Pôžička pre podnikateľov

Pôžička pre podnikateľov je úver, ktorý je určený na podnikanie, alebo pôžička, ktorá je dostupná aj pre fyzické či právnické osoby – podnikateľov. V princípe je možné si vybrať medzi bankovými a nebankovými úverovými produktmi, pričom banková pôžička na podnikanie je najčastejšia pre väčšie firmy.

Nebankové pôžičky pre podnikateľov častejšie využívajú napríklad menší a strední podnikatelia, živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby – SZČO.

Podnikateľské pôžičky a úvery ponúka v rámci svojho portfólia viacero bánk. Môže ísť napríklad o úverové limity formou kontokorentu pre firmy a podnikateľov alebo aj o klasické splátkové úvery napríklad na prevádzku či na investovanie do firmy a podniku.

Úvery pre začínajúcich podnikateľov sú už ťažšie získateľné, a to najmä pre krátku podnikateľskú históriu. Avšak viacero bánk alebo nebankoviek ich môže požičať, ak má podnikateľ dostatočné ručenie alebo bonitného ručiteľa.

Výhodné pôžičky pre začínajúcich podnikateľov

Výhodný úver a pôžička pre začínajúcich podnikateľov sa dá získať z hľadiska úročenia jedine v banke. Avšak to len za podmienky, že buď mal podnikateľ či živnostník dostatočný príjem za posledné obdobie, alebo v prípade, ak má ručenie alebo ručiteľa.

Pokiaľ žiadateľ pracoval predtým tak, že mu pravidelný príjem chodil na účet, môže si požičať bežný úver pre fyzické osoby. Ak má aj ručenie, napríklad buď ručenie majetkom alebo ručiteľom, môže skúsiť aj podnikateľské pôžičky.

Viacero podnikateľov a živnostníkov hľadá aj produkt zvaný nenávratný príspevok pre začínajúcich podnikateľov. Ide o finančný príspevok, ktorý je súčasťou podpory od štátu a teda nie je to klasická komerčná pôžička.

Na začiatok podnikania sa však dá získať aj podnikateľská pôžička od nebankových spoločností, a to vtedy, ak má žiadateľ ručiteľa alebo vie ručiť napríklad nehnuteľnosťou.

Vyžaduje sa však obvykle podnikanie aspoň 3 mesiace a tieto úvery majú oveľa vyšší úrok ako tie bankové.

Revolvingový úver

Vhodnou alternatívou pre podnikateľov môže byť aj revolvingový úver. O čo vlastne ide? Každý, kto niekedy použil kreditnú kartu, použil revolvingový úver. Tento úver môže predstavovať pohodlný spôsob financovania veľkých výdavkov, každodenných nákupov a získavania odmien.

Tento typ úveru poskytuje úverový limit, ktorý je možné minúť, splatiť a opäť minúť. Pochopenie toho, ako revolvingový úver funguje, pomôže získať čo najviac z revolvingových úverových účtov.

Napríklad pri úverovom rámci (limite) 2 000 € a vyčerpanej sume 1 000 € má klient ešte stále k dispozícii 1 000 € predstavujúcich nevyčerpaný limit (disponibilný zostatok). Ak uhradí splátku vo výške 500 €, bude mať k dispozícii 1 500 €.

Veľa bánk poskytuje takzvané firemné kreditné karty, ktoré môžu byť tiež jednou z ciest, ako si požičať peniaze na podnikanie.

Nebankové pôžičky pre podnikateľov

Podnikatelia si môžu požičať veľmi dostupné nebankové úvery, ktorých najväčšia výhoda je najmä v jednoduchom a pomerne rýchlom vybavení s minimom dokladovania.

Naopak nevýhodou je pomerne vysoký úrok, ktorý predražuje celú pôžičku. Nebankové spoločnosti sa teda zameriavajú najmä tých podnikateľov a živnostníkov, ktorých odmietli banky.

Na rozdiel od bánk ponúkajú nebankovky tieto úvery primárne pre živnostníkov a SZČO a nejde o klasické podnikateľské pôžičky.

Financ Partners

Pôžičku na podnikanie ponúka vo viacerých formách napríklad nebanková spoločnosť Financ Partners, ktorá na Slovensku pôsobí už od roku 2007.

Klient si môže vybrať napríklad klasický úver, ktorý sa spláca mesačne. Spoločnosť ďalej ponúka možnosť úveru, ktorý má žiadateľ možnosť splatiť až o rok, a nakoniec je to úver, pri ktorom sa z požičanej sumy platí mesačne len dohodnutý úrok, pričom istina sa doplatí na konci.

