Fondee – ako funguje, produkty, recenzie

94 %

Investovanie v Českej republike a na Slovensku sa zjednodušilo a zefektívnilo zavedením Fondee, digitálnej investičnej platformy, ktorej cieľom je sprístupniť investovanie začiatočníkom aj skúseným investorom. Čo ponúka táto platforma? Aké sú jej výhody a možné riziká?

Fondee sa odlišuje od ostatných platforiem svojim užívateľsky prívetivým rozhraním a dostupnými poplatkami. Ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Fondee ponúka možnosť pasívne investovať do preverených ETF fondov s nízkymi poplatkami. Začať investovať je možné už od 40 €.

Zistiť viac o investovaní cez Fondee >

Porovnanie brokerov a investičných platforiem

Broker

Demo účet

Slovenská podpora

xtb

XTB

Demo účet

Slovenská podpora

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

portu

Portu

Demo účet

Slovenská podpora

fondee

Fondee

Demo účet

Slovenská podpora

etoro

eToro

Demo účet

Slovenská podpora

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Spoločnosť Fondee

Česká investičná platforma Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť retailovým aj inštitucionálnym investorom jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív.

Fondee ponúka rozmanitý výber investičných možností vrátane akcií, dlhopisov, fondov. Investori môžu jednoducho prechádzať rôznymi investičnými príležitosťami a vybrať si tie, ktoré zodpovedajú ich investičným cieľom a ochote riskovať.

Cieľom Fondee je demokratizovať investičné prostredie v Českej republike sprístupnením investičných príležitostí širšiemu okruhu investorov. Platforma víta retailových investorov, ktorí sú v investovaní noví, ako aj skúsených inštitucionálnych investorov, ktorí chcú diverzifikovať svoje portfólio. Poskytnutím užívateľsky príjemnej platformy a širokej škály investičných možností Fondee umožňuje jednotlivcom a inštitúciám prevziať kontrolu nad svojimi investíciami a potenciálne dosiahnuť svoje finančné ciele.

Okrem svojej investičnej platformy ponúka Fondee aj vzdelávacie zdroje a investičných sprievodcov, ktoré investorom pomáhajú prijímať informovanejšie rozhodnutia. Tieto zdroje pokrývajú rôzne investičné stratégie, trendy na trhu a techniky riadenia rizík. Fondee verí, že vyzbrojením investorov znalosťami môžu robiť lepšie investičné rozhodnutia a znížiť riziko finančnej straty.

Fondee sa tiež zaviazala podporovať komunitu investorov. Platforma umožňuje používateľom navzájom komunikovať prostredníctvom fór a diskusných fór, čím poskytuje investorom priestor na zdieľanie svojich postrehov a skúseností. Tento zmysel pre komunitu umožňuje investorom učiť sa jeden od druhého a potenciálne objavovať nové investičné príležitosti.

Webové stránky Fondee taktiež disponujú s blogom, kde sa môžu potenciálny investori dočítať o rôznych témach z oblasti financií

Fondee sa môže hrdiť svojou spoľahlivosťou, bezpečnosťou a férovosťou.

Ako Fondee.sk funguje

Aj keď je Fondee platforma, ktorá vznikla na pôde Českej republiky, presadila sa aj na slovenskom finančnom trhu. Slovenskí klienti nájdu túto online platformu na webových stránkach Fondee.sk. Ako však funguje táto online investičná platforma? Tu niekoľko hlavných kľúčových krokov:

 1. Vyplnenie dotazníka – V prvom kroku každý klient Fondee vyplní takzvaný poznávací dotazník. Fondee tak spozná možné riziká a taktiež aj investičné ciele podľa, ktorých vie neskôr ponúknuť vhodné investičné portfólio.
 2. Voľba portfólia – Na základe vyplnenia dotazníka v prvom kroku, Fondee ponúkne vhodné investičné portfólio, ktoré si môže klient vybrať. Klient sa tak nemusí báť, že pri výbere bezpečného investovanie bude sám.
 3. Zaslanie vkladu – Po dokončení registrácie, je potrebné, aby klient poslal prvú platbu. Investovať je možné už od 40 €. Klient si môže vybrať či chce investovať pravidelne alebo jednorázovo.
 4. Investovanie – Fondee za poslaný vklad nakupuje ETF fondy a dáva pozor, aby portfólio, ktoré si klient zvolil v úvode, odpovedalo jeho preferenciám.
 5. Vyberanie peňazí – Investície možno predať a do troch dní sa za ne peniaze automaticky pošlú na bankový účet klienta.

