Čo je lightning network – čo to je, ako funguje

Blockchain má nepríjemnú vlastnosť – s rastom počtu transakcií sa veľmi rýchlo nafukuje (tzv. blockchain bloating problem), pretože každá jedna transakcia ktorá kedy v Bitcoinovej sieti prebehla, je už navždy v blockchaine uložená.

Každý Bitcoinový uzol teda musí držať a spracovávať všetky údaje o všetkých transakciách, Bitcoinová sieť sa spomaľuje a poplatky za prevody stúpajú. Mnohí Bitcoinoví vývojári sa snažia tento problém vyriešiť implementovaním ďalších vrstiev nad základnú blockchainovú vrstvu. Jedným z najsľubnejších riešení je Lightning Network.

Lightning network

Lightning Network je decentralizovaný platobný systém pre instantné mikroplatby, ktorý ale zachováva neutralitu a odolnosť siete voči tretím stranám. Je navrhnutý ako nadstavba nad Bitcoinovým blockchainom a jedná sa v podstate o druh smart contractu – decentralizovaného algoritmu, ktorý umožňuje protistranám transakcie vysporiadavať Bitcoinové prevody mimo blockchain.

Instantné platby – Bitcoin spája transakcie do blokov, priemerne každých 10 minút. Transakcia sa považuje za absolútne bezpečne uzavretú po šiestich blokoch (potvrdeniach) ktoré po nej nasledujú (cca 1 hodina). V Lightning Networku platby nevyžadujú potvrdenia v blokoch, sú okamžité. Vďaka tomu je Lightning Network vhodným riešením pre platobné terminály.

Mikroplatby  Lightning Network umožňuje decentralizovane posielať mikro-transakcie vo veľkosti menšej než je 1 satoshi (jedna 100 milióntina Bitcoinu), s flexibilným, takmer zanedbateľným poplatkom. Podobná transakcia by na základnej vrstve, teda Bitcoinovom blockchaine, nebola možná, alebo by bola príliš drahá.

Škálovateľnosť – Ak sa má Bitcoin stať úspešným svetovým platidlom, musí podporovať mnohonásobne viac transakcií za sekundu (TPS), než je možné uskutočniť na BTC blockchaine. Lightningové transakcie sa dejú mimo blockchain, a dokážu mnohonásobne zvýšiť priechodnosť siete, napriek tomu pri tom nie je nutné používať sprostredkovateľa, čím sa zachováva decentralizácia siete.

Súkromie – Napriek tomu, že to nie je jeho primárnym cieľom, môže Lightning Network zvýšiť súkromie užívateľov Bitcoinu, pretože narozdiel od základnej vrstvy (blockchainu) sa všetky transakcie nezaznamenávajú do jednej veľkej spoločnej účtovnej knihy, ale prebiehajú len v kanáloch.

Ako Lightning Network funguje

Prostriedky, ktorými chceme platiť, sú uložené do tzv. „kanálu“ medzi dvoma stranami. Tento kanál je v podstate Bitcoinová adresa, v ktorej musia všetky transakcie podpisovať dve strany (multisignature).

Tento kanál je reprezentovaný ako zápis do Bitcoinového verejného blockchainu. Ak chceme prostriedky v ňom používať, obe strany sa musia zhodnúť na novom stave jeho účtu. Tento stav je v kanáli zaznamenaný ako nová transakcia, potvrdená oboma stranami, ale do blockchainu sa nič nezapisuje.

Stav kanála sa môže po podpise oboch strán ľubovoľne meniť, s tým, že staré stavy sa mažú a záväzný je vždy ten posledný.

Do blockchainu sa zapisuje iba výsledná transakcia – konečný stav prostriedkov. Niektoré kanály môžu vznikať iba na pár platieb, iné môžu vydržať aktívne roky. K uzavretiu kanálu nie je nutný súhlas oboch strán. Každá strana má možnosť uzavrieť ho samostatne, čím ukončí platobný vzťah.

