Firemné akcie

Každý dobrý manažment vie, že firemné akcie sú tie udalosti, kedy rastie medzi zamestnancami lojálnosť a dôvera, kedy sa zo zamestnancov stáva kolektív priateľov a kedy sa firemná atmosféra mení na rodinnú.

Organizovanie firemných akcií patrí k tým stránkam firmy, kedy rastie predpoklad úspechu firmy ako celku.

Je potrebné, aby zamestnanci videli, že manažment a šéfovia, nie sú iba ľudia, ktorí vydávajú rozkazy, ale, že sa dokážu takisto uvoľniť a správať nenútene ako všetci ostatní.

Veľmi zaužívanými firemnými akciami sú už tradičné vianočné večierky. Často sú práve vianočné večierky považované za absolútnu nutnosť pre všetky firmy.  

Strávenie spoločných chvíľ v predvianočnom čase je ten najlepší spôsob, ako poďakovať zamestnancom za  prácu, ktorú odvádzali počas celého roka a zároveň tým zvýšiť aj úroveň tímového ducha.

Je to ten čas, kedy si ľudia dávajú nové predsavzatia a preto je vianočný večierok tým správnym miestom, kde si možno so zamestnancami dať firemné predsavzatia na nový rok.

Firemnou akciou (IPO), ktorá sa v súčasnosti teší veľkej obľube a jej rozmach je naozaj globálny je teambuilding, ktorého hlavnou úlohou je utužiť kolektív a prinútiť jednotlivé články, aby sa správali ako členovia tímu.

Formou rôznym hier sa zamestnanci snažia riešiť problémy a konflikty, na základe spoločnej taktiky. Mnohé organizácie sa zameriavajú na tzv. tematický teambuilding. Môžete si pod ním predstaviť aktivity od výmyslu sveta, ako napríklad kurzy prežitia, boj – art, vínna cesta či vodný svet.

Tieto firmy komplexne zabezpečujú organizovanie firemných akcií vrátane ubytovania, cateringu, dopravy, kultúrneho programu a všetkého čo takáto akcia vyžaduje.

Aby mala firemná akcia úspech a aby jej organizovanie malo určitý zmysel musí manažment ponúknuť svojim zamestnancom čosi viac, ako len vidinu toho, že sa ulejú z práce a zadarmo najedia.