Fondee svojim klientom ponúka bezpečné a jednoduché investovanie do siedmich portfólii. Vo Fondee sa investori nemusia báť o svoje peniaze. Fondee.sk skutočne predstavuje dôveryhodnú platformu. Za Fondee stojí J&T Banka.

Registrácia Fondee.sk

Investori, ktorí chcú začať využívať služby Fondee.sk, sa musia v prvom rade zaregistrovať. Registrácia nie je vôbec náročná a dá sa zvládnuť rýchlo a jednoducho. 

Noví investori musia v prvom kroku vyplniť svoje osobné údaje. Taktiež si musia zadať svoje heslo a následne ho aj potvrdiť. Nemali by zabudnúť zaškrtnúť súhlas so spracovaním osobných údajov a súhlas o obchodných podmienkach Fondee.sk – registrácia bez toho nie je možná. 

Ako už bolo vyššie uvedené, Fondee.sk stavia na určitých krokoch. Klient Fondee.sk po založení účtu vyplní dotazník podľa, ktorý má za úlohu zhodnotiť možné riziká a investičné ciele. Potom si klient vyberie portfólio podľa svojho uváženia a možností. Ďalším krokom je zaslanie prvého vkladu, bez toho nie je investovanie možné. Za tento vklad Fondee.sk nakupuje ETF fondy.

Investovanie pomocou Fondee.sk v hlavných krokoch.

Ďalšie produkty Fondee

Okrem klasických portfolii Fondee taktiež ponúka aj ESG portfólia a Detské účty. ESG portfólia klient nájde na Fondee.sk pod názvom Udržateľné investovanie. Detské účty sú na internetových stránkach Fondee pod názvom Investície pre deti.

 • Udržateľné investovanie

Tento produkt umožňuje ESG investovanie a zhodnotenie financií. Klient potom môže mať dobrý pocit, že investuje a prispieva k lepšej budúcnosti. Fondee taktiež nechá na klientovi či chce investovať s nižším rizikom a tým pádom jeho výnos bude nižší, alebo je viac odvážny a chce investovať s vyšším rizikom s prísľubom väčšieho výnosu. V tomto prípade má klient hneď niekoľko možností, z ktorých si môže vybrať:

 1. ESG Konzervatívny investor
 2. ESG Opatrný investor
 3. ESG Rozvážny investor
 4. ESG Vyvážený investor
 5. ESG Smelý investor
 6. ESG Nebojácny investor
 7. ESG Odvážny investor

Portfóliá ESG, známe aj ako udržateľné alebo sociálne zodpovedné portfóliá, sú investičné stratégie, ktoré pri výbere investícií zohľadňujú environmentálne, sociálne a riadiace faktory. Cieľom týchto portfólií je zosúladiť investície s hodnotami investora a cieľmi udržateľnosti, pričom zohľadňujú aj ich finančnú návratnosť.

Portfóliá ESG zvyčajne investujú do spoločností, ktoré majú silné environmentálne postupy, pozitívne sociálne vplyvy a vysoké štandardy správy a riadenia spoločnosti. Tento prístup umožňuje investorom podporovať spoločnosti, ktoré sa zaviazali k udržateľnosti a prispievajú k udržateľnejšiemu a inkluzívnejšiemu hospodárstvu.

Portfóliá ESG si získali na popularite, keďže viac investorov uprednostňuje udržateľnosť a zodpovedné investovanie, pričom si uvedomuje potenciál dlhodobých výnosov a zároveň má pozitívny vplyv.

 • Investície pre deti 

Tento produkt si môžu klienti vybrať pre svoje deti, keď nechcú aby ich financie ležali v banke, kde strácajú hodnotu. Klienti môžu svojim deťom založiť portfólio online a so zníženým poplatkom. Klienti môžu potom cez trvalý príkaz ukladať svojim deťom peniaze prostredníctvom Fondee.sk.

Aj v tomto prípade majú klienti na výber hneď z niekoľkých druhov portfólii, do ktorých možno investovať. Primárnu zložku týchto investícií tvoria ETF fondy.

 • Konzervatívny investor
 • Opatrný investor
 • Rozvážny investor
 • Vyvážený investor
 • Smelý investor
 • Nebojácny investor
 • Odvážny investor

Znova platí, že možnosti investovania sú zoradené od najnižšieho rizika s najnižším výnosom po najväčšie riziko s najvyšším výnosom.

Čo sa týka investovania do svojich ratolestí, tu prichádzajú zmeny v poplatkoch. Fondee.sk úplne minimalizoval na 0,2%. Ide o poplatok za kompletnú správu detského portfólia a spolu s poplatkami, ktoré si účtuje ETF pri každom produkte, sú celkové poplatky za detský účet 0,35% ročne.

