Pripoistenia k PZP

Pokiaľ nemáte (zaujem o) havarijné poistenie, no bojíte sa niektorých rizík, zaujímavou alternatívou voči havarijnej poistke je možnosť pripoistení k povinnému zmluvnému poisteniu.

Väčšina poisťovní ponúka v rôznom rozsahu určité pripoistenia k PZP, ktoré sú poskytované k poisteniu zadarmo (resp. v cene poistenia) alebo za príplatok.

Zo širokej škály ponuky poisťovní si môžete vybrať:

  • poistenie čelného skla (všetkých skiel)
  • živelné poistenie
  • pripoistenie stretu so zverou (zvieraťom)
  • poistenie pneumatík (výtlk)
  • náhradné vozidlo
  • pripoistenie krádeže alebo vandalizmu
  • úrazové poistenie vodiča a/alebo členov posádky vozidla
  • poistenie právnej ochrany
  • poistenie batožiny
  • pripoistenie asistenčných služieb

Tak ako sa odlišuje ponuka poisťovní, tak sa líšia aj limity krytia konkrétnych rizík (poistné sumy) a výška spoluúčasti. Z tohto dôvodu odporúčame zhodnotiť a urobiť optimálny výber pripoistení pre vaše vozidlo.