Hotovostné pôžičky

hotovostne-pozicky

Hotovostné pôžičky sú také úvery, ktoré sa poskytujú vyplatením priamo na ruku v hotovosti. Dnes už takéto pôžičky s priamym vyplatením nie sú možné kvôli najnovším legislatívnym zmenám.

Plne ich môžu nahradiť pôžičky s možnosťou poslania finančných prostriedkov prostredníctvom poštovej poukážky a šeku, prípadne malé pôžičky online s vybavením takmer ihneď. Tie sa poskytujú spravidla do 500 Eur a ich vyplatenie je takmer okamžite, avšak priamo na bankový účet.

V zmysle platnej právnej úpravy definovanej v zákone č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch sú poskytovatelia spotrebiteľských úverov povinní poskytnúť spotrebiteľský úver len bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na platobný účet spotrebiteľa alebo na účet stavebného sporiteľa, poštovým poukazom, ktorého adresátom je spotrebiteľ alebo platobným prostriedkom vydaným na meno spotrebiteľa.

Tým nie je dotknuté bezhotovostné poskytnutie viazaného spotrebiteľského úveru podľa § 15 alebo poskytnutie spotrebiteľského úveru bezhotovostne na splatenie iného úveru alebo úverov úhradou veriteľovi oprávnenému poskytovať úver podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.

Vzhľadom na vyššie špecifikované výlučné spôsoby poskytnutia spotrebiteľského úveru je v súčasnosti už protizákonné poskytnúť spotrebiteľský úver v hotovosti t.j. „na ruku/ do rúk spotrebiteľa“.

V prípade ak poskytovateľ spotrebiteľského úveru poskytne spotrebiteľský úver spotrebiteľovi v hotovosti (tzv. „na ruku“) je takýto úver bezúročný a bez poplatkov podľa § 11 ods. 1 pís. e) zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch.

V takomto prípade sa spotrebiteľ môže pred súdom domáhať určenia bezúročnosti a bezpoplatkovosti poskytnutého spotrebiteľského úveru žalobou.

Hotovostná pôžička sa môže poskytovať aj ako spotrebiteľské pôžičky do 24 hodín, ktoré sú dostupné aj na väčšie sumy. Niektoré SMS úvery sa poskytujú tiež veľmi rýchlo a na čokoľvek, pričom úverový register nie každá nebankovka overuje, aj keď z hľadiska týchto pôžičiek ide o malý trh.

Pôžička krátkodobého charakteru sa dá získať aj na 500 Eur a ihneď ešte v ten istý deň, pričom ide o bezúčelové pôžičky. Medzi rýchle pôžičky do 500 Eur patria aj pôžičky cez internet.

Pôžička bez dokladovania príjmu

Banky, ako napríklad Poštová banka, obvykle neposkytujú hotovostné pôžičky a tiež nie pôžičky bez dokladovania príjmu pre každého.

Naopak sú ale niektoré nebankové spoločnosti zamerané na SMS a online pôžičky cez internet, kde je možné si požičať menšie sumy aj bez toho, aby ste museli predkladať potvrdenie o výške príjmu.

V praxi to znamená, že napríklad pôžička do 300 Eur alebo rýchla pôžička do 500 Eur cez krátkodobé úvery SMS alebo online môže byť aj pre ľudí s nízkym príjmom.

Takéto pôžičky sú dostupné pre dôchodcov, ženy na materskej dovolenke (mamičky na MD) a tiež pre živnostníkov a menej bonitných klientov. Nejde síce o plnohodnotné hotovostné pôžičky, ale najviac sa k nim približujú a to práve z dôvodu rýchleho vybavenia s minimom dokladov.

Zároveň platí, že kto si chce požičať viac, najmä cez väčšie spotrebiteľské pôžičky, ktoré by mohli konkurovať tým hotovostným, bez dokladovania príjmu a tiež bez registra to skoro nikde nepôjde.

Porovnanie a podmienky pre hotovostné úvery

Úvery, ktoré sa podmienkami najviac blížia hotovostným pôžičkám, dnes možno rozdeliť buď na krátkodobé menšie úvery alebo na väčšie spotrebiteľské úvery.

Pri tých prvých je najväčším plusom veľmi rýchle vybavenie prakticky aj bez dokladovania príjmu, niekedy sa dá požičať aj napriek záznamu v registroch.

Väčšie spotrebiteľské pôžičky zas majú výhodu v možnosti získať aj nad 1.000 € a na dlhšie obdobie niekoľko mesiacov. Oba typy úverov sa spravidla dajú vybaviť aj do 24 hodín.

Pôžičkomat

Dostupné pôžičky do 95 € pre nových klientov a až do 900 € pre dlhodobých klientov poskytuje nebanková spoločnosť Pôžičkomat.

Tá požičiava so splatnosťou od 5 do 31 dní, čiže ide o krátkodobé úvery, ktoré je možné použiť bez obmedzenia účelu, čo v praxi znamená, že sa dajú použiť na čokoľvek a nie je potrebné dokladovať poskytovateľovi, ako ste finančné prostriedky vynaložili.

Tieto úvery sa vybavujú cez internet online, priamo na webstránke nebankovky.

Výhodou je jednoduchosť vybavenia úveru, pretože nie je nutné dokladovať príjem, aj keď určitú formu pravidelného príjmu je potrebné mať.

