceho sa globálneho dopytu a znižovania produkcie, ktoré zaviedol OPEC a spojenecké krajiny ťažiace ropu.

Vo februári 2022 dosiahla cena barelu ropy takmer 95 USD (89 €) za barel. Následne v marci 2022 v dôsledku situácie na Ukrajine, ktorú napadlo Rusko, cena vzrástla na 130 USD (121 €) za barel. Od júna 2022 cena ropy klesla na súčasných 90 USD (84 €) za barel v septembri 2023.

Vývoj cien ropy je stále vystavený neistote v dôsledku pretrvávajúcich problémov, ako sú sankcie voči Iránu, pretrvávajúci rozdiel medzi ponukou a dopytom na svetovom trhu a možnosť, že OPEC a ďalšie krajiny ťažiace ropu v budúcnosti zvýšia ťažbu.

Napriek týmto neistotám vyzerá vývoj cien ropy do budúcnosti pozitívne. Zdá sa, že svetové hospodárstvo je na ceste k oživeniu a ceny ropy pravdepodobne zostanú vysoké v dôsledku obmedzenej ponuky a zvýšeného dopytu.

Cena ropy – graf

Odborníci často vedia lepšie odhadnúť smerovanie svetovej hospodárskej situácie na základe ceny ropy ako na základe výkyvov na finančných trhoch. Dá sa povedať, že zvýšený dopyt po rope znamená hospodársky rast. Pre lepší prehľad vývoja cien ropy sa vytvárajú grafy, na ktorých možno jednoducho rozlíšiť nárast či pokles ceny ropy v dlhodobom meradle.

Graf vývoja cien ropy pravidelne aktualizuje webová stránka kurzy.cz, ktorá ponúka nahliadnutie na ceny ropy až do roku 2004.

Graf vývoja cien ropy od októbra 2022 do septembra 2023 (prevzaté z webu kurzy.cz).

Ropa Brent – cena

Ropa Brent je jednou z dvoch kľúčových referenčných hodnôt, ktoré sa používajú na stanovenie ceny globálnych dodávok ropy. Brent predstavuje približne dve tretiny celkovej svetovej produkcie ropy a zvyčajne sa považuje za najdôležitejšiu z týchto dvoch referenčných hodnôt.

Ropa Brent sa ťaží z podmorských ropných polí v Severnom mori a líši sa od ropy West Texas Intermediate (WTI), ktorá je druhou hlavnou globálnou referenčnou cenou ropy.

Táto ropa dostala svoj názov podľa ropného poľa Brent v Severnom mori, ktoré sa nachádza pri pobreží Škótska. Pole Brent bolo objavené v roku 1971 a odhaduje sa, že sa v ňom nachádza približne 9 miliárd barelov ropy.

Od svojho objavenia je ložisko Brent základom ťažby ropy v Severnom mori a poskytuje väčšinu ropy používanej na výrobu ropy Brent.

Aktuálne ceny ropy online

Aktuálna cena ropy Brent (dostupná aj online) je dôležitým ukazovateľom svetového trhu s ropou a jej ceny majú vplyv na hospodárstvo a každodenný život ľudí na celom svete. Cena ropy Brent, resp. vývoj jej ceny, je kľúčovým faktorom pri plánovaní stratégií, prijímaní rozhodnutí a monitorovaní vývoja v energetickom sektore.

Aktuálne ceny ropy Brent dostupné online sú ceny, za ktoré sa obchoduje na londýnskej burze ICE jeden barel ropy (t. j. približne 158,99 litra).

Ide o termínovaný kontrakt (futures) na fyzické dodanie s možnosťou na vyrovnanie za aktuálnu cenu v deň nasledujúci po poslednom obchodnom dni kontraktu. Obchodovanie s daným mesačným produktom sa končí v posledný pracovný deň druhého mesiaca pred mesiacom dodania.

Ropa – kurz

Futures kontrakt je kontrakt na budúce dodanie alebo odber určitého množstva ropy za vopred dohodnutú cenu. Kontrakty používajú na zabezpečenie ceny výrobcovia, ktorí sa obávajú poklesu hodnoty, ako aj kupujúci, ktorí očakávajú nárast hodnoty.

Stručne povedané, futures kontrakt možno použiť na dojednanie nákupu alebo predaja ropy v budúcnosti, ale za aktuálny kurz. Aktuálny kurz ropy ku dňu 7.9.2023 je 90,31 USD (84,3 €) za barel ropy.

Cena za barel ropy – dnes

Cena za barel ropy aj dnes reaguje na hospodárske a sezónne cykly. Môže ju však ovplyvňovať aj množstvo faktorov, ktoré sa nedajú predvídať. Patrí medzi ne nepriaznivé počasie, vojny a politická situácia v krajinách vyvážajúcich ropu. Vplyv majú aj udalosti v priemyselných odvetviach, ktoré sa významne podieľajú na spotrebe ropy.

Aktuálna cena za barel ropy dnes predstavuje sumu 90,31 USD, čo je približne 84,3 €.

V posledných týždňoch cena ropy kolísala v závislosti od rovnováhy medzi globálnym dopytom a ponukou, ktorá určuje svetové ceny komodít.

Ropa, ktorá je základným zdrojom energie pre hospodársky rozvoj sveta, zažíva kolotoč cenových kriviek, takže je ťažké predpovedať, ako bude tento celosvetovo obchodovaný zdroj energie naďalej formovať svetové trhy s energiou.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.