PZP porovnanie cien – tabuľka, overenie

Povinné zmluvné poistenie, PZP, ktoré je zo zákona povinné, patrí medzi nevyhnutnú výbavu akéhokoľvek motorového vozidla. Ktoré poisťovne ponúkajú PZP? Ako porovnať jednotlivé ponuky PZP? Čo všetko treba vedieť o PZP?

Každý, kto hľadá to najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie, by mal nájsť to najlepšie cez online kalkulačku. Kalkulačka ukáže tie najvýhodnejšie ponuky povinného zmluvného poistenia a vďaka tomu ušetrite ročne desiatky percent.

Vybaviť si najlacnejšie PZP >

Motorista môže svoje auto pripoistiť ešte havarijným poistením, ktoré je dobrovoľné, no odporúča sa poistiť aspoň základným balíkom havarijného poistenia. Toto poistenie poisťovne ponúkajú spolu s povinne zmluvným poistením.

Porovnanie cien povinného zmluvného poistenia

Na to, aby záujemca o povinné zmluvné poistenie pristúpil k porovnávaniu cien jednotlivých poisťovní, nie je pre neho nutné navštíviť pobočku každej jednej z nich. Vynikajúcim nástrojom na dosiahnutie tej najlepšej ceny je tzv. kalkulačka PZP, ktorá v priebehu krátkeho času zobrazí žiadateľovi to najlepšie možné riešenie. Okrem ušetrených peňazí mu tak šetrí aj drahocenný čas.

Potom, ako mu kalkulačka PZP porovná ceny povinného zmluvného poistenia, si môže priamo v pohodlí domova zvoliť vybraný produkt a bez akýchkoľvek problémov tak uzatvoriť zmluvu s danou poisťovňou.

Porovnanie PZP v praxi

Ak majiteľ vozidla potrebuje skutočne zistiť tú najlepšiu cenu poistenia, vtedy je porovnanie PZP naozaj to najlepšie riešenie. Pritom je to skutočne veľmi jednoduché.

Na internete existuje viacero webových stránok, ktoré umožňujú využiť tzv. PZP kalkulačku. Do tohto nástroja sa zadajú údaje z osvedčenia o evidencii vozidla a z dokladu totožnosti. Na základe toho sa vygenerujú ponuky najlacnejších PZP jednotlivých slovenských poisťovní, z ktorých sa dá vyberať.

Takéto porovnanie PZP je skutočne rýchle a veľmi účinné.

Čo pokrýva PZP?

PZP je skratkou povinného zmluvného poistenia, ktoré predstavuje poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Napríklad v prípade motorky je vhodné hľadať alternatívy poistky na motorku.

Povinné zmluvné poistenie poskytuje náhradu za škody na zdraví a nákladoch pri usmrtení, škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou vecí.

PZP kryje riziko škôd, ktoré spôsobí vodič daného vozidla prevádzkou svojho motorového vozidla iným (tretím) osobám. Toto poistenie je špecifické, pretože v prípade vzniku poistnej udalosti poisťovateľ uhradí škodu poškodenému.

Taktiež kryje riziko ušlého zisku ako aj účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením pri uplatňovaní predchádzajúcich nárokov. Toto poistenie sa nevzťahuje a nekryje škody vzniknuté na vozidle majiteľa, ktorému on sám spôsobí škodu.

Pre krytie škôd takéhoto charakteru sa v poistnej praxi využíva havarijné poistenie. PZP je taktiež poistením pre zahraničie, a to za predpokladu, že poistený si vyžiada od svoje poisťovne zelenú kartu, ktorú si berie so sebou na cesty.

TIP: Mnohé z poisťovní ponúkajú k havarijnému poisteniu ďalšie rôzne poistenia. Väčšinou ide o poistenie čelného skla, poistenie proti krádeži, poistenie stretu so zverou či poistenie živelnej udalosti.

Pokrytie povinného zmluvného poistenia si môžete pozrieť cez našu online kalkulačku, ktorá Vám porovná najvýhodnejšie ponuky povinného zmluvného poistenia. Vďaka našej online kalkulačke pár klikmi môžete ušetriť desiatky percent ročne.

