Poistenie bytu či domu, poistenie domácnosti – na čo si dať pozor

Bývanie, či už v byte alebo dome, je základnou potrebou človeka. Mať strechu nad hlavou je najdôležitejšie a z toho dôvodu je nevyhnutné mať nehnuteľnosť kvalitne poistenú. Môžu nastať situácie, ktoré by život bežnému človeku bez poistenia nehnuteľnosti výrazne skomplikovali. Čo je to poistenie bytu či domu? Aký je rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti?

Okrem samotného poistenia nehnuteľnosti, teda bytu alebo domu, je vhodné mať kombináciu poistenia aj s poistením domácnosti. Nakoľko poistenie nehnuteľností kryje samotnú stavbu, je dobré mať poistené aj veci, ktoré sa nachádzajú v nehnuteľnosti a ktoré tvoria domov.

V súčasnosti je možné si vybaviť rýchle poistenie online takmer v každej poisťovni, ktorá tieto poistné produkty ponúka. Okrem rôznych rizík je potrebné poznať aj iné rozdiely, aby si každý našiel to najpoistenie.

Poistenie nehnuteľností – cena

Poistenie nehnuteľnosti je forma poistenia, ktorá poskytuje ochranu a kompenzáciu majiteľom nehnuteľností v prípade poškodenia alebo strát spôsobených rôznymi udalosťami. Tieto udalosti môžu zahŕňať požiare, vichricové škody, krádeže, vandalizmus, povodne, zemetrasenia a iné.

Poistenie nehnuteľnosti zabezpečuje, že majiteľ nehnuteľnosti dostane finančné plnenie na opravu alebo obnovu poškodeného majetku. Môže pokrývať rôzne typy nehnuteľností, ako sú domy, byty, komerčné budovy alebo rekreačné domy.

Základné pokrytie poistenia nehnuteľnosti zvyčajne zahŕňa škody na budove a jej príslušenstve (napríklad strechy, steny, okná), ale môže byť možné pridať aj pokrytie pre vnútorný majetok, ako sú nábytok, spotrebiče a osobné veci, v prípade poistnej udalosti.

Podmienky a rozsah poistenia sa líšia v závislosti od konkrétnej poistnej zmluvy a poisťovne. Je dôležité si dôkladne preštudovať podmienky poistenia, aby každý porozumel, čo je a čo nie je kryté, ako aj aké výluky a výnimky sa vzťahujú na poistnú zmluvu.

Cieľom poistenia nehnuteľnosti je minimalizovať finančné straty majiteľa nehnuteľnosti v prípade nečakaných udalostí. Poistenie nehnuteľnosti je často povinné, ak nehnuteľnosť slúži ako záruka hypotéky alebo v prípade, že je prenajímaná tretím stranám.

Poistenie bytu

Poistenie bytu je špecifický typ poistenia nehnuteľnosti, ktoré poskytuje ochranu majiteľom alebo nájomníkom bytov v prípade poškodenia alebo strát. Zabezpečuje finančné plnenie na opravu alebo obnovu bytu a jeho obsahu v prípade rôznych udalostí.

Poistenie bytu môže zahŕňať nasledujúce aspekty:

 1. Poškodenie bytu: Pokrýva škody spôsobené požiarmi, vodou, vichricami, zemetraseniami, výbuchmi, vandalizmom a inými udalosťami, ktoré môžu spôsobiť poškodenie bytu.
 2. Príslušenstvo bytu: Zahrňuje pokrytie pre príslušenstvo bytu, ako sú steny, podlahy, okná, dvere, kúpeľňa, kuchyňa a iné časti bytu.
 3. Domáce spotrebiče a nábytok: Môže pokrývať poškodenie alebo stratu domácich spotrebičov, nábytku a ďalších vecí, ktoré patria do bytu.
 4. Zodpovednosť: Poskytuje krytie v prípade, keď vlastník alebo nájomník náhodou spôsobí škodu iným osobám alebo majetku, napríklad keď spadne niečo z balkóna a poškodí vozidlo.
 5. Úrazové poistenie: Niektoré poistenia bytov môžu ponúkať aj pokrytie pre úrazy, ktoré sa stali v byte, ako napríklad pád alebo zranenie spôsobené nebezpečným stavom.

