Prečo sa Bitcoin ťaží – vysvetlenie

Bitcoinová sieť je decentralizovaná – nepotrebuje na posielanie a zabezpečenie transakcií žiadnu banku ani inú inštitúciu. Potrebuje ale tzv. ťažiarov (minerov). Čo presne robia a prečo ich Bitcoin potrebuje sa teraz dozviete.

Vedeli ste že: ťažením vznikajú nové Bitcoiny? Ale len do momentu kedy ich bude 21 miliónov, aby sme si ich nemohli vytlačiť nekonečno (ako je to s papierovými peniazmi). Ťažiari ale taktiež získavajú odmenu vo forme poplatkov za transakcie, aby mali motiváciu sieť podporovať aj keď už budú všetky nové BTC vyťažené.

Ťažiari

Ťažiari bitcoinov sú jednotlivci alebo organizácie, ktoré sa zúčastňujú na procese overovania transakcií v sieti Bitcoin, známom ako ťažba. Ťažba kryptomeny zahŕňa používanie výkonných počítačových systémov na riešenie zložitých matematických rovníc a potvrdzovanie oprávnenosti transakcií v sieti.

Keď ťažiar vyrieši matematickú rovnicu, je odmenený určitým množstvom novovytvorených Bitcoinov, ako aj všetkými transakčnými poplatkami spojenými s overenými transakciami.

Ťažba je kľúčovým aspektom ekosystému Bitcoinu, pretože umožňuje fungovanie decentralizovanej siete bez centrálneho orgánu. Ťažiari zohrávajú zásadnú úlohu pri udržiavaní bezpečnosti a integrity siete tým, že overujú transakcie a zabraňujú podvodným činnostiam alebo dvojitému míňaniu.

S rastúcim počtom transakcií Bitcoinu sa zvyšuje aj zložitosť matematických rovníc potrebných na ťažbu, čo ťažiarom sťažuje overovanie transakcií a získavanie odmien.

Ťažba Bitcoinov môže byť lukratívna činnosť, vyžaduje si však aj značné investície do hardvéru, elektrickej energie a chladiacich systémov. V dôsledku toho sa ťažba časom viac centralizovala, pričom v sieti dominujú veľké ťažobné operácie.

To vyvolalo obavy o decentralizáciu a bezpečnosť siete Bitcoin, keďže malá skupina ťažiarov by mohla potenciálne kontrolovať väčšinu výpočtového výkonu siete.

Ťaženie Bitcoinov

V článku o fungovaní BTC sme si povedali, že ťažiari pridávajú do Bitcoinového blockchainu bloky s transakciami, čím aktualizujú a validujú stavy všetkých adries. Musia k tomu „spáliť“ energiu výpočtami, aby sieť zabezpečili (tomu sa hovorí Proof of Work).

Vyťažiť blok znamená, že ťažiar nájde správny hash s daným počtom núl a získa tak právo pridať do siete nový blok s transakciami. Pri ťažbe sa pritom nepočítajú žiadne zložité rovnice (táto rozšírená predstava je mylná).

V podstate sa ťažiari len snažia čo najrýchlejšie uhádnuť náhodné číslo – je to niečo ako lotéria Euromilóny – víťaz získava právo pridať nový blok a dostať zaň odmenu. Inak povedané – pomocou výpočtového výkonu svojich počítačov ťažiari súťažia o to, kto „vyťaží“ daný blok najrýchlejšie.

Viac výpočtového výkonu = väčšia pravdepodobnosť byť „šťastný výherca“ s právom pridať nový blok.BŤažiari sú ekonomicky motivovaní sieť zabezpečovať – za pridanie bloku dostanú nové Bitcoiny a tiež poplatky za transakcie v bloku. Na druhej strane, nákladom na ťažbu je nielen elektrina ale i drahé počítače. Tieto náklady plnia v sieti dôležitú úlohu – motivujú ťažiarov aby sieť podporovali a neútočili na ňu. 

