Založenie živnosti na internete – ako na to online 2024

Živnosť predstavuje mimoriadne potrebnú zložku slovenského podnikateľského prostredia a dodáva na trh určitú mieru inovácií a samostatnej snahy. Práve malí podnikatelia a živnostníci sú nesmierne dôležití pre tvorbu tzv. strednej triedy. Zároveň prinášajú na trh také formy podnikov, ktoré veľké korporácie či reťazce nezaujímajú. Ide napríklad o drobné špecializované obchodíky a podobne.

V dnešnej dobe existuje sprostredkované založenie živnosti na internete. Funguje tak, že založením živnosti sa poverí špecializovaná spoločnosť, ktorá sa zameriava na zakladanie živností či obchodných spoločností.

Založenie živnosti na internete prostredníctvom spoločnosti

Spoločnosť, ktorá sa zaoberá založením živností pre budúcich živnostníkov vybaví všetky formality za živnostníka a do rúk mu za finančnú odplatu predá plne fungujúcu a spôsobilú živnosť. Budúci živnostník za ten čas môže riešiť iné veci a môže sa takisto venovať iným dôležitým veciam v súvislosti s rozbehom svojho budúceho podnikania.

Existujú rôzne spôsoby, ako si vybaviť živnosť. Jedným z nich je založenie živnosti online cez Firmáreň. Založenie živnosti je dostupné už od 1 €, pričom súčasťou služieb spoločnosti Firmáreň.sk sú aj rozšírenie, pozastavenie, obnovenie alebo zrušenie živnosti.

Založenie živnosti online – ako na to?

Otvorenie živnosti online dnes nepredstavuje veľký problém. Je možné tak urobiť prostredníctvom súkromných spoločností za poplatok, ktorý nemusí byť vždy malý, alebo cez portál slovensko.sk. Každý spôsob má svoje výhody. Dobré je si zabezpečiť aj to najlepšie VPN, teda technológiu, ktorá umožňuje bezpečné pripojenie k internetu.

Zatiaľ čo založenie voľnej živnosti online cez webovú stránku slovensko.sk je zadarmo, pri využití služieb súkromných spoločností však žiadateľ nemá žiadne administratívne komplikácie.

Ak chce žiadateľ založiť voľné živnosti cez portál slovensko.sk, potrebuje na to občiansky preukaz s čipom, čítačku čipových kariet a platné certifikáty. Následne je potrebné správne vyplniť formulár, kedy po jeho odoslaní žiadateľ obdrží živnostenské oprávnenie v elektronickej forme.

V prípade založenia živnosti online formou prostredníctvom poverenej súkromnej spoločnosti za poplatok vybaví živnostenské oprávnenie za žiadateľa práve táto firma. Žiadateľ sa nemusí zaoberať vypisovaním formulára, stačí, ak na to splnomocní danú spoločnosť.

Čo je register živnostníkov?

Register živnostníkov je centrálny register evidujúci všetkých živnostníkov a ich podnikateľské aktivity. Uchováva všetky informácie o živnostníkoch, vrátane ich mena, adresy, informácií o podnikaní a všetkých činností, ktoré vykonávajú. Register živnostníkov je užitočný pre rôznych účastníkov obchodnej cesty, ako sú napríklad kupujúci, predávajúci, finančné úrady a daňové orgány.

Register živnostníkov je vytvorený na základe zákona o podnikaní a jeho správcom je Ministerstvo hospodárstva. Prístup k registru živnostníkov je verejný a informácie sú prístupné pre všetkých na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva.

Každý, kto sa chce stať živnostníkom, musí najskôr zaregistrovať svoju živnosť v registri živnostníkov. Na zaregistrovanie živnosti je potrebné preukázať rôzne doklady, ako je napríklad občiansky preukaz, daňové identifikačné číslo, potvrdenie o zaplatení daňovej povinnosti a ďalšie. Po zaregistrovaní sa živnostníkovi pridelí unikátny identifikačný kód, ktorý sa zapíše do registra.

Pridelenie DIČ a IČO sa týka každého živnostníka a podnikateľa.

Webová stránka www.zrsr.sk je vlastne SZČO register alebo Živnostenský register Slovenskej republiky. Tu sa dajú vyhľadávať všetky potrebné informácie ohľadom živnostníkov podľa ich obchodného mena alebo identifikačného čísla. Takisto je tu možné vyhľadávať podľa adresy prevádzkarne či podľa mena a priezviska fyzickej osoby.

Webová stránka zrsr.sk alebo SZČO register

SZČO register je jednou zo všeobecne uznávaných foriem evidencie podnikateľských subjektov v Slovenskej republike. Vytvára záznamy o podnikateľských subjektoch a ich činnosti. Funguje na podobnom princípe ako Živnostenský register.

Po schválení žiadosti o založenie živnosti je podnikateľ zaradený do SZČO registra na stránke www.zrsr.sk a jeho záznamy sú uložené v databáze SZČO. Registračná agentúra SZČO je zodpovedná za aktualizáciu informácií v SZČO registri.

Ako zriadiť s.r.o. online?

Ak sa podnikateľ rozhodol, že si založí svoju vlastnú s.r.o., má na výber dve možnosti: môže to urobiť sám alebo môže využiť služby profesionálneho právnika. Rozhodnutie závisí len od neho. Ak sa však rozhodne pre samostatné založenie s.r.o., môže to urobiť online.

