Povinná výbava auta – čo nesmie chýbať na cestách doma a v zahraničí?

Povinná výbava vozidla na Slovensku zahŕňa výstražný trojuholník, hasiaci prístroj a reflexné vesty pre všetkých cestujúcich vo vozidle. Všetci cestujúci musia byť tiež pripútaní bezpečnostným pásom a deti do 12 rokov musia používať detskú autosedačku. Vždy sa musia používať svetlomety a v prípade jazdy na snehu a poľadovici sa musia mať pri sebe a nasadené snehové reťaze.

K povinnej výbave auta patrí aj prenosný výstražný trojuholník do auta, schválený podľa predpisu EHK 27, autolekárnička, kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák, náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru.

Povinná výbava vozidla by sa nemala zanedbávať

Povinná výbava auta je zákonom stanovená sada vybavenia, ktorá musí byť umiestnená v aute. To znamená, že ak šofér nemá povinnú výbavu, v prípade kontroly bude musieť zaplatiť pokutu. Každý vodič na území Slovenska by mal vedieť, čo je povinná výbava a aké sú pokuty za jej nedodržanie.

V závislosti od typu vozidla môžu byť zložky povinnej výbavy odlišné. Obsah povinnej výbavy stanovuje § 44 ods. 14 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Ten konkrétne definuje vybavenie vozidla povinnou výbavou, ktorú ustanovuje vyhláška č. 134/2018 Z. z. Tá presne dôležité podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, pričom povinná výbava vozidla je ustanovená v § 25.

Povinná výbava pre osobné vozidlá je autolekárnička, homologizovaný prenosný výstražný trojuholník do auta, bezpečnostný reflexný odev, náhradné koleso – disk s pneumatikou (pre vozidlá kategórie M a N). Povinnosť mať snehové reťaze platí od 15. novembra do 31. marca a len pre nákladné vozidlá nad 12 ton.

Okrem toho čo je povininné sa hodí mať aj niekoľko nepovinných, ale užitočných vecí pre prípad nehody či poruchy. Na cestách sa môže hodiť aj prázdna nádoba na palivo, fľaša s motorovým olejom, prípravok na odstránenie námrazy zo skla, náhradné žiarovky, zmes do ostrekovačov, hasiaci prístroj do auta, proti požiaru.

Ak šofér nemá povinnú výbavu, hrozí mu pokuta. Za absenciu povinnej výbavy až do výšky 60 € na mieste a 100 € v správnom konaní. Okrem toho je potrebná povinná výbava na STK kontrolovaná s ďalšími nevyhnutnými vecami.

Povinná výbava pre osobné vozidlá je autolekárnička, homologizovaný prenosný výstražný trojuholník do auta, bezpečnostný reflexný odev, náhradné koleso – disk s pneumatikou.

Povinná výbava auta v zahraničí

Tu je prehľad povinnej výbavy pre okolité, resp. turisticky obľúbené krajiny:

Česko

 • lekárnička, výstražný trojuholník
 • reflexná vesta pre vodiča
 • zimné pneumatiky medzi 1. 11. a 31. 3.
 • rezervné koleso alebo prostriedky na opravu pneumatiky

Rakúsko

 • výstražný trojuholník
 • lekárnička
 • v prípade poruchy musí mať reflexnú vestu každý, kto opustí vozidlo
 • zimné pneumatiky od 1. 11. do 15. 4. (minimálna hĺbka dezénu 4 mm)

Poľsko

 • ak je vozidlo ťahané, výstražný trojuholník musí byť upevnený vzadu na ľavej strane ťahaného vozidla, zároveň musí mať zapnuté minimálne obrysové svetlá a výstražné svetlá
 • lekárnička je iba odporúčaná
 • povinné reflexné vesty pre všetkých pasažierov, reflexná vesta je povinná aj pre chodcov a cyklistov pohybujúcich sa po vozovke
 • výstražný trojuholník
 • hasiaci prístroj

Maďarsko

 • výstražný trojuholník
 • lekárnička
 • reflexná vesta povinná pre každého pasažiera vo vozidle
 • celodenné svietenie povinné pre všetky motorové vozidlá
 • zimné pneumatiky sú povinné v zimných mesiacoch iba na cestách, ktoré sú označené príslušným dopravným značením.

Chrovátsko

 • náhradné žiarovky
 • výstražný trojuholník (v prípade prívesu dva)
 • lekárnička
 • ťažné lano
 • náhradná pneumatika
 • reflexná vesta
 • hasiaci prístroj do auta
 • povinné celodenné svietenie
 • vodič si musí nasadiť reflexnú vestu pri vystúpení kvôli poruche vozidla
 • v zime nie sú povinné zimné pneumatiky (ale je povinné voziť reťaze a lopatu)

Taliansko

 • výstražný trojuholník
 • reflexné vesty pre celú posádku vozidla
 • povinné svietenie v tuneli a na diaľnici
 • motocykle musia svietiť vždy
 • reflexné vesty pre cyklistov a motorkárov za zníženej viditeľnosti či pri jazde v tuneli
 • autolekárnička je v Taliansku iba odporúčaná

Pri cestách na dovolenku alebo na pracovných cestách v zahraničí je dôležité vedieť, aká povinná výbava auto platí v iných štátoch.

