Hotovostné pôžičky – bez dokladovania príjmu, online

Hotovostné pôžičky sú také úvery, ktoré sa poskytujú vyplatením priamo na ruku v hotovosti. Dnes už takéto pôžičky s priamym vyplatením nie sú možné kvôli najnovším legislatívnym zmenám.

Plne ich môžu nahradiť pôžičky s možnosťou poslania finančných prostriedkov prostredníctvom poštovej poukážky a šeku, prípadne malé pôžičky online s vybavením takmer ihneď. Tie sa poskytujú spravidla do 500 eur a ich vyplatenie je takmer okamžite, avšak priamo na bankový účet.

Hotovostné pôžičky – legislatíva

V zmysle platnej právnej úpravy definovanej v zákone č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch sú poskytovatelia spotrebiteľských úverov povinní poskytnúť spotrebiteľský úver len bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na platobný účet spotrebiteľa alebo na účet stavebného sporiteľa. Platba môže byť tiež uskutočnená poštovým poukazom, ktorého adresátom je spotrebiteľ.

Tým nie je dotknuté bezhotovostné poskytnutie viazaného spotrebiteľského úveru podľa § 15 alebo poskytnutie spotrebiteľského úveru bezhotovostne na splatenie iného úveru alebo úverov úhradou veriteľovi oprávnenému poskytovať úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.

Vzhľadom na vyššie špecifikované výlučné spôsoby poskytnutia spotrebiteľského úveru je v súčasnosti už protizákonné poskytnúť spotrebiteľský úver v hotovosti tj. „na ruku/ do rúk spotrebiteľa“.

V prípade, ak poskytovateľ spotrebiteľského úveru poskytne spotrebiteľský úver spotrebiteľovi v hotovosti (tzv. „na ruku“), ide o bezúročný úver bez poplatkov podľa § 11 ods. 1 pís. e) zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch. V takomto prípade sa spotrebiteľ môže pred súdom domáhať určenia bezúročnosti a bezpoplatkovosti poskytnutého spotrebiteľského úveru žalobou.

Pôžička online alebo cez SMS

Hotovostná pôžička sa môže poskytovať aj ako spotrebná pôžička do 24 hodín, ktoré sú dostupné aj na väčšie sumy. Niektoré SMS úvery sa poskytujú tiež veľmi rýchlo a na čokoľvek, pričom úverový register nie každá nebankovka overuje, aj keď z hľadiska týchto pôžičiek ide o malý trh.

Pôžička krátkodobého charakteru sa dá získať aj na 500 € a ihneď ešte v ten istý deň, pričom ide o bezúčelové pôžičky. Medzi rýchle pôžičky do 500 € patria aj pôžičky cez internet.

Pôžička bez dokladovania príjmu

Banky, ako napríklad Poštová banka, obvykle neposkytujú hotovostné pôžičky a tiež nie pôžičky bez dokladovania príjmu pre každého.

Naopak sú ale niektoré nebankové spoločnosti zamerané na SMS pôžičky a pôžičky online cez internet, kde je možné si požičať menšie sumy aj bez toho, aby klient musel predkladať potvrdenie o výške príjmu.

V praxi to znamená, že napríklad pôžička do 300 € alebo rýchla pôžička do 500 € cez krátkodobé úvery SMS alebo online môže byť aj pre ľudí s nízkym príjmom.

Takéto pôžičky sú dostupné pre dôchodcov, ženy na materskej dovolenke (mamičky na MD) a tiež pre živnostníkov a menej bonitných klientov. Nejde síce o plnohodnotné hotovostné pôžičky, ale najviac sa k nim približujú, a to práve z dôvodu rýchleho vybavenia s minimom dokladov.

Zároveň platí, že kto si chce požičať viac, najmä cez väčšie spotrebiteľské pôžičky, ktoré by mohli konkurovať tým hotovostným, bez dokladovania príjmu a tiež bez registra to skoro nikde nepôjde. Nemožno teda hovoriť o tých najvýhodnejších pôžičkách.

Hotovostná pôžička sa môže poskytovať aj ako spotrebná pôžička do 24 hodín.
Hotovostná pôžička sa môže poskytovať aj ako spotrebná pôžička do 24 hodín.

