Akciové fondy – výhody, do čoho sa oplatí investovať

V dobe ekonomickej neistoty a neustále sa vyvíjajúcich finančných podmienok sa investovanie stáva čoraz dôležitejším aspektom osobných financií. Vstup do sveta investícií však môže byť skľučujúci, pretože je potrebné sa orientovať v nespočetnom množstve možností a zložitostí.

Tento článok sa venuje základným aspektom investovania, jeho výhodám aj rizikám. Okrem toho popíše rôzne možnosti investovania a priblíži súčasné trendy.

Výhody investovania do akcií

Jedným z hlavných lákadiel investovania do akcií je potenciál vysokých výnosov. Z dlhodobého hľadiska akcie historicky prekonávajú mnohé iné investičné možnosti, ako sú napríklad dlhopisy alebo sporiace účty. Investovaním do dobre zavedených spoločností alebo startupov sa možno podieľať na ich raste a profitovať zo zhodnotenia kapitálu.

Akcie ponúkajú investorom širokú škálu možností v rôznych odvetviach a sektoroch, čo umožňuje diverzifikáciu portfólia. Rozložením investícií medzi rôzne akcie môžu investori znížiť riziko spojené s držaním koncentrovanej pozície v jednom aktíve. Diverzifikácia pomáha zmierniť straty v prípade, že sa konkrétnej spoločnosti alebo sektoru nedarí.

Akcie sú vysoko likvidné investície, čo znamená, že sa dajú pomerne rýchlo kúpiť a predať. Táto likvidita umožňuje investorom rýchlo vstupovať do pozícií a vystupovať z nich, čo poskytuje flexibilitu a možnosť reagovať na trhové podmienky alebo využiť investičné príležitosti.

Investovanie do akcií umožňuje jednotlivcom stať sa čiastočnými vlastníkmi spoločnosti. Vlastníctvo akcií poskytuje určité práva akcionárov, ako napríklad hlasovanie o dôležitých záležitostiach spoločnosti alebo prijímanie dividend. Pre tých, ktorí majú záujem podporovať alebo ovplyvňovať smerovanie konkrétnej spoločnosti, môže investovanie do akcií predstavovať spôsob, ako sa aktívne podieľať na rozhodovaní spoločnosti.

Nevýhody kúpy akcií

Akciové trhy majú vo svojej podstate volatilitu a ceny môžu rýchlo kolísať na základe rôznych faktorov vrátane hospodárskych podmienok, geopolitických udalostí alebo správ týkajúcich sa konkrétnej spoločnosti. Hodnota akcií môže nepredvídateľne stúpať a klesať, čo môže viesť k výrazným krátkodobým stratám. Je nutné byť pripravený prekonať výkyvy na trhu a prijať dlhodobú perspektívu.

Na rozdiel od konzervatívnejších investícií, ako sú dlhopisy alebo sporiace účty, akcie nesú vyššie riziko kapitálovej straty. Ak spoločnosť dosahuje slabé výsledky, hodnota jej akcií môže klesnúť, čo môže investorom spôsobiť finančné straty. Je veľmi dôležité vykonať dôkladný prieskum a zvážiť finančné zdravie, vyhliadky na rast a konkurenčné prostredie spoločností, do ktorých investujete.

Úspešné a rozumné investovanie do akcií si vyžaduje čas, úsilie a určitú úroveň finančných znalostí. Investori musia vykonávať výskum, analyzovať finančné výkazy, sledovať trhové trendy a prijímať informované rozhodnutia. Pre jednotlivcov bez vzdelania v oblasti financií alebo ochoty venovať značný čas na to, aby boli informovaní o vývoji na trhu, to môže byť náročné.

Výkyvy na akciovom trhu môžu vyvolávať silné emócie, napríklad strach a chamtivosť, ktoré môžu viesť k iracionálnym rozhodnutiam. Impulzívne reagovanie na krátkodobé pohyby na trhu môže narušiť dlhodobé investičné ciele. Je nevyhnutné zachovať si disciplinovaný prístup a vyhýbať sa emocionálnym rozhodnutiam založeným na náladách na trhu.

Investovanie do akcií si vyžaduje neustále sledovanie trhu a prieskum spoločností, ktoré môžu mať potenciál stať sa súčasťou portfólia.

Investovanie na burze – ako kúpiť akcie?

