OVB Allfinanz – finančné poradenstvo a sprostredkovanie

ovb

Financie a zabezpečenie sú dôležité témy v živote každého človeka, ktoré ovplyvňujú jeho rozhodovanie. Napriek tomu má v nich prehľad len veľmi málo ľudí. Trh je veľmi zložitý, existuje mnoho produktov a ešte viac možností. O to dôležitejšie je mať pri sebe odborníka, ktorý pomôže urobiť tie správne rozhodnutia. Práve tieto služby poskytuje spoločnosť OVB Allfinanz Slovensko.

Zložitý svet financií, od zostavovania rozpočtu až po investície, poistenie a plánovanie odchodu do dôchodku, môže spôsobiť, že sa ľudia cítia ohromení a nevedia, ako sa v ňom orientovať. Tu vstupuje do hry spoločnosť OVB Allfinanz. Čo poskytuje spoločnosť OVB Allfinanz a aké su na ňu recenzie?

O spoločnosti OVB Slovensko

Materská spoločnosť OVB vznikla v roku 1970 v nemeckom Kolíne. Odvtedy sa vypracovala na jednu z popredných spoločností v oblasti finančného sprostredkovania v Európe.

Slovenská centrála OVB pôsobí v  Bratislave od roku 1993. Jej úsilie sa sústreďuje na dlhodobé, komplexné finančné sprostredkovanie so zameraním na klientov.

Jedným z kľúčových aspektov spoločnosti OVB Allfinanz je jej holistický prístup k finančnému plánovaniu. Chápu, že finančná situácia každého človeka je jedinečná a neexistuje univerzálne riešenie. Ich komplexná finančná analýza zohľadňuje súčasnú situáciu jednotlivca, jeho budúce ciele a ochotu riskovať, aby vytvorili individuálny plán, ktorý vyhovuje jeho špecifickým potrebám.

Tu je zopár zaujímavostí o spoločnosti OVB v číslach:

 • spoločnosť OVB má viac ako 1 200 000 klientov
 • viac ako 3 600 finančných sprostredkovateľov
 • pôsobí v 16 krajinách Európy
 • má viac ako 30 produktových partnerov

OVB je jediným poskytovateľom finančných služieb, ktorý pôsobí v celej Európe. Široké európske pôsobenie stabilizuje výkonnosť OVB a otvára rozmanité príležitosti rastu.

OVB Allfinanz Slovensko

V OVB Allfinanz Slovensko pracujú angažovaní a vysoko kvalifikovaní finanční sprostredkovatelia, ktorí radi pomôžu nájsť to najlepšie riešenie pre. Každé komplexné finančné sprostredkovanie prebieha systematicky v troch stupňoch.

Klienti a finanční sprostredkovatelia tak spolu jednoducho a transparentne nájdu najlepšie riešenie. Finančné produkty, ktoré pri tom odporúčajú, sú starostlivo vybrané a spĺňajú vysoké štandardy kvality. OVB Allfinanz Slovensko spolupracuje s renomovanými finančnými inštitúciami.

Úspešný vývoj spoločnosti OVB je už 50 rokov založený na obchodnom modeli, ktorý v rámci takzvanej Allfinanz-koncepcie sprostredkovateľských služieb sústreďuje pozornosť na priania a ciele svojich klientov.

Zároveň poskytujú finančným sprostredkovateľom spoľahlivý rámec pre ich samostatnú podnikateľskú činnosť v kariérnom systéme OVB Allfinanz Slovensko. Z dôslednej orientácie OVB Allfinanz Slovensko na klientov pramení ich spokojnosť, vernosť a ochota odporúčať služby spoločnosti aj ďalším ľuďom.

Spoločnosť OVB poskytuje poradenstvo aj v oblasti sporenia či zostavovania rozpočtu.

Trojstupňové systematické sprostredkovanie

Ako prebieha trojstupňové finančné sprostredkovanie spoločnosti OVB?