Prvým krokom je vytvorenie registračného formulára pre s.r.o. Online registračné formuláre sú dostupné na mnohých webových stránkach. Vyplnením tohto formulára získa potrebné informácie o s.r.o. ako je jej názov, základné imanie, sídlo a ďalšie. Potom musí zaplatiť poplatok za založenie s.r.o. a následne vyplniť dokumenty potrebné na jej založenie.

Ďalším krokom je vyhľadanie notára, ktorý urobí listinu o založení s.r.o. Notár mu môže poskytnúť správne dokumenty, ktoré potrebuje na založenie s.r.o. a tiež ho vybaví všetkými potrebnými dokumentami. Následne je už možné založiť s.r.o. online.

Na webových stránkach Slovenskej obchodnej inšpekcie (www.soi.sk) môže začať proces založenia s.r.o. Tu je potrebné vyplniť formulár, pripojiť požadované dokumenty a zaplatiť poplatok za založenie s.r.o. V prípade, že je všetko správne vyplnené, žiadateľ obdrží oznámenie o založení s.r.o. a jeho príslušný názov.

Je výhodné online podnikanie?

Online podnikanie je čoraz obľúbenejšie medzi podnikateľmi, najmä pre jeho výhody. Umožňuje podnikateľom využívať internet na získanie prístupu k väčšiemu počtu zákazníkov a zároveň znižuje náklady na prevádzku. Táto príležitosť predstavuje pre podnikateľov výhodnú možnosť obehu tovaru a služieb.

Existuje veľa výhod online podnikania, najmä pre malé podniky. Prvou obrovskou výhodou sú náklady. Online podnikanie je cenovo dostupnejšie ako prevádzka v kamennom obchode. Netreba platiť prenájom, energie, personál a iné náklady súvisiace s prevádzkovaním kamenného obchodu. Navyše, online predaj umožní znížiť náklady na reklamu, pretože väčšina reklamy sa dnes vykonáva prostredníctvom internetu.

Druhou výhodou je, že online podnikanie umožňuje ľahšie zdieľanie informácií s potenciálnymi zákazníkmi. Je pomerne ľahké informovať o novinkách alebo produktoch prostredníctvom e-mailov, sociálnych médií a webových stránok. Táto možnosť umožňuje vytvoriť si silné meno a získať dôveru zákazníkov.

Poslednou výhodou je, že online podnikanie umožňuje pracovať z domu. Je možné pracovať kdekoľvek, kde je prístup k internetu. To umožňuje ušetriť peniaze na cestovanie a tiež to umožní flexibilnejší pracovný čas.

Vybavenie a otvorenie živnosti

Vybavenie živnosti je nevyhnutnou súčasťou každého podnikania. Je dôležité vedieť, čo budúci podnikateľ potrebuje, aby mohol úspešne prevádzkovať svoju živnosť.

Vybavenie a otvorenie živnosti sa realizuje na živnostenskom úrade alebo online. Budúci živnostník alebo podnikateľ si môže vybaviť živnosť samostatne alebo o to požiadať súkromnú spoločnosť prostredníctvom internetu.

Pre otvorenie živnosti postačí občiansky preukaz a mať vybraté konkrétne živnosti zo zoznamu voľných alebo remeselných živností, podľa toho, čomu sa chce budúci podnikateľ venovať.

Potom je potrebné zaplatiť poplatok za vybavenie živnosti. Poplatok je stanovený v závislosti od typu živnosti, ktorú chce žiadateľ vybaviť. Akonáhle sú všetky dokumenty a poplatky vybavené, môže obdržať potvrdenie o zaregistrovaní živnosti. To bude zahŕňať číslo živnosti, ktoré je potrebné použiť na daňových formulároch a ďalších dokumentoch. Otvorenie živnosti je dôležitým krokom pre začatie podnikania.

Vybavenie živnosti je jednoduchý proces, dôležité je však, aby sa budúcemu podnikateľovi darilo v jeho podnikateľských aktivitách tak, aby svoju novootvorenú živnosť nemusel v krátkom čase rušiť.

Žiadosť o rozšírenie živnosti – tlačivo

Žiadosť o rozšírenie živnosti je dokument pre žiadateľa, ktorý chce rozšíriť svoju existujúcu živnosť. Táto žiadosť je potrebná pre postupné rozširovanie živnosti, ako napríklad pridaním nových služieb alebo produktov.

Formulár obsahuje informácie o žiadateľovi, ako sú jeho meno, adresa, telefónne číslo a ďalšie údaje o živnosti. Ďalej je tiež potrebné uviesť informácie o tom, čo sa má rozšíriť. To môže byť pridanie novej služby, ako aj úpravy súčasných služieb. Po posúdení žiadosti bude živnostenský úrad rozhodovať o jej schválení alebo zamietnutí. Ak je žiadosť schválená, živnostník bude môcť ďalej rozširovať svoju živnosť.

Tlačivo pre žiadosť o rozšírenie živnosti je možné získať na živnostenskom úrade, ako aj na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Ak chce podnikateľ podať žiadosť o rozšírenie živnosti, musí vyplnené tlačivo odovzdať na príslušnom živnostenskom úrade v mieste svojho bydliska, ktorý mu danú živnosť zaregistruje.