Investujte do striebra!

Dôvodov, prečo v súčasnosti uprednostniť striebro pred zlatom, je podľa kanadského miliardára Erica Sprotta (67), ktorý sa dlhodobo radí medzi najzapálenejších zástancov investícií do drahých kovov, hneď niekoľko.

Tu sú tie najčastejšie uvádzané:

1. Pretrvávajúca inflačná politika všetkých hlavných centrálnych bánk ženie investorov do nákupov reálnych statkov t.j. komodít, nehnuteľností, pôdy a pod., ktorých cena reaguje na uvoľnenú monetárnu politiku pozitívne.

2. Popularita zlata a zmena jeho vnímania ako alternatívnej meny bude mať pozitívny vplyv aj na cenu striebra. Často označovaného aj ako „zlato chudobných“.

Z čisto psychologického hľadiska sa tiež môže investorom javiť súčasná cena zlata 1760 dolárov za trójsku uncu  vysoká, pričom komparatívne sa im môže cena striebra , ktorá je na hladine približne 34 dolárov za uncu javiť „výhodnejšia“ .

3. Na rozdiel od zlata má striebro široké priemyselné využitie, ktoré neustále narastá ,dôsledkom čoho dochádza k zrýchľovaniu jeho spotreby, zatiaľ čo ťažba už dlhšiu dobu stagnuje.

Naopak, v prípade zlata sa vďaka jeho vysokej hodnote a historickej funkcii peňazí zachoval takmer celý objem, aký bol kedy vyťažený.

Vysoký záujem priemyslu a investorov v kombinácii so stagnujúcou ťažbou by sa tak v dlhodobom horizonte mal prejaviť zvýšením ceny striebra.

4. Pri stúpajúcej cene zlata a klesajúcom pomere GSR (tzv. gold/silver ratio )tak bude striebro predstavovať výnosnejšiu alternatívu.