Pôžička na auto

Vzhľadom na to, že vo veľa prípadoch ide o formu spotrebného úveru, je tento druh pôžičiek vhodný aj ako spôsob financovania kúpy nového vozidla. Banky a nebankové spoločnosti ponúkajú rôznu výšku úverov, pričom v niektorých prípadoch je možné požičať si aj niekoľko desiatok tisíc eur.

Podmienky pre získanie takejto pôžičky na auto sú však stále pomerne jednoduché. Vo veľa prípadoch je okrem trvalého pobytu a plnoletosti potrebné dokladovať len trvalý príjem. Ten môže byť vo forme zamestnania, živnosti alebo poberania dôchodku.

Hotovostné spotrebné úvery – porovnanie a podmienky

Úvery, ktoré sa podmienkami najviac blížia hotovostným pôžičkám, dnes možno rozdeliť buď na krátkodobé menšie úvery, alebo na väčšie spotrebiteľské úvery.

Pri tých prvých je najväčším plusom veľmi rýchle vybavenie prakticky aj bez dokladovania príjmu, niekedy sa dá požičať aj napriek záznamu v registroch.

Väčšie spotrebiteľské pôžičky zas majú výhodu v možnosti získať aj nad 1 000 € a na dlhšie obdobie niekoľko mesiacov. Oba typy úverov sa spravidla dajú vybaviť aj do 24 hodín. Väčšina spoločností má na svojej stránke aj online kalkulačku, pomocou ktorej je možné vypočítať výšku splátky.

SMS Credits

Formou rýchlej a ľahko dostupnej pôžičky je aj pôžička online od SMS Credits. Táto rýchla SMS pôžička sa poskytuje od 20 do 350 €, a to s dobou splatnosti na 5, 10 alebo 15 dní.

Stačí sa len raz zaregistrovať na webovej stránke spoločnosti a SMS pôžičku môže mať klient na účte už o niekoľko minút. Aj keď pôžička nie je vzhľadom na obmedzenie legislatívou vyslovene hotovostná, ide o veľmi podobnú alternatívu.

Pôžičkomat

Dostupné pôžičky od 100 do 500 € pre nových klientov poskytuje nebanková spoločnosť Pôžičkomat.

Tá požičiava so splatnosťou od 5 do 31 dní, čiže ide o krátkodobé úvery, ktoré je možné použiť bez obmedzenia účelu, čo v praxi znamená, že sa dajú použiť na čokoľvek a nie je potrebné dokladovať poskytovateľovi, ako sa finančné prostriedky vynaložili.

Tieto úvery sa vybavujú cez internet online, priamo na webstránke nebankovky.

Výhodou je jednoduchosť vybavenia úveru, pretože nie je nutné dokladovať príjem, aj keď určitú formu pravidelného príjmu je potrebné mať.

Požičať si tak môžu aj študenti, mamičky na materskej alebo dôchodcovia, skrátka aj klienti s nízkym príjmom. Vďaka automatizovanému systému, ktorý online žiadosť vyhodnotí do 10 minút, nie je problém mať peniaze na bankovom účte aj v deň požiadania o úver.

Na získanie pôžičky však klient nesmie byť v omeškaní so splácaním u inej finančnej inštitúcie.

Cetelem

Nebanková spoločnosť Cetelem má v ponuke viacero druhov pôžičiek. Najviac flexibilná a najrýchlejšia je Expresná pôžička. Je možné požičať si od 500 až do 2 000 € s dobou splatnosti 6 až 48 mesiacov. Všetko sa dá vypočítať pomocou úverovej kalkulačky online priamo na webovej stránke spoločnosti.

Žiadosť je možné vyplniť do 5 minút a výsledok predbežného posúdenia sa žiadateľ dozvie okamžite po jej odoslaní vďaka online posúdeniu. Cetelem zaručuje nulové poplatky za poskytnutie úveru či mimoriadnu splátku úveru. Podmienkou je okrem trvalého pobytu na území SR aj vekové rozpätie 18-75 rokov a trvalý príjem.

