Živnosť alebo s. r. o.?

živnost sro

Predstava podnikania a zarábanie si „sám na seba“ je veľmi lákavá, a preto každým rokom pribúda čoraz viac podnikateľov, ktorí sa rozhodli zarobiť si na vlastnú päsť. Samostatnú zárobkovú činnosť však môže človek vykonávať len vtedy, ak je živnostník alebo má založenú spoločnosť s ručením obmedzením. Aký je v nich rozdiel?

Podnikanie formou živnosti má v porovnaní s podnikaním formou s. r. o.  či inej právnickej osoby rozdielny cieľ. Tá prvá z nich je určená skôr pre individuálnych profíkov na voľnej nohe, ako sú napríklad právnici, grafici, web developeri, programátori. Druhá je skôr pre väčšie projekty, tímy a pre o čosi strategickejšie podnikanie s väčším rizikom.

Výhody a nevýhody s. r. o.

Spoločník v s. r. o. neplatí z vyplateného podielu na zisku odvody do Sociálnej poisťovne. Ďalšou výhodou je to, že môže sám seba zamestnať na dohodu, čo znamená, že si výplatu môže dať do nákladov a znížiť si tak daň z príjmov.

Spoločník môže byť zároveň konateľom spoločnosti a jediným zamestnancom – ako konateľ si nemusí za svoju funkciu vyplácať žiadnu odmenu a tým ušetrí hlavne na odvodoch.

Naopak nevýhodami spoločnosti s ručením obmedzením – s. r. o., pre ktoré sa im väčšina zrejme vyhýba, je to, že samotné založenie s. r. o.  je o trochu komplikovanejšie a trvá dlhší čas ako ohlásenie živnosti.

Vedenie účtovníctva je v tom prípade tiež náročnejšie, ako aj zrušenie s.r.o. či predaj.

Jednoducho povedané, s. r. o.  sa vyplatí podnikateľom s vysokými reálnymi nákladmi a tým, ktorí nepotrebujú štátne sociálne poistenie, prípadne si ho sú ochotní hradiť aspoň v nejakej miere dobrovoľne či sa dokážu zabezpečiť v tomto prípade aj inak.

Aké sú to voľné živnosti?

Voľné živnosti sú určitý druh živnosti, ktoré nie sú obmedzené žiadnymi právnymi predpismi alebo inými obmedzeniami, ktoré by mohli brániť tomu, aby človek mohol slobodne podnikať. Zoznam živností nájdu živnostníci na webovej stránke Ministerstva vnútra.

Voľné živnosti umožňujú ľuďom podnikať ako súkromným podnikateľom, čo je výhodné pre malé podniky a ľudí, ktorí chcú začať s podnikaním, pretože to eliminuje potrebu vykonávať štandardné procesy, ktoré sú potrebné na získanie licencie.

Môžu byť vykonávané v širokom spektre odvetviach, vrátane obchodu, služieb, kultúry, športu, umenia, poľnohospodárstva a mnohých ďalších.

Typickým príkladom voľnej živnosti môže byť napríklad práca virtuálnej asistentky.

Ak chce človek podnikať ako voľný podnikateľ, stačí, ak sa zaregistruje na príslušnom úrade. Väčšina krajín má tiež právne predpisy, ktoré regulujú voľné živnosti, takže je dôležité si ich pozorne prečítať, aby sa človek uistil, že koná v súlade s týmito predpismi.

Voľné živnosti majú veľa výhod, ako je napríklad možnosť prispôsobiť si svoje podnikanie tak, aby vyhovovalo preferenciám a záujmom živnostníka. Môže si tiež ľahko prispôsobiť svoje podnikanie tak, aby mohol maximalizovať svoje zisky. Z tohto dôvodu je voľná živnosť obľúbeným typom podnikania pre mnohých ľudí.

Poskytujú väčšiu flexibilitu, pretože umožňujú prispôsobiť si čas a miesto práce. Dá sa tiež prispôsobiť svoje podnikanie tak, aby vyhovovalo finančným možnostiam. Z tohto dôvodu je voľná živnosť vhodná pre ľudí, ktorí nemajú veľa peňazí na začatie podnikania.

