Kanasta

kanasta

Táto kartová hra vznikla v roku 1939 v Uruguaji a jej predstaviteľom je architekt Alberto Serrato. Jej názov je odvodený zo španielskeho slova canasta – košík. V hre to znamená 7 kariet rovnakej hodnoty, napr. 7 kráľov 7 deviatok, 7 štvoriek a podobne.

Behom krátkej doby sa stala jednou z najpopulárnejších hier a rozšírila sa do celého sveta. Pôvodne bola určená pre štyroch hráčov, ale v súčasnosti ju môžu hrať aj dvaja, traja, piati alebo šiesti hráči.

Kanasta môže byť čistá alebo zmiešaná. O čistej kanaste hovoríme vtedy, keď sa karty skladajú zo 7 kariet rovnakej hodnoty a naopak zmiešanú kanastu tvoria tzv. divoké karty – dvojky a žolíci.

Pravidlá kanasty hovoria, že divoké karty môžu byť len v zmiešanej kanaste, ale i v nedokončených radoch v polovičnom zastúpení. Ak hráč vyloží tri karty, môže tam byť len jedna divoká karta, ak vyloží štyri karty, tak môžu byť dve divoké karty, atď.

Okrem toho môže vzniknúť aj divoká kanasta, ktorá sa vyskytuje zriedkavo a obsahuje buď samé dvojky alebo dvojky a žolíky.

Výnimočné postavenie majú ešte dva druhy kariet: červené a čierne trojky. Červená trojka je prémiová karta. Čierna trojka je karta obranná a nedovolí ďalšiemu hráčovi brať karty z odkladacieho balíčka.

Cieľom hry je dosiahnuť čo najväčšieho počtu kanást a čo najväčšieho počtu hodnotných rád, ktoré treba postupne doplňovať. Taktiež sa hráči pokúšajú čo najrýchlejšie zbaviť kariet a uzavrieť hru.

V kanaste sa karty rozdávajú podľa toho aký je počet hráčov v hre. Ak sú dvaja hráči rozdáva sa 15 kariet, ak sú traja hráči tak dostanú po 13 kariet a štyria hráči 11 kariet.

Hra sa začína tým, že si hráči usporiadajú svoje karty a vyhodia červené trojky aby si ich mohli doplniť ďalšími kartami. Hráč, ktorý rozdáva karty, otočí vrchnú kartu kmeňového balíčka a položí ju vedľa, čím otvorí hru.

Ďalší hráč, ktorý je na rade má dve možnosti. Môže si zobrať jednu kartu z balíčka alebo si zoberie kartu, ktorá bola obrátená a položená vedľa balíčka. Samozrejme jednu kartu musí aj on vyhodiť.

Potom nasleduje ďalší hráč. Hráči sa snažia čo najrýchlejšie ako je to možné vyložiť. Hra má niekoľko častí:

  • Branie kariet – hráč, ktorý je na rade buď berie karty z balíčka alebo z odkladacej kopy ale to len v prípade, ak sa on sám alebo niekto z protihráčov vyložil. Vtedy neberie len jednu kartu ale celý balíček, čo môže byť pre hráča prínosné pretože môže okamžite doplniť rad na stole.
  • Vykladanie – na začiatku hry sa stanoví minimálna hranica 50 bodov. Dovolené je, že hráč sa môže vyložiť pomocou vrchnej karty odkladacieho balíčku. Ale platí, že musí mať ďalšie dve doplňujúce karty. Pre vykladanie platí 5 podmienok:

– Pre prvé vyloženie je nutné mať najmenej tri karty a jednou z kariet môže byť karta z odkladacieho balíčka

– Doplňovať vyložené rady smie len ten hráč, ktorý je práve na rade

– Vykladajú sa: K-K-K, 9-9-9-9, 8-8-8-8-8 a 7-7-7-7-7-7

– Hotové kanasty môžu hráči naďalej doplňovať ďalšími kartami, ale ak napríklad sa uzavrie kanasta päťkou, nemôžeme už brať päťky z odkladacej kôpky

– Pri prvom vyložení musí hodnota vykladaných kariet dosiahnuť hodnotu minimálne 50 bodov. Po niekoľkých hrách sa podmienky pre vykladanie neustále zhoršujú

  • Čiastočné alebo úplné zmrazenie balíčka – o čiastočnom zmrazení čiernej trojky sme už písali. Úplné zmrazenie balíčka je vtedy, ak odhodíme do odkladacej kôpky jednu z divokých kariet, čo skomplikuje branie z tejto kôpky. Hráč, ktorý by chcel zobrať vrchnú kartu z odkladacej kôpky alebo celý balíček musí mať dve rovnaké karty. Rizikom v tomto prípade je odhodiť divokú kartu ale môže sa vyplatiť, ak má na ruke karty s ktorými by doplňoval kanasty protihráčov, pretože je málo pravdepodobné, aby protivník mal dve ďalšie karty, ktoré vyložil.

Hru môže uzavrieť len hráč, ktorý sa vyložil alebo doložil z ruky všetky karty na stôl a vytvoril aspoň jednu kanastu. Hráč si za uzatvorenie hry pripisuje 100 bodov a udeľujú sa body aj takému hráčovi, ktorý uzavrie hru rovno z ruky – 1000 bodov.

Ak nastane situácia, že sa použili všetky karty a predsa hru neuzavreli, tak sa všetci hráči pokutujú trestnými -100 bodmi.

Ak hráč stihne uzavrieť hru skôr ako ostatní stihnú vytvoriť jednu kanastu, tak prehrávajúcej strane sa odpočítavajú body za červené trojky, za karty v ruke a v niektorých pravidlách aj za nevyložené rady, ktoré sa nestihli premeniť na kanastu.