Podnikateľský účet – porovnanie podmienok

podnikatelsky-ucet

Začínajúci podnikatelia sa často zaujímajú o to, či im zo zákona vyplýva povinnosť zriadiť si podnikateľský účet. Odpoveď je jednoduchá. Všeobecne platí, že takýto účet mať nemusia. Prečo si ale väčšina podnikateľov takýto účet zriaďuje? Aké sú poplatky za vedenie účtu? A aký podnikatelský účet vybrať?

Nevýhodou podnikateľských bankových účtov je, že ich banky ponúkajú drahšie ako „bežné“ účty pre nepodnikateľov. Aké sú teda výhody a poplatky za podnikateľské účty zriadené v bankách?

Čo je živnosť?

Živnosť je najjednoduchšia forma podnikania. Čo je živnosť podľa zákona? Podľa živnostenského zákona sa živnosťou rozumie sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Živnostník ručí za svoje záväzky celým svojím majetkom a po jeho smrti záväzky nezanikajú. Živnostenský zákon nevymedzuje, čo môže byť živnosťou, ale obsahuje tzv. negatívne vymedzenie, teda určuje, čo živnosťou nie je. Každá živnosť je podnikaním, no nie každé podnikanie je živnosťou.

Živnosti sa delia na voľné, remeselené a viazané:

 • remeselné – podmienkou prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore
 • viazané – podmienkou prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná inak
 • voľné – podmienkou prevádzkovania živnosti nie je odborná spôsobilosť; preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti sa nevyžaduje

Pre všetky druhy živností platia všeobecné podmienky. Čo je potrebné na založenie živnosti?

 • vek 18 rokov
 • spôsobilosť na právne úkony
 • bezúhonnosť

Živnostník ručí celým svojím majetkom za záväzky neobmedzene – aj súkromným majetkom.

Pôžička pre živnostníkov

Pôžička pre živnostníkov sa dá získať buď ako bankový, alebo nebankový úver a výber je pomerne veľký. Výška a podmienky pôžičiek sa líšia v závislosti od veriteľa, ale zvyčajne sa pohybujú od niekoľko stoviek eur až po niekoľko desiatok tisíc eur. Doba splácania sa tiež líši, avšak zvyčajne je v rozmedzí od jedného do piatich rokov.

Pri žiadosti o pôžičku pre živnostníkov je dôležité mať podrobný podnikateľský plán a vedieť preukázať schopnosť splácať úver. Podstatné je byť pripravený predložiť doklady o príjme a finančné záznamy za dva až tri roky. Okrem toho sa často vyžaduje preukázanie finančnej stability podniku.

Nebankové úvery sú pre živnostníkov obľúbenou alternatívou, ak si chcú požičať menšiu či väčšiu finančnú čiastku. Nebankovky spravidla nemávajú tak prísne nastavené podmienky ako banky, takže žiadateľ má väčšiu pravdepodobnosť, že uspeje. 

Dobrým príkladom je nebanková spoločnosť Silverside. Tá poskytuje tzv. Rozumnú pôžičku:

 • pôžička od 500 € do 10 000 €
 • doba splatnosti od 1 roka do 8 rokov
 • ročná úroková sadzba od 19 %
 • bezúčelová pôžička
 • bez poplatku za poskytnutie
 • potrebné doložiť živnostenský list (alebo výpis z obchodného registra) 

Pre podnikateľov na čokoľvek a s rýchlym vybavením je možné získať nebankové úvery aj formou SMS pôžičky. Pre živnostníkov nie sú síce žiadne špeciálne úvery tohto typu, ale dostupné sú pre nich bežné SMS úvery ako aj pre každého iného žiadateľa.

Aké výhody prináša podnikateľský účet?

Podnikateľský bankový účet prináša viacero výhod. Medzi ne patria tieto:

 • človek ušetrí na daniach – výdavky na podnikateľský účet si možno zarátať do nákladov a znížiť tak daňový základ
 • ochrana súkromia – pri používaní účtu len na podnikateľské účely nemá daňový úrad pri kontrole k dispozícii aj súkromné transakcie, ktoré by mal pri spoločnom účte
 • väčší prehľad o príjmoch a úhradách pri podnikaní – bankový výpis z podnikateľského účtu sa stáva súčasťou účtovníctva, pri jednom spoločnom účte na súkromné a podnikateľské účely je problematickejší prehľad v rozlíšení transakcií na súkromné a podnikateľské
 • zjednodušenie účtovníctva – na účte sú iba pohyby z podnikania a sú oddelené od súkromných peňažných operácií, ktoré by bolo pri jednom spojenom účte potrebné účtovať do osobnej spotreby (tieto výdavky neovplyvňujú základ dane)
 • lacnejšie účtovníctvo – externí účtovníci si svoje služby zvyknú účtovať od počtu zaúčtovaných dokladov, pri používaní jedného účtu na podnikateľské a aj na súkromné účely sa náklady na účtovníctvo zbytočne zvyšujú
 • pri častých transakciách je podnikateľský účet lacnejší a bohatší na výhodné služby – k podnikateľskému účtu väčšinou banka poskytuje rôzne výhodné balíčky, v ktorých sú určité služby aj zdarma (e-banking, zriadenie platobnej karty, vedenie účtu zadarmo, možnosť posielania informácií o novinkách pre podnikateľov)
 • ľahší prístup k úveru – vzhľadom na to, že banka, v ktorej si člove vedie podnikateľský účet eviduje pohyby na účte, vie skôr schváliť úver, prípadne poskytnúť výhodnejšie podmienky

Poplatky za vedenie súkromných účtov sú síce lacnejšie, ale majú vyššie poplatky za pohyby na účte, pohyby sú často limitované alebo si banka účtuje za veľa pohybov extra poplatky. Preto sa v prípade podnikateľov založenie osobitného podnikateľského účtu kvôli pozitívam uvedeným vyššie, naozaj oplatí.

