Volatilita – význam, druhy, predpoveď rizika a výnosu

Volatilita

Volatilita je pojem, ktorý sa týka finančných trhov. Označuje mieru kolísania cien akcií, opčných kontraktov, cenných papierov alebo iných investícií. Volatilita udáva, ako často sa ceny pohybujú nahor alebo nadol. Čím je volatilita vyššia, tým rýchlejšie sa ceny menia. Môže byť pre investorov ťažká, pretože v nich často vyvoláva neistotu, kam sa bude trh uberať.

Preto je dôležité, aby investori volatilite dobre rozumeli a dokázali ju využiť vo svoj prospech.

Volatilita a jej význam

Volatilita je pomer najvyššej a najnižšej ceny cenného papiera v danom období. Môže ísť o konkrétne obdobie dní, týždňov alebo mesiacov. Volatilita je merateľná štatistika, ktorá ukazuje, ako veľmi sa mení trh okolo konkrétneho cenného papiera. Čím je volatilita vyššia, tým viac sa trh mení.

Význam volatility je pre investorov dôležitý, pretože ukazuje, o koľko môžu ich investície v budúcnosti vzrásť alebo klesnúť. Ak je cenný papier veľmi volatilný, jeho cena sa môže v priebehu času výrazne zmeniť. To môže byť pre niektorých investorov príliš riskantné. Na druhej strane nízka volatilita môže znamenať, že investície sú menej rizikové, avšak aj menej výnosné.

Pri výbere investícií je preto dôležité porozumieť významu volatility. Investori by sa mali pozrieť na históriu volatilných cien a analyzovať rôzne situácie, aby určili, aký typ investície je pre nich najvhodnejší.

Volatilita je dôležitá aj pre riadenie portfólia. Investori môžu využívať rôzne investičné stratégie na zníženie rizika a zvýšenie zisku, ako napríklad hedgovanie.

Volatilita trhu

Volatilita trhu je miera rizika, ktorému je trh vystavený. Označuje sa aj ako stupeň kolísania cien, ktoré sa môžu na trhu rýchlo meniť. Čím je volatilita trhu vyššia, tým viac sa môžu ceny medzi dvoma bodmi zmeniť. Volatilita trhu sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí od nízkej po vysokú.

Nízka volatilita trhu znamená, že ceny na trhu sa menia pomaly. K tomu zvyčajne dochádza na trhoch, kde je nadmerná likvidita a kde sa akcionári často uchyľujú k dlhodobému držaniu. Vysoká volatilita trhu naznačuje, že ceny na trhu sa menia rýchlo a často. Tento stav zvyčajne nastáva na trhoch, kde je nízka likvidita a kde sa akcionári často uchyľujú ku krátkodobým obchodom.

Volatilita trhu ovplyvňuje stratégiu obchodovania. Ak je trh príliš volatilný, obchodníci sa často uchyľujú ku krátkodobým obchodom, aby maximalizovali výnosy. Na druhej strane, ak je trh príliš stabilný, obchodníci sa často uchyľujú k dlhodobému držaniu, aby využili príležitosti, ktoré trh ponúka.

Prečo je volatilita dôležitá?

Volatilita je dôležitým faktorom, ktorý je potrebné brať do úvahy pri rozhodovaní o investíciách. Ak sa zamýšľame nad otázkou prečo je volatilita dôležitá, treba si uvedomiť, že je meradlom rizika, ktoré je spojené s investovaním. Vyššia volatilita znamená, že ceny akcií, dlhopisov a iných investícií sa môžu v krátkom čase rýchlo meniť, čo znamená, že investor môže získať alebo stratiť veľa peňazí za krátky čas.

Dôležitosť volatility je v tom, že investorovi umožňuje lepšie porozumieť tomu, ako sa bude jeho investícia vyvíjať v čase. Čím vyššia je volatilita, tým väčšie je riziko. Preto je dôležité, aby investori pochopili, prečo je volatilita dôležitá a ako sa vyvíja, aby mohli lepšie určiť, či je daná investícia vhodná pre ich ciele a rozpočet.

Ďalším dôvodom, prečo je volatilita dôležitá, je to, že umožňuje vytvoriť lepší obraz o tom, ako sa budú ceny akcií vyvíjať v budúcnosti. Vďaka analýze volatilnosti môžu investori lepšie určiť, ktoré akcie sú najviac citlivé na zmeny trhu a aké sú ich dlhodobé výhody.

Napokon, volatilita je dôležitá pre investorov, pretože im umožňuje vytvoriť lepší obraz o tom, ako budú ich investície reagovať na zmeny trhu. Investori, ktorí dobre poznajú volatilitu, môžu lepšie určiť, či je pre nich dané investovanie vhodné. Týmto spôsobom je volatilita dôležitým faktorom pri rozhodovaní o investíciách.

Ako zarobiť na volatilite?

Volatilita je jednou z najzaujímavejších možností, ako zarobiť peniaze. Ide o trhovú stratégiu, pri ktorej sa investor snaží využívať krátkodobé kolísanie cien akcií, komodít alebo iných investícií. Väčšinou ide o taktiku nákupu a predaja akcií či komodít s cieľom zarobiť na výkyvoch cien.