Malá Hyper Pôžička

Malá Hyper pôžička je rýchla pôžička vo výške od 50 až do 1 000 € s dobou splatnosti do 30 kalendárnych dní.

Túto malú pôžičku je možné získať naozaj jednoducho, a to bez účelu pôžičky či potvrdenia o príjme. Vyznačuje sa najmä rýchlym a pohodlným vybavením prostredníctvom nezáväzného online formuláru.

Pre vybavenie Malej Hyper pôžičky stačí splniť iba základné podmienky ako plnoletosť a trvalé bydlisko na území SR, z dokladov stačí iba občiansky preukaz. Nevyžaduje sa potvrdenie o príjme, čiže ide o pôžičku bez príjmu.

Home Credit

Nebanková spoločnosť Home Credit ponúkala v minulosti úverový produkt s názvom Hotovostná pôžička, ktorý však už v ponuke nie je. Alternatívou je Flexibilná pôžička na kartu, ktorú je možné vybaviť online do 15 minút alebo po telefóne. Stačia pritom iba dva doklady. Výhodou tejto pôžičky je teda jednoduchosť a rýchlosť.

Ide o spotrebiteľské väčšie úvery poskytované od 400 do 10 000 € na dobu od 36 do 84 mesiacov a splatnosť úveru závisí priamo od výšky pôžičky a mesačnej splátky.

Ide o revolvingový úver, čiže peniaze je možné využiť opakovane na čokoľvek. Úver je bez poplatkov tak za vybavenie ako aj za vedenie a bez poplatku je aj prípadné predčasné splatenie pôžičky. Do mesiaca je možné pôžičku navyše bezplatne vrátiť. Pre získanie revolvingového úveru musí byť žiadateľ plnoletá osoba so stálym zdrojom príjmu.

K úveru od Home Credit je možné dohodnúť v prípade potreby poistenie výdavkov alebo odloženie splátok. Najviac zákazníci využívajú tieto úvery na úhradu služieb a vecí spojených s domácnosťou alebo bývaním, ale spôsob použitia je rôzny, pretože účelovo nie sú pôžičky nijako viazané.

Tesco pôžička

Pre nezamestnaných a bez dokladovania príjmu sa síce nedá požičať cez Tesco pôžičky, ale podmienky na získanie sú prijateľné pre väčšinu klientov.

Hotovostná Tesco pôžička síce nepatrí medzi hotovostný úver, pretože je možné si peniaze dať vyplatiť buď bezhotovostne na účet, alebo poštovou poukážkou, ale ako náhle klient získa finančné prostriedky, môže ich použiť na hocičo, takže tento tzv. hotovostný úver je bezúčelový a je možné ho vybrať aj v hotovosti z účtu.

Čo sa týka parametrov, tak požičať sa dá od 400 až do 20 000 € v prípade dostatočnej bonity a histórie klienta. Doba splácania je od 1 do 7 rokov a za vybavenie pôžičky, vedenie alebo predčasné splatenie pôžičky sa neplatia žiadne poplatky. Na webovej stránke spoločnosti je dostupná aj úverová kalkulačka.

Pre získanie pôžičky nie je potrebný ručiteľ a uvádza sa aj výška príjmu, pričom nie u každého žiadateľa je potrebné aj túto výšku dokladovať na zvlášť potvrdení a tlačive. Požičať si môžu tak zamestnanci, ako aj dôchodcovia a podnikatelia.

Poštová banka

Pôžičky hotovostného typu Poštová banka už tiež neposkytuje, ale ak bol klient predtým zvyknutý na hotovostný úver, tak existujú alternatívy. Ide buď o spotrebný úver alebo o povolené prečerpanie, ktoré ponúka aj Poštová banka.

Ani jedna pôžička síce nie je pre nezamestnaných alebo ľudí s nepravidelným príjmom, požičať sa však dá za pomerne výhodných podmienok. Pri povolenom prečerpaní od 100 do 2 000 €, pri spotrebnom úvere s názvom Dobrá pôžička 300 € a viac, aj niekoľko tisíc eur podľa bonity a príjmu klienta.

