PZP porovnanie cien online 2022

pzp-porovnanie-2022

Povinné zmluvné poistenie, PZP, ktoré je zo zákona povinné, patrí medzi nevyhnutnú výbavu akéhokoľvek motorového vozidla. Ktoré poisťovne ponúkajú PZP? Ako porovnať jednotlivé ponuky PZP? Čo všetko treba vedieť o PZP?

Motorista môže svoje auto pripoistiť ešte havarijným poistením, ktoré je dobrovoľné, no odporúča sa poistiť aspoň základným balíkom havarijného poistenia. Toto poistenie poisťovne ponúkajú spolu s povinne zmluvným poistením.

Čo pokrýva PZP?

PZP je skratkou povinného zmluvného poistenia, ktoré predstavuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Povinné zmluvné poistenie poskytuje náhradu za škody na zdraví a nákladoch pri usmrtení, škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou vecí.

PZP kryje riziko škôd, ktoré spôsobí vodič daného vozidla prevádzkou svojho motorového vozidla iným (tretím) osobám. Toto poistenie je špecifické, pretože v prípade vzniku poistnej udalosti poisťovateľ uhradí škodu poškodenému.

Taktiež kryje riziko ušlého zisku ako aj účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní predchádzajúcich nárokov. Toto poistenie sa nevzťahuje a nekryje škody vzniknuté na vašom vozidle vaším zavinením.

Pre krytie škôd takéhoto charakteru sa v poistnej praxi využíva havarijné poistenie. PZP je taktiež poistením pre zahraničie a to za predpokladu, že poistený si vyžiada od svoje poisťovne zelenú kartu a s ňou cestuje.

TIP: Mnohé z poisťovní ponúkajú k havarijnému poisteniu ďalšie rôzne poistenia. Väčšinou ide o poistenie čelného skla, poistenie proti krádeži, poistenie stretu so zverou či poistenie živelnej udalosti.

Nesplnenie povinnosti uzatvorenia PZP

PZP je poistenie, ktoré vyplýva priamo zo zákona. To znamená, že každý majiteľ respektíve držiteľ motorového vozidla je povinný uzavrieť PZP. Ak si túto povinnosť nesplní, na jednej strane mu hrozí pokuta a na druhej strane v prípade vzniku škody musí uhradiť celkovú škodu z vlastných finančných prostriedkov.

Výhody PZP

Výhodami PZP sú asistenčné služby pre prípad nehody, poruchy a odcudzenia vozidla ako aj možnosť dojednať poistenie ako individuálne či hromadné poistenie. Ďalšou z výhod, ktorými PZP disponuje, je možnosť uzatvorenia poistenie online. Motoristi si môžu poistiť svoje vozidlo online a nemusia nikde chodiť.

Poistku na auto teda získajú online bez zbytočného papierovania a strácania času na pobočkách poisťovní.

Poisťovne ponúkajúce PZP

Slovenský trh ponúka svojim klientom veľké množstvo možností výberu vo veci povinného zmluvného poistenia. Spravidla je povinnosťou motoristu uzatvoriť PZP, no jeho sumu neurčuje štát, ale motoristom vybraná poisťovňa.

 • Allianz
 • AXA
 • ČSOB
 • Generali Slovensko
 • Genertel
 • Groupama
 • KOOPERATIVA
 • Union
 • UNIQA
 • Wüstenrot

Ide prevažne o komerčné poisťovne, ktoré poskytujú poistenie vozidla na základe osobitej licencie.

ČSOB

Poisťovňa prináša svojim klientom dva limity poistného plnenia.

 • Štandardný – pokrýva škody na zdraví do výšky 6 mil. € a 2 mil. € za škody na veci
 • Nadštandardný – pokrýva všetky škody do 7 mil. €

ČSOB taktiež ponúka svojim klientom aj asistenčné služby, ktoré sú súčasťou povinného zmluvného poistenia. Webové stránky poisťovne ponúkajú aj porovnanie PZP prostredníctvom PZP kalkulačky. Tá funguje na princípe formulára, ktorý klient vyplní online.

K povinnému zmluvnému poisteniu ČSOB ponúka možnosť pripoistenia motorového vozidla a to v nasledovných:

 • Poistenie skiel
 • Poistenie živelnej udalosti
 • Poistenie stretu so zverou
 • Poistenie krádeže vozidla.

TIP: ČSOB ponúka taktiež pripoistenie prívesného vozíka, podmienkou je však uzatvorenie PZP pre automobil. Uzatvorenie tohto poistenia je možné online alebo priamo na pobočke poisťovne.

Platnosť PZP a jeho zánik

PZP poistenie, ktoré ponúka ČSOB je platné na území štátov, ktoré využívajú systém zelenej karty. Výnimkou sú krajiny Maroko, Izrael, Irán a Tunis.

Začiatok platnosti poistenia sa uvádza v zmluve a zväčša ide o poistenie na dobu neurčitú

Zaniknutie PZP je definované v zákone o PZP alebo v poistných podmienkach poisťovne.

Generali Slovensko

Generali Slovensko ponúka tri balíky PZP poistenia: M balík; L balík a XL balík. Balík M je základný balík poistenia a XL je balík s najširšou mierou poistenia. 

Generali Slovensko taktiež ponúka svojim zákazníkom asistenčné služby, na ktoré sa môže obrátiť s prípadnými nejasnosťami.

Výhodou, ktorú svojim klientom ponúka Generali, je zľava vo výške 10%, ktorá je poskytovaná za používanie motorového vozidla na území Slovenska a Česka, Slovenska a Maďarska alebo Slovenska a Poľska. Taktiež ponúkajú zvýhodnenú sumu poistenia pre rodičov do 29 rokov.