Pri všetkých uvedených typoch podnikateľských pôžičiek je možné požičať si od 3000 € do 20 000 €, pričom doba splácanie je 6 až 60 mesiacov.

Pri podnikateľských úveroch sa ručí hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom. Toto ručenie sa po splatení pôžičky do 24 hodín stiahne. Nehnuteľnosť je možné naďalej používať bez akéhokoľvek obmedzenia.

Spoločnosť tiež ponúka online pôžičku pre živnostníkov a podnikateľov od 3 000 €, ktorí potrebujú peniaze rýchlo. Pôžičku je možné získať ešte v ten istý deň.

Pôžičky Plenkall

Pre fyzické osoby – živnostníkov, ako aj pre právnické osoby je možné získať pôžičky a úvery tiež cez Plenkall Money.

Ide o nebankové bezúčelové úvery, ktoré je možné použiť na hocičo, nevyžaduje sa pri ich získaní dokladovanie príjmu a neoverujú sa ani registre dlžníkov.

Nie je treba ani žiadne ručenie alebo netreba ručiteľa na vybavenie úveru, pričom o pôžičku je možné požiadať aj online a prístup ku každému klientovi vrátane zhodnotenia jeho možností je individuálny.

Pre živnostníkov, čiže podnikateľov – fyzické osoby, sa dajú vybaviť úvery od 250 € až po 15 000 € s rôznou splatnosťou na 6, 12, 18, 24, 36, 48 alebo 60 mesiacov, pričom čím väčší je úver, tým dlhšia môže byť lehota splatnosti.

Pre firmy, čiže podnikateľov – právnické osoby, je možné získať prevádzkové aj investičné pôžičky a úvery, a to od 1 000 € na 6 mesiacov až po 60 000 € na 48 mesiacov.

Všetky úvery sú splátkového typu, čiže sa splácajú v pravidelných mesačných splátkach.

Požičiame

Spoločnosť s názvom Požičiame ponúka Biznis úver pre podnikateľov bez ručiteľa až do 10 000 €. Peniaze je možné použiť na všetko súvisiace s podnikaním. Zaplatenie faktúr, kúpu auta, technológie alebo daní. Zmluvy je možné podpísať aj cez SMS. Peniaze sú na účte do 24 hodín.

Požičať si je možné od 1 000 € do 10 000 € na 12 až 42 mesiacov. Za včasné riadne splácanie úveru klient získa až 4 splátky späť.

Tento úver prichádza aj s niekoľkým podmienkami:

 • úver je určený pre samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) alebo spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)
 • s minimálnou 18 mesačnou podnikateľskou históriou
 • vek žiadateľa minimálne 23 rokov
 • voči podniku nie je vyhlásené alebo vedené exekučné alebo konkurzné konanie
 • podnik sa nenachádza v stave reštrukturalizácie

Celý proces je možné vybaviť cez internet. Po schválení úveru sa podpíše zmluva formou SMS. Potrebné dokumenty sa nahrajú priamo do formulára v žiadosti. Žiadateľ do pár hodín vie, či pôžičku dostane. 

Ahoj pôžička

Nebankovka Ahoj síce v portfóliu priamo podnikateľskú pôžičku nemá, ponúka však požičku na všetko vo výške od 400 € do 10 000 € s možnosťou splácania od 1 až do 8 rokov. Tá môže byť vhodnou voľbou napríklad ako pôžička pre živnostníkov, ktorých odmietla banka.

Všetko je možné vybaviť online a po schválení sú peniaze ihneď na účte. Avšak ako pri všetkých nebankových spoločnostiach je potrebné brať do úvahy vysoký úrok.

PoskytovateľSuma odSuma doSplatnosť odSplatnosť do
Financ Partners3000 €20 000 €6 mesiacov60 mesiacov
Plenkall250 €15 000 €6 mesiacov60 mesiacov
Požičiame1 000 €10 000 €12 mesiacov42 mesiacov
Ahoj400 €10 000 €1 rok 8 rokov
Prehľad a porovnanie nebankových úverov pre podnikateľov

Banková ponuka úverov na podnikanie

Pôžičky na podnikanie sa dajú získať najmä v bankách a ide o klasické bankové úvery, či už formou úverovej linky a úverového limitu, alebo formou splátkového úveru.

Banky majú na rozdiel od nebankových subjektov prísnejšie podmienky, a tak poskytujú úvery obvykle až podnikateľským subjektom s aspoň 12 mesačnou históriou pôsobenia na podnikateľskom trhu.

Nenávratná pôžička na podnikanie sa nedá vybaviť v bežnej komerčnej banke, a tak tieto úvery nespadajú do takejto kategórie pôžičiek.

