Ako sa stať úspešným investorom!

Mnohí ľudia považujú investovanie za náročnú peňažnú operáciu. V mnohých prípadoch je to práve naopak. Investovanie ako také predstavuje vloženie peňazí do nehnuteľnosti, umeleckých diel, akcií, dlhopisov a mnohých ďalších vecí, pri ktorých existuje predpoklad, že na tom investor zarobí.

Investovanie je vždy zamerané na dosiahnutie zisku v budúcnosti. Ak ako investor chceme dosiahnuť čo možno najvyššie zhodnotenie svojej investície, nemali by sme zabúdať na proces dôkladnej analýzy a výberu umiestnenia našich peňažných prostriedkov.

Pri myšlienkach o tom, ako začať investovať, by sa mal človek oboznámiť so všetkými rizikami. Či sa už rozhodneme pre nehnuteľnosť alebo pre niektorý produkt finančného trhu myslieť by sme mali na zabezpečenie primeranej bezpečnosti vložených peňazí, pričom každý dobrý investor musí mať predstavu o výnose, ako aj o rizikách.

Investovanie teda predstavuje peňažné operácie, ktoré môže uskutočňovať tak fyzická, ako aj právnická osoba.

Zlaté pravidlo investovania hovorí, že pri všetkých investíciách či už do dlhodobého nehnuteľného, finančného alebo do hnuteľného krátkodobého majetku je potrebné minimalizovať riziko, stanoviť trvanie danej investície a zhodnotiť, aký výnos by mohol plynúť z investície.

Skúsenosť ukazuje, že pred investovaním akéhokoľvek množstva peňazí by sme si mali položiť tri otázky. Prvou otázkou je hľadanie dôvodu, prečo chcem investovať. Dôvodov môže byť hneď niekoľko, no za hlavný dôvod sa považuje túžba po výnose.

Zrejme by sme iba ťažko našli investora, ktorý nechce zarobiť a teda neočakáva kladný rozdiel medzi hodnotou, ktorú nadobudne po investícii a počiatočnou hodnotou. Výnos z investície sa vo väčšine prípadov udáva v percentách a predstavuje ročný, no niekedy aj mesačný výnos.  

Druhá otázka hľadá odpoveď týkajúcu sa dĺžky investície a tretia zohľadňuje mieru rizika, ktorú som ako investor ochotný podstúpiť.

Skvelým spôsobom ako prehĺbiť svoje vedomosti o investovaní, a stať sa tak lepším investorom je čítanie rôznych kníh a publikácií. Knihy o investovaní sú predovšetkým vydané skúsenými investormi, ktorí chcú predať svoje vedomosti ďalej.

Ďalšou užitočnou radou je zvážiť investovanie cez investičné platformy. Obľúbenou a dôveryhodnou investičnou platformou na slovenskom finančom trhu je Fondee.sk.