Každá poisťovňa má svoje vlastné podmienky a rozsah poistenia bytu, preto je dôležité si dôkladne prečítať zmluvu a porozumieť jej podmienkam. Poistenie bytu môže byť dobrovoľné, ale odporúča sa pre jeho ochranu pred neočakávanými finančnými stratami v prípade poškodenia, krádeže alebo iných udalostí.

Poistenie domu

Poistenie domu je forma poistenia, ktorá poskytuje ochranu majiteľom domov v prípade poškodenia alebo strát domu a príslušenstva spôsobených rôznymi udalosťami.

Toto poistenie zabezpečuje finančné plnenie na opravu, obnovu alebo znovuvýstavbu domu v prípade požiarov, vodných škôd, vichríc, zemetrasení, krádeží, vandalizmu a iných nešťastných udalostí.

Poistenie domu zvyčajne zahŕňa nasledujúce aspekty:

 1. Poškodenie domu: Poskytuje krytie na opravu alebo obnovu domu a príslušenstva, ako sú strechy, steny, podlahy, okná, dvere a iné časti domu, v prípade rôznych udalostí.
 2. Prírodné katastrofy: Pokrýva škody spôsobené prírodnými katastrofami, ako sú povodne, hurikány, tornáda, zemetrasenia a ďalšie udalosti súvisiace s prírodou.
 3. Zodpovednosť: Poskytuje krytie v prípade, keď ste zodpovední za poškodenie majetku iných osôb alebo ak niekto utrpí úraz na vašom pozemku alebo v súvislosti s domom.
 4. Náhrada nákladov na ubytovanie: V prípade, že je váš dom neobývateľný po poškodení, poistenie domu môže pokrývať náklady na dočasné ubytovanie v inej lokalite.
 5. Príslušenstvo a obsah domu: Môže poskytovať pokrytie pre príslušenstvo a obsah domu, ako sú nábytok, spotrebiče, elektronika, oblečenie, šperky a iné osobné veci v domácnosti.
 6. Výluky a výnimky: Je dôležité preštudovať podmienky poistenia, pretože poisťovne môžu uviesť výluky a výnimky, ktoré obmedzujú pokrytie pre určité udalosti alebo oblasti.

Podmienky a rozsah poistenia domu sa líšia v závislosti od konkrétnej poistnej zmluvy a poisťovne. Poistenie domu je zvyčajne povinné v prípade, že človek má hypotéku na dom.

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti je forma poistenia, ktorá poskytuje ochranu a kompenzáciu majiteľom domácností v prípade poškodenia, strát alebo krádeže ich osobných vecí a majetku v rámci domácnosti.

Toto poistenie zvyčajne zahŕňa pokrytie pre domáce spotrebiče, elektroniku, nábytok, oblečenie, šperky, umenie a iné osobné veci v prípade rôznych nešťastných udalostí.

Niektoré bežné aspekty poistenia domácnosti zahŕňajú:

 1. Poškodenie majetku: Pokrýva škody spôsobené požiarmi, vodou, vichricami, krádežami, vandalizmom a inými nešťastnými udalosťami, ktoré môžu postihnúť majetok v domácnosti.
 2. Zodpovednosť: Poskytuje krytie, ak je človek zodpovedný za poškodenie majetku iných osôb alebo ak niekto utrpí úraz v domácnosti.
 3. Náhrada nákladov na nájom: V prípade, že je dom neobývateľný po poškodení, môže poistenie domácnosti pokrývať náklady na dočasné ubytovanie inde.
 4. Úrazové poistenie: Niektoré poistenia domácnosti môžu ponúkať aj pokrytie pre úrazy, ktoré sa stali v domácnosti, napríklad pád zo schodov alebo iné zranenie.
 5. Povinne vyžadované poistenie: Niektoré regióny alebo banky môžu vyžadovať povinné poistenie domácnosti, ak má človek hypotéku alebo inú formu úveru na dom.