Portfólio pre deti – prehľad investovania, Vyvážený investor.

ETF fondy

Fondy obchodované na burze (ETF)investičné fondy, ktoré obchodujú na burzách a poskytujú investorom príležitosť diverzifikovať svoje portfóliá a získať expozíciu voči širokej škále aktív. ETF sú navrhnuté tak, aby sledovali výkonnosť konkrétneho indexu, komodity alebo sektora, čo investorom umožňuje jednoducho investovať na širokom trhu alebo v konkrétnom odvetví.

Jednou z kľúčových výhod ETF je ich likvidita, keďže je možné ich nakupovať a predávať počas celého obchodného dňa, podobne ako jednotlivé akcie. Okrem toho majú ETF zvyčajne nižšie pomery nákladov v porovnaní s podielovými fondmi, čo z nich robí atraktívnu investičnú možnosť pre investorov, ktorí si uvedomujú náklady. Celkovo ETF ponúkajú investorom pohodlný a efektívny spôsob, ako získať expozíciu voči rôznym triedam aktív a dosiahnuť svoje investičné ciele.

Vo Fondee sa investori nemusia báť o svoje peniaze. Fondee.sk skutočne predstavuje dôveryhodnú platformu.

Poplatky Fondee.sk

Fondee.sk si za svoje služby účtuje len jeden hlavný poplatok a to poplatok za správu ETF fondov. Poplatok predstavuje 0,9% ročne a zahŕňa kompletnú správu investícii; platí sa mesačne. Tento poplatok za správu ETF fondov sa neplatí len v prípade, že klient nemá na svojom účte žiadne prostriedky. Okrem toho si samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15% ročne

Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Celkové poplatky za využitie investičnej platformy Fondee.sk sú 1,05% a samotná platforma garantuje, že už žiadne skryté poplatky nie sú.

Porovnanie poplatkov v akciovom portfóliu.

Fondee recenzie

Aj keď ide o pomerne mladú spoločnosť, Fondee sa môže hrdiť svojou spoľahlivosťou, bezpečnosťou a férovosťou. O svojich klientov sa dôkladne starajú či už prostredníctvom rôznych blogových príspevkov, kde im radia ako správne a bezpečne investovať alebo taktiež sa klienti môžu obrátiť na rubriku “Spýtajte sa” na webu. Tu nájdu všetky odpovede na ich otázky a ak náhodou nie, môžu vždy zanechať na stránke svoju emailovú adresu a ľudia vo Fondee na ich otázky s radosťou odpovedajú.

Veľkou výhodou Fondee môže byť to, že je poskytuje bezpečné investovanie, ktoré spadá pod Českú národnú banku a taktiež partnerom Fondee je aj uznávaná banka J&T Banka. Medzi nevýhody, ktoré môžu odradiť klienta, môže byť vyššia minimálna investícia od 40 €.

Spoločnosť Fondee má však veľmi priaznivé výhliadky do budúcna a vďaka dobrým ohlasom a recenziám sa stáva konkurencie schopnou spoločnosťou na finančnom trhu na Slovensku alebo v Českej republike. Investovať sa však dá aj s ďalšími online platformami.

Brokeri – ako kúpiť akcie a ETF

Na nákup akcií a ETF sú dostupné rôzne investičné možnosti. Jedným zo správnych riešení je dlhodobé a pasívne investovanie, ktoré je najlacnejšie. Možno tak urobiť prostredníctvom brokerov alebo roboadvisorov dostupných na slovenskom trhu.

XTB

Broker XTB ponúka široké možnosti investovania pre rôzne typy investorov. Celá platforma je dostupná aj v slovenskom jazyku pre tých, ktorým robí problém angličtina.

Na investovanie je na platforme XTB možné využiť široké spektrum investičných nástrojov od akcií a komodít až po ETF. Na výber je viac než 6 000 finančných inštrumentov.

Spoločnosť má veľmi nízke poplatky. V prípade platby kartou má poplatok 0,70 %. Vklad prevodom či PayPal je zadarmo. U XTB sa dá vytvoriť investičná ETF stratégia. Investor si sám rozloží portfólio a posielaná mesačná čiastka peňazí sa zainvestuje sama podľa vlastného rozloženia portfólia.

Na vyskúšanie si platformy je dostupný aj demo účet, kde si každý investor môže s virtuálnymi peniazmi vyskúšať obchodovanie s čímkoľvek bez rizika straty peňazí.

Okrem iného XTB aktívne spravuje úroky z hotovostných zostatkov na obchodných účtoch svojich klientov. Tieto úroky predstavujú príjmy, ktoré automaticky podliehajú daňovým povinnostiam.