Vybaviť si najlacnejšie PZP >

Nesplnenie povinnosti uzatvorenia PZP

PZP je poistenie, ktoré vyplýva priamo zo zákona. To znamená, že každý majiteľ, respektíve držiteľ motorového vozidla je povinný uzavrieť PZP. Ak si túto povinnosť nesplní, na jednej strane mu hrozí pokuta a na druhej strane v prípade vzniku škody musí uhradiť celkovú škodu z vlastných finančných prostriedkov.

Výhody PZP

Výhodami PZP sú asistenčné služby pre prípad nehody, poruchy a odcudzenia vozidla ako aj možnosť dojednať poistenie ako individuálne či hromadné poistenie. Ďalšou z výhod, ktorými PZP disponuje, je možnosť uzatvorenia poistenie online. Možno tak uzavrieť poistku na auto online. Motoristi si môžu poistiť svoje vozidlo online a nemusia nikde chodiť.

Poistku na auto teda získajú online bez zbytočného papierovania a strácania času na pobočkách poisťovní.

Cena PZP pre prívesný vozík

Ak majiteľ potrebuje uzatvoriť PZP pre prívesný vozík, jeho cena sa odvíja od niekoľkých faktorov. Predovšetkým od roku jeho výroby, celkovej prípustnej hmotnosti, účelu použitia, typu prípojného vozidla avšak samozrejme aj od toho, či vodič v minulosti spôsobil škodovú udalosť.

Cenu PZP prívesného vozíka si stanovujú poisťovne zvlášť. Tak ako pri klasickom poistení, aj v tomto prípade je možné ho uzatvoriť online, priamo z domu.

Poisťovne ponúkajúce PZP

Slovenský trh ponúka svojim klientom veľké množstvo výberu vo veci povinného zmluvného poistenia, teda typu poistenia majetku. Spravidla je povinnosťou motoristu uzatvoriť PZP, no jeho sumu neurčuje štát, ale motoristom vybraná poisťovňa.

 • Allianz
 • AXA
 • ČSOB
 • Generali Slovensko
 • Genertel
 • Groupama
 • KOOPERATIVA
 • Union
 • UNIQA
 • Wüstenrot

Ide prevažne o komerčné poisťovne, ktoré poskytujú poistenie vozidla na základe osobitej licencie.

ČSOB

Poisťovňa prináša svojim klientom dva limity poistného plnenia.

 • Štandardný – pokrýva škody na zdraví do výšky 6 mil. € a 2 mil. € za škody na veci
 • Nadštandardný – pokrýva všetky škody do 7 mil. €

ČSOB taktiež ponúka svojim klientom aj asistenčné služby, ktoré sú súčasťou povinného zmluvného poistenia. Webové stránky poisťovní ponúkajú aj porovnanie PZP prostredníctvom PZP kalkulačky. Tá funguje na princípe formulára, ktorý klient vyplní online.

K povinnému zmluvnému poisteniu ČSOB ponúka možnosť pripoistenia motorového vozidla, a to v nasledovných možnostiach:

 • poistenie skiel
 • poistenie živelnej udalosti
 • poistenie stretu so zverou
 • poistenie krádeže vozidla

TIP: ČSOB ponúka taktiež pripoistenie prívesného vozíka, podmienkou je však uzatvorenie PZP pre automobil. Uzatvorenie tohto poistenia je možné online alebo priamo na pobočke poisťovne.

PZP poistenie, ktoré ponúka ČSOB, je platné na území štátov, ktoré využívajú systém zelenej karty. Výnimkou sú krajiny Maroko, Izrael, Irán a Tunis.

Začiatok platnosti poistenia sa uvádza v zmluve a zväčša ide o poistenie na dobu neurčitú.

Zaniknutie PZP je definované v zákone o PZP alebo v poistných podmienkach poisťovne.

Generali Slovensko

Generali Slovensko ponúka tri balíky PZP poistenia:

 • M balík
 • L balík
 • XL balík

Balík M je základný balík poistenia a XL je balík s najširšou mierou poistenia. 

Generali Slovensko taktiež ponúka svojim zákazníkom asistenčné služby, na ktoré sa môže obrátiť s prípadnými nejasnosťami.

Výhodou, ktorú svojim klientom ponúka Generali, je zľava vo výške 10 %, ktorá je poskytovaná za používanie motorového vozidla na území Slovenska a Česka, Slovenska a Maďarska alebo Slovenska a Poľska. Taktiež ponúkajú zvýhodnenú sumu poistenia pre rodičov do 29 rokov.