ČSOB

Podnikateľský úver pre malých podnikateľov a malé firmy, ale aj pre stredné a veľké firmy ponúka tiež ČSOB.

Podmienky úveru závisia od toho, akého je typu a pre koho je určený. Na webovej stránke banky je aj online kalkulačka na predbežný a orientačný výpočet pôžičky.

Najviac sa využívajú finančné produkty pre malých a stredných podnikateľov, pričom ide najmä o kontokorentný úver s úverovým limitom, prípadne firemné kreditné karty alebo splátkové úvery.

Jednou z možností pre podnikateľov je napríklad kontokorentný úver s úverovým limitom od 4 000 € do 300 000 € dostupný na čokoľvek s platnosťou na dobu neurčitú.

Banka ponúka aj bezúčelové pôžičky vo forme podnikateľského predschváleného úveru od 1 000 € až do 50 000 €, a to aj bez predloženia finančných výkazov, pričom tento úver môže mať formu úverového limitu aj klasickej splátkovej pôžičky.

Malý investičný úver zas môže slúžiť bezúčelovo alebo na konkrétny účel a poskytuje sa od 4 000 € až do 500 000 € so splatnosťou na 1 až 15 rokov podľa typu zabezpečenia.

Menšie aj stredné firmy si tiež vedia cez banku vybaviť úvery s podporou Európskej únie, a to buď Mikroúver do 25 000 €, alebo Bežný úver do 165 000 €.

Slovenská sporiteľňa – SLSP úver

Podnikateľský SLSP úver je možné získať tak pre živnostníkov, pre slobodné povolania ako aj pre malé, stredné a veľké firmy.

Pre živnostníkov sa dá získať napríklad splátkový úver na prefinancovanie menších investícií alebo prevádzkových nákladov, kontokorentný úver formou povoleného debetu na podnikateľskom účte alebo špeciálne podnikateľské prečerpanie.

Ak ide o začínajúcu firmu, banka má ponúka tiež niektoré finančné a úverové produkty.

Ide buď o povolené prečerpanie s krytím zdrojov 24 hodín denne a 365 dní v roku alebo o splátkový úver pre podnikateľov s obratom od 1 milióna €, ktorý je možné získať aj bez zabezpečenia majetkom.

Banka má úvery aj pre poľnohospodárov, a to buď všeobecné podnikateľské alebo špeciálny preklenovací úver pre poľnohospodárov s výhodným úročením.

V SLSP sa dajú vybaviť aj úvery z úverovej linky EBRD alebo EI a tiež úvery zabezpečené zárukou zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky.

Tatra Banka

Podnikateľský úver na menšie aj väčšie potreby má tiež Tatra Banka. Ak potrebuje podnikateľ výhodný úrok a zároveň rýchle vybavenie, môže skúsiť Tatra Banka pôžičku s názvom Business úver Expres od 1000 € až do 160 000 €, a to vo forme kontokorentu alebo splátkového úveru na 1 až 6 rokov. Zabezpečenie tohto úveru je dohodou o ručení.

Individuálnou možnosťou pre menšie a stredné firmy, no tiež pre živnostníkov je Business úver Variant. Ten sa však poskytuje len podnikateľom s 24 mesačnou existenciou činnosti. Minimálna výška úveru je 100 000 €, maximálna až 1 500 000 € podľa bonity a finančných možností klienta. Úver môže byť buď kontokorentný, alebo mať splátkovú formu so splatnosťou na 1 až 10 rokov.

VÚB

Podnikateľský úver na podnikanie sa dá získať aj vo Všeobecnej úverovej banke. Najčastejšie pre malé a stredné podnikateľské subjekty sa využívajú Profiúvery a Profihypoúver. Tento druhý úver môže byť vhodným riešením pre každého, kto hľadá najlepšiu hypotéku.

Do prvej skupiny patria bezúčelový úver s názvom Pôžička na čokoľvek od 500 € do 35 000 € na 1 až 8 rokov, podnikateľská úverová linka od 1 600 € do 125 000 € tiež so splatnosťou na 1 až 6 rokov. Závisí od priemerného objemu mesačných kreditných obratov na podnikateľských účtoch.

Banka ďalej ponúka kontokorentný úver poskytovaný podľa bonity od niekoľko stoviek až po niekoľko desaťtisíc € na 6 až 12 mesiacov.

Na väčšie sumy sa dajú získať tzv. Profihypoúvery, a to až do výšky 500 000 € a so splatnosťou až na 15 rokov.