Rozsah a podmienky poistenia domácnosti sa môžu líšiť v závislosti od poisťovne a vybranej poistnej zmluvy. Poistenie domácnosti môže poskytnúť majiteľom domov a ich rodinám istotu a ochranu pred finančnými stratami v prípade nešťastných udalostí.

Riziká pri poistení nehnuteľnosti – porovnanie

Pri poistení nehnuteľnosti môžu nastať situácie, ktorým sa treba už vopred vyvarovať a na ktoré si je potrebné dať pozor a vedieť o nich vopred. Môže ísť napríklad o prípad podpoistenia, neprávnu výšku krytia či problém s viacerými vlastníkmi nehnuteľností.

1. Podpoistenie

Podpoistenie je jedným z častých problémov a rizík poistenia. Poistná suma musí byť stanovená čo najpresnejšie, nakoľko z tej sumy sa vychádza pri platení poistného. Ak je zlý odhad hodnoty nehnuteľnosti, tak aj poistná suma je nižšia a tým pádom hovoríme o podpoistení.

Preblém podpoistenia je viditeľný vtedy, keď poistná udalosť nastane. To znamená, že poistník (spravidla majiteľ nehnuteľnosti) dostane nižšie poistné plnenie, ako by mal dostať. Mnoho ľudí sa v snahe ušetriť volí nižšiu poistnú sumu, čo v konečnom dôsledku spôsobí opak toho, čo človek chcel.

Podpoistenie môže avšak nastať aj vtedy, ak je pri uzatváraní zmluvy správne stanovená hodnota nehnuteľnosti. Ak však časom bude nehnuteľnosť rekonštruovaná alebo sú nakúpené drahšie spotrebiče a neupraví sa výška poistnej sumy, aj v takom prípade ide o podpoistenie.

2. Rozsah krytia

Niektorí ľudia môžu mať problém rozlíšiť niektoré druhy poistenia, ktoré sú spojené s bývaním. Z toho dôvodu je nevyhnutné sa veľa pýtať a poradiť sa s odborníkom. Pri poistení nehnuteľnosti si treba dať pozor, že rozsah krytia je len na samotnú nehnuteľnosť, teda len stavbu.

Z toho dôvodu je vhodné sa informovať o rozsahu krytia každého poistenia a ideálne kombinovať poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti. Poistenie domácnosti kryje napríklad elektroniku a spotrebiče či nábytok.

Kombináciou týchto poistení dokáže majiteľ nehnuteľnosti diverzifikovať poistenie. Tým pádom pri poistnej udalosti človek ochráni svoju nehnuteľnosť a zároveň aj to, čo sa v nej nachádza.

3. Viac vlastníkov nehnuteľnosti

Relatívne veľký problém nastáva aj vtedy, ak nehnuteľnosť vlastní viacero ľudí, napríklad súrodenci alebo aj úplne cudzí ľudia, ktorí majú určitý podiel na nehnuteľnosti. V tomto prípade je kľúčová komunikácia.

Zvyknú nastávať také situácie, kedy niektorým vlastníkom na nehnuteľnosti až tak nezáleží, prípadne tak ani vôbec nebývajú. Tým pádom jeden vlastník nemusí mať záujem platiť poistenie nehnuteľnosti a druhý na tom trvá.

Avšak v prípade poistnej udalosti sú peniaze z poistenia vyplatené všetkým vlastníkom nehnuteľnosti bez ohľadu na to, kto a akým podielom platil poistenie nehnuteľnosti, čo môže viesť k ešte väčším sporom medzi vlastníkmi nehnuteľnosti.

Poistenie nehnuteľnosti – porovnanie poistenia

Okrem vedomosti o rôznych rizikách pri poistení nehnuteľností či domácnosti je nevyhnutné urobiť si kvalitné porovnanie poistenia nehnuteľnosti. Vďaka dobrému porovnaniu a naštudovaniu si podmienok dokáže človek ušetriť a mať kvalitné poistenú nehnuteľnosť aj domácnosť.

