GAP poistenie – kedy sa oplatí a pred čím chráni

S kúpou nového či ojazdeného auta sa spája množstvo ďalších povinností. Nevyhnutným je havarijné poistenie, ktoré majiteľa finančne chráni pred krádežami, haváriami či iným poškodením vozidla. Existuje však ešte doplnkové GAP poistenie. Čo to je a komu sa oplatí táto služba?

Keď osoba kupuje nové vozidlo, jeho hodnota zvyčajne rýchlo klesá, a to už pri prvej ceste z predajne. V prípade, že sa s vozidlom stane niečo nešťastné, klasické poistenie vozidla poskytne náhradu len za jeho trhovú hodnotu v čase škody.

Gap poistenie je určené na pokrytie rozdielu medzi trhovou hodnotou vozidla v čase škody a zostávajúcim dlhom. Na rozdiel od bežného havarijného poistenia je GAP poistenie voliteľný doplnok.

Čo zahŕňa poistenie GAP

Guaranteed Asset Protection, a teda poistenie GAP, v preklade znamená zaručená ochrana majetku. Uzatvára sa na osobné autá, dodávky, nákladné autá či autobusy.

Poistenie GAP poskytuje zábezpeku pri úplnom znehodnotení auta a krádeži. Ak poisťovňa vyhodnotí, že došlo k tzv. totálnej škode, GAP Slovensko poistenie pokryje finančnú stratu.

Čo všetko pokrýva GAP:

 • havária
 • krádež auta
 • živelné udalosti
 • povodne
 • víchrice
 • snehové kalamity

Napríklad: Osoba si zakúpi nové auto a po štyroch rokoch mu ho odcudzia. Medzičasom však vozidlo stratilo svoju pôvodnú hodnotu a dnes si ho na trhu ktokoľvek kúpi za podstatne nižšiu sumu. Ocenenie vozidla niekedy klesne až na jednu tretinu z jeho pôvodnej sumy. Poisťovňa tak vyhodnotí aktuálnu hodnotu vozidla a poškodenému vyplatí len tú, čo na nové vozidlo nepostačí.

Túto medzeru vyplní poistenie GAP, ktoré je určené na presne takéto alebo podobné situácie. Ak teda dôjde k poistnej udalosti, GAP pokryje rozdiel obstarávacej (nákupnej) ceny a zníženej všeobecnej hodnoty ceny vozidla.

Tento druh doplnkového poistenia sa oplatí každému, kto si zakúpil nové či ojazdené auto, približne do 6 rokov veku vozidla. Limit veku auta sa líši od zvolenej poistnej spoločnosti.

Najlepšie havarijné poistenie

Havarijné poistenie je dôležitou súčasťou ochrany majetku. Najlepšie havarijné poistenie bude závisieť od individuálnych potrieb a preferencií. Pre vybavenie toho najvýhodnejšieho poistenia stačí využiť kalkulačku havarijného poistenia, vďaka čomu každý ušetrí.

Najlepšie havarijné poistenie by malo poskytovať široké pokrytie pre rôzne druhy poškodení, vrátane nehôd, požiarov, krádeží, vandalizmu a prírodných katastrof.

Malo by pokrývať skutočnú hodnotu majetku. Je dobré vopred zistiť, či existuje možnosť zmien v hodnote poistnej sumy v čase, aby človek mohol udržiavať primeranú úroveň poistenia.

Podmienky poistnej zmluvy treba dôkladne preskúmať, najmä či neobsahuje nevýhodné výnimky, ktoré by mohli znížiť účinnosť havarijného poistenia. Napríklad niektoré poistky môžu vylučovať poškodenie spôsobené povodňami alebo inými prírodnými katastrofami.

Najlepšie havarijné poistenie zahŕňa tiež náklady na opravu vozidla alebo poskytuje náhradné vozidlo v prípade havárie. Pozornosť treba venovať aj samotnej spoločnosti, ktorá poistenie poskytuje. Oplatí sa preskúmať jej povesť, finančnú stabilitu a hodnotenia od zákazníkov.

Nakoniec a v neposlednom rade si treba porovnať ceny. Dôležité je nájsť správnu rovnováhu medzi cenou a poskytovaným pokrytím.

Havarijné poistenie auta Kooperativa

Každý, kto si kúpi motorové vozidlo, vyhľadáva to najlepšie havarijné poistenie. Ako to vyzerá na slovenskom trhu a ktorá poisťovňa poskytuje výhodné služby, vrátane GAP poistenia?