Voľné živnosti sú tiež veľmi obľúbené pre ľudí, ktorí chcú mať kontrolu nad svojím podnikaním, pretože nedávajú žiadne obmedzenia na to, ako môžu podnikať. Je možné kedykoľvek zmeniť svoje podnikanie alebo začať s novým projektom bez obmedzení alebo bariér.

Napriek tomu, že voľné živnosti ponúkajú veľa výhod, je dôležité mať na pamäti, že existujú aj nejaké riziká. Napríklad, niektoré štáty môžu mať prísne predpisy týkajúce sa podnikania, ktoré sa musia dodržiavať. Okrem toho, niektoré živnosti, ako napríklad poľnohospodárstvo, môžu mať riskantné environmentálne dôsledky.

Preto je dôležité rozumne zvážiť všetky riziká a výhody podnikania ako voľný podnikateľ, aby si človek zabezpečil, že si vyberie správne podnikanie.

Jednoosobová s. r. o.

Väčšina malých a stredných podnikov sa pri otázke, ako založiť firmu, rozhoduje pre jednoosobovú s. r. o., pretože umožňuje zjednodušenie administratívnych záležitostí a znižuje náklady. Jednoosobová s. r. o. je určená pre osoby, ktoré chcú založiť svoju vlastnú firmu a samostatne prevádzkovať podnik.

V prvom rade je potrebné vytvoriť zmluvu o založení s. r. o., ktorá bude obsahovať informácie ako meno spoločnosti, adresa, podnikateľský účel, právnu formu, spôsob vlastníctva a účel vybudovania spoločnosti. Po podpísaní zmluvy musí zaregistrovať firmu na úrade, aby mohol začať podnikať.

Ďalším krokom je získanie osobného účtu pre podnikanie. Po tom, čo podnikateľ získa osobný účet, bude musieť zaregistrovať svoju jednoosobovú s. r. o. na finančnom úrade. Na základe tohto registra bude musieť mesačne platiť daň z príjmu a daň z majetku.

Keď je podnik registrovaný, podnikateľ musí vytvoriť finančný systém, ktorý mu pomôže riadiť jeho podnikanie. Musí tiež začať získavať zákazníkov a zamestnancov, ak ich potrebuje. Ak chce, môže sa tiež obrátiť na odborníkov, ktorí mu pomôžu so založením jednoosobovej s. r. o.

Samotné založenie jednoosobovej s. r. o. je veľmi jednoduchý proces. Ak je človek pripravený na to, aby sa stal podnikateľom, môže začať s procesom založenia jednoosobovej s. r. o. a začať si budovať svoju kariéru.

Založiť živnosť alebo s. r. o.?

Založenie vlastnej firmy je veľmi dôležitým rozhodnutím, ktoré by mal každý podnikateľ urobiť s veľkou starostlivosťou. Je dôležité poznať všetky možnosti a vybrať najvhodnejšiu vo svojom prípade. Tým najčastejším a najobľúbenejším druhom podnikania je založenie živnosti alebo s. r. o.

  • Živnostníctvo predstavuje najjednoduchší a najbežnejší spôsob podnikania. Živnostník je osoba, ktorá môže vykonávať podnikateľskú činnosť pod svojím menom alebo obchodným menom. Môže robiť sám na seba alebo môže zamestnávať iných, avšak počet zamestnancov je obmedzený.
  • Živnostník je zodpovedný za svoje podnikanie a za svoje záväzky. Nie je potrebné zvláštne štatutárne oprávnenie, nie je potrebné zriaďovať živnosť ako samostatnú právnu osobu. Výška daňových odvodov a odpočítateľných položiek však závisí od typu živnosti.
  • Ak by podnikateľ potreboval rozšíriť svoje podnikanie a chcel by sa sústrediť na väčšie obchody a príjmy, môže založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o). Táto forma podnikania je viac zložitá ako živnostníctvo a jej založenie vyžaduje príslušný štatutárny akt.
  • Spoločnosť s ručením obmedzeným je právnická osoba, má vlastnú osobnosť a vlastní majetok podniku. Príjmy a záväzky podniku sú oddelené od príjmov a záväzkov akcionárov. Spoločníci môžu zamestnávať viac zamestnancov ako živnostník a nemusia sa obávať osobnej zodpovednosti za záväzky firmy.