Podnikateľský bankový účet

Väčšina slovenských bánk má v ponuke podnikateľské bankové účty. Niektoré banky si za založenie a vedenie účtu sťahujú poplatky, iné ponúkajú tieto služby bez poplatkov. V nasledujúcich odstavcoch sú uvedené sumy peňazí spojené s podnikateľskými bankovými účtami rôznych bánk.

Podnikateľský účet bez poplatku

Na slovenskom trhu momentálne ponúkajú podnikateľský účet bez poplatku za jeho založenie a vedenie len dve banky, a to Fio banka a mBank. Aké ďalšie výhody prinášajú podnikateľské účty v týchto bankách?

1. Fio podnikateľský účet – vedenie účtu zadarmo

Pre podnikateľov, živnostníkov, firmy aj občianske združenia ponúka Fio banka bežné bankové účty rovnako ako pre fyzické osoby – bez absurdných poplatkov a podmienok. Účet si môže podnikateľ založiť osobne v pobočkách banky. 

K účtu Bez poplatku ponúka Fio banka viacero výhod:

 • k účtu aj 2 business karty zadarmo
 • neobmedzené výbery zadarmo z ľubovoľného bankomatu po celom svete s kartou Visa
 • platenie pomocou mobilu alebo hodiniek
 • všetky platby v EUR v rámci SEPA
 • platby v CZK z/do bánk v ČR
 • výbery hotovosti v EUR na pobočke nad 50 € vrátane
 • vklady hotovosti v EUR na pobočke prevedené majiteľom či oprávnenou osobou k účtu

Na založenie účtu musí podnikateľ predložiť občiansky preukaz alebo pas (obyvateľ EÚ, mimo EÚ – 2 doklady totožnosti), výpis zo živnostenského registra z neverejnej časti nie starší ako 3 mesiace (listinná forma).

2. mKonto Biznis

Banka mBank má v ponuke účet pre podnikateľov s názvom mKonto Biznis. Medzi jeho výhody patrí:

 • možnosť založenia účtu online, na pobočke alebo telefonicky
 • založenie a vedenie účtu zadarmo
 • bez poplatkov za trvalé príkazy a inkasá
 • bez poplatkov za okamžité prevody medzi účtami v mBank
 • prepracovaná mobilná aplikácia a intuitívny internet banking

Na založenie podnikateľského bankového účtu bez poplatkov mBank vyžaduje občiansky preukaz a doklad o povolení k podnikateľskej činnosti.

Poplatok za vedenie podnikateľského účtu – porovnanie

Rôzne banky si účtujú za vedenie podnikateľského bankového účtu rôzne poplatky. Aké sú poplatky za vedenie účtu? Tu je ich porovnanie.

 • Slovenská sporiteľňa má v ponuke podnikateľský účet pre fyzické osoby – podnikateľov, živnostníkov a slobodné povolania. Za vedenie účtu si banka sťahuje mesačný poplatok 7 €. Pre novootvorené účty alebo pre začínajúcich podnikateľov ponúka na prvých 12 mesiacov vedenie účtu zadarmo.
 • UniCredit Bank ponúka U konto Business a za vedenie tohto účtu si sťahuje mesačný poplatok 5 €.
 • VÚB banka má v ponuke účty pre malých podnikateľov, ktorí chcú rozvíjať svoj biznis bez obmedzení alebo účty pre firemných klientov, ktorí si chcú vyberať z produktov a služieb, ktoré ich biznis skutočne potrebuje. Za vedenie VÚB Biznis účtu Štandard si banka účtuje poplatok 7 € mesačne.
 • Prima banka ponúka Podnikateľský účet pre živnostníkov. Podnikateľský účet obsahuje vedenie účtu s mesačným výpisom poštou, medzinárodnú platobnú kartu Maestro, bezplatné výbery z bankomatov vlastnej banky a platby kartou u obchodníkoch. Mesačný poplatok za balík predstavuje sumu 6,90 €.
 • Tatra banka má v ponuke viacero účtov pre podnikateľov. Medzi nimi aj podnikateľský účet Tatra Business, ktoého vedenie je na prvých 12 mesiacov pre začínajúcich podnikateľov a firmy zadarmo. Ďalšie mesiace si banka účtuje mesačný poplatok 7 €.  

Nový podnikateľský účet musí podnikateľ nahlásiť na príslušný daňový a živnostenský úrad, sociálnu a zdravotnú poisťovňu a poskytnúť im číslo tohto účtu a banku, v ktorej si podnikateľ účet založil. Tak isto treba príslušným úradom nahlásiť aj prípadnú zmenu účtu či jeho zrušenie.