Cez spoločnosť Kooperativa si môže zákazník vybrať hneď z niekoľkých produktov poistenia vozidla:

 • AutoMat
 • MINI KASKO
 • GAP
 • Auto komplet
 • Povinné zmluvné poistenie

V ponuke AutoMat kombinujú dve základné služby – PZP a havarijné poistenie. K nemu si klient získa bezplatné služby ako Kooperativa Meteo, ktorá zasiela varovania pred nepriaznivým počasím, asistenčné služby eDoctor či asistenčné služby na cesty. Všetky tieto služby sú bezplatné.

Súčasťou ponuky je aj poistenie čelného skla, predĺžená záruka a pripoistenie osôb či batožiny. To všetko je zahrnuté v špecializovaných balíčkoch Gold, Silver, Basic a Vario. Kooperativa poistenie auta sa dá uzavrieť aj jednoducho online vyplnením dotazníka, ktorý automaticky vyráta výšku poistného a na čo všetko má klient nárok.

Pre staršie vozidlá existuje služba MINI KASKO, ktoré sa špecializuje na staršie vozidlá. Okrem poistenia klient získa opravu auta v sebou zvolenom servise. Služba je určená na vozidlá staršie ako 5 rokov, pričom poistnú sumu si klient určí sám, na výber má 15 000 € a 20 000 €. Poistenie platí v prípade:

 • havárie
 • škody spôsobenej hlodavcami
 • vandalizmus
 • krádež
 • zrážka so zvieraťom
 • sklo
 • prírodný živel

Poškodené auto pri tom nemusí byť opravované v autorizovaných servisoch. Toto Kooperativa poistenie platí nie len v Slovenskej republike, ale aj Česku, Maďarsku, Rakúsku a Poľsku.

Samozrejme, v ponuke nechýba poistenie GAP, vďaka ktorému klient získa financie, v prípade úplného poškodenia, na nové. Výška poistenia je do 150 000 €, pričom poisťovňa uhradí aj spoluúčasť.

Služba Auto komplet zaisťuje klienta v prípade havárie a živlov, pričom spoločnosť preplatí opravu auta v plnej výške. V balíku sú aj asistenčné služby a bonus za bezškodový priebeh.

Havarijné poistenie Allianz

Aj spoločnosť Allianz ponúka rozšírené balíky havarijného poistenia. Vzťahuje sa na osobný a malý nákladný automobil. Klient si však môže pripoistiť aj motocykel, prívesný vozík, obytný automobil či traktor s evidenčným číslom.

Aj tu cenu poistenia vyráta online poistná kalkulačka, vďaka ktorej sa môže klient rozhodnúť, ktorý produkt spoločnosti mu bude najviac vyhovovať.

Súčasťou každého balíka je Povinné zmluvné poistenie, právna pomoc, asistenčné služby a základné úrazové poistenie. Balíky sú rozdelené do štyroch kategórií:

 • Comfort
 • Plus
 • Extra
 • Max

Comfort zahŕňa vyššie spomenuté základné služby. K poisteniu Plus získava klient poistenie na škody spôsobené prírodným živlom, požiarom, zvieraťom a úrazové poistenie, spoločne s asistenčnými službami.

V balíku Extra je zahrnuté odcudzenie, vandalizmus a rozbité sklo. S balíkom Max si môže klient uplatniť poistenie aj v prípade havárie a finančnej straty, a teda GAP poistenie.

Poistné plnenie havarijného poistenia

Havarijné poistenie je druhom dobrovoľného poistenia motorových vozidiel. Poskytuje ochranu pred rizikami poškodenia vozidla. Tu je niekoľko dôležitých informácií o havarijnom poistení a poistnom plnení v tejto oblasti na Slovensku:

 1. Pokrytie poistného plnenia: Havarijné poistenie kryje náklady na opravu vozidla v prípade jeho poškodenia v dôsledku dopravnej nehody, vandalizmu, poškodenia pri parkovaní, prírodných katastrof a ďalších udalostí uvedených v poistnej zmluve. Môže tiež zahŕňať krytie v prípade krádeže vozidla alebo jeho častí.
 2. Výška poistného plnenia: Výška poistného plnenia závisí od dohodnutých podmienok a sumy poistenia v zmluve. Poisťovne zvyčajne vyplácajú plnenie vo výške potrebnej na opravu poškodenia vozidla alebo náhradu hodnoty vozidla v prípade totálnej straty (napríklad pri havárii so zničením vozidla).
 3. Poistné dedukcie: Havarijné poistenie môže mať určené poistné dedukcie. Je to suma, ktorú poisťovňa nevypláca a poistenec ju musí zaplatiť z vlastných zdrojov v prípade vzniku poistnej udalosti. Poistné dedukcie majú za cieľ obmedziť menšie škody a odstrániť potrebu poistenia pre menšie poškodenia.
 4. Poistné riziká: Havarijné poistenie môže byť uzavreté na vozidlá všetkých typov, vrátane osobných automobilov, dodávok, motocyklov a ďalších. Existujú však niektoré vozidlá, ktoré nemusia byť oprávnené na havarijné poistenie, napríklad vozidlá s vysokým vekom alebo zlým technickým stavom.