Mať dobré poistenie majetku je vhodné aj pri situáciách, keď napríklad sú zabuchnuté dvere či pri odstránení havarijnéh ostavu.

Vo všetkých prípadoch sa v súčasnosti dá vybaviť rýchle poistenie, nakoľko poisťovne fungujú aj online a všetko sa dá vybaviť z pohodlia domova. Nájsť to „najpoistenie“ je možné kvalitným porovnaním poskytovateľov poistení.

1. Uniqa

V poisťovni Uniqa si je možné uzatvoriť kombináciu poistenia nehnuteľnosti a domácnosti v produkte Domov & Štastie, ktoré pokrýva základné a časté poistné udalosti. Ide napríklad o škody z požiaru, víchrice alebo vodou z vodovodu.

Taktiež je tam poistenie zodpovednosť za škodu, ak napríklad spadne zo strechy škridla na auto iného človeka.

Uniqa ponúka 30 % zľavu za vybavenie poistenia online a garantuje nulovú spoluúčasť pri poistnej udalosti. Taktiež tu nie je riziko podpoistenia a poistený má asistenčné služby nonstop.

Pri poistení domácnosti je krytie napríklad pri ťarche snehu, vetru, zosuv pôdy a podobne. Okrem iného kryje zodpovednosť za príslušníkov domácnosti a nájomcu, ak je byt či dom prenajímaný. V ponuke sú aj rôzne iné pripoistenia, ktoré si každý môže vybrať individuálne.

2. Dôvera

Aj v poisťovni Dôvera je možné poistiť nehnuteľnosť a domácnosti na jednej zmluve. Ako výhodu Dôvera prezentuje výplatu poistného v nových cenách bez odpočítania amortizácie.

Taktiež je v ponuke široká ponuka poistného krytia a preplatenie nákladov na náhradné ubytovanie do výšky 10 000 €, napríklad ak sú zabuchnuté dvere a podobne.

Pri vybavovaní poistenia je potrebné vybrať, či ide o byt alebo dom. Následne odpovedať, v akej časti sa nachádza nehnuteľnost, či je trvalo obývaná a v akom stave je daná nehnuteľnosť.

Taktiež je možné poistiť si nehnuteľnosť alebo domácnosť osobitne, avšak výhodné je tieto poistenia skombinovať. Okrem toho je možnosť poistiť si aj záhradu či garáž alebo ostatné stavby.

3. Kooperativa

Poisťovňa Kooperativa ponúka komplexný produkt poistenia nehnuteľnosti a domácnosti na jednej zmluve. V tejto poisťovni je v produkte Bezstarostný domov automatická indexácia, čo slúži na zachovanie aktuálnej hodnoty majetku.

Na stránke poisťovne Kooperativa je možno nájsť komplexnú a prehľadnú ponuku poistenia nehnuteľnosti a poistenia domácnosti. Poistenie nehnuteľností je možné vybrať v 3 rôznych balíkoch a to Prima, Optimum a Excelent, ktoré sa líšia rozsahom.

V prípade poistenia domácnosti sú balíky 2 a to Optimum a Excelent, ktoré sa líšia taktiež poistným rozsahom. Okrem toho sú v ponuke aj dodatočné krytia či služby.

4. Allianz

Allianz poisťovňa ponúka taktiež kombináciu poistenia nehnuteľnosti a poistenia domácnosti. Aj v Allianz je nulová spoluúčasť, čo je už štandardom. V ponuke produktu Môj Domov sú 3 balíky, ktoré sa od seba líšia taktiež rozsahom poistení.

Ide o balíky Comfort, Extra a Max. Pri vybavovaní poistenia je potrebné poskytnúť údaje ako kde sa nachádza nehnuteľnosť, adresa, účel využitia, podlahová plocha a rok postavenia nehnuteľnosti.

Na základe týchto údajov dokáže poisťovňa poskytnúť ponuky individuálne pre daného záujemcu o poistenie či už domácnosti alebo nehnuteľnosti.