Groupama

Povinné zmluvné poistenie, ktoré si motorista uzatvorí v Groupame chráni nie len jeho vozidlo, ale aj motoristu samého. Poistiť v Groupame sa dá uzatvoriť na všetky motorové vozidlá, ktoré disponujú evidenčným číslom. Ide teda o osobné autá, motorky, trojkolky, návesy, ale taktiež aj špeciálne motorové vozidlá, ktoré využívajú cestné komunikácie, no nemajú evidenčné číslo.

Tak ako vyššie spomenuté poisťovne aj Groupama ponúka svojim zákazníkom nonstop asistenčné služby pre SR, ale aj pre zahraničie.

Na svojich webových stránkach Groupama oboznamuje svojich potenciálnych zákazníkov o novej službe – Geolink. Ide o službu, ktorá v prípade, že poistník nevie, kde sa nachádza rýchlo lokalizuje vozidlo a pošle potrebnú pomoc na miesto.

Pozor – povinné zmluvné poistenie Groupama sa nedá uzatvoriť online.

TIP: Groupama po novom dokladá svojim klientom Zelenú kartu v čierno – bielej verzii.

UNIQA

Povinné zmluvné poistenie od UNIQA si môže motorista založiť prostredníctvom PZP kalkulačky, ktorá ponúka porovnanie PZP poistenia. Kalkulačka sa postará o vypočítanie toho najvýhodnejšieho poistenia.

UNIQA taktiež poskytuje jedinečnú službu – Právnik do auta. Ide o právnu ochranu 24 hodín denne, každý deň v roku. Ide o pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu. Poisťovňa taktiež ponúka Asistenčné služby. Tie sa dajú aj za príplatok jedného eura rozšíriť. Rozšírená asistencia sľubuje benefity ako je napríklad náhradné vozidlo až na dobu piatich dní.

Wüstenrot

Poistenie od Wüstenrot ponúka svojim klientom služby ako je napríklad kalkulačka povinného zmluvného poistenia alebo asistenčné služby.

Poisťovňa Wüstenrot ponúka poistenie nie len pre autá, ale aj pre motocykle a štvorkolky. Poistenie disponuje mnohými výhodami. Majiteľ motocykla alebo štvorkolky dostane k ich poisteniu zľavu 10% zo sumy poistenia ak už má vo Wüstenrot uzatvorenú nejakú inú zmluvu. Taktiež môže získať bonus ak nemá zaevidovanú žiadnu poistnú udalosť a nakoniec, asistenčné služby k PZP dostane zadarmo.

Vo Wüstenrot je možné poistiť prívesný vozík už za 9 € . Konečná suma však závisí od parametrov, na ktoré si poisťovne prihliadajú napríklad účel použitia vozíka alebo rok výroby prívesného vozíka. Je potrebné spomenúť, že každá z poisťovní si udáva vlastné ceny, ale parametre podľa, ktorých sa cena poistenia určuje, sú viac – menej rovnaké.

TIP: Všetky z vyššie spomínaných poisťovní ponúkajú svojim klientom možnosť PZP kalkulačky, ktorej úlohou je porovnať jednotlivé balíčky poistenia a vybrať si tú najvýhodnejšiu možnosť.

Zelená karta online

Zelenú kartu je možné získať aj online u jednotlivých poisťovní.

Zelená karta je doklad, ktorý je medzinárodne uznávaný. Ide o doklad, ktorý potvrdzuje uzatvorenie povinného zmluvného poistenia. Keďže ide o medzinárodný dokument, umožňuje používanie motorového vozidla na území iného štátu bez nutnosti uzatvorenia PZP v štáte návštevy.

Zelenú kartu spravidla vydáva ku každému PZP poisteniu poisťovňa, ktorá disponuje so službami povinného zmluvného poistenia.

Online Zelenú kartu je možné získať po uzatvorení online povinného zmluvného poistenia.

TIP: Zelená karta sa po novom uvádza v bielo-čiernom prevedení.

PZP pre motocykel

Povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné aj pre motocykle či skútre. Majitelia motoriek, mopedov, skútrov, elektroskútrov alebo motoriek s vyšším výkonom majú pri uzatváraní jednu výhodu a tou je nižžia cena.

Taktiež je možné pripoistiť motocykel tak ako pri automobile napr. havaríjne poistenie. Poistenie motorky funguje na rovnakom princípe ako poistenie automobilu len s rozdielom cenovej relácie.

Overenie PZP

Overenie povinného zmluvného poistenia príde vhod najmä v týchto dvoch situáciách:

 • Je potrebné vedieť či je PZP platné – pri nesplnení povinnosti uzatvorenia PZP alebo jeho neplatnosti hrozí vysoká pokuta.
 • Nahlásenie poistnej udalosti – pri nehode, z ktorej vynník odišiel, je možné podľa EČV zistiť či má majiteľ uzatvorené PZP. Podľa toho sa potom dá dostať k informáciam o vinníkovi.

PZP musí máť uzatvorené každé vozidlo.

PZP porovnanie cien

Čas sú peniaze. Porovnávanie cien PZP môže zabrať celé hodiny a čas je v dnešnej dobe drahocenný. Preto sa odporúča porovnávať ceny PZP cez kalkulačku PZP. Tá zozbiera všetky informácie o poisťovňách, ktoré ponúkajú povinné zmluvné poistenie a informácie o vozidle, ktoré má byť poistené. Následne vygeneruje, na základe týchto údajov, ceny poistenia od najnižšej sumy po najvyšiu.

Porovnávanie cien PZP, tak vďaka tejto vymoženosti už nezaberie toľko času a námahy.