Každá poisťovňa môže mať svoje vlastné špecifické podmienky a obmedzenia týkajúce sa havarijného poistenia. Je dôležité starostlivo si prečítať poistnú zmluvu a porozumieť všetkým podmienkam a výnimkám, aby mal každý jasnú predstavu o pokrytí a výške plnenia.

Poistenie čelného skla

Poistenie čelného skla je špecifickým typom poistenia, ktorý sa zameriava na ochranu čelného skla vozidla. Na Slovensku je poistenie čelného skla bežné a mnohé poisťovne ponúkajú túto formu poistenia ako doplnkové krytie.

Poistenie čelného skla poskytuje krytie pre opravu alebo výmenu čelného skla vozidla v prípade poškodenia. Poisťovne môžu kryť rôzne druhy poškodení, ako napríklad praskliny, škrabance a podobne.

Poisťovne obvykle stanovujú maximálnu poistnú sumu pre opravu alebo výmenu čelného skla. V prípade výraznejšieho poškodenia, ktoré presahuje stanovenú poistnú sumu, môže byť nutné doplácať.

Niektoré poisťovne môžu mať určité výnimky alebo obmedzenia týkajúce sa poškodenia čelného skla. Napríklad, poškodenie spôsobené úmyselnými alebo zanedbanými činmi, opotrebovanie alebo poškodenie pri zanedbaní údržby môžu byť vylúčené z pokrytia.

Pri poistení čelného skla môže byť uplatnená spoluúčasť, čo znamená, že pri nároku na opravu alebo výmenu čelného skla bude klient musieť uhradiť určitú časť nákladov.

V prípade poškodenia čelného skla treba kontaktovať svoju poisťovňu a oznámiť nárok na poistenie. Poisťovňa na to poskytne informácie o ďalšom postupe a v prípade potreby presmeruje na partnera, ktorý vykoná opravu alebo výmenu čelného skla.

Výpoveď alebo zrušenie poistnej zmluvy

Každý klient má právo vypovedať alebo zrušiť poistnú zmluvu. Dochádza k tomu v prípade, ak človek zistí, že podmienky poistenia sú nevýhodné alebo mu jednoducho nevyhovujú.

Výpoveď poistnej zmluvy havarijného poistenia na Slovensku je možná zo strany poistenca aj poisťovne. Tu je niekoľko dôležitých informácií vypovedaní zmluvy:

 1. Výpoveď zo strany poistenca: Poistenec má právo vypovedať poistnú zmluvu havarijného poistenia. Zvyčajne sa táto výpoveď uplatňuje na konci poistného obdobia, čo je časové obdobie dohodnuté v zmluve. Poistenemusí zároveň dodržať lehotu vypovedania uvedenú v zmluve.
 2. Výpoveď zo strany poisťovne: Poisťovňa má tiež právo vypovedať poistnú zmluvu havarijného poistenia. Preto sa vždy treba pred podpisom zmluvy uistiť o ich podmienkach.

Výpoveď poistnej zmluvy havarijného poistenia zo strany poistenca alebo poisťovne môže mať rôzne dôvody. Napríklad, poistenec môže rozhodnúť vypovedať zmluvu z dôvodu zmeny poistného plánu, predaja vozidla, zmieny finančných okolností alebo zmeny poistenia.

Poisťovňa môže vypovedať zmluvu v prípade nezaplatenia poistného, poskytnutia nepravdivých informácií o vozidle alebo zmeny rizikového profilu vozidla.

Po výpovedi poistnej zmluvy havarijného poistenia stráca poistenec a poisťovňa vzájomnú zmluvnú povinnosť poskytovať poistnú ochranu. Poistenec už nie je krytý poistnou zmluvou a nenesie výhody spojené s poistením. V prípade výpovede zo strany poistenca môže poistenec získať náhradu nevyčerpanej časti zaplateného poistného, pokiaľ takéto ustanovenie obsahuje zmluva.

Každú výpoveď poistnej zmluvy treba zaslať alebo odovzdať v písomnej forme. Niektoré spoločnosti však využívajú aj v tomto prípade elektronickú komunikáciu a výpoveď tak môže klient zaslať aj protredníctvom e-mailu.

Zrušenie poistnej zmluvy môže nastať v prípade:

Poistenie taktiež zaniká uplynutím jeho doby, ak ho klient neplatil v riadnej dobe splácania alebo výpoveďou jednej zo zmluvných strán.