Investovanie do akcií ponúka jednotlivcom možnosť podieľať sa na raste a úspechu spoločností. Tu sú kroky k investovaniu na burze cenných papierov:

 • Vzdelávanie sa: Pred začatím s investovaním na burze je nevyhnutné vzdelávať sa o základoch burzy vrátane jej fungovania, bežnej terminológie a rôznych investičných stratégií. Pochopenie fundamentálnej a technickej analýzy pomôže prijímať informované investičné rozhodnutia.
 • Definovanie investičných cieľov: Je potrebné jasne definovať ciele a toleranciu voči riziku. Posúdenie krátkodobých či dlhodobých finančných cieľov pomôže určiť správny investičný prístup a úroveň rizika, ktorá vyhovuje jednotlivcom.
 • Výber brokerského účtu: Na nákup akcií je nutné zaobstarať si brokerský účet. Záujemcovia môžu preskúmať rôzne brokerské spoločnosti a zvážiť faktory, ako sú poplatky, služby zákazníkom, obchodné platformy a dostupné zdroje. Vďaka online brokerským spoločnostiam je otvorenie účtu a začatie obchodovania jednoduchšie ako kedykoľvek predtým.
 • Prieskum spoločností: Pred nákupom akcií je vhodné vykonať dôkladný prieskum spoločností, zhodnotiť ich finančné zdravie, vyhliadky na rast, konkurenčné prostredie a všetky nedávne správy alebo udalosti, ktoré by mohli ovplyvniť ich výkonnosť.
 • Výber akcií: Na základe prieskumu si záujemcovia vyberú akcie a ich počet, do ktorých chcú investovať. Na zníženie rizika sa odporúča diverzifikácia portfólia, a teda investovanie medzi rôzne odvetvia a sektory. Zvážte diverzifikáciu svojho portfólia medzi rôzne odvetvia a sektory, aby ste znížili riziko.
 • Uskutočnenie objednávky: Po výbere akcií sa možno prihlásiť do svojho brokerského účtu a zadať príkaz. Možno si vybrať medzi rôznymi typmi príkazov, ako sú trhové príkazy (vykonané okamžite za aktuálnu trhovú cenu) alebo limitované príkazy (nákup za konkrétnu alebo lepšiu cenu). Pred odoslaním príkazu si treba pozorne prečítať jeho podrobnosti.
 • Sledovanie a spravovanie investícií: Po nákupe akcií je dôležité pravidelne monitorovať svoje investície, byť informovaní o novinkách v spoločnosti, trendoch na trhu a celkových ekonomických podmienkach, ktoré môžu ovplyvniť investíciu. Je vhodné zvážiť nastavenie príkazov stop-loss na ochranu pred výraznými stratami.

Investovanie do akcií si vyžaduje brokerský účet a výber správnej brokerskej spoločnosti je dôležitým rozhodnutím. Tu je niekoľko obľúbených brokerských spoločností, ktoré treba zvážiť:

 1. XTB online trading: broker XTB bol ocenený ako „brokerská firma roka“ a ponúka používateľsky prívetivú platformu. Odporúča sa mať vklad vo výške 400 €, aby klienti mohli naplno využívať ich služby a funkcie.
 2. RoboMarkets: ďalšia renomovaná spoločnosť s požiadavkou na minimálny vklad vo výške 100 €. Poskytujú celý rad investičných možností a používateľsky prívetivú obchodnú platformu vhodnú pre začiatočníkov aj skúsených investorov.
 3. SAXO: známa svojimi komplexnými investičnými službami a pokročilou obchodnou platformou. Majú vyššiu požiadavku na minimálny vklad vo výške 2 000 €, takže sú vhodnejší pre skúsených investorov alebo pre tých, ktorí majú väčší kapitál na investovanie.
 4. eToro: známa svojou sociálnou obchodnou platformou, ktorá umožňuje používateľom sledovať a kopírovať obchody úspešných investorov. Majú požiadavku na minimálny vklad 100 € a ponúkajú štruktúru obchodovania s akciami bez eToro poplatkov, čo ju robí atraktívnou pre investorov, ktorí si uvedomujú svoje náklady.

Na eToro máte možnosť investovať do akcií, kryptomien, ETF a ďalších finančných aktív. S nízkymi minimálnymi vkladmi robí táto renomovaná platforma investovanie prístupným pre každého.

Začať investovať s eToro >

V prípade rozhodnutia pre investovanie cez finančné spoločnosti získajú záujemcovia prístup k odbornému prístupu a výhodným výnosom.

Investície cez akciové fondy

Investovanie do jednotlivých akcií si vyžaduje výskum, čas a hlboké znalosti trhu. Pre tých, ktorí hľadajú diverzifikovanejší a profesionálne riadený prístup, môže byť investovanie cez akciové fondy vhodnou voľbou. Akciové fondy združujú peniaze od viacerých investorov a investujú do diverzifikovaného portfólia akcií, ktoré spravujú skúsení manažéri fondov.

