Je lepšia kreditka alebo mikropôžička?

Človek potrebuje malú finančnú hotovosť a zvažuje, či je lepšia kreditná karta alebo mikropôžička? Nemožno jednoznačne povedať, ktorá z foriem úveru je výhodnejšia. Každá má svoje prednosti a úskalia a najmä s kreditnou kartou sa musí vedieť zaobchádzať.

Obe však majú v oblasti úverov svoje miesto a sú vhodné pre iné situácie. Článok sa pokúsi ozrejmiť podstatu týchto úverov a tiež porovnať ich výhody a nevýhody v jednotlivých situáciach.

Kreditné karty

Kreditné karty sú dnes pomerne často využívané a možno ich nájsť v peňaženkách či mobilných peňaženkách mnohých ľudí. Ide tiež o formu úveru, konkrétne revolvingový úver. To je úver, ktorý umožňuje opakovane čerpať financie až do výšky úverového rámca. Je dnes už bežným variantom spotrebiteľského úveru.

Kreditnou kartou sa dajú získať peniaze, aj keď človek nemá vlastnú hotovosť. Požiadať o kreditnú kartu možno jednoducho u bankovej či nebankové inštitúcii. Finančné prostriedky môže klient čerpať ihneď. Ak sa kreditná karta využíva chytro, môže mať človek mať úver zadarmo.

Kreditná karta totiž ponúka bezúročné obdobie, ktoré trvá od 40 do 55 dní. Mikropôžičky takto nefungujú. Úročí sa od prvého dňa a doba splatnosti je vo veľa prípadoch maximálne 30 dní.

Kreditná karta – zľavy u obchodníkov, no aj riziko väčšieho dlhu

Ďalším plusom kreditných kariet je vrátenie časti minutých peňazí späť na účet, a to až do výšky 2 %. S kartou je tiež spojený bonusový program, vďaka ktorému klient získa zľavu pri nákupe v zmluvných predajniach.

S mikropôžičkami žiadateľ dosiahne na nižšie sumy, najčastejšie do 350 €. Vzniká preto menšia pravdepodobnosť, že ich nezvládne splatiť do jedného mesiaca z pravidelného príjmu. Kreditná karta je zradná v tom, že peniaze možno čerpať kedykoľvek, a to až do niekoľkých tisíc eur.

Ľahká dostupnosť peňazí môže viesť k bezhlavému utrácaniu a k väčšiemu dlhu. S kartou sú spojené rôzne poplatky, či už za jej vydanie, alebo vedenie.

Aký je rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou

Aj keď na prvý pohľad môžu tieto 2 karty vyzerať podobne, každá z nich funguje inak. Pri debetnej karte človek používa vlastné finančné prostriedky na svojom bežnom účte, ku ktorému je karta vydaná. Naproti tomu pri platbe kreditnou kartou má k dispozícii bankou schválený úverový limit alebo inak povedané, disponuje peniazmi banky.

Zatiaľ čo debetná karta je bežne vydávaná k účtu, o kreditnú kartu si musí klient požiadať. Vo veľa prípadoch je používanie kreditnej karty spoplatnené, avšak pri aktívnom využívaní banky často klientom tento poplatok odpustia. To je kľúčový rozdiel medzi kreditnou a debetnou kartou.

Kreditnou kartou sa dajú získať peniaze, aj keď človek nemá vlastnú hotovosť.
Kreditnou kartou sa dajú získať peniaze, aj keď človek nemá vlastnú hotovosť.

Kreditná karta od Tatra Banky

Kreditné karty ponúkajú k svojím účtom všetky veľké banky na Slovensku, nevynímajúc Tatra Banku. Tú možno získať so 100% zľavou z poplatku vďaka Programu odmeňovanie.

Celkový úverový rámec karty je od 400 do 5 000 € s bezúročným obdobím až 47 dní, čiže termín pre uhradenie vyčerpanej čiastky je 17 dní po vyúčtovaní. Karta prichádza s úrokovou sadzbou 18,8 % p. a. Minimálna mesačná splátka dlžnej sumy je 5 % (minimálne však 15 €). Mesačný poplatok za kartu 2,50 €, v prípade dodatkovej karty ďalších 0,50 €.

O kreditnú kartu Tatra Banky môžu požiadať osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky vo veku od 18 rokov v deň podania žiadosti. Podmienky sa líšia v závislosti, či je žiadateľ zamestnanec alebo fyzická osoba – podnikateľ.

  • Zamestnanci preukážu svoju solventnosť a trvanie zamestnaneckého pomeru minimálne za obdobie 3 mesiacov. Dôležité je, aby bolo potvrdené zamestnávateľom.
  • Fyzické osoby – podnikatelia musia poskytnúť oprávnenie na podnikanie v SR minimálne za obdobie 2 rokov a solventnosť na základe potvrdenia o príjme z podnikateľskej činnosti za posledný rok potvrdenú príslušnými inštitúciami.

