Hypotéka pre mladých – podmienky – ako dlho trvá vybavenie hypotéky

Kúpiť byt či rodinný dom, postaviť nový alebo zrekonštruovať existujúcu nehnuteľnosť je pre mladých ľudí veľký životný krok aj finančný záväzok. Len málokto si dokáže zabezpečiť nové bývanie za hotové peniaze, mladí ľudia preto musia voliť hypotéky.

Riešením môže byť hypotéka pre mladých, ktorá ponúka výhodnejšie podmienky aj výhodnejší úrok. Mladí ľudia do 35 rokov si za stanovených podmienok môžu uplatniť aj daňový bonus.

Ročne sa im tak v daňovom priznaní môže vrátiť až 400 eur po dobu 5 rokov. Ušetrené peniaze možno využiť napríklad na poistenie bytu, prípadne nehnuteľnosti, aby bol domov finančne krytý.

Hypotéka pre mladých podmienky

Hypotéka je úver, ktorý finančná inštitúcia alebo banka poskytuje dlžníkovi na kúpu domu alebo inej nehnuteľnosti. Mladí ľudia môžu požiadať o hypotéku pre mladých na kúpu svojho prvého domu alebo investičnej nehnuteľnosti.

Hypotéky pre mladých sú zvyčajne zabezpečené poskytovateľom úveru hodnotou kupovanej nehnuteľnosti. Na to, aby boli mladí ľudia oprávnení získať hypotéku, musia spĺňať určité kritériá a podmienky. Tieto podmienky sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa úveru.

Aké môže teda mať hypotéka pre mladých podmienky?

 • vek – väčšina veriteľov vyžaduje, aby mal dlžník aspoň 18 rokov
 • úverové skóre – veritelia zvyčajne zohľadňujú úverové skóre dlžníka, aby určili jeho oprávnenosť na získanie úveru
 • príjem – veritelia tiež zohľadňujú príjem dlžníka, aby určili, či je schopný platiť potrebné splátky
 • zamestnanie – mnohí veritelia vyžadujú, aby mal dlžník stále zamestnanie, aby preukázal svoju schopnosť splácať
 • predbežná splátka – mnohí veritelia vyžadujú zálohovú platbu, aby znížili riziko nesplácania
 • typ nehnuteľnosti – veritelia môžu zohľadniť aj typ nehnuteľnosti, ktorú chce dlžník kúpiť

Okrem splnenia kritérií potrebujú banky aj doklad o totožnosti a doklad o príjme. Poskytovateľ úveru môže tiež požadovať ocenenie nehnuteľnosti, aby určil jej hodnotu a zabezpečil, že dlžník nepodstupuje príliš veľké riziko.

Po splnení všetkých podmienok poskytovateľ úveru žiadosť preskúma a rozhodne, či úver schváli alebo nie. V prípade schválenia môže poskytovateľ úveru poskytnúť dlžníkovi zmluvu o úvere, v ktorej sú uvedené podmienky úveru. Je dôležité, aby mladí ľudia pred podpisom zmluvy porozumeli všetkým podmienkam pôžičky.

Hypotéky pre mladých môžu byť skvelým spôsobom, ako si kúpiť svoje prvé bývanie alebo investičnú nehnuteľnosť. Treba však, aby pred podpisom zmluvy porozumeli požiadavkám a podmienkam úveru.

Znalosť podmienok a ich pochopenie môže mladým ľuďom pomôcť prijať informované rozhodnutie a vyhnúť sa prípadným nástrahám. Okrem iného je dôležité mať poistenie bytu či domu, aby sa vyhlo zbytočným komplikáciám.

Hypotéka pre mladých

Hypotéka pre mladých je zvýhodnený úver pre mladých ľudí zvyčajne do 35 rokov. Použiť ho môžu na získanie nového či rekonštrukciu existujúceho bývania. Väčšina bánk ponúka mladým ľuďom zvýhodnené úvery s možnosťou získania štátneho bonusu. Hypotéky pre mladých majú zvyčajne aj výhodnejší úrok.

Ak mladí ľudia hľadajú najvýhodnejší hypotekárny úver je dobré porovnať si vo viacerých bankách aké majú hypotéky pre mladých podmienky. Ponuky sa môžu líšiť vo výške ponúkaného úveru, ale napríklad aj v poplatkoch za spracovanie úveru.

Hypotéka pre mladých je vlastne daňová forma podpory od štátu. Kým v minulosti mohli mladí ľudia na hypotéke ušetriť vďaka štátnemu príspevku, ktorý výrazne znižoval mesačné splátky úveru, po novom štát ponúka mladým daňový bonus.

Aby však mali mladí ľudia nárok na hypotéku pre mladých, musia spĺňať niekoľko podmienok:

 • vek – žiadateľ musí mať od 18 do 35 rokov
 • maximálna výška hypotéky – vzťahuje sa na úvery maximálne do 50 000 eur a len na jednu zmluvu; zároveň pomer výšky úveru k hodnote zakladanej nehnuteľnosti nesmie byť vyšší ako 70 percent
 • hranica príjmu – priemerný zárobok žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prekročiť 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR počas predchádzajúceho štvrťroku
 • účel hypotéky pre mladých – úver musí byť použitý na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu bývania, či už bytu alebo rodinného domu; zakladaná nehnuteľnosť musí byť na Slovensku
 • dĺžka splatnosti – od 5 do 30 rokov

Pri splnení týchto podmienok môžu mladí získať daňový bonus vo výške 50 percent zaplatených úrokov v predchádzajúcom roku. Ušetriť môžu maximálne 400 eur ročne a to po dobru piatich rokov. Nárok na daňový bonus si mladí uplatnia v daňovom priznaní.

