Genertel – PZP online, kontakt

genertel

Genertel je jednou z popredných talianskych poisťovní, ktorá poskytuje zákazníkom celý rad inovatívnych poistných produktov a služieb. Nový hráč na trhu PZP Genertel uzatvára poistky len telefonicky alebo cez internet. Ako si možno jednoducho vybaviť PZP v tejto poisťovni?

Spoločnosť Genertel bola založená v roku 1994 a je dcérskou spoločnosťou skupiny Generali, najväčšej poisťovacej spoločnosti na svete. Genertel má sídlo v Terste v Taliansku a poskytuje služby viac ako 3 miliónom zákazníkov v Taliansku a Európe.

O spoločnosti Genertel

Genertel je talianska poisťovacia spoločnosť so sídlom v Terste v Taliansku. Je to prvá online poisťovňa v Taliansku. Od svojho založenia je súčasťou skupiny Generali, od roku 2013 je Genertel riadený spoločnosťou Generali Italia.

Spoločnosť Genertel bola založená v Terste v júli 1994. Je prvou spoločnosťou v Taliansku, ktorá poskytuje finančné služby prostredníctvom telefónu.

V roku 2020, s cieľom čeliť mimoriadnej situácii spojenej s pandémiou COVID-19, spustila spoločnosť Genertel „Genertel Everywhere“ – úplne vzdialené kontaktné centrum dostupné 24 hodín denne.

Web Genertel.sk – čo ponúka

Spoločnosť Genertel má na svojom webe genertel.sk širokú ponuku produktov. Medzi nejvyhľadávanejšie patrí PZP, havarijné poistenie, cestovné poistenie a poistenie majetku. Všetky produkty ponúka spoločnosť Genertel v spolupráci s poisťovňou Generali.

Na webe genertel.sk je dostupná aj online kalkulačka, ktorá slúži na výpočet výšky ceny PZP po zadaní EČV. Webové stránky spoločnosti ponúkajú aj online kalkulačky na výpočet výšky havarijného poistenia a ostatných typov poistenia.

Genertel – produkty

Spoločnosť Genertel ponúka predovšetkým poistenie áut, motocyklov, cestovné a zdravotné poistenie, ale aj súbor ďalších poistných produktov vrátane poistenia pre voľnočasové akcie, poistenia domácich zvierat a mnohých ďalších. Okrem toho Genertel ponúka firemným klientom aj rôzne služby, od správy poistných portfólií až po poistné plány šité na mieru podnikom a priemyselným podnikom.

Spoločnosť Genertel sa zaviazala poskytovať svojim zákazníkom kvalitné služby a komplexné poistné krytie. Spoločnosť sa zúčastňuje na kampaniach spätnej väzby od zákazníkov, ktoré jej umožňujú reálne hodnotiť jej produkty a služby, aby sa mohla neustále zlepšovať a uspokojovať potreby svojich zákazníkov.

Genertel – PZP

PZP je poistenie na auto povinné zo zákona. Poškodenému uhradí škodu namiesto vodiča, ktorý ju spôsobil – do výšky 5,24 mil. eur pri škode na zdraví a nákladoch pri usmrtení alebo do výšky 1,05 mil. eur pri škodách vzniknutých poškodením, odcudzením, zničením alebo stratou veci a náhradu ušlého zisku. 

Spoločnosť Genertel ponúka PZP, ktoré si možno vybaviť online alebo telefonicky. Konečná cena za povinné zmluvné poistenie vozidla sa vypočíta podľa výkonu motora, hmotnosti vozidla, veku majiteľa auta, trvalého bydliska a histórie škodovosti. 

Genertel poisťovňa poskytuje krytie pri poruche vozidla 100 € v SR a 300 € v zahraničí. Genertel je súčasťou stabilnej a silnej skupiny Generali Group. Spolu s poistením v Genertel človek automaticky získa množstvo výhod:

 • asistenčné služby zadarmo – špecialisti v prípade núdze na cestách dorazia do 60 minút
 • garanciu vyplatenia peňazí v prípade nehody do 7 dní od doručenia všetkých potrebných dokladov
 • výhodnú cenu vďaka systému Bonus-Malus, ktorým spoločnosť odmeňuje zodpovedných vodičov

V asistenčných službách od Genertelu je zahrnutá pomoc pri strate kľúča, defekte, tankovaní, vybitej batérii či odtiahnutie a oprava nepojazdného vozidla. Poisťovňa Genertel má v ponuke aj štyri typy pripoistenia, ktoré si možno vybaviť k základnému PZP. Je potrebné spomenút, že platné PZP je súčasťou povinnej výbavy vozidla.

Pripoistenia k PZP od Genertel

K základnému PZP od Generali si možno vybrať z nasledujúcich štyroch typov pripoistenia. Prvým z nich je miniHavarijné poistenie:

 • kryje škody na vozidle
 • 0 % spoluúčasť
 • garantované krytie až do 1 000 €
 • okamžité vybavenie online alebo telefonicky na 0850 555 555

Druhým typom pripoistenia je miniHavarijné poistenie Extra:

 • kryje škody na vozidle
 • iba 5 % spoluúčasť
 • garantované krytie až do 20 000 €
 • okamžité vybavenie online alebo telefonicky na 0850 555 555

Ďalším pripoistením k PZP je Poistenie nečakaných výdavkov:

 • len 9,99 € ročne
 • kryje zodpovednosť za škody spôsobené inej osobe až do 10 000 €
 • kryje náklady na vybavenie nových dokladov, kariet, kľúčov až do 150 €
 • kryje škody spojené so zaplavením garáže do 150 €

Posledným typom pripoistenia, ktoré si možno vybaviť k PZP od Generali, je Poistenie krádeže vozidla:

 • kryje krádež celého vozidla
 • 19 € ročne – s limitom poistného plnenia 4 000 €
 • 29 € ročne – s limitom poistného plnenia 8 000 €

Každý typ pripoistenia k PZP má svoje výhody a nevýhody, preto záleží od majiteľa vozidla, ktoré pripoistenie si vyberie.