Existuje niekoľko spôsobov, ako zarobiť na volatilite. Prvým z nich je nákup akcií alebo komodít, ktoré sa dajú predať za vyššiu cenu, ako bola cena nákupu. Táto stratégia sa používa, keď sa cena akcie alebo komodity zvýši počas krátkodobého obdobia.

Ďalším spôsobom je nákup nízko cenených akcií alebo komodít a ich predaj, keď ich ceny vzrastú. Táto stratégia je vhodná pre investorov, ktorí hľadajú dlhodobé zisky, pretože akciu môžu držať až do jej obnovenia.

Okrem toho existujú aj špekulatívne obchody, ako sú opcie a futures. Tieto obchody umožňujú investorom obchodovať s cenou akcií alebo komodít bez toho, aby skutočne vlastnili daný tovar. Investor si môže kúpiť opciu alebo futures za určitú sumu a potom predať na konci obchodu, ak jej cena vzrastie.

Napokon, niektorí investori používajú stratégiu arbitráže, pri ktorej sa snažia využiť rozdiely medzi cenami akcií alebo komodít na rôznych trhoch. Takéto obchody môžu byť veľmi náročné na čas a úsilie, avšak v konečnom dôsledku môžu priniesť investorom vysoké zisky.

Existuje teda niekoľko spôsobov, ako zarobiť na volatilite. Každá z týchto stratégií má svoje výhody a nevýhody, preto je dôležité, aby investor pochopil, aké riziká sú spojené s každou z nich a vybral si stratégiu, ktorá je pre neho najvhodnejšia.

Faktory, ktoré ovplyvňujú volatilitu

Volatilita je ukazovateľ, ktorý meria rýchlosť a mieru zmien v hodnotách aktív. Ak je volatilita nízka, znamená to, že ceny akcií alebo iných aktív sa pohybujú pomaly a ich hodnota zostáva relatívne stabilná. Ak je volatilita vysoká, dochádza k veľkým a rýchlym zmenám v hodnote aktív. Mnoho faktorov môže mať vplyv na volatilitu. Tu je niekoľko hlavných faktorov, ktoré ju ovplyvňujú:

  • Politické a ekonomické podmienky: Politické a ekonomické podmienky v krajine môžu mať veľký vplyv na volatilitu. Zmeny v politických a ekonomických podmienkach môžu mať vplyv na očakávania investorov a môžu viesť k výrazným zmenám vo vývoji akcií a iných aktív.
  • Zákonné obmedzenia: Zákonné obmedzenia, ako napríklad obmedzenia na pohyb peňazí, môžu mať vplyv na trh s cennými papiermi a môžu viesť k výrazným zmenám v hodnote akcií a iných aktív.
  • Nákupné správanie investorov: Nákupné správanie investorov môže mať veľký vplyv na volatilitu. Ak môžu investori nakupovať a predávať aktíva vo veľkom množstve, môže to viesť k veľkým a rýchlym zmenám v hodnotách.
  • Dostupnosť informácií: Dostupnosť relevantných a presných informácií môže mať veľký vplyv na volatilitu. Ak sa investori dostanú k správnym a relevantným informáciám, môžu lepšie predvídať vývoj cien aktív.
  • Ekonomické cykly: Ekonomické cykly sa nedajú ovplyvniť, avšak môžu mať veľký vplyv na volatilitu. Ekonomické cykly sa skladajú z rastu, stagnácie a recesie a môžu viesť k výrazným zmenám v hodnote akcií a iných aktív.

Toto je 5 základných faktorov, ktoré vplývajú na volatilitu.

Druhy volatility

Existujú dva druhy volatility: historická a implicitná.

Historická sa vypočíta na základe skutočných kurzových pohybov v minulosti. Implicitná sa vypočíta na základe očakávaných kurzových pohybov ako predpokladané ceny.

Historická volatilita je veľmi užitočná pre obchodníkov a investorov, pretože poskytuje informácie o tom, ako sa aktíva pohybovali v minulosti. Obchodníci a investori používajú historickú volatilitu na predpovedanie budúcich pohybov aktív. To im pomáha lepšie vyhodnotiť riziko a prípadne predísť nedobrému obchodu.

Implicitná volatilita je veľmi užitočná pre obchodníkov a investorov, pretože poskytuje informácie o očakávaných kurzových pohyboch, ako predpokladané ceny. Obchodníci a investori môžu využiť implicitnú volatilitu na vyhodnotenie, či sú aktíva pre nich výhodné alebo nie.

V konečnom dôsledku je volatilita veľmi dôležitým konceptom pre obchodníkov a investorov. Pomáha im vyhodnotiť riziko pri obchodovaní s aktívami a využiť oba typy volatility na vyhodnotenie, či sú aktíva pre nich výhodné alebo nie.

Dôležité je aj porovnanie viacerých brokerov a výber toho, ktorý najviac zodpovedá finančným cieľom investora. Na Slovensku sú dostupné napr. investičné platformy XTB, Portu, eToro, Fondee. Tu je ich porovnanie:

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Okrem iného XTB aktívne spravuje úroky z hotovostných zostatkov na obchodných účtoch svojich klientov. Tieto úroky predstavujú príjmy, ktoré automaticky podliehajú daňovým povinnostiam.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.