Investujte do striebra!

Dôvodov, prečo v súčasnosti uprednostniť striebro pred zlatom, je podľa kanadského miliardára Erica Sprotta (67), ktorý sa dlhodobo radí medzi najzapálenejších zástancov investícií do drahých kovov, hneď niekoľko.

Tu sú tie najčastejšie uvádzané:

1. Pretrvávajúca inflačná politika všetkých hlavných centrálnych bánk ženie investorov do nákupov reálnych statkov t.j. komodít, nehnuteľností, pôdy a pod., ktorých cena reaguje na uvoľnenú monetárnu politiku pozitívne.

2. Popularita zlata a zmena jeho vnímania ako alternatívnej meny bude mať pozitívny vplyv aj na cenu striebra. Často označovaného aj ako „zlato chudobných“.

Z čisto psychologického hľadiska sa tiež môže investorom javiť súčasná cena zlata 1760 dolárov za trójsku uncu  vysoká, pričom komparatívne sa im môže cena investičného striebra, ktorá je na hladine približne 34 dolárov za uncu javiť „výhodnejšia“ .

3. Na rozdiel od zlata má striebro široké priemyselné využitie, ktoré neustále narastá ,dôsledkom čoho dochádza k zrýchľovaniu jeho spotreby, zatiaľ čo ťažba už dlhšiu dobu stagnuje.

Naopak, v prípade zlata sa vďaka jeho vysokej hodnote a historickej funkcii peňazí zachoval takmer celý objem, aký bol kedy vyťažený.

Vysoký záujem priemyslu a investorov v kombinácii so stagnujúcou ťažbou by sa tak v dlhodobom horizonte mal prejaviť zvýšením ceny striebra, čo je podstatne väčšia hodnota ako cena medi.

4. Pri stúpajúcej cene zlata a klesajúcom pomere GSR (tzv. gold/silver ratio )tak bude investičné striebro či ETF na striebro predstavovať výnosnejšiu alternatívu.