Diverzifikácia

Akciové fondy ponúkajú zabudovanú diverzifikáciu tým, že investujú do širokej škály akcií v rôznych odvetviach, sektoroch a regiónoch. Táto diverzifikácia pomáha rozložiť investičné riziko, čím sa znižuje vplyv výkonnosti jednotlivých akcií na celkové portfólio.

Držaním diverzifikovaného portfólia sa akciové fondy snažia zachytiť rastový potenciál rôznych spoločností a zároveň zmierniť riziko spojené s investovaním do jednej akcie.

Profesionálny manažment

Akciové fondy spravujú skúsení investiční profesionáli, ktorí analyzujú trhové trendy, vykonávajú výskum a prijímajú informované rozhodnutia v mene fondu. Títo správcovia fondov majú odborné znalosti a zdroje na identifikáciu investičných príležitostí, monitorovanie výkonnosti portfólia a prípadné úpravy.

Investori profitujú zo zručností a znalostí týchto profesionálov, čo im umožňuje prístup na akciový trh bez toho, aby potrebovali rozsiahly osobný výskum alebo aktívnu správu portfólia.

Prístup k rôznym segmentom trhu

Akciové fondy poskytujú prístup k rôznym segmentom trhu, ako sú akcie s veľkou, strednou alebo malou kapitalizáciou, ako aj k domácim alebo medzinárodným trhom. To umožňuje investorom diverzifikovať svoje podiely v rôznych segmentoch a potenciálne využiť rôzne trhové príležitosti. Umožňuje tiež expozíciu voči sektorom alebo regiónom, ktoré môžu byť ťažko prístupné individuálne.

Flexibilita a likvidita

Investovanie prostredníctvom akciových fondov poskytuje investorom flexibilitu a likviditu. Investori môžu kúpiť alebo predať podielové listy fondu v ktorýkoľvek obchodný deň za čistú hodnotu aktív fondu (NAV), čo poskytuje likviditu v porovnaní s potenciálnymi problémami pri predaji jednotlivých akcií.

Táto flexibilita umožňuje investorom upravovať svoje investičné pozície podľa potreby na základe ich finančných cieľov alebo meniacich sa trhových podmienok.

Nákladová efektívnosť

Akciové fondy môžu byť nákladovo efektívnym spôsobom, ako získať expozíciu voči diverzifikovanému portfóliu akcií. Náklady na výskum, obchodovanie a správu portfólia sú rozdelené medzi investorov fondu, vďaka čomu sú cenovo dostupnejšie v porovnaní s vytváraním a správou diverzifikovaného portfólia jednotlivých akcií.

Riziká akciových fondov

Je dôležité poznamenať, že akciové fondy sú spojené s vlastným súborom rizík. Hoci cieľom profesionálnej správy je zmierniť riziko, stále existuje možnosť nedostatočnej výkonnosti fondu v dôsledku výkyvov na trhu alebo zlých investičných rozhodnutí. Investori by mali pred investovaním starostlivo posúdiť historickú výkonnosť fondu, investičnú stratégiu a rizikový profil.

Kryptomeny sú v posledných rokoch populárnou voľbou medzi investormi. Je však nutné myslieť na to, že ide o veľmi volatilnú a nepredvídateľnú investíciu.

Do čoho sa oplatí investovať?

Investičné rozhodnutia o tom, do čoho sa oplatí investovať, by mali byť založené na dôkladom prieskume, pochopení vlastných finančných cieľov a tolerancie rizika po prípadnej konzultácii s finančným poradcom. Tí, ktorí sa rozhodujú o tom, do čoho sa oplatí investovať, majú na výber z niekoľkých možností:

 1. akcie – riziko a výnosnosť závisí od výberu spoločností
 2. dlhopisy – menej rizikové so stabilným tokom príjmov
 3. nehnuteľnosti – dlhodobá investícia s potenciálnym príjmom z prenájmu
 4. podielové fondy a fondy obchodované na burze (ETF) – združujú peniaze investorov a investujú do diverzifikovaného portfólia, napríklad Smart Beta portfólio.
 5. kryptomeny – ako napr. Bitcoin, Cardano a Ethereum, sú veľmi volatilné a špekulatívne investície
 6. indexové fondy – sledujú konkrétny trhový index a poskytujú širokú trhovú expozíciu

Netreba zabúdať, že investovanie zahŕňa riziká a žiadna investícia nezaručuje zisk. Pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia je dôležité dôkladne preskúmať a pochopiť každú investičnú príležitosť, zvážiť svoje finančné ciele a poradiť sa s finančným poradcom.