Peniaze môžu byť vyplatené veľmi rýchlo, prakticky aj do 24 hodín, čo je podobné, ako bolo kedysi pre hotovostné pôžičky.

Prima Banka

Pri Prima Banke je to podobné ako pri Poštovej Banke. Vzhľadom na legislatívu nie je možné poskytovať žiadnu vyslovene hotovostnú pôžičku. Avšak získať pôžičku v Prima Banke je veľmi jednoduché a rýchle.

Ide bezúčelový spotrebný úver, ktorý možno použiť na čokoľvek. Pôžička je veľmi flexibilná. Klient si vyberie, koľko bude mesačne splácať, a podľa toho si v tabuľke splátok vyberie výšku úveru a dobu splácania, ktorá mu najviac vyhovuje. Všetko je možné vypočítať si pomocou úverovej kalkulačky priamo na webovej stránke banky.

Výška úveru je od 1000 do 15 000 € s dobou splatnosti od 2 do 8 rokov. O pôžičku môže požiadať plnoletá osoba s trvalým pobytom na Slovensku, pričom musí mať istú formu príjmu. Môže ísť o zamestnanca, živnostníka (ktorý podniká minimálne 12 mesiacov) alebo poberateľa starobého alebo výsluhového dôchodku.

PoskytovateľSuma odSuma doSplatnosť odSplatnosť do
SMS Credits 20 €350 €5 dní15 dní
Pôžičkomat 100 €500 €5 dní31 dní
Cetelem 500 €2 000 €6 mesiacov48 mesiacov
Malá HyperPôžička50 €1 000 €1 deň30 dní
Home Credit 400 €10 000 €36 mesiacov84 mesiacov
Tesco pôžička 400 €20 000 €12 mesiacov84 mesiacov
Poštová banka 300 €40 000 €12 mesiacov96 mesiacov
Prima banka 1 000 €15 000 €24 mesiacov96 mesiacov
Prehľad a porovnanie hotovostných pôžičiek

Výhody a nevýhody pôžičiek tohoto druhu

Aj keď nemožno hovoriť o skutočných hotovostných pôžičkách, banky aj nebankové spoločnosti majú v ponuke veľa finančných produktov, ktoré sú svojimi parametrami podobnou alternatívou k pôžičkám na ruku. Aké výhody a nevýhody so sebou tieto pôžičky prinášajú?

  • Hoci síce už klasické hotovostné úvery neexistujú, viaceré krátkodobé a iné rýchle pôžičky aj bez dokladovania príjmu alebo bez registra ich dokážu nahradiť.
  • Ponuka je pomerne bohatá, a to tak so zameraním aj na mini úvery a malé pôžičky rádovo do 500 €, ako aj na väčšie spotrebiteľské úvery.
  • Vždy ide o bezúčelové úvery, čo v praxi znamená, že sa dajú požičať na čokoľvek a nie je nutné dokladovať poskytovateľovi, ako sa peniaze minuli.

Napriek početným výhodám nemožno o pôžičkách tohto druhu hovoriť ako o tých najvýhodnejších pôžičkách. Majú aj niekoľko nevýhod, ktoré je potrebné vztiať pred podpísaním zmluvy do úvahy. Takzvané peniaze na ruku majú často napríklad menej výhodné podmienky. Na čo všetko si ešte treba dať pozor?

  • Keďže ide o nebankové pôžičky, treba rátať s vyšším úročením, čo v praxi znamená najmä v prípade krátkodobých úverov väčšie preplatenie úveru.
  • Kvôli legislatívnym zmenám už nie je možné získať peniaze vo forme eurobankoviek, ale dajú sa stále získať rovnako rýchlo už aj v ten istý deň alebo poštovou poukážkou.
  • V prípade poskytovateľov cez internet alebo SMS je možné si požičať aj z pohodlia domova a človek sa nemusí s nikým stretnúť a nikam chodiť.

Ako je možné vidieť, hotovostné pôžičky (alebo lepšie povedané ich alternatívy) majú svoje pozitívne aj negatívne stránky. Avšak ponuka je skutočne široká, a tak je možné vybrať si presne to, čo človeku vyhovuje v danej situácii najviac.