Genertel – výpoveď PZP

Podľa občianskeho zákonníka 40/1964 Zz. § 800 ods 1. je možné poistnú zmluvu vypovedať 6 týždňov pred uplynutím poistného obdobia. Ide o hmotnoprávnu lehotu, to znamená, že výpoveď PZP musí byť doručená do poisťovne. Nestačí, aby bola podaná u doručovateľa (napr. na poštu) v tento deň, ale musí byť podaná skôr, aby ju doručovateľ, resp. pošta stihla doručiť v stanovenej lehote.

Postup pri vypovedaní poistnej zmluvy:

 1. vyplniť žiadosť o výpoveď poistnej zmluvy povinného zmluvného poistenia pomocou generátora výpovede na stránkach poisťovne Genertel alebo stiahnutím tlačiva Výpoveď PZP
 2. vyplnenú výpoveď vytlačiť a podpísať
 3. výpoveď musí podpísať osoba, ktorá podpísala aj poistnú zmluvu (poistník)
 4. takto vyplnenú a podpísanú výpoveď PZP zaslať priamo do svojej súčasnej poisťovne (napr. Genertel)

Žiadosť musí byť do poisťovne doručená najneskôr 6 týždňov (43 dní) pred koncom poistného obdobia.

Havarijné poistenie od Generali

Havarijné poistenie AUTOMAX je určené majiteľom nových a jazdených vozidiel do 3,5 t vrátane, ako aj ostatných vozidiel nad 3,5 t, ktorých vek pri vstupe do poistenia je 0 až 15 rokov. Čo človek získa pri havarijnom poistení od spoločnosti Generali?

 • poistné stanovené na mieru (výhodnejšia cena), zohľadnenie veku klienta, regiónu a ďalších parametrov
 • ak človek jazdí bez nehôd, môže počas trvania poistenia získať bonus až do výšky 50 %
 • široký výber doplnkových poistení
 • pri ročnej platbe poistného získa klient zľavu 5 %
 • možnosť vybrať si z viacerých typov spoluúčasti
 • poistnú zmluvu možno uzatvoriť aj na diaľku, bez potreby podpisovať ju
 • praktické asistenčné služby na pomoc na cestách doma aj v zahraničí celkom ZADARMO

Praktické asistenčné služby zabezpečia asistenciu v nepredvídateľných situáciách a poskytnú pomoc pri poistnej udalosti. Sú k dispozícii 24 hodín, denne 7 dní v týždni.

Cestovné poistenie od Generali

Poistenie do zahraničia kryje aj dovolenky na Slovensku vrátane poistenia do hôr. Ak sa niekto chystá na dovolenku alebo na pobyt, či už v zahraničí, alebo na Slovensku, je dobré myslieť aj na cestovné poistenie. Kryje človeka v prípade, že sa mi na cestách stane nejaká nepríjemná, neočakávaná udalosť.

Výhody cestovného poistenia od Generali:

 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí až do výšky 1 000 000 €
 • poistenie do zahraničia, kryje aj dovolenky na Slovensku vrátane poistenia do hôr
 • asistenčné služby v cene poistenia a možnosť získať asistenčné služby PLUS
 • možnosť poistiť si batožinu až do výšky 4 000 €

Poistná ochrana začína nástupom na cestu t.j. opustením bydliska, prechodného pobytu, pracoviska na Slovensku.

Genertel – kontakt

Ak niekto hľadá kontakt na spoločnosť Genertel, nižšie nájde sídlo, telefonický a emailový kontakt na túto spoločnosť:

 • názov spoločnosti: Generali poisťovňa
 • telefón: 0850 555 555
 • email: info@genertel.sk
 • sídlo: Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava

Tieto kontakty na Genertel umožnia rýchlu komunikáciu so spoločnosťou ohľadom dostupných poistení či iných produktov a služieb týkajácich sa tejto spoločnosti.

Genertel – recenzie

Zákazníci spoločnosti Genertel môžu spravovať svoje poistné plány a získať pomoc pri poistných udalostiach prostredníctvom online platformy alebo oceňovanej aplikácie Genertel. Táto aplikácia bola talianskymi zákazníkmi viackrát hodnotená ako najlepšia.

Tím služieb zákazníkom spoločnosti Genertel je vždy k dispozícii, aby odpovedal na všetky otázky zákazníkov týkajúce sa ich poistných zmlúv alebo poistných udalostí – 24 hodín denne, 365 dní v roku.

Celkovo spoločnosť Genertel ponúka širokú škálu produktov a služieb spolu s politikami zameranými na zákazníka a tímom zákazníckeho servisu, ktorý je viac než ochotný pomôcť zákazníkom s akýmikoľvek otázkami. Či už ide o osobné alebo obchodné potreby, spoločnosť Genertel má dokonalý plán, ktorý ich pokryje.