Insider trading – čo to je, legálnosť, príklady

Insider trading je pojem, ktorý sa často dostáva do titulkov a priťahuje pozornosť investorov, regulátorov a podobne. Vzťahuje sa na prax nákupu alebo predaja akcií, dlhopisov alebo iných cenných papierov na základe neverejných informácií, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť cenu týchto cenných papierov. Je táto praktika legálna? Prečo je je insider trading tak kritizovaný?

Aj keď to môže znieť ako obyčajný strategický krok, obchodovanie s dôvernými informáciami sa vo väčšine jurisdikcií považuje za neetické a nezákonné, pretože určitým jednotlivcom poskytuje nespravodlivú výhodu oproti priemernému investorovi. Narúša dôveru vo finančné trhy, podkopáva zásady spravodlivosti a narúša predstavu o rovnakých podmienkach.

Insider trading

Vo svojej podstate zahŕňa obchodovanie s dôvernými informáciami (insider trades) jednotlivcov, ktorí majú prístup k dôverným informáciám o spoločnosti, ako sú výkonní pracovníci, členovia predstavenstva, zamestnanci alebo konzultanti, pričom tieto privilegované informácie využívajú na uskutočňovanie obchodov, ktoré prinášajú značné zisky. Konaním na základe dôležitých neverejných informácií môžu získať značné výnosy alebo sa vyhnúť stratám, ktoré bežní investori nemôžu predvídať.

Obchodovanie s využitím dôverných informácií podkopáva integritu finančných trhov vytváraním situácie, v ktorej majú niektorí účastníci nespravodlivú informačnú výhodu. Tento typ obchodovania narúša rovnováhu medzi ponukou a dopytom, pretože kupujúci alebo predávajúci s dôvernými znalosťami môžu ovplyvňovať trhové ceny, čím ohrozujú záujmy nič netušiacich obchodníkov.

Obchodovanie na základe dôverných informácií navyše podkopáva pojem spravodlivej hospodárskej súťaže a dôvery investorov, pretože vytvára prostredie, ktoré je skreslené v prospech tých, ktorí majú prístup k dôverným informáciám. Narúša dôveru vo finančný systém, poškodzuje povesť spoločností, regulátorov a celkovú integritu trhu.

Boj proti insider trading – sú insider trades legálne?

V posledných rokoch zohral v boji proti obchodovaniu s využitím dôverných informácií významnú úlohu aj technologický pokrok. Nástroje na analýzu údajov, systémy dohľadu a algoritmické monitorovanie obchodovania umožnili regulačným orgánom odhaliť podozrivé obchodné vzorce a efektívnejšie identifikovať potenciálne prípady obchodovania s využitím dôverných informácií.

Preto je kľúčové, aby regulačné orgány, spoločnosti a investori pokračovali vo svojom úsilí pri odhaľovaní a predchádzaní obchodovaniu s využitím dôverných informácií. Posilnenie regulácie, skvalitnenie systémov dohľadu, podpora vzdelávania a pestovanie kultúry etiky a integrity, to všetko sú nevyhnutné kroky k vytvoreniu spravodlivých a transparentných finančných trhov.

V Spojených štátoch je obchodovanie s využitím dôverných informácií špecificky zakázané podľa oddielu 10(b) zákona o burze cenných papierov z roku 1934 a pravidla 10b-5. Za presadzovanie týchto zákonov a nariadení je zodpovedná Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC). Sankcie za dôverné obchodovanie môžu byť prísne, vrátane pokút, uväznenia, disgorgácie ziskov a dokonca zákazu účasti v odvetví cenných papierov.

Obchodovanie s dôvernými informáciami zostáva významnou výzvou na finančných trhoch. Jeho škodlivý vplyv na spravodlivosť, dôveru investorov a celkovú integritu trhu nemožno podceňovať.

Prípady insider trading

Obchodovanie s dôvernými informáciami, nezákonný čin zneužívania dôverných informácií na osobný zisk na finančných trhoch, si v posledných rokoch získal veľkú pozornosť.

Tieto prípady obchodovania s využitím dôverných informácií demonštrujú rôzne spôsoby, akými jednotlivci hľadali nevhodné výhody na rôznych trhoch. Tu je niekoľko pozoruhodných príkladov, ktoré zaujali verejnosť:

  • Raj Rajaratnam a skupina Galleon

Možno jeden z najvýznamnejších prípadov obchodovania s dôvernými informáciami, odsúdenie Raja Rajaratnama, bývalého manažéra hedžového fondu skupiny Galleon, vyvolalo šok na Wall Street. V roku 2011 bol Rajaratnam uznaný vinným zo spáchania schémy obchodovania s využitím dôverných informácií, ktorá zahŕňala získavanie dôverných informácií od zasvätených spoločností a obchodovanie s nimi.

Jeho sieť zdrojov zahŕňala niekoľko významných spoločností vrátane Goldman Sachs a Intel. Prípad zahŕňal odposluchy a viedol k početným zatknutiam, čo nakoniec viedlo k odsúdeniu Rajaratnama a rekordnému trestu odňatia slobody.

