Pôžička od súkromnej osoby a súkromníka

Stáva sa, že sa človek dostane do finančnej tiesne, keď je pôžička už nevyhnutná. Banka či nebanková inštitúcia už nepožičia, nastáva tak otázka, ktorú pôžičku si vziať? Výber sa môže zúžiť v prípade, že to nie je prvá pôžička, tiež ak predošlé pôžičky neboli riadne splácané a aj malý príjem môže celkom zavariť. Riešením môže byť pomerne dostupná pôžička od súkromnej osoby, ktorá pri nemalých výhodách skrýva aj nejaké tie úskalia, o ktorých je dobré vedieť.

Získať pôžičku od súkromníka je zvyčajne celkom jednoduché, ponuky možno nájsť na internete či v tlači. Treba však vyberať obozretne a výberu venovať dostatok času. Ako teda zistiť, či ide o serióznu pôžičku od súkromnej osoby, a nenechať sa podviesť?

Pôžičku od súkromníka si treba overiť

Na trhu je v súčasnosti veľké množstvo subjektov, ktoré ponúkajú rôzne druhy pôžičiek, preto je nutné starostlivo vyberať.

Ponuky pôžičiek od súkromných osôb ako poskytovateľov možno nájsť v internetových inzerciách, lokálnych časopisoch a novinách či na výveskách verejných miest. Existujú internetové portály, ktoré pôžičky od súkromných osôb vyhľadajú a porovnajú, ale aj také, ktoré súkromné pôžičky rovno sprostredkujú. Nie všetky súkromné osoby, ktoré poskytujú pôžičky, sú však aj seriózne.

Ak je problém si z množstva ponúk vybrať, treba si nechať dosť času na premyslenie. Súkromné pôžičky totiž patria k rizikovejším typom pôžičiek, preto je na mieste opatrnosť.

Hľadať treba napríklad reakcie zákazníkov na fórach alebo referencie na stránkach. Všímať si treba, či súkromná osoba, ktorá poskytuje pôžičky je overená, spoľahlivá a solídna. Poskytovateľa je dobré si preveriť aj v zoznamoch a registroch firiem.

Pri súkromnej pôžičke si treba všímať sankcie či ručenie

Pri výbere pôžičky od súkromnej osoby sa treba pozrieť na podmienky pre dlžníka či na možnosti nastavenia splátkového kalendára. Dôležité sú aj informácie o sankciách a ručení.

Pri pôžičkách od súkromníkov nie je dobrý nápad ručiť nehnuteľnosťou, najmä ak si žiadateľ nie je istý, že pôžičku v stanovenom čase bez problémov splatí. Hrozí totiž, že môže prísť o svoj majetok. Rizikové môže byť aj požičať si od súkromnej osoby na zmenku.

Súkromná osoba požičia peniaze aj dlžníkovi so záznamom

Pôžička od súkromnej osoby je dostupná aj pre dlžníkov so záznamom v registri. V dôsledku sa to odrazí na vysokých úrokoch a ručení. Zato strop pôžičky nebýva obmedzený a nezáleží na výške príjmu. K pôžičke zvyčajne stačí len doklad totožnosti, avšak súkromné osoby v týchto prípadoch požičajú peniaze buď na zmenku, alebo so založením nehnuteľnosti.

Pri nesplácaní pôžičky od súkromných osôb je nutné očakávať sankcie. Tieto nevýhody je dobré sledovať pri výbere konkrétnej pôžičky, lebo aj u súkromných osôb sa môžu zmluvy výrazne líšiť, nikdy sa však výhodami nepriblížia bankovým pôžičkám.

Súkromné pôžičky bezúčelovo a bez dokladovania príjmu

Súkromné osoby poskytujú pôžičky obvykle bezúčelovo. Peniaze tak možno použiť na čokoľvek, či už to je kúpa nehnuteľnosti, auta alebo pôjde o podnikateľskú pôžičku. Netreba dokladovať, na aký účel ich žiadateľ použil. Súkromné osoby, ktoré poskytujú pôžičky, zvyčajne neskúmajú finančnú situáciu žiadateľa, netreba tak dokladovať ani pravidelný príjem.

Súkromné pôžičky môžu byť tiež zaujímavé pre cudzincov, nevyžaduje sa pri nich totiž doložiť doklad o pobyte.

Pôžička od súkromníka s ručením či na zmenku

Pôžičky od súkromných osôb síce majú veľmi mierne podmienky pre ich získanie, avšak súkromné osoby, ktoré pôžičky poskytujú, môžu žiadať ručenie hnuteľným či nehnuteľným majetkom. Jednou z možností je tiež ponuka pôžičky od súkromnej osoby na zmenku. Požičané peniaze sa v tomto prípade vracajú jednorazovo v určený deň splatnosti.

Pôžičky od súkromných osôb na zmenku sú však veľmi rizikové, ponuky totiž môžu byť neseriózne či predražené, často sú veľmi nevýhodne a finančne náročné. A navyše dlžník za zmenku ručí svojim majetkom.

Zmluvu k súkromnej pôžičke si treba dobre preštudovať

Keď už má žiadateľ pred sebou zmluvu k súkromnej pôžičke a je odhodlaný ju podpísať, treba si ju dôkladne prečítať, vrátane poznámok pod čiarou a odsekov s miniatúrnym písmom. Práve tam sa môžu skrývať informácie o neprimeraných sankciách a skutočnej výške úrokov, na ktorých môže žiadateľ neskôr pohorieť.

