Fondee – ako funguje, produkty, recenzie

Investovanie v Českej republike a na Slovensku sa zjednodušilo a zefektívnilo zavedením Fondee, digitálnej investičnej platformy, ktorej cieľom je sprístupniť investovanie začiatočníkom aj skúseným investorom. Čo ponúka táto platforma? Aké sú jej výhody a možné riziká?

Fondee sa odlišuje od ostatných platforiem svojim užívateľsky prívetivým rozhraním a dostupnými poplatkami. Ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Fondee ponúka možnosť pasívne investovať do preverených ETF fondov s nízkymi poplatkami. Začať investovať je možné už od 40 €.

Zistiť viac o investovaní cez Fondee >

Spoločnosť Fondee

Česká investičná platforma Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť retailovým aj inštitucionálnym investorom jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív.

Fondee ponúka rozmanitý výber investičných možností vrátane akcií, dlhopisov, fondov. Investori môžu jednoducho prechádzať rôznymi investičnými príležitosťami a vybrať si tie, ktoré zodpovedajú ich investičným cieľom a ochote riskovať.

Cieľom Fondee je demokratizovať investičné prostredie v Českej republike sprístupnením investičných príležitostí širšiemu okruhu investorov. Platforma víta retailových investorov, ktorí sú v investovaní noví, ako aj skúsených inštitucionálnych investorov, ktorí chcú diverzifikovať svoje portfólio. Poskytnutím užívateľsky príjemnej platformy a širokej škály investičných možností Fondee umožňuje jednotlivcom a inštitúciám prevziať kontrolu nad svojimi investíciami a potenciálne dosiahnuť svoje finančné ciele.

Okrem svojej investičnej platformy ponúka Fondee aj vzdelávacie zdroje a investičných sprievodcov, ktoré investorom pomáhajú prijímať informovanejšie rozhodnutia. Tieto zdroje pokrývajú rôzne investičné stratégie, trendy na trhu a techniky riadenia rizík. Fondee verí, že vyzbrojením investorov znalosťami môžu robiť lepšie investičné rozhodnutia a znížiť riziko finančnej straty.

Fondee sa tiež zaviazala podporovať komunitu investorov. Platforma umožňuje používateľom navzájom komunikovať prostredníctvom fór a diskusných fór, čím poskytuje investorom priestor na zdieľanie svojich postrehov a skúseností. Tento zmysel pre komunitu umožňuje investorom učiť sa jeden od druhého a potenciálne objavovať nové investičné príležitosti.

Webové stránky Fondee taktiež disponujú s blogom, kde sa môžu potenciálny investori dočítať o rôznych témach z oblasti financií

Fondee sa môže hrdiť svojou spoľahlivosťou, bezpečnosťou a férovosťou.

Ako Fondee.sk funguje

Aj keď je Fondee platforma, ktorá vznikla na pôde Českej republiky, presadila sa aj na slovenskom finančnom trhu. Slovenskí klienti nájdu túto online platformu na webových stránkach Fondee.sk. Ako však funguje táto online investičná platforma? Tu niekoľko hlavných kľúčových krokov:

 1. Vyplnenie dotazníka – V prvom kroku každý klient Fondee vyplní takzvaný poznávací dotazník. Fondee tak spozná možné riziká a taktiež aj investičné ciele podľa, ktorých vie neskôr ponúknuť vhodné investičné portfólio.
 2. Voľba portfólia – Na základe vyplnenia dotazníka v prvom kroku, Fondee ponúkne vhodné investičné portfólio, ktoré si môže klient vybrať. Klient sa tak nemusí báť, že pri výbere bezpečného investovanie bude sám.
 3. Zaslanie vkladu – Po dokončení registrácie, je potrebné, aby klient poslal prvú platbu. Investovať je možné už od 40 €. Klient si môže vybrať či chce investovať pravidelne alebo jednorázovo.
 4. Investovanie – Fondee za poslaný vklad nakupuje ETF fondy a dáva pozor, aby portfólio, ktoré si klient zvolil v úvode, odpovedalo jeho preferenciám.
 5. Vyberanie peňazí – Investície možno predať a do troch dní sa za ne peniaze automaticky pošlú na bankový účet klienta.

Fondee svojim klientom ponúka bezpečné a jednoduché investovanie do siedmich portfólii. Vo Fondee sa investori nemusia báť o svoje peniaze. Fondee.sk skutočne predstavuje dôveryhodnú platformu. Za Fondee stojí J&T Banka.

Registrácia Fondee.sk

Investori, ktorí chcú začať využívať služby Fondee.sk, sa musia v prvom rade zaregistrovať. Registrácia nie je vôbec náročná a dá sa zvládnuť rýchlo a jednoducho. 

