Pripoistenia k PZP – možnosti, havarijné poistenie

Pokiaľ nemáte (zaujem o) havarijné poistenie, no bojíte sa niektorých rizík, zaujímavou alternatívou voči havarijnej poistke je možnosť pripoistení k povinnému zmluvnému poisteniu.

Pre najlacnejšie PZP je potrebné porovnávať tie najvýhodnejšie ponuky na trhu. Pre tú najlepšiu poistku na auto je najvýhodnejšie využiť online kalkulačku.

Ak však máte záujem o havarijné poistenie, naša kalkulačka za Vás porovná tie najvýhodnejšie ponuky havarijných poistení. Ušetrite desiatky percent ročne vďaka našej online kalkulačke.

Vybaviť si najlacnejšie havarijné poistenie >

Väčšina poisťovní ponúka v rôznom rozsahu určité pripoistenia k PZP, ktoré sú poskytované k poisteniu zadarmo (resp. v cene poistenia) alebo za príplatok.

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je forma poistenia, ktorá je v niektorých krajinách povinná zákonom pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel. Cieľom PZP je zabezpečiť finančnú ochranu pre tretie strany v prípade, že vodič spôsobí dopravnú nehodu a spôsobí škodu na majetku alebo zranenia iných osôb.

PZP kryje zodpovednosť vodiča za škodu spôsobenú tretím stranám. V prípade dopravnej nehody, ktorú spôsobí poistené vozidlo, poisťovňa poskytne finančnú náhradu tretím stranám za ich škodu.

Táto náhrada môže pokrývať opravy poškodeného vozidla, náklady na lekárske ošetrenie, kompenzáciu za trvalé následky úrazu, straty príjmu a iné náklady súvisiace s dopravnou nehodou.

PZP je základné poistenie, ktoré je povinné pre vlastníkov vozidiel a musí byť uzatvorené pred jeho uvedením do premávky. Väčšinou je potrebné každoročne obnovovať poistnú zmluvu. Prémia za PZP sa vypočíta na základe rôznych faktorov, ako je typ vozidla, vek vodiča, jeho skúsenosti, geografická oblasť a iné relevantné faktory.

Cieľom PZP je zabezpečiť ochranu pre tretie strany, ktoré by mohli utrpieť škodu v dôsledku dopravnej nehody. Tým sa zabezpečuje, že vodiči sú finančne zodpovední za svoje činy na cestách a tretie strany majú nárok na náhradu škody, ak im bola spôsobená.

Je dôležité poznamenať, že PZP kryje iba zodpovednosť vodiča voči tretím stranám a nekryje škody na vlastnom vozidle ani zranenia vodiča. Pre takéto prípady je možné uzatvoriť doplnkové poistenie, ako je havarijné poistenie alebo poistenie úrazu vodiča.

Vybaviť si PZP, ako aj iné druhy poistenia je v dnešnej dobe možné pohodlne online, teda netreba nikde fyzicky chodiť.

Možnosti pripoistenia k PZP

Pripoistenia k povinnej zmluve o zodpovednosti za škodu (PZP) sú doplnkové poistné krytia, ktoré môžete uzatvoriť spolu s povinným zmluvným poistením vozidla. PZP je základné poistenie, ktoré je vyžadované zákonom a kryje zodpovednosť vodiča za škodu spôsobenú tretím stranám.

Pripoistenia k PZP umožňujú rozšíriť poistný krytie a poskytujú dodatočnú ochranu v prípade rôznych škodových udalostí. Tu je niekoľko príkladov bežných pripoistení k PZP:

  1. Poistenie skla: Toto pripoistenie kryje náklady na opravu alebo výmenu poškodeného skla vozidla, ako sú predné či zadné sklo, bočné okná alebo zrkadlá.
  2. Poistenie úrazu vodiča: Toto pripoistenie poskytuje finančnú kompenzáciu vodičovi v prípade úrazu, ktorý utrpí v dôsledku dopravnej nehody. Pokrýva náklady na lekárske ošetrenie, hospitalizáciu alebo trvalé následky úrazu.
  3. Poistenie právnej ochrany: Toto pripoistenie poskytuje právnu pomoc a finančnú podporu v prípade právnych sporov súvisiacich s vozidlom, ako sú poistené udalosti, škody alebo spory s poisťovňou.
  4. Poistenie proti krádeži a vandalizmu: Toto pripoistenie poskytuje ochranu v prípade krádeže, pokusu o krádež alebo vandalizmu na vozidle. Kryje náklady na opravy, náhradu alebo kompenzáciu za ukradnuté vozidlo.
  5. Poistenie proti prírodným katastrofám: Toto pripoistenie kryje škody spôsobené prírodnými katastrofami, ako sú povodne, zemetrasenia, búrky alebo iné prírodné udalosti.

Pripoistenia k PZP sú voliteľné a môžete si ich vybrať na základe svojich individuálnych potrieb a preferencií. Podmienky a dostupné pripoistenia sa môžu líšiť medzi rôznymi poisťovňami, preto je dôležité si dôkladne preštudovať poistné podmienky a poradiť sa so svojou poisťovňou, aby ste získali presný prehľad možností.

Tak ako sa odlišuje ponuka poisťovní, tak sa líšia aj limity krytia konkrétnych rizík (poistné sumy) a výška spoluúčasti. Z tohto dôvodu odporúčame zhodnotiť a urobiť optimálny výber pripoistení pre vaše vozidlo.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie je forma poistenia motorových vozidiel, ktorá poskytuje ochranu v prípade škody alebo zničenia vášho vozidla v dôsledku dopravnej nehody.

Toto poistenie je voliteľné a poskytuje finančné krytie na opravy alebo náhradu vášho vozidla v prípade, že je poškodené pri nehode, čiastočne alebo úplne zničené, alebo je odcudzené.

Havarijné poistenie sa líši v závislosti od konkrétnej poisťovne a poistných podmienok, ale zvyčajne kryje náklady na opravy vozidla, ak je poškodené v dopravnej nehode, kolízii alebo inom poistnom udalosti.

Môže tiež poskytovať náhradu za celkovú stratou vozidla, ak je neopraviteľné, a to na základe určenej hodnoty vozidla, ktorá sa určuje podľa poistných podmienok.

Havarijné poistenie môže zahŕňať aj doplnkové pokrytie, ako je ochrana proti krádeži, vandalismu, prírodným katastrofám a ďalším udalostiam, ktoré môžu spôsobiť škody na vozidle.

Celkovo havarijné poistenie poskytuje majiteľom vozidiel väčšiu istotu a ochranu voči neočakávaným finančným nákladom v prípade poškodenia alebo zničenia ich vozidla.

Týmto spôsobom majú možnosť obnoviť svoje vozidlo do pôvodného stavu alebo získať náhradu, čo im pomáha minimalizovať finančné dopady nehôd alebo iných škodových udalostí.