Čo robiť, ak zvažujeme založenie vlastnej a.s.?

Uvažujete o tom, že by ste rozbehli vlastné podnikanie? Jedným zo spôsobov je založenie akciovej spoločnosti  – a.s., ktorá patrí medzi právne formy podnikania povolené na Slovensku. Je to teda možnosť, ako sa stať najbohatší Slovák.

A.s. sa zakladá zakladateľskou listinou (v prípade jedného zakladateľa, teda právnickej osoby) alebo zakladateľskou zmluvou (v prípade viacerých zakladateľov).

Vo všeobecnosti možno akciové spoločnosti rozdeliť na dva druhy – súkromné a.s., pri ktorých založenie a.s. prebieha bez výzvy na upisovanie akcií a zakladatelia svojimi vkladmi pokrývajú celkovú výšku základného imania. Druhým typom sú verejné a.s., ktoré sú založené výzvou na upisovanie akcií.

Ak však uvažujete o založení a.s. a radi by ste si nechali poradiť, podobnými aktivitami sa zaoberajú aj rôzne spoločnosti, ktoré sa špecializujú hlavne na túto činnosť.

Dané spoločnosti vám pomôžu so všetkými úkonmi potrebnými pre založenie a.s. – zabezpečujú celkový kontakt s úradmi a inštitúciami, vybavovanie formalít. Takisto však usmernia a poradia vám prostredníctvom svojich poradenských služieb a konzultácií k založeniu a.s. a predmetom podnikania v potrebnom rozsahu.

Po ukončení založenia a.s. vám spoločnosť poskytne všetky formálne náležitosti a budete môcť začať samostatne podnikať.

V rámci založenia a.s. mnohé spoločnosti, ktoré asistujú pri tomto procese, poskytujú prípravu všetkých potrebných dokumentov, poplatok za zápis a.s. do Obchodného registra, neobmedzený počet voľných živností – teda predmetov podnikania, kontakt a zastupovanie klienta na úradoch.

Taktiež notárske poplatky vrátane vypracovania notárskej zápisnice pre založenie a.s., poradenstvo a konzultácie, registráciu k dani z príjmu (DIČ), súčinnosť pri registrácii na DPH a grafickú úpravu a tlač 25 kusov listinných akcií na špeciálnych papieroch zabezpečených vodoznakom.

Založenie a.s. teda vďaka všetkým týmto službám nebude pre vás žiaden problém.