Groupama

Povinné zmluvné poistenie, ktoré si motorista uzatvorí v Groupame, chráni nielen jeho vozidlo, ale aj motoristu samého. Poistenie v Groupame sa dá uzatvoriť na všetky motorové vozidlá, ktoré disponujú evidenčným číslom. Ide teda o osobné autá, motorky, trojkolky, návesy, ale taktiež aj špeciálne motorové vozidlá, ktoré využívajú cestné komunikácie, no nemajú evidenčné číslo.

Tak ako vyššie spomenuté poisťovne aj Groupama ponúka svojim zákazníkom nonstop asistenčné služby pre SR, ale aj pre zahraničie.

Na svojich webových stránkach Groupama oboznamuje svojich potenciálnych zákazníkov o novej službe – Geolink. Ide o službu, ktorá v prípade, že poistník nevie, kde sa nachádza, rýchlo lokalizuje vozidlo a pošle potrebnú pomoc na miesto.

Pozor – povinné zmluvné poistenie Groupama sa nedá uzatvoriť online.

TIP: Groupama po novom dokladá svojim klientom Zelenú kartu v čierno-bielej verzii.

UNIQA

Povinné zmluvné poistenie od UNIQA si môže motorista založiť prostredníctvom PZP kalkulačky, ktorá ponúka porovnanie PZP poistenia. Kalkulačka sa postará o vypočítanie toho najvýhodnejšieho poistenia.

UNIQA taktiež poskytuje jedinečnú službu – Právnik do auta. Ide o právnu ochranu 24 hodín denne, každý deň v roku. Ide o pripoistenie k povinnému zmluvnému poisteniu. Poisťovňa taktiež ponúka asistenčné služby. Tie sa dajú za príplatok jedného eura rozšíriť. Rozšírená asistencia sľubuje benefity, ako je napríklad náhradné vozidlo až po dobu piatich dní.

Wüstenrot

Poistenie od Wüstenrot ponúka svojim klientom služby, ako je napríklad kalkulačka povinného zmluvného poistenia alebo asistenčné služby.

Poisťovňa Wüstenrot ponúka poistenie nie len pre autá, ale aj pre motocykle a štvorkolky. Poistenie disponuje mnohými výhodami. Majiteľ motocykla alebo štvorkolky dostane k ich poisteniu zľavu 10 % zo sumy poistenia, ak už má vo Wüstenrot uzatvorenú nejakú inú zmluvu. Taktiež môže získať bonus, ak nemá zaevidovanú žiadnu poistnú udalosť, a nakoniec, asistenčné služby k PZP dostane zadarmo.

Vo Wüstenrot je možné poistiť prívesný vozík už za 9 €. Konečná suma však závisí od parametrov, na ktoré poisťovne prihliadajú. Sú to napríklad účel použitia vozíka alebo rok výroby prívesného vozíka. Je potrebné spomenúť, že každá z poisťovní si udáva vlastné ceny PZP, ale parametre, podľa ktorých sa cena poistenia určuje, sú viac-menej rovnaké.

Všetky z vyššie spomínaných poisťovní ponúkajú svojim klientom možnosť PZP kalkulačky, ktorej úlohou je porovnať jednotlivé balíčky poistenia.

Zelená karta online

Zelenú kartu je možné získať aj online u jednotlivých poisťovní.

Zelená karta je doklad, ktorý je medzinárodne uznávaný. Ide o doklad, ktorý potvrdzuje uzatvorenie povinného zmluvného poistenia. Keďže ide o medzinárodný dokument, umožňuje používanie motorového vozidla na území iného štátu bez nutnosti uzatvorenia PZP v štáte návštevy.

Zelenú kartu spravidla vydáva ku každému PZP poisteniu poisťovňa, ktorá disponuje so službami povinného zmluvného poistenia.

Čo sa týka jazdenia mimo Slovenskej republiky na požičanom aute, je dôležité, aby mal vodič pri sebe aj splnomocnenie na vedenie vozidla. Vyhne sa tak nepríjemnostiam so zahraničnou políciou.

Online Zelenú kartu je možné získať po uzatvorení online povinného zmluvného poistenia.