V závislosti od potrieb podnikateľa môže buď založiť živnosť alebo s. r. o. Každá forma podnikania má svoje výhody a nevýhody a je dôležité poznať rozdiely medzi nimi, aby si človek mohol vybrať najvhodnejšiu pre svoje potreby.

Zoznam predmetov podnikania

Zoznam predmetov podnikania je zoznam akcií a činností, ktoré sú považované za prijateľné v právnom poriadku, a ktoré môžu byť vykonávané podnikateľmi.

Ide o konkrétne činnosti, ktoré sú podnikateľskou činnosťou, napríklad výroba, obchodovanie, nákup a predaj, právne služby, finančné služby, služby poskytované verejnosti, poradenské služby, kultúrne a športové služby, reklamné služby, ubytovanie, gastronomické služby, dopravné služby a ďalšie.

V zozname predmetov podnikania je zahrnuté aj založenie obchodnej spoločnosti, ako je napríklad akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť, družstvo, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť na akcie a iné podnikateľské právne formy.

Okrem toho sa v zozname predmetov podnikania nachádzajú aj ďalšie činnosti, ktoré by mohli byť uskutočnené ako súkromné podniky.

Zoznam predmetov podnikania je základným stavebným kameňom pre všetky podnikateľské zámery. Je potrebné, aby všetky podnikateľské činnosti boli v súlade s právnym poriadkom a vykonávali sa v súlade s obchodným zákonom.

Zoznam je neustále aktualizovaný s cieľom zabezpečiť, aby všetky podnikateľské činnosti boli v súlade s právnymi predpismi.

Ako na zrušenie živnosti?

Živnosť je jedným zo základných typov podnikania. Ak sa človek rozhodol svoju živnosť zrušiť, je dôležité, aby postupoval podľa príslušných predpisov. Toto vysvetlenie mu pomôže získať všetky potrebné informácie a vykonávať všetky požadované kroky, aby zrušil svoju živnosť.

Prvým krokom je oznámenie zrušenia živnosti. Toto oznámenie musí doručiť na príslušné daňové a obchodné úrady. Musí tiež oznámiť zrušenie živnosti aj v jeho obchodnom registri. Potom musí vyhlásiť ukončenie všetkých obchodných aktivít. Toto musí urobiť písomne.

Potom musí zlikvidovať všetky svoje zásoby, skontrolovať či vyplatil všetky svoje dlžoby a zrušiť všetky svoje obchodné licencie. V závere musí zaplatiť všetky svoje záväzky voči daňovému úradu. Ak nemá žiadne dlhy voči daňovému úradu, bude musieť vyplatiť daň z prenájmu.

Po tom, čo ukončil všetky svoje aktivity, musí vyplniť a podpísať žiadosť o zrušenie živnosti a odovzdať ju na príslušné daňové a obchodné úrady. Po schválení jeho žiadosti bude môcť oficiálne zrušiť svoju živnosť.

Aká je výška odvodov pri živnosti?

Výška odvodov pri živnosti je pre mnohých podnikateľov veľmi dôležitou otázkou. Je to preto, lebo často sú povinní platiť vysoké odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Odvody sú tiež potrebné na zaplatenie dane z príjmov. Všeobecne platí, že výška odvodov pre živnostníka závisí od jeho príjmu. Odvody sa musia platiť pre každý mesiac, počnúc od prvého dňa začiatku podnikania.

Príjem zahŕňa nielen zárobky z výkonu podnikania, avšak aj všetky príjmy zo zdrojov mimo podnikania. Pre rok 2023 sú minimálne odvody do sociálnej poisťovne vo výške 200,72 € a do zdravotnej poisťovne vo výške 84,77€. Odvody do sociálnej poisťovne platí živnostník iba vtedy, ak za rok 2022 dosiahol príjem vyšší ako 7 266 €.

