Ako na havarijné poistenie, ak ako živnostník mám viacero áut?

V prípade, že ste vlastníkom firmy a podnikáte, no zároveň vlastníte viacero áut, istotne ste si kládli otázku, ako pre všetky vaše motorové vozidlá zabezpečiť havarijné poistenie. Riešenie pre vašu situáciu je veľmi jednoduché.

Ak chcete získať to najvýhodnejšie havarijné poistenie, využite našu kalkulačku havarijného poistenia. Naša kalkulačka porovná ponuky havarijných poistení za tie najnižšie možné ceny. Stačí pár klikov o ihneď sa dozviete o najnižších cenách havarijného poistenia.

Vybaviť si najlacnejšie havarijné poistenie >

Pre firmy, ktoré vlastnia päť a viac motorových vozidiel, sú totiž dostupné hromadné poistné zmluvy, ktoré sú nazývané aj flotilové poistenie. V rámci nich je možné mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie, ako aj havarijné poistenie vašich firemných áut s výhodnejšími podmienkami.

Flotilové poistenie je možné teda uzatvoriť aj pre havarijné poistenie, a to vrátanie poistenia pre prípad krádeže. Rovnako aj pre povinné zmluvné poistenie týkajúce sa zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Takisto aj na doplnkové poistenie, ktoré pokrýva náklady pri úraze poškodení a odcudzení batožiny, rozbití skla a asistenčných službách.

Flotilové poistenie je uzatvárané neobmedzene, teda na dobu neurčitú, s poistným obdobím jeden technický rok. Poistné môžete platiť celoročne, polročne alebo kvartálne.

Uzavretie flotilového poistenia pre havarijné poistenie sa však spája  s viacerými podmienkami, ktoré je potrebné splniť. Základnou podmienkou pre havarijné poistenie je disponovanie motorovými vozidlami, ktoré majú toho istého vlastníka zároveň aj držiteľa uvedeného v osvedčení o evidencii – teda v technickom preukaze.

Výnimku tvoria motorové vozidlá, ktoré patria inej spoločnosti alebo firme, pre ktoré je potvrdená vinkulácia poistného plnenia. Povinná vinkulácia je takisto súčasťou hromadnej poistnej zmluvy.

Flotilové poistenie od piatich motorových vozidiel môžete využiť bez ohľadom na druh dopravných prostriedkov, ktoré vlastníte. Vzťahuje sa teda aj na motocykle, ťahače, traktory, autobusy, návesy, obytné a sanitné vozidlá.

Flotilové poistenie je teda ideálnym riešením, pokiaľ ako živnostník potrebujete havarijné poistenie pre viacero motorových vozidiel.