Ako dlho trvá vybavenie hypotéky

Vybavenie hypotéky v dnešnej dobe už nebýva veľmi zložitý proces. Banky žiadosti posudzujú pomerne rýchlo. Pred tým, ako človek podá žiadosť o hypotéku, treba si stanoviť, na aký účel ju chce brať. Teda či ide kupovať nehnuteľnosť, stavať alebo rekonštruovať.

Stretnutie v banke je ideálne dohodnúť si vopred. Pred výberom banky je možné sa poradiť aj s finančným poradcom, ktorý pomôže záujemcom porovnať ponuky na trhu. Výšku úveru a mesačné splátky možno orientačne vypočítať aj v online kalkulačkách, ktoré dnes už ponúka väčšina bánk.

K vybavenie hypotéky treba mať doklad totožnosti a predstavu o účele hypotéke, výške úveru a možných mesačných splátkach. Banka vie overiť výšku príjmu v Sociálnej poisťovni a tiež preverí registre, preto netreba zo strany žiadateľa prikladať tieto doklady. Po spísaní žiadosti o hypotéku sa objedná znalec.

Tak teda ako dlho trvá vybavenie hypotéky? Pri kúpe nehnuteľnosti proces vybavenia hypotéky zvyčajne trvá približne dva týždne. Pri väčšej rekonštrukcii alebo stavbe domu trvá vybavenie hypotéky spravidla o niečo dlhšie. Odporúča sa uzavrieť aj poistenie hypotéky, ktoré bude spĺňať individuálne požiadavky dlžníka.

K vybaveniu hypotéky na kúpu nehnuteľnosti treba:

Pri výstavbe nového domu treba priložiť aj stavebné povolenie alebo ohlásenie stavebnému úradu.

Navýšenie hypotéky

Ide o navýšenie pôvodného úveru o dodatočné financie alebo o zvýšenie celkového úverového limitu iným úverom. Spravidla sú s tým však spojené vyššie poplatky a tiež predĺženie splácania hypotéky.

Aj pri hypotéke pre mladých možno navýšiť hypotéku. Niektoré banky túto možnosť ponúkajú, treba však počítať aj s možnosťou neschválenia žiadosti o navýšenie hypotéky. O navýšenie úveru možno požiadať banku, v ktorej má žiadateľ hypotéku alebo požiadať v inej banke.

V podstate ide pri navýšení hypotéky o tom, že dlžník spláca starý dlh novým úverom alebo banka v rámci starého úveru zvýši limit.

So získaním nového úveru a následným skorším splatením toho starého pred skončením dohodnutej doby splatnosti treba počítať aj s poplatkom za predčasné splatenie. Poplatok za predčasné splatenie môže byť maximálne do výšky 1 percenta zo zostatku úveru.

Vyčíslenie zostatku hypotéky

Hypotekárny úver možno predčasne splatiť v podstate kedykoľvek. Poplatok za predčasne splatenie sa odvíja od výšky predčasne splatenej sumy aj toho, koľko času je ešte do skončenia splatnosti.

Bez poplatku je predčasné splatenie hypotéky, ak sa úver spláca s uplynutím doby fixácie úrokovej sadzby alebo ak nepresiahne výšku 20 percent istiny hypotéky v lehote jedného mesiaca pred výročím uzavretia zmluvy o hypotéke.

Ako požiadať o predčasné splatenie?

 • písomne požiadať banku o predčasné splatenie
 • banka vyčísli zostatok hypotéky
 • splatiť hypotéku a počkať na potvrdenie o zániku pohľadávky, ktoré treba potom odniesť na kataster nehnuteľností
 • k termínu predčasného splatenia treba zostatok hypotéky naraz uhradiť

O predčasné splatenie úveru možno požiadať banku online, osobne na pobočke aj písomne, podľa toho, aké možnosti komunikácie má banka. Banka žiadosť spracuje a pošle vyčíslenie zostatku hypotéky.

Žiadosť o predčasné splatenie hypotéky by mala obsahovať základné údaje o žiadateľovi, číslo hypotekárneho úveru, dátum poskytnutia hypotéky a či ide o úplne, alebo čiastočné splatenie hypotéky.

Výhody a nevýhody hypotéky pre mladých

Aj hypotéky pre mladých majú svoje výhody a nevýhody, ktoré treba poznať a zvážiť pred uzatvorením akejkoľvek zmluvy.

Výhody:

 • najvýhodnejšie hypotéky pre mladých z hľadiska úroku možno získať na bývanie a zvýhodnené sú pôžičky pre mladých do 35 rokov
 • úver na byt alebo dom ale aj stavebný úver pre mladých vo forme hypotéky ponúkajú banky za veľmi výhodných podmienok a s výhodným úrokom
 • možnosť získať daňový bonus

Nevýhody:

 • pri hypotéke aj s podporou štátu sú podmienky na hypotekárny úver pre mladých pomerne prísne, a to najmä ohľadom výšky príjmu a ručenia
 • hypotéky pre mladých sú v porovnaní s inými výhodnejšie, ale je treba založiť nehnuteľnosť, čo môže byť problém najmä pre tých, čo žiadnu nemajú

Možností hypoték pre mladých je na trhu dosť, stačí si len vybrať. Aj tu však platí známe heslo, že treba dvakrát merať a raz rezať. Ak mladí ľudia hľadajú napríklad najvýhodnejší hypotekárny úver, je dobré porovnať si vo viacerých bankách, aké majú hypotéky pre mladých podmienky.