TIP: Zelená karta sa po novom uvádza v bielo-čiernom prevedení.

PZP pre motocykel

Povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné aj pre motocykle či skútre. Majitelia motoriek, mopedov, skútrov, elektroskútrov alebo motoriek s vyšším výkonom majú pri uzatváraní jednu výhodu a tou je nižšia cena.

Taktiež je možné pripoistiť motocykel tak ako pri automobile napr. havarijným poistením. Poistenie motorky funguje na rovnakom princípe ako poistenie automobilu, len s rozdielom cenovej relácie.

Pri uzatváraní PZP motocykla sa sledujú dva dôležité parametre. Výkon motora a objem valcov. Takto sa podľa veľkosti a sily motorky odvíja aj cena poistenia. Samozrejme existujú aj ďalšie faktory, ktoré túto cenu ovplyvňujú. Sú to napríklad vek majiteľa motorky, počet havárií, ktoré mal a podobne.

PZP pre motocykel je tak ako aj v iných prípadoch potrebné mať uzatvorené už od prvého dňa evidencie vozidla. Používaním motorky bez tohto poistenia hrozia skutočne vysoké pokuty.

Overenie PZP

Overenie povinného zmluvného poistenia príde vhod najmä v týchto dvoch situáciách:

 • Je potrebné vedieť, či je PZP platné – pri nesplnení povinnosti uzatvorenia PZP alebo jeho neplatnosti hrozí vysoká pokuta.
 • Nahlásenie poistnej udalosti – pri nehode, z ktorej vinník odišiel, je možné podľa EČV zistiť, či má majiteľ uzatvorené PZP. Podľa toho sa potom dá dostať k informáciám o vinníkovi.

Overenie PZP a jeho platnosti je možné zistiť cez Slovenskú kanceláriu poisťovateľov vďaka evidenčnému číslu vozidla. Okrem toho sa v systéme zadáva aj dátum ku dňu, kedy má byť vypísaná žiadaná informácia. Následne sa platnosť PZP overí menom poisťovateľa, číslom poistnej zmluvy a dátumom jej uzatvorenia.

PZP musí máť uzatvorené každé vozidlo.

Overenie platnosti PZP v špecifických prípadoch

Overenie platnosti PZP je vhodné aj v prípadoch, kedy si majiteľ automobilu nepamätá meno poisťovne ani deň jeho uzatvorenia. Takisto môže nastať situácia, kedy chce majiteľ uzatvoriť nové poistenie a na základe toho potrebuje vedieť presný dátum uzatvorenia a platnosti toho súčasného PZP.

Ceny PZP

Ceny povinného zmluvného poistenia sú rozdielne, keďže každá poisťovňa si stanovuje svoje vlastné hodnoty. Rozdiely môžu byť v niektorých prípadoch skutočne markantné, preto je najrozumnejšie používať kalkulačku poistenia, ktorá sa tak postará o porovnanie všetkých dostupných produktov a ich cenových hodnôt.

Ceny povinného zmluvného poistenia si môžete porovnať cez našu online kalkulačku, ktorá ukáže tie najlacnejšie ponuky PZP.

Vybaviť si najlacnejšie PZP >

PZP tabuľka cien

Pre zistenie prehľadu cien povinného zmluvného poistenia slúži na internete nástroj typu kalkulačka alebo porovnávač, do ktorého sa zadajú údaje o vozidle, ako aj údaje o jeho držiteľovi, prípadne ďalšie informácie. Na základe týchto údajov nástroj automaticky zhrnie a ukáže tie najlepšie možnosti PZP v tabuľke cien.

Vďaka tejto prehľadnej tabuľke si tak záujemca môže vybrať to najlepšie poistenie pre svoje auto.

PZP porovnanie cien

Čas sú peniaze. Porovnávanie cien PZP môže zabrať celé hodiny a čas je v dnešnej dobe drahocenný. Preto sa odporúča porovnávať ceny PZP cez kalkulačku PZP. Tá zozbiera všetky informácie o poisťovniach, ktoré ponúkajú povinné zmluvné poistenie a informácie o vozidle, ktoré má byť poistené. Následne na základe týchto údajov vygeneruje ceny poistenia od najnižšej sumy po najvyššiu.

Porovnávanie cien PZP tak vďaka tejto vymoženosti už nezaberie toľko času a námahy.