Ako na havarijné poistenie, ak ako živnostník mám viacero áut?

V prípade, že ste vlastníkom firmy a podnikáte, no zároveň vlastníte viacero áut, istotne ste si kládli otázku, ako pre všetky vaše motorové vozidlá zabezpečiť havarijné poistenie. Riešenie pre vašu situáciu je veľmi jednoduché.

Ak chcete získať to najvýhodnejšie havarijné poistenie, využite našu kalkulačku havarijného poistenia. Naša kalkulačka porovná ponuky havarijných poistení za tie najnižšie možné ceny. Stačí pár klikov o ihneď sa dozviete o najnižších cenách havarijného poistenia.

Vybaviť si najlacnejšie havarijné poistenie >

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie, narozdiel od poistenia PZP, dobrovoľné. Havarijné poistenie je forma poistenia motorových vozidiel, ktorá poskytuje ochranu v prípade škody alebo zničenia vášho vozidla v dôsledku dopravnej nehody.

Toto poistenie je voliteľné a poskytuje finančné krytie na opravy alebo náhradu vášho vozidla v prípade, že je poškodené pri nehode, vôbec alebo čiastočne zničené, alebo je odcudzené.

Havarijné poistenie sa líši v závislosti od konkrétnej poisťovne a poistných podmienok, ale zvyčajne kryje náklady na opravy vozidla, ak je poškodené v dopravnej nehode, kolízii alebo inom poistnom udalosti.

Môže tiež poskytovať náhradu za celkovú stratou vozidla, ak je neopraviteľné, a to na základe určenej hodnoty vozidla, ktorá sa určuje podľa poistných podmienok.

Havarijné poistenie môže zahŕňať aj doplnkové pokrytie, ako je ochrana proti krádeži, vandalismus, prírodné katastrofy a ďalšie udalosti, ktoré môžu spôsobiť škody na vozidle.

Je dôležité poznamenať, že havarijné poistenie kryje iba škody na vašom vozidle a nezahŕňa zranenia alebo škody na majetku iných osôb. Pre takéto prípady by ste mali mať aj zodpovednosťné poistenie, ktoré kryje škody spôsobené tretím stranám.

Pre firmy, ktoré vlastnia päť a viac motorových vozidiel, sú totiž dostupné hromadné poistné zmluvy, ktoré sú nazývané aj flotilové poistenie. V rámci nich je možné mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie, ako aj havarijné poistenie vašich firemných áut s výhodnejšími podmienkami.

Flotilové poistenie

Flotilové poistenie je možné teda uzatvoriť aj pre havarijné poistenie, a to vrátanie poistenia pre prípad krádeže. Rovnako aj pre povinné zmluvné poistenie týkajúce sa zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Takisto aj na doplnkové poistenie, ktoré pokrýva náklady pri úraze poškodení a odcudzení batožiny, rozbití skla a asistenčných službách. Aj pre živnostníkov platí, že je možné si vybaviť online poistenie auta.

Flotilové poistenie je uzatvárané neobmedzene, teda na dobu neurčitú, s poistným obdobím jeden technický rok. Poistné môžete platiť celoročne, polročne alebo kvartálne.

Uzavretie flotilového poistenia pre havarijné poistenie sa však spája  s viacerými podmienkami, ktoré je potrebné splniť. Základnou podmienkou pre havarijné poistenie je disponovanie motorovými vozidlami, ktoré majú toho istého vlastníka zároveň aj držiteľa uvedeného v osvedčení o evidencii – teda v technickom preukaze.

Výnimku tvoria motorové vozidlá, ktoré patria inej spoločnosti alebo firme, pre ktoré je potvrdená vinkulácia poistného plnenia. Povinná vinkulácia je takisto súčasťou hromadnej poistky na auto.

Flotilové poistenie od piatich motorových vozidiel môžete využiť bez ohľadom na druh dopravných prostriedkov, ktoré vlastníte. Vzťahuje sa teda aj na motocykle, ťahače, traktory, autobusy, návesy, obytné a sanitné vozidlá.

Flotilové poistenie je teda ideálnym riešením, pokiaľ ako živnostník potrebujete havarijné poistenie pre viacero motorových vozidiel.