Kroky, ktoré zvážiť pred investovaním

Máte volné peniaze a neviete do čoho a ako ich investovať? Veľa ľudí, ktorý chcú investovať sú úplnými laikmi v investovaní a preto vám poradíme, čo je pri investovaní dôležité.

  • Vybrať správnu všeobecnú oblasť investícií (investičnú kategóriu), na ktorú sa zameriate,
  • Vybrať vhodný typ investičného produktu,
  • Zvoliť vhodnú formu investovania.

Nezabudnite ani na tieto faktory, dôležité pri investovaní:

  • Kedy budete investované peniaze potrebovať naspäť (investičný horizont),
  • Koľko o investovaní viete (investičné znalosti), – Koľko času chcete investovaniu venovať (investičné úsilie),
  • Koľko a ako často chcete investovať (investičná suma a periodicita).

Výber investičnej kategórie

To, do akej kategórie investičných nástrojov vložíte svoje peniaze, je závislé hlavne od vášho investičného horizontu. Pritom platí, že čím kratší horizont, tým nižší potenciál cenových výkyvov hľadáme.

Vhodná investičná kategória v závislosti od časového horizontu. Ak je pre vaše peniaze vhodnou investičnou kategóriou termínovaný vklad, informujte sa o konkrétnych vkladových produktoch vo svojej (alebo konkurenčnej) banke.

Výber investičného produktu

Či už dlhopisy alebo akcie (napríklad v podobe ETF), existuje viacero rôznych spôsobov, ako investovať. Nazvime ich „investičné produkty“. V zásade môžete investovať buď do konkrétnych dlhopisov/akcií alebo do fondov.

A v rámci fondov môžete investovať do fondov aktívne riadených alebo do pasívnych, tzv. indexových fondov. Výber konkrétneho „produktu“ bude závisieť od úrovne vašich  investičných znalostí a od miery ochoty venovať investovaniu čas a úsilie.

Výber formy investovania

Rozhodnúť sa, či investovať sám, s niekým, alebo zveriť správu svojich financií profesionálnym investorom vo fondoch, je posledným z troch základných krokov. Okrem znalostí a ochoty venovať investovaniu čas a úsilie tu vstupuje do hry aj výška a častosť vašich investícií.

Investičné platformy

Investičné platformy, známe aj ako online obchodné platformy, sú digitálne platformy, ktoré umožňujú jednotlivcom nakupovať a predávať rôzne finančné nástroje, ako sú akcie, dlhopisy, ETF a podielové fondy. Tieto platformy poskytujú investorom pohodlné a užívateľsky prívetivé rozhranie na správu svojich investičných portfólií, vykonávanie prieskumov a vykonávanie obchodov.

Investičné platformy sa stávajú čoraz obľúbenejšími, pretože jednotlivcom poskytujú väčšiu kontrolu a flexibilitu pri správe ich investícií a často majú nižšie poplatky v porovnaní s tradičnými maklérskymi spoločnosťami. Na slovenskom a českom finančnom trhu je obľúbenou a dôveryhodnou investičnou platformou Fondee.sk – spolu s Portu tvoria popredné investičné platformy na trhu. K výberu tej správnej a vhodnej platformy, by si mali investori porovnať Portu alebo Fondee, aby ich investície boli výhodné.