 1. Počas úvodného rozhovoru finanční sprostredkovatelia venujú dostatok času na bližšie spoznanie klienta, jeho potrieb a cieľov. Pritom si zanalyzujú jeho aktuálnu finančnú situáciu, prejdú si plány do budúcnosti a prediskutujú jeho požiadavky, potreby a ciele.
 2. Pri ďalšej konzultácii mu potom predstavia vhodné finančné riešenia, ktoré sú šité na mieru jeho individuálnym požiadavkám, potrebám a cieľom. Vyberajú iba vysoko kvalitné produkty svojich renomovaných partnerov.
 3. Po návrhu finančného plánu nasleduje ďalší stupeň komplexného finančného sprostredkovania – starostlivosť. Súčasťou starostlivosti o klienta sú aj pravidelné servisné stretnutia, ktoré slúžia na to, aby OVB mohla finančné plány prispôsobovať konkrétnym životným situáciám.

Keď má človek svojho finančného sprostredkovateľa blízko v okolí, môže mu byť k dispozícii rýchlo a flexibilne.

Finančný sprostredkovateľ

Nájsť svojho finančného sprostredkovateľa možno medzi viac ako 3 600 profesionálmi spoločnosti OVB pomocou online vyhľadávania finančných sprostredkovateľov.

Finančný sprostredkovateľ sa stará o:

 • osobné finančné sprostredkovanie
 • presne prispôsobené stratégie
 • efektívne riešenie pre každého individuálne ciele
 • dostupnosť služieb

Najbližšiu kontaktnú osobu možno vyhľadať podľa poštového smerovacieho čísla a možno si s ňou dohodnúť osobné stretnutie. Stretnutie si možno dohodnúť v jednej z kancelárií OVB Allfinanz Slovensko a.s., doma u klienta alebo na neutrálnom mieste, napríklad v kaviarni.

Centrála spoločnosti OVB

Za každým finančným sprostredkovateľom stojí spoločnosť s medzinárodným zastúpením. Centrála sa okrem administratívy stará o vzdelávanie sprostredkovateľov a svedomitý výber prémiových partnerov a produktov. Vďaka tomu garantujeme prvotriedne ponuky, ktoré uspokoja aj vysoké nároky.

Centrála spoločnosti OVB v Bratislave zabezpečuje:

 • manažment spoločnosti
 • všeobecné informácie
 • administráciu a logistiku
 • technické riešenia

Centrála je rovnako ako finančný sprostredkovateľ otvorená otázkam a podnetom každého klienta. Je dostupná aj vtedy, ak sa klient nevie osobne spojiť so svojím finančným sprostredkovateľom. Stačí ju kontaktovať e-mailom, telefonicky na zákazníckej linke, alebo cez sociálne siete.

Čo ponúka spoločnosť OVB

Jednou z hlavných služieb, ktoré spoločnosť OVB Allfinanz ponúka, je finančné poradenstvo. Ich tím vysokokvalifikovaných a skúsených poradcov úzko spolupracuje s klientmi na analýze ich finančnej situácie a vytvorení plánu na dosiahnutie ich cieľov.

Ich poradenstvo a podpora pomáha jednotlivcom prijímať informované rozhodnutia o ich financiách – od zostavenia rozpočtu až po plánovanie odchodu do dôchodku.

Okrem poradenstva ponúka OVB Allfinanz aj širokú škálu poistných produktov. Chápu dôležitosť zabezpečenia finančnej budúcnosti a ponúkajú rôzne poistné zmluvy, ako napríklad životné, zdravotné poistenie, poistenie majetku a poistenie auta. Ich odborníci pomáhajú jednotlivcom vybrať si najlepšie poistné zmluvy podľa ich potrieb a rozpočtu, čím im zabezpečia pokoj a finančnú istotu.