Ak by niekto chcel napríklad Bitcoinové transakcie v minulosti zmazať alebo prepísať, musel by kontrolovať väčšinu výpočtového výkonu (tzv. hashrate) v celej Bitcoinovej sieti a minúť viac zdrojov a energie, než bolo minutých na všetky predchádzajúce bloky. To je dnes už veľmi nákladné (podľa výskumu z roku 2017 sú náklady na tento typ útoku na Bitcoin viac než miliarda dolárov denne).

Bitcoin je preto považovaný za veľmi bezpečnú sieť. Riziko, že by niekto zmenil históriu Bitcoinových platieb, a prepísal tak nejaké Bitcoiny napríklad na svoj účet, je prakticky nulové.

Bitcoinový ťažiaci algoritmus je nastavený tak, aby sa náročnosť ťažby menila spolu s veľkosťou výpočtového výkonu (hashrate), ktorý je v sieti. Čím viac strojov ťaží a čím sú stroje výkonnejšie, tým je ťažba náročnejšia a nákladnejšia a naopak. Tento mechanizmus zabezpečuje to, že Bitcoiny sa budú uvoľňovať relatívne stabilne.

Prečo sa ťažiari združujú do poolov?

Ťažiarom sa môže stať každý, ale dnes je ťažba už dosť výpočtovo náročná, pretože v sieti je veľa výpočtového výkonu. V roku 2009 sa dalo úspešne ťažiť i na bežnom notebooku, o pár rokov neskôr už bolo nutné používať drahšie zostavy grafických kariet.

Aby bol ťažiar úspešný dnes, musí investovať do výkonných špecializovaných počítačov (tzv. ASIC miners), ktoré sú optimalizované práve na ťažbu Bitcoinu a nedajú sa efektívne použiť na nič iné.

Takže ako malý ťažiar nakúpite ASICy a súťažíte v ťažbe s veľkými mining farmami. Čoskoro však zistíte, že nový blok vyťažíte len veľmi zriedka, pretože veľkí ťažiari majú v tejto „lotérii“ výhodu – akoby mali kúpených oveľa viac lístkov do losovania než vy.

Napriek tomu, že „lotéria“ beží každých 10 minút, veľkí hráči budú vyhrávať častejšie. To prinútilo ťažiarov združovať sa do takzvaných minig poolov. Mining pool je služba, ktorá zjednotí výpočtový výkon ťažiarov – takže sa z nich stane jeden veľký ťažiar.

Odmeny za vyťažené bloky tak sú oveľa častejšie, a mining pool ich vypláca všetkým rovnomerne, podľa podielu výpočtového výkonu.

V jednote je sila, ale i centralizácia. Mnohí kritizujú mining pooly, že združujú priveľa výpočtového výkonu, a môžu tak získať priveľkú moc nad sieťou. To je pravda len čiastočne – mining pooly naozaj krátkodobo môžu využiť požičaný výpočtový výkon (hashrate) na to, aby sa snažili preorganizovať transakcie v sieti.

Ale ťažiari môžu behom pár minút od takého poolu odísť k inému, čo znamená, že tento nepriateľský pool s najväčšou pravdepodobnosťou bude neúspešný a spáli na útoku veľa kapitálu a stratí reputáciu.

Vedeli ste že: Prvý mining pool na svete je český Slushpool? Taktiež je to jeden z najväčších poolov, ktoré odmietli návrh na zväčšenie blokov na 2MB (čo by zvýhodnilo veľkých ťažiarov).

Od roku 2009 už Bitcoinová sieť ustála mnoho útokov (nielen) od ťažiarov. Ďalším dôkazom, že Bitcoinová sieť je odolná voči moci ťažiarov je i odštiepenie Bitcoin Cashu – zmeny, ktoré chceli niektorí veľkí ťažiari presadiť, boli komunitou odmietnuté.

Aj keď Bitcoin nie je dokonalý, vyzerá to, že jeho ekonomika funguje dostatočne robustne a viac sa vypláca sieti pomáhať než jej škodiť.

Praktický návod ako ťažiť Bitcoin pre vás ešte pripravujeme. Prečítajte si náš článok o tom, akú rolu hrajú v Bitcoinovej sieti vlastníci uzlov.