  • Systémy Martha Stewart a ImClone

V roku 2001 sa mediálna magnátka Martha Stewart ocitla v kontroverzii, keď predala svoje podiely v biofarmaceutickej spoločnosti ImClone Systems tesne predtým, ako sa na verejnosť dostali negatívne správy o spoločnosti. Stewart dostala tip od svojho makléra, ktorý bol tiež priateľom s generálnym riaditeľom ImClone Systems, o hroziacom odmietnutí FDA ich kľúčového lieku proti rakovine.

S týmito privilegovanými informáciami sa Stewart predajom svojich akcií vyhla značným stratám. Po dlhej právnej bitke bola nakoniec odsúdená za marenie spravodlivosti, nepravdivé vyhlásenia a podvody s cennými papiermi. Stewart si odpykala päťmesačný trest odňatia slobody, pričom poukázala na dôsledky obchodovania s využitím dôverných informácií.

  • Kongresman Chris Collins

Insider trading nie je obmedzený na Wall Street; môže nastať aj v oblasti politiky. V roku 2018 bol kongresman Chris Collins z New Yorku zatknutý za dôverné obchodovanie súvisiace s austrálskou biotechnologickou spoločnosťou s názvom Innate Immunotherapeutics.

Collins, ktorý pôsobil v predstavenstve spoločnosti a vlastnil značný podiel na jej akciách, sa dozvedel o neúspešnej skúške s drogami skôr, ako bola zverejnená. Na základe týchto dôverných informácií údajne upozornil svojho syna a ďalších, čím im umožnil predať svoje akcie a vyhnúť sa značným stratám. Collins sa nakoniec priznal k obvineniam z obchodovania s využitím dôverných informácií.

Tieto prípady predstavujú len niekoľko významných príkladov obchodovania s využitím dôverných informácií, ale poukazujú na všadeprítomnú povahu tejto nezákonnej praxe vo viacerých odvetviach. Dôsledky obchodovania s využitím dôverných informácií presahujú právne dôsledky, poškodzujú dôveru verejnosti vo finančné trhy a ohrozujú spravodlivosť a integritu systému.

Obchodovanie na základe dôverných informácií navyše podkopáva pojem spravodlivej hospodárskej súťaže a dôvery investorov, pretože vytvára prostredie, ktoré je skreslené v prospech tých, ktorí majú prístup k dôverným informáciám.

Ako vyhľadať insider transakcie

Interné transakcie zohrávajú významnú úlohu na akciovom trhu, pretože môžu poskytnúť cenné informácie o výkonnosti spoločnosti a jej budúcich vyhliadkach. Monitorovanie týchto transakcií môže byť nevyhnutnou súčasťou informovanej investičnej stratégie.

  • Databázy dôverného obchodovania

Niekoľko online databáz konsoliduje dôverné informácie o obchodovaní na rôznych trhoch, čo investorom uľahčuje zostať v obraze. Webové stránky ako InsiderInsights, Insider Monkey a GuruFocus poskytujú komplexné databázy, ktoré sledujú dôverné obchody z rôznych zdrojov vrátane regulačných podaní, správ z médií a upozornení insiderov.

Tieto platformy často poskytujú ďalšie funkcie, ako sú prispôsobiteľné upozornenia, pokročilé možnosti vyhľadávania a analytické nástroje, ktoré používateľom umožňujú filtrovať a triediť vnútorné transakcie na základe špecifických kritérií.

  • Zdroje správ a tlačové správy

Monitorovanie spravodajských zdrojov a oficiálnych oznámení od spoločností môže poskytnúť cenné informácie o interných transakciách. Verejne obchodované spoločnosti často zverejňujú tlačové správy, aby odhalili hlavné podnikové udalosti, zmeny v manažmente alebo vnútorné transakcie. Prihlásenie sa na odber spravodajských platforiem špecifických pre dané odvetvie, publikácií s finančnými správami a webových stránok spoločností môže poskytnúť včasné aktualizácie o aktivitách dôverného obchodovania.

  • Prehľady interných transakcií

Spoločnosti poskytujúce finančné služby a spoločnosti zaoberajúce sa investičným prieskumom často zverejňujú pravidelné správy, v ktorých sú zhrnuté vnútorné transakcie na konkrétnych trhoch alebo odvetviach. Tieto správy analyzujú nákupné a predajné vzorce, zvýrazňujú pozoruhodné obchody a poskytujú prehľad o náladách zasvätených. Prihlásením sa na odber týchto správ môžete získať komplexný prehľad o interných transakciách na viacerých trhoch.

Na záver

Záverom možno povedať, že obchodovanie s dôvernými informáciami zostáva významnou výzvou na finančných trhoch. Jeho škodlivý vplyv na spravodlivosť, dôveru investorov a celkovú integritu trhu nemožno podceňovať. Vlády, regulačné orgány, spoločnosti a investori musia spolupracovať, aby zabezpečili odstránenie dôverného obchodovania a aby finančné trhy fungovali za rovnakých podmienok pre všetkých účastníkov.