Poistenie auta na dovolenku – najlacnejšie, porovnanie 2024

Ak má niekto v pláne dovolenku vlastným autom, je dôležité myslieť na aspekt poistenia. Cestovanie autom so sebou prináša určité riziká, či už ide o nehody, krádeže alebo iné nepríjemné situácie, ktoré by mohli ovplyvniť dovolenku. Ako na poistenie auta na dovolenku? Ktoré poistenie auta je najvýhodnejšie?

Najlacnejšie ponuky povinného zmluvného poistenia si môžete porovnať cez online kalkulačku PZP. Za pár minút si môžete cez porovnanie PZP vybrať to najlepšie poistenie auta, vďaka ktorému ušetríte desiatky percent ročne.

Vybaviť si najlacnejšie PZP >

Poistenie auta je kľúčovým prvkom zabezpečenia finančnej ochrany a pokoja počas cestovania na dovolenku. Okrem komerčného poistenia auta na dovolenku je nevyhnutné mať platné povinné zmluvné poistenie a vhodné je aj havarijné poistenie.

Vo všeobecnosti nejde o veľké čiastky, ktoré ľudia platia za poistenie auta na dovolenku, no napriek tomu niektorí ľudia toto poistenie ignorujú. Nikto nemôže predpokladať, čo sa môže na cestách a mimo nich stať. Poistenie neslúži na zarobenie, ale na minimalizovanie finančných nákladov v prípade problémov.

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je spravidla povinné pre všetky vozidlá na verejných komunikáciách. PZP je základná forma poistenia vozidla, ktorá je stanovená zákonom a slúži na ochranu vlastníka vozidla pred finančnými nákladmi spojenými s možnými škodami, ktoré môže spôsobiť iným osobám alebo ich majetku pri prevádzke vozidla.

Je povinné pre vnútroštátne aj medzinárodné cesty. Poskytuje ochranu pred prípadnými nárokmi na náhradu škody od tretích osôb v prípade nehody. Bez platného PZP by bolo prevádzkovanie vozidla nezákonné a vodič by mohol čeliť vážnym právnym následkom.

Hoci PZP pokrýva základné poistenie, odporúča sa zvážiť aj ďalšie druhy poistenia pre vozidlo, ako napríklad havarijné poistenie, cestnú asistenčnú službu, poistenie proti krádeži alebo poistenie proti škodám spôsobeným živlami.

Tieto doplnkové krytia môžu poskytnúť rozšírenú ochranu a väčší pokoj počas dovolenky. Na vybavenie PZP je vhodné využiť kalkulačku PZP, kde si každý nájde povinné zmluvné poistenie za tú najnižšiu cenu.

Preto sa odporúča poradiť sa s poisťovňou alebo poisťovacím maklérom, aby boli získané podrobné informácie o požiadavkách a odporúčaniach týkajúcich sa poistenia vozidla počas dovolenky, ktoré sú špecifické pre konkrétny región či krajinu a potreby.

Havarijné poistenie

Mať havarijné poistenie na dovolenke je veľmi užitočné a môže poskytnúť dôležitú ochranu vozidla. Pri vzniu problémov s vozidlom môže pomôcť diagnostika auta.

Havarijné poistenie je voliteľná forma poistenia, ktorá umožňuje chrániť sa pred finančnými stratami spôsobenými poškodením alebo stratou vozidla v dôsledku nehody, vandalizmu, vyššej moci alebo krádeže.

Pri cestovaní na dovolenku môžno byť vystavení rôznym rizikám, ako sú dopravné nehody, poškodenie vozidla pri parkovaní, krádež alebo živelné pohromy. Havarijné poistenie môže poskytnúť finančnú náhradu za opravu alebo dokonca výmenu vozidla v prípade škôd spôsobených týmito udalosťami.

Je však dôležité si uvedomiť, že havarijné poistenie môže mať rôzne podmienky a obmedzenia, napríklad výšku krytia, spoluúčasti alebo výluky pre určité udalosti. Preto je dôležité dôkladne si prečítať podmienky a poradiť sa s poisťovňou, aby sa každý uistil, že je riadne poistený a že má primerané krytie pre svoje potreby.

Treba mať taktiež na pamäti, že povinné zmluvné poistenie (PZP) zvyčajne nezahŕňa krytie škôd spôsobených na vozidle poisteného. Preto je havarijné poistenie doplnkové a môže poskytnúť rozšírenú ochranu vlastného majetku.

Celkovo môže byť havarijné poistenie užitočné pri cestovaní na dovolenku, najmä ak človeku záleží na ochrane hodnoty svojho vozidla a chce minimalizovať akékoľvek finančné riziko. Toto poistenie je možné si vybaviť cez kalkulačku havarijného poistenia, kde možno porovnať najvýhodnejšie ponuky.

Poistenie do zahraničia

Poistenie do zahraničia je forma poistenia, ktorá poskytuje ochranu a krytie rizík, ktoré sa môžu vyskytnúť, keď niekto cestuje alebo sa chystá na pobyt v zahraničí.

Okrem poistenia auta na dovolenku je dôležité myslieť na cestovné poistenie do zahraničia, nakoľko náklady v zahraničí môžu byť násobne vyššie.

Jeho účelom je minimalizovať finančné a právne dôsledky nečakaných udalostí, ako sú choroba, úraz, strata batožiny alebo iné nepríjemnosti, ktoré sa môžu stať počas pobytu mimo domova.