Všetky vyššie uvedené informácie platia pre kreditnú kartu Visa štandard súkromná, okrem ktorej banka poskytuje napríklad aj zlatú kartu alebo kartu platinum.

VÚB kreditná karta

Karta Mastercard Standard od Všeobecnej úverovej banky ponúka úverový limit od 500 až do 4 000 € s bezúročným obdobím 43 dní. Úver prichádza s úrokovou sadzbou 18,90 % a maximálnym denným výberom hotovosti 1 500 €.

Kreditka je bez poplatku pri aktívnom používaní karty. Stačí, ak sa v danom zúčtovacom období uskutočnia platby spolu v objeme aspoň 500 €. Tak ako aj iné kreditné karty, aj Mastercard Standart od VÚB ponúka rôzne zľavy pri nákupoch u vybraných obchodníkov.

Banka ďalej ponúka VÚB kreditnej karty Standart aj kartu Mastercard World alebo tzv. Šikovnú kartu s odlišnými parametrami. Všetky karty sú dostupné aj vo verzii bez plastu.

Kreditná karta SLSP

Revolvingový úver v podobe kreditnej karty SLSP možno získať aj v Slovenskej sporiteľni ako bezkontaktnú embosovanú kartu Visa Classic. Tá prichádza s úverovým rámcom už od 300 € a bezúročným obdobím až 45 dní. Úroková sadzba je 19,50 % p. a. a úrok z omeškania predstavuje 5 % p. a.

Banka klientovi vráti mesačný poplatok za kreditnú kartu SLSP, ak počas kalendárneho mesiaca zaplatil celkovo:

  • 300 € pri úverovom rámci do 1 000 € (vrátane)
  • 30 % z poskytnutého úverového rámca pri úverovom rámci vo výške 1 001 až 3 333 €
  • 1 000 € pri úverovom rámci od 3 334 €

Slovenská sporiteľňa okrem Visa Classic ponúka aj Visa Gold či Štedrú kartu, ktoré so sebou prinášajú ďalšie výhody.

Kreditná karta od ČSOB

Ako možnosť sa ponúka aj kreditná karta od ČSOB banky s možnosťou vedenia bez poplatku za jej aktívne využívanie. Karta Basic disponuje úverovým rámcom od 150 do 3 000 € a bezúročným obdobím až 55 dní na všetky typy transakcií.

Úroková sadzba je 19,5 % a štandardný poplatok za vedenie je 2,5 € mesačne (pri neaktívnom využívaní). Denný limit pre výber v hotovosti je až 20 % z úverového limitu. Banka ďalej ponúka aj kartu Standard alebo Gold s ďalšími výhodami, ako je napríklad vyšší úverový rámec.

PoskytovateľOd (€)Do (€)Úroková sadzbaBezúročné obdobie
Tatra Banka4005 00018,80 % 47 dní
VÚB500 4 00018,90%43 dní
SLSP30019,50 %45 dní
ČSOB1503 00019,50%55 dní
Prehľad a porovnanie ponuky kreditných kariet

Mikropôžičky

Mikropôžičky sa dajú dojednať z pohodlia domova cez internet. Pred odoslaním žiadosti žiadateľ presne vie, koľko zaplatí na jednorazovom poplatku. U kreditných kariet človek ľahko stratí prehľad, koľko vlastne preplatili. Zvlášť keď kartu užíva pravidelne a nestačí úver splatiť v bezúročné lehote.

Aj mikropôžičky prinášajú zákazníkom zaujímavé akcie. Napríklad prvú pôžičku možno získať bez úrokov a pri včasnom splatení je možné požiadať aj o vyššiu sumu. Mikropôžičky teda môžu predstavovať alternatívu ku kreditným kartám.

Okrem dojednania cez internet so sebou mikropôžičky prinášajú ďalšiu výhodu, a tou je relatívne jednoduchá dostupnosť. Nakoľko ide o menšie sumy a tento typ úveru ponúkajú najmä nebankové spoločnosti, overovanie bonity klienta nie je až tak prísne a pôžičky sú často dostupné pre širšie spektrum ľudí.

Pôžička pre živnostníkov či pôžička na podnikanie

Pokiaľ je človek zamestnancom, väčšinou je potrebné pri žiadosti o pôžičku predložiť potvrdenie o príjme. Pri podnikateľoch či živnostníkoch môže byť toto dokladovanie o niečo zložitejšie a banky si ich jednoducho viac preverujú.

Napríklad pri živnostníkoch môže byť problém s nedostatočnou výškou príjmu alebo s tým, že je ich príjem nestabilný. V prípade zamietnutia bankou sa naskytá možnosť obrátiť sa práve na spomínané nebankovky, aj keď za cenu menej výhodných podmienok. Pri menších sumách však žiadatelia na úrokoch nepreplatia až tak veľa, a tak možno tieto úvery využiť aj ako pôžičky na podnikanie.