Požičať si tak môžu aj študenti, mamičky na materskej alebo dôchodcovia, skrátka aj klienti s nízkym príjmom. Vďaka automatizovanému systému, ktorý online žiadosť vyhodnotí do 10 minút, nie je problém mať peniaze na bankovom účte aj v deň požiadania o úver.

Na získanie pôžičky však nesmiete byť v omeškaní so splácaním u inej finančnej inštitúcie.

Home Credit

Hotovostná pôžička je názov úverového produktu od nebankovej spoločnosti Home Credit. Výhodou tejto pôžičky je veľmi rýchle vybavenie a vyplatenie peňazí už do 24 hodín od schválenia a podpísania úverovej zmluvy, pričom požičať sa dá bezhotovostne na účet alebo na kartu a spôsob vyplatenia úveru si zvolí sám klient.

Ide o spotrebiteľské väčšie úvery poskytované od 400 do 6.000 € na dobu od 36 do 84 mesiacov a splatnosť úveru závisí priamo od výšky pôžičky.

Peniaze z úveru je možné použiť na čokoľvek, pričom úver je bez poplatkov tak za vybavenie ako aj za vedenie a bez poplatku je aj prípadné predčasné splatenie pôžičky. Do mesiaca je možné pôžičku navyše bezplatne vrátiť.

K úveru je možné dohodnúť v prípade potreby poistenie výdavkov alebo odloženie splátok. Najviac zákazníci využívajú tieto úvery na úhradu služieb a vecí spojených s domácnosťou alebo bývaním, ale spôsob použitia je rôzny, pretože účelovo nie sú pôžičky nijako viazané.

Tesco pôžička

Pre nezamestnaných a bez dokladovania príjmu sa síce nedá požičať cez Tesco pôžičky, ale podmienky na získanie sú prijateľné pre väčšinu klientov.

Hotovostná Tesco pôžička síce nepatrí medzi hotovostný úver, pretože je možné si peniaze dať vyplatiť buď bezhotovostne na účet alebo poštovou poukážkou, ale ako náhle získate finančné prostriedky, môžete ich použiť na hocičo, takže tento tzv. hotovostný úver je bezúčelový a je možné ho vybrať aj v hotovosti z účtu.

Čo sa týka parametrov, tak požičať sa dá od 800 € až do 16.000 € v prípade dostatočnej bonity a histórie klienta, doba splácania je od 1 do 7 rokov a za vybavenie pôžičky, vedenie alebo predčasné splatenie pôžičky sa neplatia žiadne poplatky.

Pre získanie pôžičky nie je potrebný ručiteľ a uvádza sa aj výška príjmu, pričom nie u každého žiadateľa je potrebné aj túto výšku dokladovať na zvlášť potvrdení a tlačive. Požičať si môžu tak zamestnanci, ako aj dôchodcovia a podnikatelia.

Poštová banka

Pôžičky hotovostného typu Poštová banka už tiež neposkytuje, ale ak ste boli predtým zvyknutý na hotovostný úver, tak existujú alternatívy k nemu. Ide buď o spotrebný úver alebo o povolené prečerpanie, ktoré ponúka aj Poštová banka.

Ani jedna pôžička síce nie je pre nezamestnaných alebo ľudí s nepravidelným príjmom, požičať sa však dá za pomerne výhodných podmienok. Pri povolenom prečerpaní od 100 do 2.000 €, pri spotrebnom úvere 300 € a viac, aj niekoľko tisíc € podľa bonity a príjmu klienta.

Peniaze môžu byť vyplatené veľmi rýchlo, prakticky aj do 24 hodín, čo je podobné ako bolo kedysi pre hotovostné pôžičky.

PoskytovateľSuma odSuma doSplatnosť odSplatnosť do
SMS Credits203505 dní15 dní
Pôžičkomat259005 dní31 dní
Ferratum Bank307007 dní12 mesiacov
Credit One510001 dní30 dní
Provident6023003 mesiace100 týždňov
Home Credit400600036 mesiacov84 mesiacov
Tesco pôžička8001600012 mesiacov84 mesiacov
Poštová banka300300001 rok9 rokov

Výhody pôžičiek tohoto druhu

  • Hoci síce už klasické hotovostné úvery neexistujú, viaceré krátkodobé a iné rýchle pôžičky aj bez dokladovania príjmu alebo bez registra ich dokážu nahradiť
  • Ponuka je pomerne bohatá a to tak so zameraním aj na mini úvery a malé pôžičky rádovo do 500 Eur, ako aj na väčšie spotrebiteľské úvery
  • Vždy ide o bezúčelové úvery, čo v praxi znamená, že sa dajú požičať na čokoľvek a nie je nutné dokladovať poskytovateľovi, ako ste peniaze minuli

Nevýhody pôžičiek tohoto druhu

  • Keďže ide o nebankové pôžičky, treba rátať s vyšším úročením, čo v praxi znamená najmä v prípade krátkodobých úverov väčšie preplatenie úveru
  • Kvôli legislatívnym zmenám už nie je možné získať peniaze v hotovosti, ale dajú sa stále získať rovnako rýchlo už aj v ten istý deň alebo poštovou poukážkou
  • V prípade poskytovateľov cez internet alebo SMS je možné si požičať aj z pohodlia domova a nemusíte sa s nikým stretnúť alebo nikam chodiť