Tieto úvery môžu byť účelové, bezúčelové a špeciálne účelové pre členov vybraných komôr, napríklad pre lekárov, zubných lekárov a iné profesie.

Najčastejšie sa tieto pôžičky poskytujú na investície do nehnuteľnosti. Okrem toho má banka v ponuke aj možnosť získať investičné úvery zo zdrojov EBRD, úvery EIB alebo preklenovacie úvery z fondov EÚ.

Unicredit Bank

Banka ponúka 2 typy investičných úverov pre podnikateľov. Presto Business je splátkový úver až do výšky 100 000 € s fixnou úrokovou sadzbou od 5,90 % p.a. garantovanou po celú dobu splatnosti úveru. Možnosť splácania je až do 5 rokov. Úver je bez dokladovania účelu a zabezpečuje sa dohodou o ručení.

Mikro Presto Business je menší úver bez nutnosti predkladať daňové priznanie, bez nutnosti podnikateľskej histórie s možnosťou požičania si od 1 200 € až 10 000 €. Možnosť splácania úveru je tiež až 5 rokov a je bez zabezpečenia (len pre fyzické osoby podnikateľov). Oba úvery sa dajú vybaviť vo všetkých pobočkách Unicredit bank.

Fio Banka

Fio banka sa dlhodobo zameriava na financovanie podnikateľských aktivít subjektov z Českej republiky a Slovenska.

V ponuke má podnikateľský kontokorent od 200 do 220 000 EUR, ktorý je úplne bez poplatkov a môžu ho získať noví záujemcovia aj súčasní klienti. Je určený pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby. Financie sa môžu použiť na akýkoľvek účel.

Fio banka ponúka tiež podnikateľský úver od 120 000 € s obvyklou dobou splatnosti 1 až 8 rokov (po dohode môže byť aj dlhšia). Preferované je ručenie nehnuteľností, ako doplnok je možné akceptovať ručenia bonitnými pohľadávkami, hnuteľným majetkom, prípadne rôzne záruky alebo ručenia cennými papiermi. Poplatok za poskytnutie úveru je stanovovaný individuálne.

PoskytovateľSuma odSuma doSplatnosť odSplatnosť do
ČSOB1 000 €165 000 €1 rok15 rokov
Tatra Banka1 000 €1 500 000 €1 rok10 rokov
VÚB500 €500 000 €1 rok15 rokov
Unicredit Bank1 200 €100 000 €1 rok5 rokov
Fio Banka200 €120 000 € a viac1 rok8 rokov a viac
Prehľad a porovnanie bankových úverov pre podnikateľov

Výhody a nevýhody pôžičiek na podnikanie

Úver na podnikanie je finančný produkt dostupný v takmer všetkých bankách a aj niektorých nebankových spoločnostiach. Veľkú ponuku pôžičiek pre podnikateľov tiež možno považovať sa určitú výhodu, nakoľko je možné vybrať si zo širokého portfólia ponúk tu najvýhodnejší. Aké ďalšie výhody so sebou tento druh úver prináša?

 • Výhodné pôžičky a úvery pre firmy sa dajú získať najmä v bankách, kde je veľká ponuka rôznych krátkodobých, strednodobých aj dlhodobých úverov.
 • Bankové aj nebankové úvery na podnikanie, pre firmy a pre podnikateľov sa môžu poskytovať aj bez podnikateľského plánu a bezúčelovo, čo znamená menej administratívy a starostí.
 • Podnikateľský úver pre začínajúcich podnikateľov je možné získať za určitých podmienok v banke aj nebankovke, a tak sa dajú získať peniaze aj na začiatok podnikania.

Ako pri všetkých druhoch úverov, aj pri podnikateľskom úvere sú určite nevýhody, ktoré treba pred žiadosťou o novú pôžičku zvážiť.

 • V prípade bankových pôžičiek je nevýhodou to, že banka si žiadateľa o úver riadne preverí a má náročné podmienky na jeho bonitu, zisk a tiež finančnú minulosť.
 • Pôžička a úver na začatie podnikania sa dá získať iba v prípade dostatočného ručenia, ručiteľa alebo ak má žiadateľ dobrú bonitu na základe predošlých príjmov.
 • Nenávratné pôžičky pre podnikateľov je možné získať iba za určitých podmienok a nejde o klasické komerčné úvery, ktoré by boli široko dostupné pre každého.

Podnikateľské úvery sú výhodné pre všetky typy podnikania. Môžu poskytnúť potrebný kapitál na pomoc podnikom pri rozširovaní a raste, čo z nich robí vhodnú voľbu. Pri zakladaní nových pôžičiek však treba vždy zvážiť všetky riziká.