SBA – Slovak Business Agency

Na začiatok možno spomenúť špecializovanú inštitúciu Slovak Business Agency, ktorej úlohou je Komplexná pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch.

SBA v rámci svojho programu ponúka aj špecializovanú mikropôžičku pre podnikateľov od 2500 € až do výšky 50 000 € so splatnosťou od 6 mesiacov až do 4 rokov. K tomu ponúka benefit odkladu splátok až na 6 mesiacov. Podnikatelia, ktorí chcú požiadať o pôžičku, musia:

  • byť registrovaný a sídliaci na Slovensku, spĺňajúci definíciu mikro a malého podniku, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb s ročným obratom do 10 000 000 €
  • mať vyrovnané záväzky voči štátu

Účel úveru môže byť napríklad nákup hnuteľného a nehnuteľného majetku, oprava, rekonštrukcia alebo realizácia investičných projektov.

Malá HyperPôžička

Príkladom mikropôžičky je tzv. Malá Hyper pôžička s možnosťou požičať si od 50 do 1 000 €. Maximálna doba splatnosti je 30 dní, ide teda o krátkodobú pôžičku, ktorú je možné získať naozaj jednoducho, a to bez účelu pôžičky či potvrdenia o príjme.

Pre vybavenie Malej Hyper pôžičky stačí splniť iba základné podmienky ako plnoletosť a trvalé bydlisko na území SR, z dokladov stačí iba občiansky preukaz. Je teda vhodná ako pôžička pre podnikateľov či pôžička pre živnostníkov, ktorých v minulosti odmietli banky či iné nebankovky.

Moneytu

Rýchlu pôžičku ponúka tiež nebanková spoločnosť PROFI CREDIT Slovakia, s. r. o., ktorá pôsobí na slovenskom trhu už od roku 2000. Výška Moneytu pôžičky je od 500 do 5 000 a doba splatnosti sa pohybuje od 3 do 36 mesiacov. Peniaze sú na účte ešte v deň schválenia.

Za poskytnutie pôžičky sa platí poplatok vo výške 4 % z poskytnutej sumy a do 30 dní od podpisu zmluvy je možné ju vrátiť bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov. Pôžička je bezúčelová a tiež je možné ju predčasne splatiť.

Požiadať o pôžičku môže plnoletá osoba s trvalým pobytom na území SR, pričom sa vyžaduje aj dokladovanie príjmu. Voči žiadateľovi tiež nemôže byť vedená exekúcia a nesmie byť vo výpovednej lehote.

Ahoj

Spoločnosť Ahoj, ktorá je dcérskou spoločnosťou 365 banky, ponúka tiež rýchlo pôžičku dostupnú online. Maximálna výška pôžičky je síce 20 000 €, je však možné požiadať aj o menšie sumy a tak isto kratšiu dobu splatnosti.

Požičať si je možné už od 400 € a minimálna doba splatnosti je 1 rok, čo je viac ako pri bežných mikropôžičkách. Spoločnosť si svojich klientov aj o niečo viac preveruje a napríklad pri podnikateľoch je potrebné dokladovať dobu podnikania aspoň 6 mesiacov a podané daňové priznanie s kladným výsledkom.

Home Credit

Flexibilná pôžička od spoločnosti Home Credit spĺňa parametre ako mikropôžičky, tak aj revolvingového úveru. Aj keď úverový limit predstavuje až 10 000 €, je možné jednoducho čerpať a postupné splácať aj menšie sumy, a to už od 400 €. Ide o Home Credit revolvingový úver, a tak môže klient splatené peniaze znova využiť. Nemusí žiadať o nový úver ani nič oznamovať. Peniaze sú k dispozícii, kedykoľvek budú potrebné.

Úver je veľmi flexibilný, nakoľko ponúka možnosť každý mesiac splácať inú sumu, od čoho sa odvíja aj doba splácania. Celý proces je pritom možné vybaviť elektronicky z pohodlia domova.

PoskytovateľOd (€)Do (€)Splatnosť odSplatnosť do
Slovak Business Agency2 50050 0006 mesiacov4 roky
Malá HyperPôžička50 1 0001 deň30 dní
Moneytu5005 0003 mesiace36 mesiacov
Ahoj40020 0001 rok8 rokov
Home Credit40010 000
Prehľad a porovnanie ponuky mikropôžičiek od nebankových spoločností

Ako bolo spomenuté na začiatku, kreditná karta so sebou pri rozumnom zaobchádzaní neprináša žiaden úrok. Naopak pôžičky, najmä tie od nebankoviek, majú úrok vysoký. Pri kreditnej karte je však jednoduché v míňaní financí sa takpovediac stratiť.

Ako mikropôžičky, tak aj kreditné karty majú svoje výhody a nevýhody. Je už na každom, aby si posúdil, ktorý z týchto úverov mu v danej situácií vyhovuje najviac.