Zmluva by okrem iných náležitostí mala jednoznačne obsahovať aj meno súkromnej osoby, ktorá požičiava peniaze alebo názov firmy, ktorú osoba pri sprostredkovaní pôžičky zastupuje.

Na čo si dať pri pôžičke od súkromníka pozor

Alfou a omegou je dôkladne si preštudovať zmluvu o pôžičke, ktorú žiadateľ so súkromnou osobou uzatvára. Uvedená v nej má byť výška pôžičky, ktorú súkromná osoba žiadateľovi poskytne, a tiež celková zaplatená suma za pôžičku.

Chýbať nesmie jasne stanovená výška úrokovej sadzby, forma ručenia, splátkový kalendár, poplatky či sankcie v prípade, že dlžník nie je schopný pôžičku splácať.

Uvedomiť si treba, že na požičiavanie peňazí od súkromných osôb nedohliada Národná banka Slovenska a nie sú ani regulované zákonom o spotrebiteľských úveroch. Pri výbere poskytovateľa súkromnej pôžičky treba byť opatrný, medzi ponukami sa totiž často vyskytujú aj podvodné inzeráty.

Spozornieť treba aj vtedy, ak si sprostredkovateľ vypýta poplatky ešte pred uzavretím a podpisom zmluvy.

Pôžička od súkromnej osoby ihneď

Pôžička od súkromnej osoby je široko dostupná a podmienky na jej získanie sú minimálne. Súkromnú pôžičku tak možno získať jednoducho a v podstate ihneď. Je to rýchla pôžička, netreba nič dokladať, nič sa zdĺhavo neoveruje. Súkromné osoby, ktoré poskytujú pôžičky sa tiež nezaujímajú o účel pôžičky, netreba vysvetľovať, na čo budú peniaze zo súkromnej pôžičky použité.

Kolektívne pôžičky

Medzi pôžičky od súkromných osôb patria aj tzv. kolektívne pôžičky. Peniaze nepožičiava iba jedna osoba, ale viac súkromných investorov prostredníctvom sprostredkovateľského systému. Nazývajú sa aj peer-to-peer pôžičky alebo sú známe pod skratkou P2P.

Hoci jednotlivé sprostredkovateľské kolektívy si nastavujú vlastné podmienky, za ktorých požičajú peniaze, zvyčajne nevyžadujú ručiteľa ani ručenie nehnuteľnosťou. Avšak nie sú až tak ľahko dostupné, sprostredkovatelia si totiž overujú, či žiadateľ nemá záznam v registri dlžníkov.

Aj pri kolektívnych pôžičkách je však na mieste opatrnosť a obozretnosť. Podobne ako iné pôžičky od súkromných osôb, ani tie kolektívne nepodliehajú regulácii. Aj tu teda treba vyberať opatrne a hľadať overených sprostredkovateľov s priaznivými referenciami.

Výhody pôžičky od súkromnej osoby

Článok sa už zmienil o väčšine nevýhod a chytákov súkromných pôžičiek, požičiavanie peňazí od súkromných osôb má však aj svoje výhody:

  • pôžičky od súkromných osôb sú dostupné ihneď
  • súkromná osoba požičia peniaze bez dokladovania príjmu
  • súkromná osoba poskytne pôžičku aj bez skúmania registra dlžníkov
  • súkromné pôžičky sú bezúčelové

Pôžička od súkromnej osoby môže byť teda výhodná pre ľudí, ktorí potrebujú súrne peniaze, no v banke či nebankovej inštitúcii im už nepožičajú. Nesie však so sebou aj riziká, ktoré si treba dôkladne preštudovať a zvážiť.

Nevýhody pôžičky od súkromníka

Hoci rýchlosť a jednoduchosť pri získaní pôžičky od súkromnej osoby môže byť lákavá, zabúdať netreba ani na viaceré riziká:

  • vyššie úrokové sadzby a poplatky
  • vyššie sankcie v prípade nesplácania pôžičky
  • ručenie majetkom – pri nesplácaní hrozí, že môže žiadateľ prísť o svoj majetok
  • nedostatočné informácie o súkromných osobách, ktoré poskytujú pôžičky
  • riziko podvodu

Pôžičky od súkromníkov tak môžu pre ľudí vo finančnej tiesni predstavovať jednoduchý spôsob ako rýchlo a bez dokladovania získať peniaze. Avšak cenou za ich ľahkú dostupnosť sú často vysoké úrokové sadzby či veľké riziká v prípade neschopnosti pôžičku splácať.

Veľký pozor si treba dávať aj pri výbere súkromnej osoby, ktorá poskytne pôžičku. V inzerátoch či na internete sa totiž často objavujú aj podvodné ponuky. Pri výbere súkromnej osoby, ktorá poskytuje pôžičky, preto treba dôkladne overiť referencie a serióznosť poskytovateľa pôžičky.

Pre niekoho teda môžu pôžičky od súkromných osôb predstavovať jednoduchšie riešenie, rozhodne sa však nedá povedať, že by súkromné pôžičky boli najvýhodnejšie na trhu.