Lekárnička do auta – čo musí obsahovať?

K povinnej výbave auta patrí aj autolekárnička. Jej obsah však nemôže byť ľubovoľný, stanovuje ho zákon a podľa neho sa delí na štyri moduly.

Do prvého modulu patria pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu, do druhého nástroje na ošetrenie, ktoré sú určené na malé rany a odreniny. Tretí modul má pomôcť ošetriť aj veľké rany, krvácanie a popáleniny, štvrtý modul je určený na zlomeniny a poranenia kĺbov.

Lekárnička do auta musí byť dosť veľká na to, aby sa do nej zmestili všetky štyri základné moduly. Každý modul lekárničky do auta obsahuje niečo iné. Obsah jednotlivých modulov je nasledovný:

Modul č. 1 – pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

 • 1 ks resuscitačné rúško s ventilom
 • 1 ks izotermická fólia o veľkosti 220 × 140 cm alebo 200 × 150 cm
 • 2 páry vyšetrovacích rukavíc s minimálnou veľkosťou L
 • 4 ks samostatne zabalených utierok s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom
 • 1 ks celokovových nožníc so zaoblenými hrotmi, minimálne 15 cm dlhých
 • 6 ks zatváracích špendlíkov s minimálnou dĺžkou 4 cm

Modul č. 2 – malé rany a odreniny

 • 10 ks rýchloobväzov o veľkosti 4 × 8 cm
 • 8 ks utierok s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo tampónov na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalených
 • 2 balenia sterilného gázového krycieho obväzu o veľkosti 7,5 × 7,5 cm obsahujúce po 5 ks
 • 1 ks hladkej textilnej náplasti o dĺžke 2,5 cm × 5 m

Modul č. 3 – veľké rany, krvácanie a popáleniny

 • 2 ks hotových sterilných obväzov s kompresom o minimálnych rozmeroch 10 × 10 cm a minimálnej dĺžke obväzu 120 cm, s minimálnou savosťou kompresu 800 g/m2
 • 2 balenia sterilného gázového krycieho obväzu o minimálnych rozmeroch 10 × 10 cm obsahujúce po 5 ks
 • 1 ks sterilného hydrofilného ovínadlovového obväzu o rozmeroch 10 cm × 5 m
 • 1 ks sterilného hydrofilného ovínadlového obväzu o rozmeroch 6 cm × 5 m

Modul č. 4 – zlomeniny a poranenia kĺbov

 • 2 ks elastických obväzov o rozmeroch 10 cm × 4 m
 • 2 ks elastických obväzov o rozmeroch 6 cm × 4 m
 • 2 ks textilných trojrohých šatiek s rozmermi najmenej 96 × 96 × 136 cm

Zákon upravuje aj podobu obalu lekárničky do auta, ktorá nemôže mať akýkoľvek obal. Základným parametrom je oranžová farba po celom povrchu. Obal musí byť z nepremokavého a prachuvzdorného materiálu, odolného voči teplotným rozdielom v rozmedzí –20 °C až +60 °C. Na lícnej strane obalu v jeho strede je umiestnený biely kríž s minimálnou veľkosťou 7 cm.

Okrem toho musí byť súčasťou lekárničky karta prvej pomoci v podobe obrázkov, ktoré naznačia vodičovi, ako postupovať v prípade nehody a pri záchrane. Pri dopravnej nehode sú mnohí ľudia v strese a nedokážu si rýchlo spomenúť na postup prvej pomoci. Karta im ho však pripomenie a prvá pomoc bude rýchlejšia a efektívnejšia.

Karta prvej pomoci musí byť vyrobená z vodeodolného a prachuvzdorného materiálu, aby bola čitateľná po celú dobu používania lekárničky. 

Zákon upravuje aj podobu obalu lekárničky do auta, ktorá nemôže mať akýkoľvek obal. Základným parametrom je oranžová farba po celom povrchu.