V každom prípade je dôležité mať na pamäti, že výška odvodov pre živnostníka bude vždy závisieť od jeho príjmu. Podnikateľ musí pochopiť, že bude musieť platiť odvody a dane. Ak ich bude platiť včas a správne, bude môcť úspešne podnikať a dosiahnuť svoje ciele.

Keď je fyzická osoba podnikateľom

V dnešnej dobe stále viac a viac fyzických osôb sa rozhoduje podnikať. Ako fyzická osoba sa podnikateľ musí vopred pripraviť na to, čo to obnáša a čo od neho bude vyžadované.

  • Po prvé, je potrebné zvážiť, či je podnikanie pre neho vhodné a či je ochotný investovať čas a energiu do podnikania. Keď sa rozhodol pre podnikanie, ďalším krokom je zaregistrovať sa na úrade. K tomu je potrebné vyplniť príslušné formuláre a predložiť potrebné dokumenty.
  • Pokiaľ ide o podnikanie, je dôležité si vybrať správnu formu podnikania. Je vhodné si tiež založiť bankový účet pre podnikanie. To človeku umožní rozlišovať súkromné a podnikateľské financie. Tiež bude musieť mať k dispozícii pracovné prostredie a môže potrebovať zabezpečiť si pracovníkov.
  • Potom je potrebné zabezpečiť, aby podnikanie vyhovovalo všetkým relevantným zákonom. Toto zahŕňa získanie licencií, registráciu v obchodnom registri alebo dokonca zriadenie spoločnosti. Ak chce podnikať úspešne, bude musieť tiež vytvoriť podnikateľský plán. Môže to zahŕňať určenie obchodnej stratégie, stanovenie cieľov a vytvorenie finančného plánu.
  • Nakoniec, ako fyzická osoba, podnikateľ bude musieť platiť dane. Často bude musieť platiť príjmovú daň, daň z nehnuteľnosti a daň z pridanej hodnoty. Je tiež dôležité, aby si udržal záznamy o svojich príjmoch, výdavkoch a zostatkoch, aby zostal v súlade s príslušnými daňovými predpismi.

Ako fyzická osoba sa podnikateľ môže stretnúť s mnohými výzvami. Nie je to však nemožné. Ak sa pripraví a bude venovať primerane veľa času a úsilie, môže dosiahnuť úspech.

Podnikanie popri zamestnaní

Podnikanie popri zamestnaní je stále populárnejšie. Je to spôsob, ako si ľudia môžu rozšíriť svoje obchodné schopnosti, zarobiť si navyše a užívať si príležitosti, ktoré prináša súkromné podnikanie. V súčasnosti je veľa ľudí, ktorí podnikajú popri svojom zamestnaní. Pracujú na plný úväzok počas dňa, cez víkendy pracujú na svojom podnikaní.

Podnikanie popri zamestnaní je často veľmi významné pre ľudí, ktorí majú malé príjmy alebo pre tých, ktorí len začínajú svoje podnikanie. Môžu pracovať na svojom podnikaní v čase, ktorý majú voľný počas svojho zamestnania, a tým si zabezpečiť finančnú stabilitu.

Podnikanie popri zamestnaní má veľa výhod. Tí, ktorí sa rozhodnú pre tento druh podnikania, môžu pracovať bez rizika straty zamestnania. Ľudia môžu tiež využívať znalosti a zručnosti, ktoré sa naučili v rámci svojho zamestnania, na svojom podnikaní. To môže byť veľmi užitočné, pretože môžu vytvárať výrobky a služby s lepšou kvalitou ako ich konkurencia.

Podnikanie popri zamestnaní vyžaduje disciplínu a odhodlanie. Človek si musí naplánovať svoju prácu tak, aby mohol pracovať na svojom podnikaní počas voľného času. Taktiež je dôležité, aby si vyhradil čas na odpočinok. Musí si tiež vytvoriť plán, ako sa dostane k svojim cieľom a postupovať podľa toho.

Podnikanie popri zamestnaní môže byť veľmi lukratívne. Avšak nie vždy je úspešné. Je nutné byť trpezlivý a pracovať tvrdo, aby človek dosiahol svoje ciele.