Čomu sa vyvarovať pri poistení bytu či domu?

poistenie-majetku-1374060

Stačí pár minút a môžete mať svoj byt či dom vyplavený, zničený ohňom či dokonale vybielený zlodejmi. Pri likvidácii poistnej udalosti potom kopec ľudí zisťuje, že svoju domácnosť nemá poistenú dobre. Týka sa to zhruba tretiny rodín. Najčastejšie sú tieto chyby.

Zle vybraný poistný produkt

Veľmi často si ľudia pletú poistenie domácnosti s poistením nehnuteľnosti. Ide však o dva rôzne produkty. Poistenie nehnuteľnosti chráni samotnú stavbu, zatiaľ čo poistenie domácnosti zabezpečuje vybavenie vášho domu či bytu.

Nízka poistná čiastka

Pri dohadovaní poistenia bytu či domu je kľúčová poistná hodnota. Ide o sumu, ktorú by ste museli vynaložiť za nové vybavenie celej domácnosti. Podľa tejto hodnoty si potom stanovíte poistnú čiastku, teda najvyššiu možnú sumu, ktorú vám poisťovňa môže vyplatiť.

Zlé nastavenie krytia rizík

Základné poistenie bytu či domu zvyčajne kryje napríklad škody spôsobené požiarom, výbuchom, víchricou, zosuvom pôdy, havárií vodovodu, vlámaním, lúpežou a vandalizmom. Škody z povodní a záplav, ale často vyžadujú pripoistenie.

Nezabudnite si preto v poistných podmienkach dobre preštudovať, čo uvažovaná poistka pokrýva, a aké má naopak výluky.

Nedostatočné zabezpečenie domácnosti

Súčasťou poistenia domácnosti je tiež krytie škôd spôsobených vlámaním. Poisťovne, ale často prihliadajú k tomu, ako je dom či byt proti zlodejom chránený. Nepodceňujte preto zabezpečenie svojej domácnosti. Zabezpečenie domácnosti by malo byť úmerné hodnote a charakteru jej zariadenia.

Toto sú najčastejšie chyby, ktorých sa ľudia pri poistení bytu či domu dopúšťajú. Vy sa snáď už týchto chýb vyvarujete.