Povinná výbava auta sú aj doklady

Každý šofér musí mať pri vedení motorového vozidla pri sebe doklady, ktorými sa môže v prípade kontrolu, nehody alebo inej situácie preukázať. Na území Slovenskej republiky je nutné mať pri sebe tieto povinné doklady v aute 2023:

 • vodičský preukaz
 • osvedčenie o evidencii, technické osvedčenie vozidla alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine
 • potvrdenie o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • doklad o vykonaní technickej kontroly, ak takejto kontrole vozidlo podlieha
 • doklad o vykonaní emisnej kontroly, ak takejto kontrole vozidlo podlieha
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti, ak takejto povinnosti vodič vozidla podlieha
 • povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, ak sú tieto užívané iným, než zvyčajným spôsobom
 • iné povinné doklady v aute 2023 ustanovené osobitným predpisom (napríklad zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej preprave, § 12 zákona č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov)

Kedy je potrebná karta vodiča?

Karta vodiča je karta vydávaná profesionálnym vodičom, ktorú musia mať stále pri sebe. Karta slúži na identifikáciu vodiča a overenie informácií o jeho vodičskom preukaze. Vydáva ju štátny úrad pre motorové vozidlá (DMV) alebo štátny dopravný úrad. V prípade neplatnosti je potrebná obnova vodičského preukazu a karty vodiča.

Kedy je potrebná karta vodiča? Karty vodičov sú najčastejšie potrebné pre vodičov z povolania. Patria sem tí, ktorí riadia úžitkové vozidlá, ako sú autobusy, ťažké nákladné vozidlá, cisterny a iné veľké vozidlá. Federálne predpisy vyžadujú, aby všetci komerční vodiči nosili kartu vodiča na identifikáciu a overenie informácií o ich licencii. Karta sa musí predložiť aj na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní.

Karty vodiča sú potrebné aj pri určitých rekreačných činnostiach, ako je napríklad plavba loďou a jazda na snežnom skútri. Mnohé štáty vyžadujú, aby osoby, ktoré prevádzkujú člny alebo snežné skútre, nosili kartu vodiča na identifikáciu a overenie informácií o svojom vodičskom preukaze.

Karty vodiča sa môžu použiť aj na preukázanie poistenia. Mnohé poisťovne vyžadujú, aby vodiči pri kúpe alebo obnovení poistnej zmluvy predložili svoje karty vodiča. Pomáha to zabezpečiť, aby boli vodiči riadne poistení a aby mali správne krytie.

Karty vodiča sa môžu použiť aj na sledovanie záznamov o jazde. Niektoré štáty používajú karty vodičov na sledovanie počtu priestupkov vodičov a na určenie, kedy by mal byť vodičský preukaz pozastavený alebo odobratý. Sledovaním kariet vodičov môže štát identifikovať vodičov, ktorí sa v minulosti správali nebezpečne, a prijať príslušné opatrenia.

Obsah povinnej výbavy stanovuje § 44 ods. 14 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.

Zabudnúť sa nesmie ani a povinné zmluvné poistenie

Povinné poistenie je povinné pre každé auto. Povinné zmluvné poistenie vozidla, známe aj ako poistenie zodpovednosti za škodu, je druh poistenia, ktoré pomáha pokryť náklady na škody na majetku a škody na zdraví spôsobené vaším vozidlom inej osobe alebo majetku.

Povinné poistenie vozidla je povinné zo zákona a všetci vodiči ho musia mať, aby mohli legálne jazdiť. Zákon vyžaduje, aby všetci vodiči mali aspoň poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla s cieľom chrániť iné osoby a ich majetok.

To znamená, že ak niekto stanete účastníkom nehody, poistenie pokryje náklady na škody na majetku a účty za lekárske ošetrenie druhej zúčastnenej osoby.

Povinné poistenie vozidla je nevyhnutné, pretože poskytuje finančnú ochranu šoférovi aj ostatným vodičom. Bez neho vám môže hroziť vysoká pokuta, body do vodičského preukazu alebo dokonca väzenie, ak sa zistí, že je vodič bez PZP vinníkom nehody. Nutné je bez ohľadu na to, či ide o auta na lízing alebo pôžičku.

Povinné poistenie vozidla pomáha chrániť aj financie. Ak sa zistí, že vodič bez PZP je vinníkom nehody, poistenie pokryje náklady na škody a zranenia. To môže pomôcť predísť finančnej záťaži, pri uznaní zodpovednosti za zranenie alebo škodu spôsobenú niekomu inému.

Nakoniec, povinné poistenie vozidla je dôležité pre bezpečnosť na cestách. Bez neho môžu vodiči na cestách viac riskovať, pretože nie sú zodpovední za svoje konanie. Povinné poistenie vozidiel pomáha zabezpečiť, aby vodiči niesli zodpovednosť za svoje konanie, čím sa cesty stávajú bezpečnejšími pre všetkých.

Stručne povedané, povinné poistenie vozidiel je nevyhnutné pre všetkých vodičov. Je povinné zo zákona, poskytuje finančnú ochranu a pomáha podporovať bezpečnosť na cestách. Skôr ako si človek sadne za volant, mal by sa uistiť, že má správnu úroveň poistenia.