Poistenie do zahraničia môže zahŕňať rôzne typy krytia a poskytovať rôzne výhody. Niektoré z najbežnejších foriem poistenia do zahraničia sú:

  1. Cestovné poistenie: Poskytuje krytie pre nečakané udalosti, ako sú zdravotné problémy, strata batožiny, meškanie letu, zrušenie alebo prerušenie cesty, a to počas trvania vášho pobytu v zahraničí. Cestovné poistenie možno vybaviť cez kalkulačku cestovného poistenia a porovnať najvýhodnejšie ponuky.
  2. Zdravotné poistenie: Zabezpečuje krytie nákladov spojených so zdravotnou starostlivosťou v zahraničí. Toto poistenie môže platiť za lekárske služby, lieky, hospitalizáciu a iné náklady na zdravotnú starostlivosť.
  3. Poistenie proti úrazu: Poskytuje finančnú ochranu v prípade úrazu alebo invalidity, ktoré sa stane v zahraničí. Môže zahŕňať náhrady za stratu končatín, dočasnú alebo trvalú invaliditu a úmrtie.
  4. Poistenie odpovednosti voči tretím osobám: Poskytuje krytie v prípade, že by bola spôsobená škoda alebo újma na majetku alebo by poistený zranil inú osobu a bol by povinný niesť právne následky alebo poskytnúť náhradu škody.

Je dôležité si pred uzatvorením akéhokoľvek poistenia do zahraničia dôkladne preštudovať podmienky, obmedzenia a výluky krytia jednotlivých poistných produktov. V prípade potreby je možné požiadať o pomoc aj spoločnosť OVB.

Rôzne poistné spoločnosti môžu ponúkať rôzne druhy poistenia s rôznymi úrovňami krytia a výhodami, preto je dôležité porovnať dostupné možnosti a vybrať si tú najvhodnejšiu pre individuálne potreby.

Poistenie auta na dovolenku – porovnanie

Samotné poistenie auta je možné vybaviť v niekoľkých poisteniach, ako klasický komerčný produkt. Pred uzavretím takejto poistky na auto je dôležité, aby si každý porovnal ponuky od poisťovní s konkrétnymi podmienkami.

Poistenie auta je nenáročné a zaberie minimum času. K tomu je toto poistenie možné vybaviť online a nie je potrebné nikde chodiť. Tento článok sa ďalej pozrie na konkrétne poisťovne a ich ponuky poistenia auta na dovolenku.

1. Union

Poisťovňa Union je jednou z možností, kde je možné si pohodlne vybaviť online poistenie auta na dovolenku. Napríklad poistenie asistenčných služieb pre motorové vozidlo si možno uzatvoriť za 1,99 EUR na deň.

Poistenie auta na dovolenku v Union poisťovni zahŕňa okrem iného opravu auta na mieste nehody, poruchy alebo v servise do 250 eur, odťah auta z miesta nehody, náhradné vozidlo na 10 dní, náhradná doprava do cieľa lebo späť domov do 1 500 eur či zošrotovanie alebo repatriácia vozidla na Slovensku do 1 500 eur.

Spolu za asistenčné služby poisťovňa preplatí maximálne 2 500 eur. Ubytovanie, náhradné vozidlo alebo dopravu je zabezpečené a uhradené aj v prípade krádeže vozidla. Toto poistenie sa vzťahuje aj na motocykle.

Proces vybavenia poistenia auta na dovolenku je veľmi jednoduchý, pričom do onlinu formulára stačí krok za krokom vyplniť požadované údaje ako krajina, kde ide poistený na dovolenku, počet cestujúcich alebo rôzne prispoistenia.

2. Allianz

Poistenie auta v poisťovni Allianz je možné prostredníctvom komplexného produktu s názvom Moje auto. Tento druh poistenia zahŕňa 4 rôzne balíky, ktoré sa od seba líšia rozsahom poistenia a poistným krytím.

Je možné si vybrať medzi balíkmi Comfort, Plus, Extra a Max. Všetky balíky zahŕňajú aj povinné zmluvné poistenie, právnu pomoc, základné asistenčné služby a základné úrazové poistenie.

Proces vybavenia poistenia je taktiež veľmi jednoduchý pomocou online formulára, ktorý je potrebné vyplniť. Tu sa vyplňujú údaje o vozidle (EČV alebo VIN) a šoférovi. Intuitívnymi kromi si takto každý vybaví poistenie auta za pár minút.

3. Kooperativa

Poistiť si auto pred dovolenkou je možné taktiež v poisťovni Kooperativa. V kategórií auto si nájde každý produkt vhodný pre seba. Na výber je až 5 produktov poistenia auta.

Ide o produkty s názvami AutoMat, MINI KASKO, GAP, Auto Komplet a Povinné zmluvné poistenie (PZP). Všetky tieto produkty sa od seba líšia svojimi parametrami a pre každého môže byť výhodný iný.

Avšak poistenie auta na dovolenku bude najvhodnejší pravdepodobne produkt AutoMat, ktoré je svojim poistným krytím najkomplexnejšie s možnosťami voľných pripoistení.

Každé z poistení auta je možno vybaviť online cez formulár, ktorý je dostupný na webovej stránke po výbere poistného produktu. Na začiatku je potrebné vyplniť, koľko škôd spôsobil daný človek za posledné obodbie a následne vyplniť EČV, na základe ktorého budú vyplnené ostatné údaje.