Lotos – hra MagicPoker

Magic Poker je pokrová kartová hra s obsiahnutou vlastnosťou Magickej karty. Akýkoľvek výskyt Magickej karty v kombinácií výherných kariet zdvojnásobuje výhru. Hra je hraná s jedným balíčkom o počte 52 kariet.

Najvyššia možná výhra v základnej hre je až 500-násobok maximálnej stávky. Výhra zo základnej hry môže byť zdvojnásobená až 5x v hre Riziko.

Výherné kombinácie môžu byť nasledovné:

Jacks or better – Pár pozostávajúci z dvoch Jackov alebo vyšších kariet (Q, K, A).

Dva Páry – Dva páry na ruke, tieto môžu pozostávať aj z nižších kariet ako J.

Trojica – Ruka pozostávajúca z troch kariet s rovnakou hodnotou a dvoch iných kariet s rôznymi hodnotami.

Postupka – Ruka pozostávajúca z piatich kariet so stúpajúcou hodnotou, ale rozdielnej farby.

Farba – Kombinácia piatich kariet rovnakej farby s hodnotami, ktoré nie sú za sebou idúce.

Full House – Ruka pozostávajúca z trojice a páru.

Štvorica – Ruka pozostávajúca zo štyroch kariet rovnakej hodnoty a nejakej inej karty.

Postupka vo farbe / Royal Flush – Ruka pozostávajúca z radu piatich kariet so vzostupnými hodnotami a rovnakej farby. Ak je najvyššia karta radu Eso, hráč má Royal Flush.

Ponuka nastavení

Pri každej hre máte k dispozícii ponuku nastavení, ktorú nájdete v pravej hornej časti obrazovky – ozubené koliesko.

V ponuke je možné zmeniť nasledovné nastavenia:

  • zapnúť alebo vypnúť zvukové efekty hry,
  • aktivovať alebo deaktivovať ponuku hry Riziko,
  • nastaviť možnosti automatického opakovania hry (Auto Štart).