Okrem poradenstva a poistenia ponúka OVB Allfinanz aj investičné služby. Majú tím skúsených odborníkov na správu majetku, ktorí sa špecializujú na vytváranie individuálnych investičných portfólií pre klientov. Ich odborníci využívajú prístup založený na údajoch a pomáhajú klientom prijímať informované investičné rozhodnutia – od diverzifikácie investícií až po minimalizáciu rizík.

Okrem toho spoločnosť OVB Allfinanz poskytuje aj špecializované služby, ako je plánovanie majetku, daňová optimalizácia a dôchodkové plánovanie. Tieto služby sú nevyhnutné pre jednotlivcov, ktorí chcú zabezpečiť svoju finančnú budúcnosť a zanechať dedičstvo pre svojich blízkych.

Nájsť svojho finančného sprostredkovateľa možno medzi viac ako 3 600 profesionálmi spoločnosti OVB.

Finančné riešenia ponúkané spoločnosťou OVB

Spoločnosť OVB je partner, ktorý svojich klientov podporuje vo všetkých otázkach financií. Zameriava sa preto na dlhodobé, komplexné, flexibilné a predovšetkým individuálne finančné sprostredkovanie.

Portfólio služieb OVB je pestré a rozmanité. Spoločnosť poskytuje klientom finančné riešenia v oblasti:

 • bývania
 • zabezpečenia rodiny a majetku
 • dôchodku
 • sporenia
 • poistenia pre podnikateľov
 • investovania

Spoločnosť OVB prináša produktové riešenia, ktoré rešpektujú individuálne potreby každého klienta.

OVB kontakt – mail a telefón

Ak niekto hľadá spôsoby, ako kontaktovať spoločnosť OVB, odporúča sa využiť e-mail či telefónny kontakt uvedený na internetových stránkach spoločnosti:

 • mail: web@ovb.sk
 • telefón: +421 2 581024-11/12

Pre záujemcov je tu aj sídlo centrály spoločnosti OVB:

 • OVB Allfinanz Slovensko a.s.
 • Kukuričná 8
 • 832 48 Bratislava 3

Spoločnosť OVB Allfinanz často komunikuje so svojimi klientami práve prostredníctvom e-mailu. Preto netreba váhať a v prípade akýchkoľvek otázok spoločnosť kontaktovať.

OVB – recenzie

OVB Allfinanz je vysoko uznávaná spoločnosť poskytujúca finančné poradenstvo už vyše 50 rokov. S takou dlhou históriou a prítomnosťou vo viacerých krajinách je prirodzené, že o spoločnosti OVB Allfinanz existuje veľa recenzií a spätnej väzby od zákazníkov.

Väčšina recenzií o spoločnosti OVB Allfinanz je pozitívna. Zákazníci chvália spoločnosť za jej profesionalitu, spoľahlivosť a transparentnosť. Oceňujú tiež širokú škálu ponúkaných služieb a individuálny prístup k potrebám každého klienta.

Klienti spoločnosti OVB vo svojich recenziách najviac oceňujú:

 • vynikajúci zákaznícky servis
 • jasnú komunikáciu a pravidelné aktualizácie, ktoré dostávajú o svojich investíciách a poistkách
 • širokú škálu služieb OVB
 • transparentný a čestný prístup
 • jasné vysvetlenie finančných produktov odporúčaných spoločnosťou

Ako každá spoločnosť, aj OVB Allfinanz však získala niekoľko negatívnych hodnotení. Najčastejšia kritika sa týka predajných taktík, ktoré používajú niektorí finanční poradcovia spoločnosti. Niektorí zákazníci sa cítili byť tlačení do kúpy určitých produktov alebo mali pocit, že pred rozhodnutím nedostali dostatok informácií.

Tieto recenzie sú v menšine, ale zdôrazňujú dôležitosť dôkladného preskúmania a pochopenia akéhokoľvek finančného produktu predtým, ako sa k nemu človek zaviaže.