Kedy máte nárok na vrátenie rezervačného poplatku?

vratenie-rezervacneho-poplatku

Realitné kancelárie si často a neoprávnene ponechajú rezervačné poplatky, aj keď na ne nemajú nárok. Väčšinou sa tak deje v prípadoch, kedy kupujúci z nejakého dôvodu od rezervačnej zmluvy odstúpi a nehnuteľnosť si nekúpi, ani neprenajme. Uhradený poplatok by mu kancelária mala vrátiť, v praxi sa to však často nestáva.

Čo je predmetom rezervačnej zmluvy?

Tento dokument sa väčšinou týka predaja, alebo prenájmu nehnuteľnosti. Na Slovensku sa väčšinou uzatvára medzi záujemcom o priestor a realitnou kanceláriou. Rezervačná zmluva by mala kupujúcemu zaistiť, že nehnuteľnosť sa počas trvania zmluvy nebude ponúkať iným záujemcom. Súčasťou rezervačnej zmluvy väčšinou je aj rezervačný poplatok, ktorý pri jej podpise dostane realitná kancelária.

Vrátenie rezervovaného poplatku

Na začiatok je dôležité upozorniť, že osud tejto sumy musí byť v zmluve vždy zreteľne a zrozumiteľne stanovený. Pokiaľ tomu tak nie je, peniaze by realitné kancelárie mali vrátiť. S touto povinnosťou sú však pracovníci oboznámení a preto v zmluvách tieto informácie stanovujú.

V rezervačných zmluvách je často uvedené, že sa poplatok vzťahuje k ustanoveniu o zmluvnej pokute. Realitné kancelárie si tak rezervačný poplatok nechávajú vo chvíli, keď z nejakého dôvodu druhá strana odstúpi a podpis zmluvy o kúpe či prenájme nenastane. Na takéto jednanie však vo väčšine prípadov kancelárie nemajú nárok a sú povinné poplatok vrátiť.

Vyššie uvedené vyplýva z toho, že realitná kancelária nemôže kupujúceho k podpísaniu zmluvy o kúpe nútiť. Na základe toho by nemala mať ani právo, aby sa z rezervačného poplatku stala zmluvná pokuta. Aj keď tento bod možno nájsť v mnohých rezervačných zmluvách, vo väčšine prípadov podľa zákona nie je platný a tým pádom by ste peniaze mali dostať späť. Pokiaľ by sa tak nestalo, mohlo by ísť o neoprávnené obohacovanie sa z ich strany.

Kedy má realitná kancelária na rezervačný poplatok nárok?

V prípade, že nastane podpis kúpnej či nájomnej zmluvy medzi vlastníkom nehnuteľnosti a záujemcom o ňu. Podmienkou však je, aby započítanie rezervačného poplatku realitnej kancelárii bolo v rezervačnej zmluve jasne stanovené.

Pozor! Pokiaľ by realitná kancelária bola majiteľom nehnuteľnosti, situáciu okolo rezervačného poplatku to mení. Právo ponechať si tieto peniaze by totiž mala vo viacerých prípadoch. Avšak väčšinou tomu tak nie a kancelária má len úlohu sprostredkovateľa.

Realitné kancelárie majú nárok len na jednu finančnú odmenu

Na záver je ešte dôležité upozorniť, že realitná kancelária môže províziu alebo rezervačný poplatok, jednoducho akúkoľvek finančnú odmenu, obdržať iba od jednej strany. Zo zákona nie je možné, aby sprostredkovateľ v jednom prípade a v rovnaký čas vykonával činnosť dvoch osôb. Realitnej kancelárii tak môže náležať buď rezervačný poplatok, alebo provízia od predávajúceho za sprostredkovanie služieb.

Protiprávne jednanie teda nastáva vo chvíli, kedy si realitná kancelária nechá zaplatiť od predávajúceho a zároveň inkasuje aj poplatok od kupujúceho. Nenechajte sa okradnúť! Pomôžeme vám získať rezervačný poplatok naspäť

Príklad:

Manželia Novákovi podpísali s realitnou kanceláriou rezervačnú zmluvu. Po niekoľkých dňoch však v banke zistili, že im už vopred schválenú hypotéku nakoniec neposkytnú a teda nemajú dostatok prostriedkov na zaplatenie nehnuteľnosti. Od rezervačnej zmluvy teda odstúpili a očakávali vrátenie uhradeného poplatku. Realitná kancelária však sumu odmietla vrátiť a argumentovala tým, že sa z neho stala zmluvná pokuta za odstúpenie od zmluvy.

Jednanie realitnej kancelárie bolo protiprávne a manželia Novákovi majú na vrátenie peňazí nárok.