Držiteľ vozidla

Držiteľ vozidla je osoba zapísaná v osvedčení o evidencii (technickom preukaze) ako držiteľ osvedčenia.

Ako držiteľ vozidla môže byť zapísaná vždy len jedna osoba, môže ňou byť:

  • fyzická osoba staršia ako 15 rokov spôsobilá na právne úkony
  • právnická osoba

Ako držiteľ máte povinnosť uzavrieť PZP, uzavrite ho ihneď teraz cez našu online poistnú kalkulačku.