Noví investori musia v prvom kroku vyplniť svoje osobné údaje. Taktiež si musia zadať svoje heslo a následne ho aj potvrdiť. Nemali by zabudnúť zaškrtnúť súhlas so spracovaním osobných údajov a súhlas o obchodných podmienkach Fondee.sk – registrácia bez toho nie je možná. 

Ako už bolo vyššie uvedené, Fondee.sk stavia na určitých krokoch. Klient Fondee.sk po založení účtu vyplní dotazník podľa, ktorý má za úlohu zhodnotiť možné riziká a investičné ciele. Potom si klient vyberie portfólio podľa svojho uváženia a možností. Ďalším krokom je zaslanie prvého vkladu, bez toho nie je investovanie možné. Za tento vklad Fondee.sk nakupuje ETF fondy.

Investovanie pomocou Fondee.sk v hlavných krokoch.

Ďalšie produkty Fondee

Okrem klasických portfolii Fondee taktiež ponúka aj ESG portfólia a Detské účty. ESG portfólia klient nájde na Fondee.sk pod názvom Udržateľné investovanie, Detské účty sú na internetových stránkach Fondee pod názvom Investície pre deti.

 • Udržateľné investovanie

Tento produkt umožňuje investovanie do ESG portfólia a zhodnotením financií. Klient potom môže mať dobrý pocit, že investuje a prispieva k lepšej budúcnosti. Fondee taktiež nechá na klientovi či chce investovať s nižším rizikom a tým pádom jeho výnos bude nižší, alebo je viac odvážny a chce investovať s vyšším rizikom s prísľubom väčšieho výnosu. V tomto prípade má klient hneď niekoľko možností, z ktorých si môže vybrať:

 1. ESG Konzervatívny investor
 2. ESG Opatrný investor
 3. ESG Rozvážny investor
 4. ESG Vyvážený investor
 5. ESG Smelý investor
 6. ESG Nebojácny investor
 7. ESG Odvážny investor

Portfóliá ESG, známe aj ako udržateľné alebo sociálne zodpovedné portfóliá, sú investičné stratégie, ktoré pri výbere investícií zohľadňujú environmentálne, sociálne a riadiace faktory. Cieľom týchto portfólií je zosúladiť investície s hodnotami investora a cieľmi udržateľnosti, pričom zohľadňujú aj ich finančnú návratnosť.

Portfóliá ESG zvyčajne investujú do spoločností, ktoré majú silné environmentálne postupy, pozitívne sociálne vplyvy a vysoké štandardy správy a riadenia spoločnosti. Tento prístup umožňuje investorom podporovať spoločnosti, ktoré sa zaviazali k udržateľnosti a prispievajú k udržateľnejšiemu a inkluzívnejšiemu hospodárstvu.

Portfóliá ESG si získali na popularite, keďže viac investorov uprednostňuje udržateľnosť a zodpovedné investovanie, pričom si uvedomuje potenciál dlhodobých výnosov a zároveň má pozitívny vplyv.

 • Investície pre deti 

Tento produkt si môžu klienti vybrať pre svoje deti, keď nechcú aby ich financie ležali v banke, kde strácajú hodnotu. Klienti môžu svojim deťom založiť portfólio online a so zníženým poplatkom. Klienti môžu potom cez trvalý príkaz ukladať svojim deťom peniaze prostredníctvom Fondee.sk.

Aj v tomto prípade majú klienti na výber hneď z niekoľkých druhov portfólii, do ktorých možno investovať. Primárnu zložku týchto investícií tvoria ETF fondy.

 • Konzervatívny investor
 • Opatrný investor
 • Rozvážny investor
 • Vyvážený investor
 • Smelý investor
 • Nebojácny investor
 • Odvážny investor

Znova platí, že možnosti investovania sú zoradené od najnižšieho rizika s najnižším výnosom po najväčšie riziko s najvyšším výnosom.

Čo sa týka investovania do svojich ratolestí, tu prichádzajú zmeny v poplatkoch. Fondee.sk úplne minimalizoval na 0.2%. Ide o poplatok za kompletnú správu detského portfólia a spolu s poplatkami, ktoré si účtuje ETF pri každom produkte, sú celkové poplatky za detský účet 0.35% ročne.

Portfólio pre deti – prehľad investovania, Vyvážený investor.

ETF fondy

Fondy obchodované na burze (ETF)investičné fondy, ktoré obchodujú na burzách a poskytujú investorom príležitosť diverzifikovať svoje portfóliá a získať expozíciu voči širokej škále aktív. ETF sú navrhnuté tak, aby sledovali výkonnosť konkrétneho indexu, komodity alebo sektora, čo investorom umožňuje jednoducho investovať na širokom trhu alebo v konkrétnom odvetví.