Jedinečnou novinkou je automatické investovanie na XTB, ktoré predstavuje jedinečnú funkciu dostupnú v rámci investičných plánov spoločnosti XTB, ktorá investorom umožňuje efektívne spravovať svoje portfólio a zabezpečiť jeho dlhodobý rast bez potreby častého manuálneho zasahovania.

Obchodovanie a investovanie na platforme XTB je vhodné ako pre začínajúcich, tak aj pre skúsených investorov. So širokou paletou investičných možností si každý vyberie tie najlepšie pre vybudovanie svojho diverzifikovaného portfólia. Ďalšie informácie sú dostupné v recenzii XTB.

Začať investovať s XTB >

Na 77 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

Portu

Portu je česká investičná platforma, ktorá ponúka svoje služby aj slovenským klientom. Nejde o klasického brokera, ide o tzv. roboadvisora (robo-poradcu). Tento pojem v skratke znamená, že investor nemusí investovať sám. Platforma čiastočne alebo úplne investuje za neho.

Portu poskytuje pre svojich klientov aj pomoc pri daňovom priznaní aj v prípade dividend, čo nie je úplne bežnou praxou. Výhody Portu sú dobré výnosytransparentné poplatky a iné. Investičná spoločnosť ponúka ročný poplatok len 1 %, pričom sa dá znížiť na 0,6 % pri fixácii na 15 rokov. Iné poplatky účtované nie sú, ani za vklad, konverziu mien či výber.

Pri investovaní cez Portu môžu investori získať aj zľavu, ktorá závisí od fixácie investícií. Investovaním cez robo-poradcu Portu môže každý získať prístup k kvalitným investičným službám s mnohými výhodami. O rôznych produktoch ponúkaných touto platformou je možné si prečítať článok o Portu.

Začať investovať s Portu >

eToro

Na investovanie sa dá použiť aj platforma eToro. Táto platforma funguje od roku 2007, pričom sa dostala takmer na úplný vrchol medzi brokermi.

Aj eToro ponúka možnosť obchodovať s akciami, ETF či komoditami. Okrem toho je táto platforma zaujímavá pre investorov uvažujúcich nad obchodovaním s kryptomenami.

Najmä pre začínajúcich investorov je dobrá možnosť demo účtu, na ktorom si možno vyskúšať obchodovanie s ktorýmikoľvek finančnými nástrojmi a tým spoznať platformu. Platforma eToro má nízke a transparentné poplatky. Výšky poplatkov vždy závisia od konkrétneho aktíva. Užívatelia sa najčastejšie budú stretávať s fixným poplatkom za výber peňazí.

Či už investor preferuje akcie, kryptomeny či ETF fondy, eToro uspokojí mnohé investičné túžby. Pri ceste za výhodným investovaním je eToro vhodným nástrojom a pomocníkom. Viac informácií sa dá nájsť v recenzii eToro.

Začať investovať s eToro >

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.

Fondee

Fondee je online platforma, ktorá spája investorov s rôznymi investičnými príležitosťami. Cieľom platformy je poskytnúť jednoduchý a transparentný spôsob investovania do širokej škály tried aktív. Okrem klasických portfólií Fondee ponúka aj ESG fondy a Detské účty.

Fondee ponúka širokú škálu investičných možností vrátane akcií, ETF, podielových fondov a investovanie do dlhopisov. Tento rozmanitý výber umožňuje investorom vybudovať dobre diverzifikované portfólio prispôsobené ich tolerancii voči riziku a investičným cieľom.

Začať investovať s Fondee je možné už od 40 €, čo je minimálny vklad. Fondee si za služby účtuje jeden hlavný poplatok. Predstavuje 0,9 % ročne a zahŕňa kompletnú správu investícií. Platí sa mesačne.

Samotné ETF účtuje drobný poplatok, ktorý predstavuje 0,15 % ročne. Je dôležité spomenúť, že tento poplatok sa nestrháva zo samotného portfólia, ale je súčasťou ceny ETF. Spolu s hlavným poplatkom je to teda 1,05 % ročne, pričom Fondee garantuje, že iný poplatok investor neplatí.

Začať investovať s Fondee >

Brokerov a investičných platforiem pôsobí na Slovensku viacero, takže investori si majú z čoho vyberať. Každá platforma je niečím výnimočná, a tak si môže každý zvoliť tú, ktorá mu bude najviac vyhovovať.

TOP brokeri a investičné platformy

xtb

Na 76 % účtov investorov dochádza u XTB brokera k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami.

etoro

U 51 % retailových investorov došlo pri obchodovaní CFD u eToro k vzniku straty.