Oboznámte sa s investovaním do akcií a dlhopisov

Všetci by sme radi svoje našetrené peniaze zhodnotili. Jednou z mnohých možností zhodnotenia peňazí je investovanie. Aj investovanie má mnoho foriem, no my sa v dnešnom článku pozrieme na investovanie do akcií a dlhopisov.

Čo sú akcie?

Akcie sú cenný papier, preukazujúci nárok majiteľa na určitú časť majetku istej spoločnosti. Výnosom je podiel na zisku spoločnosti, ktorému sa hovorí dividenda alebo zmena ceny akcie na burze.

Čo sú dlhopisy?

Dlhopis je rovnako cenný papier. Jeho majiteľ ním vlastní „dôkaz“, že požičal určitej spoločnosti, mestu alebo štátu istú časť financií. Na dlhopise je uvedený úrok a dĺžka doby trvania pôžičky. Uvedený úrok je v podstate výnosom dlhopisu, môže to byť však aj zmena jeho ceny na burze.

Výhody

  • u akcií sa očakávajú väčšie výnosy ako pri dlhopisoch
  • akcie aj dlhopisy možno nakúpiť takmer kdekoľvek, aj cez internet
  • je možné kúpiť časť alebo celý majetok určitej spoločnosti, a stať sa jej podielnikom alebo vlastníkom
  • pri akciách a dlhopisoch sa môžete kedykoľvek presvedčiť o ich cene. Môžete sa kedykoľvek pozrieť cez internet na aktuálny kurz na burze. Môžete ich okamžite predať alebo kúpiť.

Nevýhody

  • z dlhodobého hľadiska sú akcie rizikovejšie ako dlhopisy
  • na obchodovanie je potrebná dobrá znalosť finančných trhov
  • potrebné ovládať cudzie jazyky, aby ste si vedeli získať čo najviac informácií
  • pre rozloženie rizika do väčšieho množstva cenných papierov je potrebný pomerne vysoký kapitál
  • ceny akcií môžu byť veľmi kolísavé
  • s častým obchodovaním sú spojené vyššie poplatky

Ak vás investovanie do akcií a dlhopisov zaujalo, tak je dobré na záver zhrnúť, že pri akciách sú vstupné náklady nízke a riziko je vysoké. Pri dlhopisoch sú vysoké vstupné náklady a riziko je stredné.