Ak sa Lightning Network rozšíri, každý účastník siete bude mať otvorených v každom momente viacero kanálov s mnohými protistranami, čo im umožní posielať platby ďalším účastníkom siete.

Tým, že sú platby podmienené znalosťou bezpečného kryptografického kľúča (hashu), platby môžu cez sieť prechádzať bez toho, aby existoval prostredník, ktorý by zasahoval do prostriedkov užívateľov. Lightning Network teda umožňuje to zachovať Bitcoin decentralizovaný.

Benefity Lightning network

Lightning Network ponúka oproti tradičným transakciám na blockchaine niekoľko výhod. Jednou z najvýznamnejších výhod je jej schopnosť spracovávať transakcie rýchlo a s oveľa nižšími nákladmi.

Keďže sa transakcie spracúvajú mimo reťazca, nepodliehajú obmedzeniam transakcií v reťazci, ako sú preťaženie siete a vysoké poplatky. Okrem toho Lightning Network ponúka väčšie súkromie a bezpečnosť, keďže transakcie sa nevysielajú do celej siete.

To môže byť dôležité najmä pre jednotlivcov a podniky, ktoré vyžadujú väčšiu anonymitu svojich transakcií. Celkovo má Lightning Network schopnosť uľahčiť rýchlejšie, lacnejšie a bezpečnejšie transakcie potenciál revolučne zmeniť spôsob, akým vykonávame digitálne transakcie.

Ako si vyskúšať Lightning Network

Lightning Network je stále v experimentálnej fázi – nadšenci po celom svete ho ale už dnes používajú. Počet účastníkov v sieti rýchlo rastie.

Ak si chcete Lightning Network vyskúšať, stiahnite si Bitcoin peňaženku Eclair (pre Google Play), Swift (pre iOS) či desktopovú peňaženku Zap. Mikroplatby cez Lightning prijíma napríklad stránka Yalls.org. Spoločnosť Blockstream zasa ponúka možnosť vyskúšať si Lightning v praxi nákupom samolepiek.

Nezabúdajte ale, že táto technológia ešte nie je úplne doladená, platby preto skúšajte len s malými prostriedkami, aby vás prípadná strata nemrzela.

Lightning – budúcnosť Bitcoinu?

Aká teda bude úloha základnej blockchainovej vrstvy, ak bude väčšina transakcií prebiehať na ďalších vrstvách? Blockchain vždy bude slúžiť ako finálny, nezmeniteľný zápis, pri otvorení a uzavretí každého kanálu.

Veľké transakcie bude vďaka bezpečnosti stále pravdepodobne žiaduce posielať priamo na blockchaine. V prípade nezhôd medzi protistranami blockchain tiež poslúži ako „sudca poslednej inštancie“ – uzavretie kanálu a blockchainový zápis je rozhodujúce pre stav účtov protistrán.

Okrem Lightning Networku sa zároveň pracuje na ďalších technológiách pre zlepšenie škálovateľnosti siete – niektoré vylepšujú sieť na základnej vrstve blockchain (napr. SegWit, MAST, Schnorrove podpisy), iné vytvárajú ďalšie vrstvy nad blockchainom, či tzv. sidechainy.

Ale sú to práve ďalšie vrstvy, akými by sa komplexná globálna sieť mala budovať. Podobnou logikou (po vrstvách) škáluje i internet. Bitcoin by mal škálovať tak, aby si na základnej vrstve zachoval svoje hlavné vlastnosti – bezpečnosť, decentralizáciu, nezastaviteľnosť.

Škálovanie a ďalšie prvky, ktoré chce Bitcoin adoptovať, by tak mali byť presunuté primárne na ďalšie vrstvy. Najväčšiu nádej Bitcoinoví vývojári dávajú v blízkej budúcnosti práve Lightningu.

Časť Bitcoinovej komunity neverí, že Lightning Network bude fungovať a uprednostňujú riešiť problém s poplatkami a škálovaním Bitcoinu pomocou zväčšovania blokov. Preto sa z BTC siete odštiepili a založili Bitcoin Cash.