Jednou z kľúčových výhod ETF je ich likvidita, keďže je možné ich nakupovať a predávať počas celého obchodného dňa, podobne ako jednotlivé akcie. Okrem toho majú ETF zvyčajne nižšie pomery nákladov v porovnaní s podielovými fondmi, čo z nich robí atraktívnu investičnú možnosť pre investorov, ktorí si uvedomujú náklady. Celkovo ETF ponúkajú investorom pohodlný a efektívny spôsob, ako získať expozíciu voči rôznym triedam aktív a dosiahnuť svoje investičné ciele.

Vo Fondee sa investori nemusia báť o svoje peniaze. Fondee.sk skutočne predstavuje dôveryhodnú platformu.

Poplatky Fondee.sk

Fondee.sk si za svoje služby účtuje len jeden hlavný poplatok a to poplatok za správu ETF fondov. Poplatok predstavuje 0.9% ročne a zahŕňa kompletnú správu investícii; platí sa mesačne. Tento poplatok za správu ETF fondov sa neplatí len v prípade, že klient nemá na svojom účte žiadne prostriedky. Okrem toho si samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0.15% ročne

Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Celkové poplatky za využitie investičnej platformy Fondee.sk sú 1.05% a samotná platforma garantuje, že už žiadne skryté poplatky nie sú.

Porovnanie poplatkov v akciovom portfóliu.

Fondee recenzie

Aj keď ide o pomerne mladú spoločnosť, Fondee sa môže hrdiť svojou spoľahlivosťou, bezpečnosťou a férovosťou. O svojich klientov sa dôkladne starajú či už prostredníctvom rôznych blogových príspevkov, kde im radia ako správne a bezpečne investovať alebo taktiež  sa klienti môžu obrátiť na rubriku “Spýtajte sa” na webu. Tu nájdu všetky odpovede na ich otázky a ak náhodou nie, môžu vždy zanechať na stránke svoju emailovú adresu a ľudia vo Fondee na ich otázky s radosťou odpovedajú.

Veľkou výhodou Fondee môže byť to, že je poskytuje bezpečné investovanie, ktoré spadá pod Českú národnú banku a taktiež partnerom Fondee je aj uznávaná banka J&T Banka. Medzi nevýhody, ktoré môžu odradiť klienta, môže byť vyššia minimálna investícia od 40 €.

Spoločnosť Fondee má však veľmi priaznivé výhliadky do budúcna a vďaka dobrým ohlasom a recenziám sa stáva konkurencie schopnou spoločnosťou na finančnom trhu na Slovensku alebo v Českej republike.

Portu – investičná platforma

Na investičnom trhu existuje hneď niekoľko investičných platforiem a tým pádom vzniká aj veľká konkurencia. Investičná platforma, Portu konkuruje Fondee.

Portu je investičná platforma, ktorá vznikla v Českej republike a spája investorov z Česka a Slovenska a umožňuje im investovať bez toho, aby sa nemuseli báť zasiahnutia menovým rizikom.

Jednou z výnimočných funkcií Portu sú pokročilé analytické a investičné nástroje, ktoré používateľom poskytujú cenné informácie a rady pri rozhodovaní o investíciách. Portu navyše ponúka pestrú škálu investičných portfólií, ktoré spravujú skúsení profesionáli, vďaka čomu je ideálnou voľbou pre začínajúcich aj skúsených investorov.

Vďaka intuitívnemu rozhraniu a komplexnej škále investičných možností je Portu najlepšou voľbou pre jednotlivcov, ktorí chcú prevziať kontrolu nad svojou finančnou budúcnosťou a maximalizovať návratnosť investícií.

Poplatky Portu 

Portu taktiež ako Fondee je spoplatnená. Poplatky na Portu sú transparentné a klient ich môže vidieť na svojom účte. Poplatky sú účtované podľa služieb, ktoré klient využíva – portfólia, stratégie, Portu Crypto.

Čo sa týka poplatku za zostavenie a správu investícii v rámci portfólii je vo výške 1 % p.a. . ďalej nie sú účtované vstupné či výstupné poplatky. Ďalej Portu ponúka svojim klientom službu stratégie, kde si klient sám nastavuje parametre a zloženie svojich investícii alebo si vyberie jeden z predvolených modelov stratégii, ktoré sú delené do troch cenových skupín.

Pri investovaní do Portu Crypto čiže do kryptomien je poplatok za investičné služby taktiež 1 % p.a. pri fixácii od 0.6 % . Žiadne ďalšie poplatky nie s účtované.